/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/09/07/#ubuntu-tr.txt

=== cylonmath is now known as Taygun
varaderoSlm07:40
Taygunas08:02
Blaguvestfreenode vhost ile ilgili bilgisi olan varmi?13:32
varaderoslm18:47
Fatih_Mselamlar20:04
Fatih_Mvaradero, selam :D20:04
varaderoselam f0und20:10
varaderoFatih_M20:10
Fatih_Mağabey gönderdiğin iki memodan da bir şey anlamadım :/20:11
varaderomemo göndermedimki :)20:11
huseyniyi geceler22:00
huseynubuntu 11.10 beta1 x64 kurulumunda 4gb ram olan sistemde swap ne kadar belirtmeliyim22:01

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!