/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/09/09/#ubuntu-no.txt

malinhttp://xkcd.com/949/06:51
geirhaHehe, så sant, så sant. :)06:57
malinja, sukk, er noe som irriterer meg en del i alle fall07:27
malin:)07:27
NixieHallo09:21
[ZyteX]hallo09:21
jo-erlendmalin, bra xkcd der :)11:49
malinja ;)11:49
silverarrowhei17:44
silverarrowder er ingen norsk stavekontroll i libre office18:29
silverarrowlitt dumt18:30
silverarrow1hei19:41
citoyenhei19:41
GtHoohei19:41
citoyendet er norsk stavekontroll i libre office19:41
silverarrow1er det? jeg har dykket i package manager og ikke funnet noe19:42
silverarrow1akkurat nå har jeg eng us19:43
silverarrow1kun19:43
silverarrow1...ny let startes...19:44
citoyenskal dukke opp automagisk om du har installert norsk språk i ubuntu19:46
citoyendet er ikke noen egen pakke for libre office19:47
silverarrow1og det har jeg ikke19:47
silverarrow1sukk og stønn19:47
silverarrow1;- )19:47
silverarrow1jeg har lubuntu19:47
silverarrow1det er sikkert det samme der19:48
citoyensikkert19:48
silverarrow1jeg  burde gjerne velge norsk installasjon ved neste utgave19:48
silverarrow1lurer på om det er en 11.10 på vei, eller om det blir en 11.1219:48
citoyendu kan installere så mange ekstra språkvarianter du vil19:49
citoyentrenger ikke være hovedspråket19:49
silverarrow1det trodde jeg først også, men så finner jeg ingen norsk spell check pakke i package manager19:49
citoyenikke se etter spell check, se etter en total språkpakke19:50
citoyenlanguage-pack-nb19:50
citoyenfor bokmål19:50
silverarrow1jeg har valgt engelsk ved installasjon, for det er lettere å få hjelp og slik på netter når man ikke trenger å knote med tekniske oversettelser; og jeg husker Ubuntu for noen år siden var litt rar i norsk utgave,19:50
silverarrow1takk19:51
citoyenja, men du trenger ikke å kjøre norsk oversettelse i GUI selv om du har norsk språkpakke installert19:51
* citoyen kjører forøvrig nynorsk GUI - fordi jeg kan19:51
silverarrow1nynorsken min er så elendig den ikke er i bruk19:52
silverarrow1hva er forskjell på kde og gnome versjon av språkpakkene?19:56
silverarrow1det er flere å velge mellom19:56
silverarrow1liten liste av dem19:56
citoyenjeg gjetter på at den ene inneholder oversettelser av kde-gui, og den andre har gnome-gui :)19:57
* silverarrow1 googler gui19:58
citoyengui = graphical user interface19:59
silverarrow1det samme som desktop environment ?20:00
citoyenfor alle praktiske formål20:00
silverarrow1aha20:00
silverarrow1det er ikke helt lett å plukke opp slikt, når man aldri snakker om det lol20:00
silverarrow1det er egen norsk språkpakke for libre office også20:05
citoyenja, lett for meg som sitter og jobber med sånt hver dag å glemme at forkortelsene ikke er like åpenbare for alle )20:15
citoyen:)20:15
silverarrow1så find da20:16
silverarrow1fint20:16
silverarrow1jeg er helt amatør, ingen andre omkring meg som bryr seg om ubuntu eller linux20:16
citoyenjoda, det er mange på nett :)20:18
silverarrow1ja, det er der jeg fant det først, og mange nevner jo linux20:20
silverarrow1først fant jeg ubuntu forumet20:21
silverarrow1så irc20:21
citoyendet er jo en god start det20:21
silverarrow1aller først fant jeg puppy linux, ved en tilfeldighet, men fikk ikke til å komme på  nett20:21
silverarrow1så fant jeg ubuntu, og det funket av seg sevl20:21
silverarrow1men jeg har fått til puppy linux i etter tid20:22
citoyenaldri prøvd20:23
silverarrow1den er mest for frugal install20:23
silverarrow1hva nå det heter på norsk20:24
silverarrow1installert til hard drive, blir det mye knot med grub20:24
jonaskulKjenner jeg gleder meg litt til 11.1022:56
jonaskulOg Bluefish med full støtte for html5 er snart ute22:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!