/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/08/30/#ubuntu-tr.txt

=== etsw is now known as etsw\off
=== etsw\off is now known as etsw
digitaloktayRamazan ve 30 Agustos Zafer Bayraminizi kutlarim.....12:04
varaderobayramınız mübarek olsun12:17
Fatih_Miyi akşamlar22:33
Fatih_Makşam mı kaldı :P22:34
Fatih_Miyi geceler22:34
Fatih_Miyi bayramlar22:34

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!