/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/09/06/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

Idroy_hallo13:35
Idroy_leoquant, in welke channel zit de meeting voor vanavond? In deze neem ik aan of in #ubuntu-nl-meeting? Ik zal er vanavond wel zijn, ook al zou ik nu nog niet echt wat kunnen toevoegen aan de meeting, maarja ik ben er in ieder geval wel :P14:08
leoquanthier in dit kanaal Idroy_14:09
Idroy_okay :)14:09
StefandeVriesEn dank voor de heads-up, Idroy_. Was het even vergeten. :)14:11
Idroy_Ghehe, geen probleem hoor :P14:11
RawChidleoquant!14:39
RawChidWelcome back14:39
leoquantRawChid, !14:46
RawChidGoede vakantie gehad?14:51
leoquantjawel, in zekere zin14:59
leoquanten jij bent afgestudeerd? congrats14:59
CasWRawChid is afgestudeerd? Gefeliciteerd!15:00
StefandeVriesI'll triple that; RawChid, gefeliciteerd!15:03
StefandeVries(waarom wist ik dat niet?)15:03
RawChidJa zeker!15:08
RawChidBedankt!15:08
Idroy_Gefeliciteerd RawChid! :)15:09
RawChidMoet nu ff weg. Boodschappen eten enzo. Tot straks bij de meeting15:09
Idroy_ik ga ook15:10
Idroy_cya later15:10
=== Ronnie1 is now known as Ronnie
Idroy_hallo17:04
OerHekshoi Idroy_17:04
StefandeVriesHallo Idroy_17:05
r0n__Gegroet, medestrijders ......17:10
RawChidEen goede avond17:11
StefandeVrieshallo r0n__17:15
StefandeVriesEn daar is leoquant17:16
RawChidSsht, nu allemaal serieus jonges17:16
leoquantliever niet17:17
* StefandeVries bergt de Duvel maar weer op.17:17
leoquantom 20.00 ben ik weg overigens, als iemand het dan over wil nemen17:18
leoquantgraag17:18
r0n__Zo belangrijk is GTST toch niet ?17:19
leoquantLOL17:19
StefandeVriesAls je wilt, leoquant, wil ik het nadien wel afsluiten.17:20
leoquantmooi17:20
StefandeVriesKan je met gerust hart je soap bekijken. ;)17:21
r0n__haha17:21
leoquantzaterdagavond kijk ik idd zoiets17:23
leoquantlewis /wallander17:23
RawChidIk wil wel alvast aankondigen dat je aan mij niet veel gaat hebben de komende tijd17:23
leoquantgeniale serie wordt sherlock17:23
leoquantok RawChid17:24
RawChidVanaf november waarschijnlijk geheel offline voor een tijdje17:24
Ronnieik was de meeting alweer bijna vergeten17:24
leoquantnet een mens die RawChid17:24
StefandeVriesAfwezig ben ik vanaf april, ongeveer. Examens.17:24
Ronniehahah17:24
leoquantga je op reis? werk?17:24
RawChidOp reis leoquant!17:24
leoquantyes!!!!!!!!!17:25
RawChidVanavond of morgen ga ik tickets boeken17:25
Idroy_nice17:25
leoquantindeed17:25
leoquantzullen we beginnen al?17:25
leoquantik bedoel....17:25
RawChidIk zie nog geen hannie hier17:25
leoquantklopt17:26
RawChidMaar we kunnen opzich wel beginnen met de notulen van de vorige keer17:26
leoquantlol17:26
RawChidRustig...17:26
leoquant#startmeeting17:26
meetingologyMeeting started Tue Sep  6 17:26:30 2011 UTC.  The chair is leoquant. Information about MeetBot at http://wiki.ubuntu.com/AlanBell/mootbot.17:26
meetingologyAvailable commands: #accept #accepted #action #agree #agreed #chair #commands #endmeeting #endvote #halp #help #idea #info #link #lurk #meetingname #meetingtopic #nick #progress #rejected #replay #restrictlogs #save #startmeeting #subtopic #topic #unchair #undo #unlurk #vote #voters #votesrequired17:26
RawChidDat is punt 1 :P17:26
leoquanttopic notulen van RawChid van vorige vergadering zonder leden en agenda17:27
RawChidLol17:27
leoquant#topic notulen van RawChid van vorige vergadering zonder leden en agenda17:27
StefandeVriesWeinig aan de hand, lijkt me.17:27
RawChidWat  heb ik daarmee te maken?17:27
leoquantnix17:27
RawChidOke17:27
leoquant#topic17:27
RawChidBij deze wil ik voorstellen dat we elke keer aan het begin een notulist kiezen17:28
RawChidHoeft niet veel werk te zijn17:28
RawChidDit keer offer ik me op als niemand anders graag wil17:28
leoquantmeetingology, is stuk17:28
meetingologyleoquant: Error: "is" is not a valid command.17:28
RawChid@stommebot17:28
meetingologyRawChid: Error: "stommebot" is not a valid command.17:28
leoquant#topic notulist17:28
StefandeVriesDan neem ik de volgende keer die taak op me, RawChid.17:28
RawChidTrouwens, ik notuleer altijd tijdens de meeting. Achteraf is het erg weinig werk dan17:29
leoquant#idea notulist17:29
leoquant?17:29
RawChidPunt 2 dan maar?17:29
leoquant#topic mwanzo schema: voortgang?17:30
leoquantik maak die wel17:30
leoquant#action leoquant maakt schema17:30
meetingologyACTION: leoquant maakt schema17:30
leoquanthoi hannie17:30
hanniehey leoquant17:31
hannieGaan we hier kletsen?17:31
leoquant#topic Mogelijk toevoegen leden of 1 lid aan het ubuntu-nl-mwanzo-team, en stemming over de kandidaten.17:31
leoquantIdroy_, als lid van het team17:31
leoquant#vote17:31
meetingologyPlease vote on:17:31
meetingologyPublic votes can be registered by saying +1, +0 or -1 in channel, (private votes don't work yet, but when they do it will be by messaging the channel followed by +1/-1/+0 to me)17:31
RawChidhannie: we waren al rustig begonnen.17:31
StefandeVries+117:31
Ronnie+117:31
OerHeks+117:31
hannie+117:31
leoquant+117:32
RawChidJe hebt nog niets gemist17:32
r0n__+117:32
leoquant#endvote17:32
meetingologyNo vote in progress17:32
StefandeVriesFantastische artwork, een goede toevoeging imho. :)17:32
leoquantok meetingology .....:/17:32
RawChidIdroy_ heeft al leuke dingen gedaan ja :)17:32
leoquantvind ik wel17:32
hanniegaat ook aan de slag voor jfl17:32
RawChid\o/17:32
Ronniemee eens17:32
leoquantalvast dank Idroy_17:33
leoquantwelkom!17:33
RonnieIdroy_: proficiat !17:33
Idroy_yay :D17:33
hannieIdroy_, welkom17:33
Idroy_dankje :-)17:33
leoquantik voeg je later toe via launchpad17:33
StefandeVries:)17:33
leoquantmeetingology, is stuk toch:17:33
meetingologyleoquant: Error: "is" is not a valid command.17:33
leoquant#topic Nieuwe seizoen: workshops. Wie doet wat. Ideeen.17:34
hannieVan mij mag Python een vervolg krijgen17:34
leoquantik ga weer irc geven...17:34
StefandeVriesIk heb geen onderwerp dat ik kan 'onderwijzen'.17:34
Ronnieik haal helaas of van mijn eerdere idee om een cursus django te doen. Daar heb ik nu helaas geen tijd voor17:34
CasWIk ga binnenkort bij mij op school iets doen, misschien GameMaker, misschien iets 'echts', zo ja, dan kan ik dat ook nog wel op IRC herhalen ;)17:35
Ronniehaal = kaak, of = af17:35
leoquantCasW, prima17:35
leoquanten leuk17:35
leoquantcommandoline wil ook door17:35
hannieleoquant, is jouw irc-les een herhaling of nieuw?17:35
leoquantmet python17:35
leoquantik ga iets andere aanpak doen hannie ...17:36
StefandeVriesEn ik heb toegezegd commandoline waar nodig te helpen.17:36
leoquantmet jfl17:36
leoquantStefandeVries, mooi en waar17:36
hanniejullie zijn een goed duo ;)17:36
leoquant+117:36
leoquantjij hannie ?17:36
leoquantmet vertalen?17:36
hannieik heb mijn handen echt vol aan vertalen en alles wat erbij hoort17:36
leoquantok17:37
leoquantanders zou ik die/dat kunnen geven?17:37
leoquantinfrastructuur uitleggen?17:37
hannieintroductie vertalen mag je doen van mij17:37
RawChidWe hebben net een aantal nieuwe aanmeldingen voor het vertaalteam17:38
leoquantdoe ik dat17:38
hanniegeweldig!17:38
leoquantRawChid, goed nieuws17:38
RawChidMisschien kunnen we met die lui een keer gezamelijk een sessie houden17:38
leoquantgoed idee17:38
StefandeVriesInderdaad goed nieuws.17:38
RawChidDat wil ik wel een keer doen.17:38
StefandeVriesEr zijn soms nogal wat stukken onvertaald, of slecht vertaald.17:38
leoquantRawChid, top17:38
hannieStefandeVries, dat gaat gelukkig steeds beter17:38
leoquantanderen nog ideetjes?17:39
RawChidhannie, heb je na deze meeting eventjes tijd17:39
RawChidOm daarover te praten17:39
hannieRawChid, voor jou altijd17:39
leoquantkijk de wiki blijft ons ijkpunt om dingen te organiseren17:39
leoquantik doe pr voor de workshops17:39
leoquanten coordineer de zaak17:39
hanniecursisten werven is een vak apart17:40
leoquantzoals vorig jaar dus17:40
RawChidZelf doe ik het liever anderson17:40
RawChidandersom*17:40
OerHekspotentiele cursisten weven via irc chat ging best leuk17:40
hanniewat andersom?17:40
leoquantpubliek werven bedoel je?17:40
RawChidZoals nu bij vertaalteam hannie. Als er een groep(je) ge-interesseerden is, bedenk ik daar wel een workshop omheen17:41
leoquantah zo17:41
hannieah, dat is ook een manier ja17:41
RawChidDat is mijn voorkeur, meer niet.17:41
CasWEn ik zie eigenlijk geen problemen in beide manieren gebruiken.17:41
leoquantintroductie askubuntu, is dat een workshop?17:41
CasW(Dus wij organiseren spul, en als er toevallig voorkeuren zijn, maken wij er een workshop voor)17:42
hannieleoquant, moeten we misschien via het forum een enquete houden over wat mensen boeit?17:42
CasWs/voorkeuren/geïnsteresseerden/17:42
leoquanthannie, goed punt, wees RawChid mij ook eens op17:42
CasWJa, +117:42
OerHeksik merk dat een basis-cursus command line wel animo heeft.17:42
hannieRawChid, heeft ervaring met enquêtes houden17:42
StefandeVriesOerHeks +117:43
leoquantCasW, misschien eerst inventariseren en inschrijven17:43
OerHeksmaar ik zal dat idee spuien op den wiki :-)17:43
leoquantok OerHeks17:43
RawChidOerHeks, dat had ik al als iedee toegevoegd!17:43
hannieOerHeks, dat zie ik ook wel zitten, cursus command line17:43
RawChidWorkshop WerkenMetDeTerminal17:43
leoquantik ook17:43
hannieDoen!17:43
OerHeksbasis cursus, en als lekker makertje een vervolg ?17:43
CasWJa, graag17:43
RawChidhttp://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Workshop  <- staat hier al bij17:43
StefandeVriesMooi, dan kan daar invulling aan gegeven worden. :)17:44
RawChidOerHeks, ja precies! Als het enthousiast ontvangen wordt gaan we gewoon verder17:44
RawChidIs er nu iemand hier die dit wil doen?17:44
hannieEn Artwork, is daar een cursus in te geven?17:44
leoquantIdroy_, ?17:45
Idroy_hmmm, ik denk het wel17:45
leoquantzou leuk zijn hoor17:45
hannieZou ik ook heel leuk vinden17:45
RonnieIdroy_: cursus inkscape of gimp?17:45
RawChidIs dat niet veeeel makkelijker via youtube...17:45
leoquantvectorlike etc.17:45
Idroy_inkscape, denk ik dan17:45
Idroy_maar, het is wel lastig om dat via irc te doen denk ik17:45
hannieRawChid, bedoel je een videootje plaatsen op youtube?17:46
Idroy_misschien een geschreven tutorial ofzo, met een hele zooi plaatjes17:46
RawChidhannie, ja, en die zijn er al genoeg...17:46
leoquantIdroy_, je kunt andere media naast irc gebruiken17:46
Idroy_stap voor stap ofzo17:46
leoquantjuist17:46
hanniePersoonlijk vind ik in de klas zitten veel leuker17:46
Idroy_RawChid +1, je kan er wel heel veel over vinden17:46
leoquantvragen stellen aan youtube kan niet17:47
RawChidhannie, vooral vraag/antwoord is handig aan de klas ja17:47
hannieMisschien een combinatie?17:47
leoquanthannie, +117:47
Ronnieis er niets op te zetten met scherm delen (of een bepaald venster)?17:47
RawChidStreamen via JustForLeanring17:47
leoquanttuurlijk17:47
RawChid:P17:47
hannieIn de klas kan je mensen wijzen wat interessant is op youtube. Leken zien door de bomen het bos niet17:47
OerHeksvind het wiel niet 2x uit idd.17:48
leoquantIdroy_, denk er gewoon even over17:48
Idroy_ja, inderdaad17:48
leoquantvraag en antwoordspel is erg leuk17:48
hannieWe hoeven ons niet te vervelen de komende tijd :)17:48
StefandeVries:)17:48
OerHekshet word kouder, gezellig :-D17:48
CasWHmm, dit doet me denken, is het niet leuk / handig om een soort "schatkist" te hebben ergens, op de wiki of zo, met allerhande "tips" (bijvoorbeeld voor goede tutorialfimpjes op youtube of mooie software)?17:49
leoquantah, piraat17:49
RawChidCasW, ja hoor.17:49
r0n__Een wiki pagina met links naar (Youtube) films .......17:49
hannieCasW, is dat niet erg subjectief, wat goed is en wat niet17:49
CasWDat klopt, ja17:49
OerHeksshare your bookmarks ..17:50
leoquantmwha alles is subjectief17:50
CasWMaar maakt dat veel uit, dat zoiets subjectief is?17:50
RawChidMaar we dwalen een beetje af. Zijn er nog meer idee-en voor workshops?17:50
leoquantnee CasW17:50
RawChidArtwork heb ik genoteerd17:50
Idroy_ik weet niet, eigenlijk is het wel een goed idee eigenlijk17:50
hannienee, eigenlijk niet, die schatkist is ook een goed idee17:50
leoquantRawChid, indeed17:50
leoquantik heb geen ideetjes meer17:50
Idroy_hannie, inderdaad17:50
OerHeksjawel Idroy_ , bedenk dat je het niet alleen hoeft te doen.17:51
CasWIk zou nog wel graag die "Inleiding tot de basisfuncties van Ubuntu" vervuld zien, maar ik denk niet dat ik de persoon is die dat goed genoeg zou kunnen doen ;)17:51
leoquantwie wel he...17:52
RawChidCasW, wat stel je je daar bij voor?17:52
hannietijd he....17:52
hannieof het niet hebben ervan17:52
CasWStandaard dingen als het softwarecentrum, waar zijn alle instellingen te vinden, welke browsers / emailcliënten, dat soort dingen17:52
CasWVoor de echt basisdingen, voor "digibeten"17:52
RawChidOKe17:53
leoquantCasW, huisje boompje internet: flash/etc/etc17:53
CasWJa17:53
hannieCasW, ik zou zelf meer denken aan dingen die je niet in de boeken/handleidingen vindt17:53
leoquantprima17:53
CasWPrecies17:53
RawChidJe zou kunnen beginnen met een opzet. Gewoon bullets met wat je wilt vertellen en behandelen. Ik zou je best verder willen helpen dan17:53
CasWJa, oké, bedankt17:53
leoquantwhat about security en ubuntu?17:53
RawChidEchter sta ik zelf niet zo dicht bij beginnende digibeten17:53
CasWNee, ik ook niet, maar goed17:54
RawChidZelfs mijn oma kan nu mailen, dus ik ken ze niet meer :P17:54
hannieiedereen kan nog bijleren, ook je oma17:54
leoquantmaken van apparmor profielen17:55
RawChidleoquant, interessant onderwerp17:55
hannieken ik niet17:55
leoquantsandboxinglike stuff17:55
RawChidPersoonlijk vind ik dat ook erg leuk. Maar heb geen tijd daar nu aan te werken17:55
RawChidMisschien over een jaar een keer :P17:55
leoquanthmm ik ben te pril met dat17:55
OerHeksbasus virtual box ?17:56
StefandeVriesMaar, past zo'n onderwerp binnen Ubuntu?17:56
RawChidIk zet em anders sowieso bij de idee-en17:56
StefandeVriesof Mwanzo?17:56
leoquantsecurity? jawel toch17:56
leoquantRawChid, doe ik17:56
RawChidUbuntu Hardening17:56
leoquantzoiets17:56
StefandeVriesOké.17:56
hannieRawChid is nu een geleerde op dat gebied17:57
leoquantmuziek en ubuntu17:57
leoquantStefandeVries, ? ツ17:57
StefandeVriesDat heeft niet veel met Mwanzo/Ubuntu te maken, maar..is goed. Challenge accepted. :P17:57
leoquanthaha17:57
RawChidStefandeVries: als er vraag naar is, why not17:58
StefandeVriesMoeten we misschien later even dieper op in gaan.17:58
leoquantalles iventariseren we eerst StefandeVries17:58
leoquantvia het forum/listen17:58
RawChidMaar misschien niet verkeerd om ons hogere doel in het achterhoofd te houden. Mensen betrekken bij het bijdragen aan Ubuntu (community)17:58
leoquantof er belangstelling voor is17:58
leoquantyes dat is nieuwkomers begeleiden, de andere poot van mwanzo17:59
RawChidAls er niet veel meer is kunnen we misschien zo afsluiten?17:59
leoquant+117:59
RawChidKan leo nog lekker zelf met zn hamertje slaan :P18:00
leoquantwacht even18:00
leoquantde notulen, wie doet die?18:00
RawChidIk18:00
leoquantmeetingology, is stuk18:00
meetingologyleoquant: Error: "is" is not a valid command.18:00
RawChidnp, ik heb ze al klaar18:00
leoquantStefandeVries, neem je even over?18:00
* leoquant moet gaan nu!18:00
RawChidGewoon afsluiten nu toch?18:00
leoquantdag18:00
r0n__doei18:01
RawChidDag leoquant18:01
StefandeVriesEr is niks meer te bespreken toch?18:01
hannieleoquant, werkte het commando start meeting niet?18:01
leoquant#endmeeting18:01
meetingologyMeeting ended Tue Sep  6 18:01:12 2011 UTC.18:01
meetingologyMinutes:        http://ubottu.com/meetingology/logs/ubuntu-nl-mwanzo/2011/ubuntu-nl-mwanzo.2011-09-06-17.26.moin.txt18:01
OerHeks:-)18:02
RawChidEerste keer een snelle korte vergadering18:02
r0n__Dan ook allemaal de groeten uit Zeeland .........18:03
RawChidDe eveneens korte notulen staan hier: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/Agenda/2011-09-0618:03
hannietot de volgende keer!18:03
RawChidOke, even over een workshop vertalen hannie18:04
hannieRawChid, wat wilde je voorstellen?18:04
RawChidHeb er nog niet over nagedacht18:04
hanniegoed zo18:04
RawChidMaar er zijn volgens mij een stuk of 4 nieuwe mensen die willen helpen18:04
hannieach, dacht dat je zei dat je erover had nagedacht18:04
RawChidEn lijkt me mooi als we met zn allen samenkomen18:04
RawChidKan iedereen vragen stellen en kunnen we wat dingen uitleggen18:05
RawChidZodat het niet dubbel hoeft18:05
hannieIn principe wel ja, maar ik heb enige bedenkingen over de kwaliteit van vele nieuwkomers18:05
hannieVelen denken "dat doe ik wel even", maar in de praktijk haken er veel af18:06
RawChidTrue18:06
RawChidRobinJ!18:06
hannieIk heb in het verleden veel energie gestoken in het volgen van nieuwkomers18:06
hannieNu laat ik het meer over me heen komen. De echte goeden komen echt wel bovendrijven18:06
RawChidMotivatie is ook een punt ja. Uiteindelijk moet het toch echt uit de mensen zelf komen.18:07
hannieTico en Gerhard waren goede aanwinsten. RobinJ misschien ook. Zie wel dat hij nog heel wat moet leren18:07
RawChidtiempjuuh had zich ook aangemeld18:07
hannieWe moeten ook Rob niet vergeten. Doet heeeel veel, maar wil helaas geen lid worden van het VT18:07
hannieOok Sander doet nog veel. Vandaag heb ik even een brandje moeten blussen trouwens18:08
RawChidMisschien kunnen tiempjuuh en RobinJ vertellen wat ze missen? Waarze graag uitleg over zien18:08
RawChidOke18:10
hannietiempjuuh is aanwezig18:10
RawChidMisschien zit ie niet achter zn computer.18:10
hannieik denk het18:10
RawChidHoe denk jij over zo'n "sessie" hannie ?18:10
RawChid(ik noem het express geen workshop)18:11
hannieIk heb mijn bedenkingen.18:11
RawChidVertel18:11
hannieIk houd van persoonlijke begeleiding, maar dan moet het de investering wel waard zijn.18:11
hannieWaar ik wel achter sta is een algemene introductie zoals leo gaat geven over het VT18:11
RawChidJa, los ervan kunnen de aspirant vertalers een mentor en persoonlijke begeleiding krijgen als ze dat willen18:12
hannieOp zich vind ik het idee van mentor i.c.m. mailen goed18:12
hannieMaar je kunt het ook omkeren, zoals jij voorstelt:18:12
hannievragen aan nieuwkomers aan welke begeleiding/informatie ze behoefte hebben18:13
hannieDus, een herleidend:18:13
hannieleo doet een introductie met hulp van ons18:13
hanniewe vragen via mail of nieuwkomers op willen geven wat ze precies willen18:14
hannieKan je je daarin vinden?18:14
StefandeVriesEn ik zeg maar wat: als ze nou eens een proefvertaling moeten maken?18:14
RawChidLijkt me niet verkeerd.18:15
hannieStefandeVries, dat is een goede opmerking. In principe zijn hun suggesties een soort test, maar we zouden ook een proefvertaling kunnen opstellen.18:15
RawChidStefandeVries zoiets doen we sowieso al. Nieuwe leden kunnen suggesties doen, en die kijken de vertalers met volledige rechten dan na18:15
RawChidIk vind de huidige opzet met suggesties prima zo18:15
hannieja, dat is wel zo.18:16
StefandeVriesEn krijgen ze daarna ook een officieel bericht; 'sorry, maar je kunt er beter mee ophouden' of 'Ga zo door.'?18:16
RawChidWe geven inhoudelijke feedback StefandeVries18:16
hannieDat gaat nu nog een beetje ad hoc18:16
RawChidEn dan zie je vaak 2 dingen: of ze gaan het verbeteren, of je hoort niets meer18:17
hannieRawChid, daarom ben ik toch voorstander van een mentor toewijzen18:17
hannieNu weten we niet van elkaar wie feedback geeft aan wie18:17
RawChidHet is eenmaal een feit dat je bijna nooit goed in 1 keer vertaald (ook al schrijf je perfect NL)18:17
RawChidvertaalt*  (kijk naar mij)18:17
hannieRawChid, zelfs de meest ervaren vertalers maken nog fouten, maar je ziet wel welke nieuwkomers echt krom vertalen18:18
hannieen wij zijn geen opleidingsinstituut18:18
RawChidAls er maar voortgang/verbetering in zit.18:19
RawChidMaargoed, dit is wel duidelijk nu18:19
hannieik klink misschien wat streng18:19
StefandeVriesPoint taken.18:19
=== Idroy__ is now known as Idroy_
hannieRawChid, is er nog iets dat je wil bespreken?18:20
RawChidHmm, niet echt18:20
hannieok, ik vond dit wel nuttig. Tot ziens dan maar18:20
RawChidIk laat het nog even bezinken en kom er later wel op terug18:20
hannieoki18:20
hanniedag18:20
RawChidMoet ff nog wat chores doen, laterz!18:20
Idroy_ik ga ook, cya later18:21
Idroy_Ronnie, is het ubuntu-nl logo gefixt? :D18:55
RonnieIdroy_, nee helaas nog niet. Thomas_de_Graaff zou jij dat kunnen doen, ik heb de rechten niet18:58
Thomas_de_GraaffWelk Ubuntu-NL logo? Waar?18:59
Ronniehttp://wiki.ubuntu-nl.org/Artwork/HallOfFame#Ubuntu-NL Loco Logo op launchapd18:59
Thomas_de_GraaffVan lauchpad~ubuntu-nl ?19:00
Ronnieja19:00
Thomas_de_Graaff64x64?19:01
Ronnievolgens mij kun je er meerdere op lp uploaden19:01
Ronnielp geeft zelf de formaten aan die gewenst zijn19:01
Thomas_de_Graaffaha. ik zie het. idd. meerdere maten.19:01
Thomas_de_GraaffIk zal het uploaden.19:01
Ronniesuper!19:02
RonnieIdroy_ ^19:02
Idroy_Ronnie, ik heb ook even me naam in de tabellen gezet op deze wiki: http://wiki.ubuntu-nl.org/community/mwanzo/initiatief, bij geboden support heb ik nog niets staan, aangezien ik nog niet 6 maanden op IRC zit, oh en bij de tweede tabel heb ik forum en artwork gedaan, aangezien dat de enige dingen zijn waar ik wat support in kan geven :P19:02
Idroy_nice :D19:02
Ronniegoed bezig Idroy_19:02
Idroy_:)19:03
Thomas_de_GraaffDone. :)19:03
Thomas_de_GraaffIdd. goed bezig!19:03
Idroy_wordt het ubuntu-nl logo dan ook automatisch geupdate op de loco teams pagina van ubuntu zelf?19:03
Idroy_ah ja, hij staat daar ook :D19:04
Idroy_http://loco.ubuntu.com/teams/ubuntu-nl19:04
Idroy_grappig om me eigen logo te zien op een andere site :)19:04
Ronnieja, die gebruikt de url van launchapd zelf19:04
Ronnieja, dat had ik ook voor het eerst met mijn release party poster19:05
Ronnieen daarna met de eerste veranderingen op die loco.ubuntu.com site19:05
Thomas_de_GraaffZiet er een stuk beter uit dat nieuwe logo. :D19:05
Ronniezekers19:06
Thomas_de_GraaffDat rood wit blauw kon echt niet meer.19:06
Ronniehaha idd, netzoals het oude forum thema :P19:06
Thomas_de_GraaffAls je toch bezig bent.. het logo boven aan deze pagina is ook aan een update toe! https://launchpad.net/~locoteams/+members19:06
Thomas_de_Graafflol19:07
Ronnielol, helaas heb ook ik daar niets over te zeggen ;)19:07
Idroy_ghehe19:09
Ronniemaar als iemand met een nieuw fris ontwerp komt, kan het zomaar zijn dat die ook vervangen wordt, maar bi jde internationale gemeenschap merk ik dat voor een verandering de kwaliteit nog een stukje hogen ligth19:11
Ronnie-h19:11
Idroy_ye, en dan is de concurrentie ook meer19:12
RonnieIdroy_ het aantal concurrenten is int. ook niet zo groot helaas19:13
Idroy_nee?19:13
Idroy_hmmm ik ruik kansen.... MUHAHAHA19:13
Idroy_:P19:13
Ronniealleen voor projecten die groots aangekondigd worden (countdown banner) zijn er veel ontwerpers die een poging doen. voor de rest valt het wel mee19:14
Idroy_ah ja19:14
Ronniebij de countdown zittten vaak wel erg goede tussen19:15
Idroy_ye19:16
Idroy_ik wilde een wallpaper posten, helaas was ik net 2 dagen te laat -_-19:16
Idroy_naja, volgende release maar19:16
Idroy_:P19:16
Idroy_daar zaten ook wel erg goede tussen, helaas wel erg veel foto's en weinig CGI19:17
Idroy_in die shortlist dan19:17
RawChidIdroy_ vooral een voorstel doen!19:31
RawChidVoor dat LoCo-logo19:31
RawChidAls je dat leuk vindt19:31
Idroy_RawChid, hmmm, ga ik denk ik ook wel doen, eerst even het JFL logo afmaken :)19:32
CasWKan ik eigenlijk nog iets doen voor JFL? Iets coden?19:33

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!