/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/09/07/#ubuntu-vn.txt

=== kid__freedom is now known as kid__
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
shockvalue_iizzz...03:23
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== n0bawk` is now known as n0bawk
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
vubuntor956whois ubot207:00
n0bawk!ubot207:07
ubot2`Factoid 'ubot2' not found07:07
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
vubuntor956USER07:38
Chat1495chao anh em07:39
=== Chat1495 is now known as hieuykhoa
vubuntor956index End07:39
=== vubuntor956 is now known as oiaii
vubuntor388hi07:39
vubuntor388cac ban cho minh hoi trong cau lenh shell script nay07:40
vubuntor388date=`date+%F-%H-%M-%S` echo $date07:40
vubuntor388no bi sai o cho nao07:40
C4NoCman date07:43
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
vubuntor388hix no bat update07:45
vubuntor388minh update roi nhung ko dc07:45
oiaii#ubunxu-vn07:54
vubuntor384Xin duoc tu van!?07:56
n0bawk.dict "tu van"07:56
bkphennyIOError: [Errno socket error] (104, 'Connection reset by peer') (file "/usr/lib/python2.4/socket.py", line 325, in readline)07:56
n0bawkxin được tự vẫn hả?07:56
vubuntor384ok!07:56
vubuntor384Minh cài Ubuntu  10.4 thì yeu cau phan vung the nao hả a?07:57
n0bawk!bg07:57
ubot2`http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Beginner_Guide07:57
bksupybotTitle: Tài liệu cho người mới dùng Ubuntu – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)07:57
n0bawkvubuntor384: mời đọc cái đó07:57
vubuntor384Hix, minh doc roi07:58
vubuntor384minh tao phan vùng ext307:58
vubuntor384nhung khi cài thì ko co hop thoai nao cho chọn phần vùng Ext3 hiện lên cả!07:59
C4NoCsao ko?08:00
vubuntor384ko anh ah!08:00
C4NoCtạo partiotion mới chưa?08:00
vubuntor384rat tiếc08:00
C4NoCchọn format08:00
C4NoCrồi mới có ext308:00
C4NoCgiờ xài ext408:00
vubuntor384may minhcau hinh cao ko cần tạo Swap, dung ko vay?08:01
C4NoCRam nhiêu?08:01
vubuntor384nhưng ổ cứng mình ko có tùy chọn Ext4!08:01
vubuntor384dĩ nhiên mình tạo và đinh dạng ph vung Ext3 rồi mà08:02
vubuntor388cho em hoi08:02
vubuntor388if [!-d ${FOL}]08:02
vubuntor388lenh nay sai o dau ha anh08:02
vubuntor3842G08:02
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
C4NoCvubuntor388, bài tập à, tự làm đi08:07
vubuntor388hix hix08:08
vubuntor388em tim mai ko biet loi o dau08:08
vubuntor384Chan ghe08:08
C4NoCvubuntor384, sao chán?08:08
C4NoCcài đến chỗ nào mà ko có cái đó?08:08
vubuntor384Giao diện hỗ trợ này rối quá!08:08
C4NoCrối gì đâu?08:09
vubuntor384Nguoi nay hoi nguoi kia hoi lungtung08:12
vubuntor384admin tra loi minh dc gi dau?08:12
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
vubuntor384tóm lại mình hỏi: admin da cài Ubuntu 10.4 chưa vậy?08:13
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
C4NoCkhanhpt, kìa, có người hỏi cài 10.04 chưa kìa08:14
kid__vubuntor384: http://wiki.ubuntu-vn.org/images/Huong_dan_phan_vung-h4.jpg08:20
kid__doc bg di08:21
kid__no chi tiet roi ma08:21
vubuntor388if [!-d ${FOL} ]08:32
vubuntor388giup em lenh nay voi08:32
vubuntor388no bao loi :(08:32
n0bawkbáo lỗi thì xoá nó đi :))08:33
vubuntor388hixhix08:33
vubuntor388if [!-d ${FOL}] then mkdir -p ${FOL} chmod 777 ${FOL}08:34
zj3t3mjuvubuntor388: thiếu khoảng trắng08:36
vubuntor388no chi bao loi if [!-d ${FOL}] thoi anh ah08:37
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
=== khanhpt|Zzz is now known as khanhpt
=== khanhpt is now known as khanhpt|Zzz
vubuntor521XIN CHO MÌNH HỎI10:56
vubuntor521UBUNTU 10.04 MAC ĐINH KO CÓ PHIÊN BẢN TIẾT VIỆT PHẢI KO AH?10:56
C4NoCuh10:56
vubuntor521NGGIA4 LÀ MUỐN XÀI GD TIẾNG VIỆT PHẢI CÀI RIÊNG?10:57
vubuntor521CHỌN TRONG MỤC LANGUAGE SUPPORT PHẢI KO AH?10:58
C4NoC11:02
C4NoCvào đó chọn tiếng tiệt11:02
C4NoCviệt*11:02
C4NoCtự nó cài11:02
C4NoCvubuntor521, bỏ caplock đi11:02
vubuntor521Thanks! nhưng mà sao nó cú treo hoài? máy mình cấu hình cũng cao (cửa sổ  language & text cứ mờ)???11:06
C4NoC:-/11:06
C4NoClà sao11:06
o0Newbie0o?11:06
vubuntor521nảy giờ hon 30ph roi do! các ứng dựng khác chay vẫn binh thuong?11:07
o0Newbie0omình đang xài 10.0411:07
o0Newbie0otiếng việt hoa hết cả mắt11:07
o0Newbie0o^^11:07
vubuntor521nghia la chon phan tiếng Việt xong là cua so cai dat cu bi treo hoài (hay nó dang cài dat?)11:07
C4NoCchắc đang cài11:08
vubuntor521thuong thi khoang bao lau anh?11:08
C4NoCvubuntor521, nó có hiện cửa sồ nhập pass ko?11:09
vubuntor521ko anh ah?11:09
C4NoCvubuntor521, tùy mạng11:09
vubuntor521luc chinh vai muc trong admin thi vao pass roi!11:09
C4NoC11:10
vubuntor521mang minh cung tot! hay tại lỗi Ubuntu?11:10
C4NoCđổi coi xài repo nào11:10
vubuntor521repo là gì ah?11:13
vubuntor061alo11:13
Stanley00vubuntor521: là nơi bạn sẽ tải phần mềm về11:13
vubuntor061cac pro giup em voi11:14
Stanley00!hi | vubuntor06111:14
ubot2`vubuntor061: Chào bạn!11:14
vubuntor061em cai jdk bang len apt-get sun-jdk6...11:14
vubuntor061nhung toi luc no ra cai configure gi do11:14
vubuntor061co chu <ok>11:14
vubuntor061ma em click ko dc11:14
Stanley00vubuntor061: bạn dùng nút tab để chuyển tới đó11:15
Stanley00vubuntor061: terminal mà, chỉ nhấn thôi, không click được đâu :D11:15
vubuntor061:d11:15
vubuntor061oi11:15
vubuntor061thanks pro very much11:15
vubuntor061:d11:15
vubuntor061em moi lam wen ubuntu11:15
vubuntor061nen ga lem11:15
Stanley00vubuntor061: hmm, /me chỉ là gà thôi :(11:16
Stanley00vubuntor061: btw, welcome to ubuntu ;)11:16
vubuntor061:d11:16
vubuntor061cong nhan ubuntu viet nam co cho nay thiet la hay11:16
vubuntor061co ho tro truc tuyen11:16
vubuntor061ko biet gi thi vao day hoi la ra11:17
vubuntor061that huu ich11:17
Stanley00uhm, /me cũng nhờ Ubuntu mới biết tới IRC, chứ đó giờ toàn yahoo :))11:18
vubuntor061IRC la gi the?11:18
Stanley00vubuntor061: là cái bạn đang chat nè11:18
vubuntor061vay ha?11:18
vubuntor061:d11:18
vubuntor061gio minh muon chay cai nay tren may minh dc ko?11:19
vubuntor061vi dang chay tren firefox11:19
Stanley00vubuntor061: bạn có thể dùng pidgin, hoặc chuyên dùng hơn là xchat để chat irc, trên forum có hướng dẫn chat irc trên pidgin đấy11:19
Stanley00http://forum.ubuntu-vn.org/viewtopic.php?f=44&t=1270 <= hướng dẫn chat trên pidgin11:21
bksupybotTitle: Cách sử dụng irc chat và mailing list của Ubuntu-VN - Xem chủ đề | Diễn đàn Ubuntu Việt Nam (at forum.ubuntu-vn.org)11:21
vubuntor061thanks11:21
vubuntor286hi mọi người11:33
C4NoC:311:33
Stanley00vubuntor286: hi11:33
vubuntor286không biết mọi người có thể giúp mình một chút về virtualbox đc ko nhỉ11:33
vubuntor286Vấn đề của mình là như thế này11:33
Stanley00vubuntor286: bạn cứ nêu câu hỏi, giúp được thì mọi người sẽ giúp thôi11:34
vubuntor286mình có máy thật chạy Ubuntu set ip static11:34
vubuntor286máy ảo chạy CentOS set ip cùng mạng với máy thật11:34
vubuntor286hai máy nối với nhau quá cơ chế Bridge11:34
vubuntor286máy thật ko kết nối internet hay bất cứ một mạng nào cả11:34
vubuntor286dù đã đặt ip cùng mạng, tắt fw nhưng ko hiểu sao mình vẫn ko ping đc11:35
vubuntor2862 máy với nhau11:35
Stanley00vubuntor286: nếu muốn nối 2 máy với nhau, mà máy thật không nối mạng, bạn nên dùng mạng kiểu host-only ấy11:36
vubuntor286"nên" là sao bạn11:36
vubuntor286nghĩa là ko có mạng thì ko thể Bridge à11:36
Stanley00bởi vì bridge cần có một switch hay hub vật lý thì mới nối được hay sao ấy11:36
vubuntor286hưm11:37
vubuntor286không biết có bạn nào có câu trả lời chắc chắn hơn ko nhỉ11:38
Stanley00vubuntor286: sao bạn không thử gợi ý của mình trong khi chờ đợi nhỉ? ;)11:38
vubuntor286ừm11:38
vubuntor286cách đó thì mình có biết11:38
vubuntor286mình cũng đã thử :P và đúng là được thật11:39
o0Newbie0ovậy sao cần câu trả lời khác11:39
vubuntor286nhưng mình thắc mắc tài liệu trên vmware có nói11:39
vubuntor286có thể đặt ip static cho 2 máy khi nối bridge và 2 máy có thể kết nối đc với nhau11:40
Stanley00vmware? đây là vbox mà :))11:40
vubuntor28611:40
vubuntor286nhưng cơ chế Bridge thì Vmware hay virtualbõ thì cũng như nhau chứ11:40
Stanley00vubuntor286: với lại bạn đã thử những gì vmware nói chưa?11:40
vubuntor286cũng đã thử trên máy tính của bạn mình11:40
vubuntor286cũng ko đc như trên vbox11:41
Stanley00vubuntor286: vậy chắc là bạn đã hiểu nhầm câu nói đó rồi, vì bridge thì máy ảo sẽ dùng card thật để kết nối, do đó giống như có một máy thật nữa trong mạng, và cần phải có switch hoặc hub vật lý thật để nối.11:42
vubuntor286cái kiểu mà ko có kết nối với internet hay bất cứ một mạng nào11:43
vubuntor286có phải nó như là 2 máy tính nối trực tiếp với nhau phải ko bạn?11:44
vubuntor286ko qua modem hay switch mà chỉ có một cọng cáp phải ko nhỉ11:44
Stanley00"cái kiểu mà ko có kết nối với internet hay bất cứ một mạng nào" <= không hiểu câu này của bạn lắm?11:45
vubuntor286ý là chỉ có máy thật, máy ảo nhưng máy thật ko nối ra internet hay với một thiết bị nào khác í11:46
Stanley00ý bạn là cơ chế host-only của vbox ấy à?11:47
vubuntor286ko cơ chế Bridge í bạn11:47
vubuntor286hưm hưm11:47
Stanley00bridge thì cần một cọng cáp, và một switch nữa.11:48
vubuntor286ừ cho là vậy đi nhưng ý mình là nếu mô hình chỉ 1 thật, 1 ảo, và Bridge thì nó có giống 2 thật +1 cable ko nhỉ11:49
vubuntor286vì mình nhớ là nếu 2 máy thật với 1 cọng cáp mình vẫn có thể kết nối với nhau đc mà11:50
Stanley00nhưng nó không phải giống với bridge,11:51
vubuntor286hưm hưm11:51
vubuntor286ý bạn là nó giống host-only pà11:52
Stanley00mình nghĩ, nếu bạn muốn tìm hiểu thêm, manual của vbox khá là hay đấy ;)11:52
vubuntor286ưm11:53
vubuntor286mình cũng đang đọc nhưng vốn tiếng hơi yếu :P11:53
vubuntor286dù sao cũng rất cám ơn bạn đã support nhiệt tình :)11:53
Stanley00yw11:53
vubuntor286hi11:54
vubuntor286ko biết bạn Stanley00 có còn ở đó ko nhỉ12:06
Stanley00vubuntor286: sao bạn?12:06
vubuntor286:)12:06
vubuntor286mình mới phát hiện ra 1 điều12:06
vubuntor286là switch và bridge thì cơ chế nó vẫn tương tự nhau chứ nhỉ12:07
vubuntor286vì thế nếu ko có switch thì có bridge có sao đâu nhỉ12:07
vubuntor286:-/12:07
vubuntor286nếu ta để chế độ Bridge thì có thể hiểu là máy thật và máy ảo kết nối với nhau qua 1 cái Bridge12:08
vubuntor286đúng ko nhỉ ?12:08
Stanley00mình lại nghĩ là nó sẽ bắt cầu cái card thật trên máy thật vào máy ảo?12:08
vubuntor286ừm12:10
vubuntor286thì nó sẽ nối cái card thật trên máy thật với cái card trên máy ảo :)12:10
vubuntor286vì thế mình mới nghĩ là nếu nối như vậy thì switch hay bridge ở trường hợp 2 máy là như nhau phải ko12:11
Stanley00"bắt cầu" nghĩa là cái máy ảo sẽ dùng cái card trên máy thật làm card mạng của máy ảo, chứ không phải là connect <= mình nghĩ thế đấy12:12
vubuntor286mình lại nghĩ là máy thật sử dụng card thật kết nối với 1 cái bridge sau đó bridge lại kết nối với card của máy ảo12:14
vubuntor286NIC (máy thật)====>Bridge<=======NIC(máy ảo)12:14
Stanley00thôi, mình xin dừng tại đây, trình độ mình chỉ đến thế thôi.12:15
vubuntor286hưm12:15
vubuntor286tks bạn nhiều nhé12:16
vubuntor286:)12:16
Stanley00bạn có thể /join #vnluser, bên đó có nhiều siêu nhân lắm, bạn có thể trao đổi thêm12:16
Stanley00thân12:16
vubuntor286ủa cái đó là diễn đàn gì vậy bạn12:16
Stanley00#vnluser => vietnamese linux user12:17
Stanley00còn nhiều tên khác nữa, join vào, bạn nhìn topic sẽ biết ;)12:17
=== klajsdfjh is now known as testtt
Kid--hf13:22
quangteospkhe-lo mọi người16:57
quangteospkko bít có ai rảnh ko cho em lật lại vấn đề hồi chiều với :)16:59
quangteospk~X(16:59
C4NoCwut?16:59
quangteospklà thế này17:00
quangteospke có một máy thật chạy Ubuntu17:00
quangteospk1 máy ảo chạy CentOS trên Virtualbox17:00
quangteospk2 máy được nối với nhau qua cơ chế Bridge của Vbox17:01
quangteospkngoài ra máy thật ko còn kết nối với một thiết bị nào khác nữa17:01
quangteospkmô hình chỉ có vậy17:02
quangteospksau đó em set ip static cho 2 máy đó cùng địa chỉ mạng17:02
quangteospkvấn đề ở đầy là dù ip cũng địa chỉ mạng nhưng 2 máy vẫn ko thể ping đc với nhau17:02
quangteospkđã tắt hết FW rồi :)17:02
C4NoC17:02
C4NoCcó cắm dây mạng ko?17:02
quangteospkko17:03
quangteospkchỉ có máy thật máy ảo thôi bạn à17:03
C4NoCcắm vào máy thật á17:03
C4NoCthế thì kiếm cái switch , hay cái gì đó17:03
C4NoCcắm vào17:03
quangteospkko có kết nối với một thiết bị nào khác nữa17:03
quangteospkcắm vào máy thật là sao17:03
quangteospk??17:03
quangteospký mình là17:03
quangteospknếu với mô hình đó17:03
C4NoCcắm đi rồi biết17:03
quangteospkliệu 2 máy có thể ping với nhau đc ko17:03
C4NoCdc17:04
quangteospkhay bắt buộc phải có một switch17:04
C4NoCnhưng phải cắm dây17:04
quangteospknghĩa là có thể ping nhưng máy thật phải kết nối tới một switch phải ko bạn17:04
C4NoC17:05
C4NoCbridge phải thế17:05
quangteospknếu vậy rất mong bạn có thể giải thích chút xíu tại sao lại như vậy đc ko17:05
quangteospkhttp://img198.imageshack.us/img198/3007/image010e.png17:05
quangteospkvì theo mình nghĩ 2 máy tính nối với nhau qua Bridge thì chỉ cần cùng NETID là có thẻ ping rồi chứ nhỉ17:05
C4NoCđó là lý thuyết17:07
quangteospkmình chưa rõ lắm17:09
quangteospkvậy nếu 2 máy thật nối với nhau trực tiếp bằng 1 cọng cáp có liên lạc đc với nhau ko17:09
C4NoCbridge, card mạng17:09
C4NoCmà ko cắm dây17:09
C4NoCnó ko up lên17:09
C4NoClấy gì chạy17:09
C4NoCmuốn ping nhau17:09
C4NoCthì cài host only17:09
C4NoCnhanh gọn17:10
quangteospkừm17:10
quangteospkmình có biết17:10
quangteospkhost-only là đc nhưng vẫn thắc mắc chỗ Bridge17:10
C4NoCcài 2 cái thử17:11
C4NoCmỗi lần cài xong 1 cái17:11
quangteospkhưm hưm17:12
C4NoCchạy cái này17:12
C4NoCbrctl17:13
C4NoChình như thế17:13
quangteospkbrclt là gì vậy bạn17:13
C4NoCcài vào17:13
C4NoCchạy đi rồi biết17:13
C4NoCsau mỗi lần cài 1 loại17:14
vubuntor633chao moi nguoi co ai khong21:34

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!