/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/09/13/#ubuntu-no.txt

malinHvordan ordner jeg så Libre Office skriver " og ikke » ?19:17
hjdmalin: er det autokorrigeringen som endrer det?19:25
malinhjd: jeg fant noe der, men får det ikke til å virke for det19:27
malinhva skal jeg si, jeg får bare lagt til en oppføring i den autocorrect-lista jeg19:27
malinfår ikke lagt til flere oppføringer i autocorrect-lista19:28
malinser ut som jeg fikk til å legge til flere nå, uten at jeg aner helt hvorfor jeg fikk det nå og ikke i sted19:29
malinskal teste at det virker også19:29
hjdok, dette er lenge siden jeg har kranglet med, så for å sjekke: du kan skrive " , men det blir automatisk endre til » når du skriver noe mer?19:29
malingår om jeg trykker mellomrom etter tegnet kommer, så er sånn halvgrei løsning19:30
malinnei, det kommer » <-- motsatt vei når jeg trykker " første gang, og tegnet " dukker ikke en gang opp19:30
malinnå med autocorrect, får jeg " men ikke før jeg trykker mellomrom, altså dukker » opp inntil jeg trykker melomrom, og den retter19:30
hjdJeg kan ta en titt her, 11.04 ikke sant?19:32
malinja, 11.0419:35
hjdSer ut som hvilket tegn som blir brukt når du trykker " avhenger av locale.19:35
malinjeg har klart det sånn halvveis med autocorrect, men hadde vært glad om jeg fikk " uten at det andre spretter opp19:35
malinah19:35
malinhvor er local-options?19:36
hjdog «» er vel forsåvidt de korrekte tegnene for start/slutt så vidt jeg vet. I allefall sa informasjonen om oversetting i Ubuntu det.19:36
hjdmalin: språkstøtte. Locale er hvilket språk du har valgt pluss en del mer i forhold til det språket som feks om kommatall skrives med , eller . og tegn som «»19:38
hjdvet ikke helt om du får stilt det til å gjøre det du vil.19:39
malinaha19:39
hjdHvorfor vil du egentlig ha "19:39
malinfordi jeg ikke liker de andre tegnene der :)19:39
malinmen om det spiller noen rolle? hm.. si det19:39
hjdJeg testet med å kjøre "LC_ALL=C libreoffice" i terminalen. LC_ALL=C vil si at den setter locale til standard. Du får fortsatt ikke ", men det gir quotation marks.19:43
hjdnei vent nå litt.19:43
hjdhm.. jeg lurte på om du kanskje kan stille på hvilke tegn som brukes, men jeg fant ikke noe.19:44
hjdUansett, det at tegnene blir satet avhengig av språket du bruker vil si at det er en fil et eller annen sted som angir det. Muligens blant oversettelsen av libreOffice, eller så er det et eller annet sted i språkpakkene.19:45
hjdSå burde være teoretisk mulig å finne hvor det er og endre verdien. Jeg vet dog ikke hvor vanskelig det er eller om det er verdt det. :)19:46
malinja, jeg tror ikke jeg har norge som lokalt område, så er nok derfor19:54
malinjeg tror det er i ubuntu, men får ikke installert de ekstra språkfilene fra language-settings19:55
malinrettelse: language-support19:55
malinThe language support is not installed completely19:56
malinså trykker jeg install og den søker og sånt, men så skjer det ikke noe. Sukk vanskelig uten terminal output det her19:56
hjdunmet dependencies? (skudd i mørket)19:56
malintrykker jeg install får jeg vel spørsmål om passord, så skejr det ikke noe mer, annet enn at man får en sånn som snurrer rundt på musepekeren19:57
malinheldigvis kan man trykke detaljer, der står det pakkenavn. Jeg får prøve i terminalen å installere de tre pakkene og se etter feilmeldinger der :)19:57
hjdåja. vanskelig *uten* output, ikke vanskelig output...19:57
malinenig19:57
malinblir sånn hm..?!19:57
malinpakkene er i alle fall gimp-help-en19:59
malinkde-l10n-engb19:59
malinlanguage-pack-kde-en19:59
malinmerkelig at den bare vil ha kde-pakker19:59
malinmen skal prøve å installere de å se hva som skjer jeg19:59
hjdkan være du har installert noen programmer som er den del av kde?19:59
malinja, jeg har nok det :)20:00
hjds/den/en20:00
malinfikk installert i terminalen: No protocol specified20:02
malin/usr/lib/pymodules/python2.7/gtk-2.0/gtk/__init__.py:57: GtkWarning: could not open display20:02
malin  warnings.warn(str(e), _gtk.Warning)20:02
hjdhvordan fikk du den feilmeldingen?20:03
malinikke veit jeg, men jegk an poste hele outputen jeg20:05
malinhttp://pastebin.com/BaM1UrBA20:06
hjdmalin: hm, jeg vet ikke. Jeg forsøkte å installere de samme pakkene her, og jeg fikk ikke feilmelding. Jeg fikk med et par ekstre kde-pakker jeg ikke hadde da, så jeg vet ikke om det ble 100% likt.20:17
hjdDet er *mulig* det stammer fra software center siden det dukker opp under "Processing triggers for software-center ...", men jeg vet ikke.20:18
malinja, jeg kan jo sjekke nå, om jeg får gjort noe mer der på language-support :)20:18
malinregner med jeg må installere norske pakker20:18
malintror jeg har sagt det før, men når man velger å installre flere språk i langauge-support, så søker man opp norwegian og får kun nynorsk20:19
malinfor å få bokmål, må man søke på bokmål :) hehe20:20
hjdrart. Heldigvis tror jeg flesteparten velger språk ved installasjon.20:21
Nece228hello, is it allowed to speak english here?20:21
malinnei20:21
malinjoda :)20:21
Nece228well i had few specific questions about this country20:21
Nece228sorry for disturbing20:21
malinhjd: prøver å legge til norsk, og da får jeg dette "timeglasset igjen" men ingen dialogvindu, så veit ikke sikkert hvilken pakke den prøver å installere :)20:22
malinNece228: no problem :) you are not disturbing either :)20:22
hjdmalin: Men hvilket språk bruker du egentlig? Jeg gikk utifra at du brukte norsk, men jeg tror aldri du nevnte det.20:22
malinNece228: welcome :)20:22
malinJeg bruker Engelsk som hovedspråk her20:22
malinah, jeg sa ikke at jeg bruker Engelsk. DEt er hm.. kanskje dumt jeg ikke sa :)20:22
Nece228malin: ?20:23
hjdmalin: mulig den kjører ting i bakgrunn, eller så kan du starte den fra terminal og se om det kommer noen feilmeldinger når du starter installasjonen.20:23
malinNece228: I talk with hjd about som language issue-stuff20:24
malinja, det hadde vært en bedre ide :)20:24
hjdmalin: men da lurer jeg på hvorfor du får opp «» . Under language support, har du stilt regional formats til norsk.20:24
malinhjd: output: http://pastebin.com/ct011hbV20:25
malinhjd: antageligvis ikke. Spørsmålet er vel i såfall hvor jeg gjør det :)20:26
Nece228malin: well if i can ask, my friend wants to emigrate to norway to find the job, work in norway, and then get back here. how much chances are for him to find a job (unqalified)20:26
malindu må få ny output hjd for det kom opp en feilmelding til nå :)20:26
malinhttp://pastebin.com/t1VgQRA520:27
malinNece228: what kind of job, and for how long?20:27
malinand what contry is he from?20:27
malins/contry/countery20:28
Nece228malin: any job, he has some sort of physical preparation. hes from lithuania, east europe. he basically wants to work for some months and then get back to his country for some time, and then go to norway again.20:28
Nece228malin: at least for now, norway is one of the best places to work, the money your earn in norway has much of value in lithuania20:29
malinI think so.20:31
malinI am not sure, if he is unqalified, I don't think there are a lot of well paied jobs, but I know there is kind of jobs, not sure what to.20:32
malinbut several people from Baltikum and Poland and so on, came and work for seasons only20:32
malinin a period and then returns20:32
Nece228malin: unfortunately he doesnt know norway or even english language20:32
malinHmm.. then I think it would be difficult, but I don't really know for sure20:33
hjdmalin: fra oneiric, men det ser ut som om andre har klart å få samme feilmeldingen i bug 822725.20:34
lubotu3Launchpad bug 822725 in update-manager (Ubuntu) "[oneiric] failure to authenticate locks up update-manager" [Undecided,Confirmed] https://launchpad.net/bugs/82272520:34
malinhjd: hm.. så en bug faktisk. Ikke helt bra i grunn. Syntes jeg har vært borti dette før på en versjon < 11.0420:34
Nece228malin: well many people are in same situation as him they probably work in norway for wage minimum but when they get back here that money has a lot of value. im just wondering how much scam is possible in norway20:36
hjdjepp. En traceback er kort fortalt en beskrivelse av hvor i programmet noe gikk feil. Den sier hvilke linjer i hvilke filer som sist ble kalt, som kan tyde på hvor problemet befinner seg.20:37
malinNece228: how muc scam? Scam?! Eh.. Why you want to do scam?20:38
Nece228malin: well i meant about companies. i heard that people work at them and when its time to pay money they dont do that20:40
malinah, that way20:40
malinI have heard about it myself, unfortunately :S20:41
malinanyway, this is not a filed where I know a lot20:41
hjdmalin: det ser også ut som det er et par lignende bugs rapportert til language-selector som bug 717621. Den har riktignok litt annet linjenummer, men ser ellers rimelig lik ut.20:41
lubotu3Launchpad bug 717621 in language-selector (Ubuntu) "gnome-language-selector crashed with AuthorizationFailed in _run(): org.freedesktop.PolicyKit.Error.Failed: ('system-bus-name', {'name': ':1.34'}): org.debian.apt.install-or-remove-packages" [Undecided,Confirmed] https://launchpad.net/bugs/71762120:41
malinaha20:41
malinhadde jeg funnet ut hvilken pakke, så kunne jeg i alle fall installert pakken fra terminalen med aptitude eller noe20:42
malinhåper ikke dette er en bug i 10.04 og at det er rettet opp i til 12.0420:42
hjdgår den automatisk til å installere manglende pakker? Mener å huske de gangene jeg har sett dialogen har det vært mulig å avbryte/utsette det.20:43
Nece228malin: im thinking that those companies want to employ those kinds of people who are immigrants dont know theyre language and are unqalified20:43
malinsure they do. They benefit of people dont know their rigts20:43
malinI think employes in Norway have one of the strongest rights in the world actually, I don't know if it's the best, but one of the best20:44
hjdmalin: du får se litt rundt på de buggene som er rapportert til den pakken, jeg kjenner den ikke så veldig godt.20:44
malinMaybe there are som workforwarding-office or something in Lithauen who knows? I would guess there is something like it?20:44
malinfor recruiting people for jobs abroad?20:44
Nece228malin: there are, but those companies actually take 50% of your payment for themselves20:47
Nece228thats too much20:47
Nece228malin: so you say that norway is one of the best. so theres least chances that you will be scammed20:48
malinthat's too much indeed20:48
malinI think there are least chance for that too, but I can't garantee. there have been about in the news some times, etc20:49
malinespecally in the constructing buisness20:49
Nece228malin: thanks for help. ill keep that in mind for sure20:50
malinif you find a company and your friend gets a job, tell me, so I can check out the company :)20:50
Nece228thanks20:50
Nece228you seem to be very nice people20:51
Nece228previously i thought that norway is country of black metal20:51
Nece228you know, satan, suicide, killing20:51
Nece228but those stories are just myths i guess. press always bloats everything20:53
malinhjd: takk for hjelp i alle fall :D20:53
hjdmalin: bare hyggelig. :) Vi snakkes.20:54
malindet gjør vi veit du :)20:54
malinstod ikke så mye  bugrapportene, annet enn at den var confirmed :)20:55
malinmen ja :)20:55

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!