/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/09/21/#ubuntu-dk.txt

oizo?spørgsmål Jeg har lige fået ny bærbar (jaii ) men der er nogle "special keys" der ikke virker, volume up/down osv (ikke fn-keys) hvordan kan jeg assigne dem til noget?15:49
oizosystem->prefs->keyboard shourtcuts virker ikke!15:50

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!