/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/30/#ubuntu-dk.txt

ahfk11:18
=== Kvik-Sverige is now known as Kvik-Danmark
Ubuntubruger3any1 here?14:32
Ubuntubruger3vent det jo dansk14:33
Ubuntubruger3er der nogen?14:33
Ubuntubruger3har brug for noget hjælp14:33
Ubuntubruger3?spørgsmål Er der nogen der kan hjælpe mig?14:33
pixiarvaivedr. ?14:33
Ubuntubruger3ubuntu opstart14:33
Ubuntubruger3altså havde til at starte med windows på mit hard drive14:34
Ubuntubruger3og gik det lidt i ged hvorefter jeg ville prøve ubuntu14:34
Ubuntubruger3og det virkede også fint det første stykke tid14:34
Ubuntubruger3men nu er der et eller andet mystisk problem14:34
Ubuntubruger3så besluttede at gå tilbage til windows hvilket jeg troede var let14:35
Ubuntubruger3men det viser sig at pga jeg har installeret ubuntu kan min windows live cd (install) ikke finde mit drev14:35
Ubuntubruger3og nu ved jeg ikke hvad jeg skal gøre14:35
pixiarvaidet er fordi at ubuntu har overskrevet mbr (master boot record) ved install, og at den så er blevet fjernet, da du afinstallerede ubuntu14:36
Ubuntubruger3jeg har ikke afinstalleret ubuntu14:36
Ubuntubruger3jeg kan bare ikke starte den14:36
pixiarvaiok, jeg misforstod SP14:37
cromagdin windows installations cd kan ikke finde din harddisk ?14:37
pixiarvaidu vil gerne have Win på pc''en nu ?14:37
Ubuntubruger3men jeg vil gerne afinstallere ubuntu14:37
pixiarvaija14:37
Ubuntubruger3ja14:37
Ubuntubruger3men kan ikke finde mit drev når jeg putter cd'en i14:37
pixiarvaiWindows kan ikke læse din HD nu, da den er formateret til ext414:37
Ubuntubruger3og hvad gør jeg så :)?14:38
cromagden bør stadig kunne finde disken14:38
pixiarvaihar du en cd med ubuntu nu ?14:38
cromagden skal kunne se hardwaren14:38
Ubuntubruger3altså bruger usb men det er vel det samme14:38
cromagog kunne formatere den jo14:38
Ubuntubruger3hvad gør jeg så hvis jeg ikke kan?14:38
Ubuntubruger3lidt mystisk14:38
pixiarvaijeg tror at vi skal prøve at formatere hd til nfts, og så installere win bagefter14:38
cromagvil du det med usb'en fra gparted f.eks ?14:39
pixiarvaija14:39
cromagjeg undre mig dog meget over disken ikke kan ses...14:39
Ubuntubruger3men hvad gør jeg?14:39
cromaghardwaren er den samme og skal, mener jeg, kunne ses.14:39
pixiarvaiboot op på det usb-stik med ubuntu nu ... så finder jeg lige en guide om gparted14:39
Ubuntubruger3det eneste jeg umiddelbart kan er at gå ind i den command ting på usb'en14:39
Ubuntubruger3der er 3 valgmuligheder udover command line14:40
Ubuntubruger3starte ubuntu (prøveting)14:40
pixiarvaitag den14:40
Ubuntubruger3check disk for fejl fis14:40
Ubuntubruger3og en til14:40
Ubuntubruger3men ingen af dem virker14:40
Ubuntubruger3den går bare i sort skærm14:40
pixiarvaihmm14:40
Ubuntubruger3kan man ikke via det der command line ting bruge en kode så den formatere harddisken?14:41
Ubuntubruger3findes der ikke en kode ligesom windows "format :C14:41
pixiarvaisikkert, jeg kan den bare ikke i hovedet14:42
Ubuntubruger3kan du prøve at finde den for mig :)? for aner ik hvad jeg skal søge efter14:42
Ubuntubruger3er der heller ikke en .iso ting jeg kan putte på min usb der kan reformatere disken så det hele er slettet?14:44
pixiarvaivi kan prøve noget andet.. Gparted fås også som en livecd, og er i øvrigt et ret godt program til at formatere og lign. .. har du en cd som du kan bruge til det14:44
Ubuntubruger3kan jeg bruge min usb stik?14:47
Ubuntubruger3eller skal jeg have en cd for livecd14:47
Ubuntubruger3har program til at lægge iso ned på usb hvis det er14:47
pixiarvaijeg tror ikke at gparted kan fås til usb14:47
Ubuntubruger3for har nemlig ikke flere cd'er lige nu14:47
pixiarvaiok14:47
pixiarvaiså er det ubuntu som vi skal bruge til at formatere14:48
Ubuntubruger3vent har lige fundet gparted som usb boot14:49
Ubuntubruger3prøve lige at installere det på den så14:49
Ubuntubruger3er snart færdig håber fadme jeg kan slette min partition så14:52
Ubuntubruger3er geparted let at bruge?14:52
Ubuntubruger3eller er der noget jeg skal vide ? :)14:52
voozetja, hvis du har prøvet at lege med flere partitioner på harddiske før, så er det nemt nok14:53
voozebare tænk over hvad du laver, så går det nok14:53
Ubuntubruger3jamen altså skal jo bare slette ubuntu så det burde vel være nemt nok14:54
Ubuntubruger3hmm altså nu åbner den bare det der hedder GNU GRUB14:55
Ubuntubruger3der kommer ikke andet frem14:55
Ubuntubruger3som om jeg skal skrive nogen commands14:55
Ubuntubruger3hvad gør jeg her?14:55
Ubuntubruger3er her nogen? :)14:57
Simpelnogen der her har forstand på debian, kan ikke komme på nettet Intel 82579V Gigabit Ethernet Driver for Debian Squeeze net kortet kan ikke findes16:52
cromager det onboard ?17:04
Simpelcromag,  ja det er17:04
cromagser du den med lspci -v ?17:04
cromagom man kan det.17:04
Simpelforstår ikke17:05
cromagkan du i konsol/terminal skriv lspci -v |grep -i ethernet17:05
cromagog se om der kommer noget godt.17:05
cromaghttp://perfect-co.de/2011/04/intel-82579v-gigabit-ethernet-driver-for-debian-squeeze/ giver det noget ?17:06
Simpelnej har intet prøvet da jeg instalerede med et andet netkort men har kun 1 ide kort input og bruger den normalt til mit tv kort17:06
Simpelhar set den guide men er kun ti l64 bit17:07
Simpelmen kan prøve at skrive den komando og komme tilbage, men der er intet internet på den17:08
Simpelskal jeg prøve dette og er der andet jeg kan gøre når jeg booter op i debian17:09
cromaghvad kerne bruger du ?17:09
cromaguname -a17:09
Simpelkan både 32 og 64 men har installeret i 3217:09
cromagbruger du 2.6.36 eller over ?17:11
Simpelmen hvad skal der ske hvis jeg skriver dette lspci -v |grep -i etherne17:11
Simpeltænker du version på debian17:11
cromagjeg tænker på kernen17:11
cromagskriv uname -a17:11
Simpelok kan ikke lige nu står i windows men kan starte op i debian men kan ikke skrive derfra da der intet net er17:12
Simpelså kan jeg også prøve lspci -v |grep -i etherne17:12
cromagok - som jeg læser det er kernen 2.6.35 ikke god for det kort - men 2.6.36 har en patch åbenbart17:13
Simpelja men på den guide er det ikke 64 bit eller misforstår jeg17:13
Simpelmen booter op og kommer tilbage17:13
Simpelcromag,  bash: ?lspci: command not found17:23
Simpelcromag,  Linux debian 2.6.32-5-686 #1 SMP Mon Jun 13 04:13:06 UTC 2011 i686 GNU/Linux17:24
cromagok - mit bud er en ny kernel vil gøre ting gode17:24
cromag2.6.36 har patchet for nyere af de kort dér.17:24
Simpelok nu spørger jeg altså dumt en ny kernel hvad er det17:24
cromag2.6.32-5-868 er en kernel17:25
cromagdet er kernen af os'et17:25
Simpeler det versionen af debian eller hvad17:25
cromagnej, det er squeeze17:25
cromagjeg ville i din situation nok få det andet netkort i - og opdatere/opgradere maskinen17:26
Simpelok jeg troede denne var den sidste nye version17:26
Simpeldet er en helt ny maksine17:26
Simpelmaskine17:26
Simpelden er 2 måeneder gammel17:27
Simpelubuntu kører uden problem med det netkort17:29
Simpelcromag,  hvis jeg køber et netkort usb tror du det kan køre på debian17:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!