/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/30/#ubuntu-nl.txt

henk_Vanmorgen is een xen guest volgelopen welke (na 400 MB vrij te hebben gemaakt) een extra disk toegewezen heeft gekregen en vervolgens is herstart. Bij het booten wordt momenteel de melding "could not write pid file /dev/.initramfs/plymouth.pid: No such file or directory /scripts/init-premount/lvm2: line 39 add_mount_root_fail_hook not found". Na enige tijd schakelt de console over naar "Loading, please wait..." welke niet verder wilt. De09:06
henk_disken/volumes zijn in rescue mode gecontroleerd en in orde, het updaten van de initramfs mocht helaas ook niet baten. Iemand hier toevallig suggesties?09:06
burnhenk_: het lijkt alsof ze in ro mode worden gemount09:33
henk_burn, je zou het bijna zeggen. Heb inmiddels in rescue modes de boel gemount en even de kernel een versie hoger geschopt maar die panict nu. Ik zet er wel even een nieuwe machine naast en gooi de data over, kunnen we vanmiddag weer verder met die bak :)10:11
jorenl_Hoe kan ik een weblink toevoegen aan het unity panel?10:15
burnjorenl_: staat het hier niet tussen? -> http://askubuntu.com/questions/35488/list-of-custom-launchers-quicklists-for-unity10:39
jorenl_burn: ik zal eens kijken, bedankt!10:40
jorenl_burn: ik heb gewoon een nieuwe .desktop gemaakt die firefox start met de link als parameter, werkt goed. Bedankt voor de link.11:12
burnnp :)11:13
=== Out`Of`Control is now known as Viper
=== hanswpad_ is now known as hanswpad
=== sgeerts_ is now known as sgeerts

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!