/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/09/21/#ubuntu-se.txt

Philip5Squarism: det har gått blandat00:11
Squarismaha... jag har inte haft något vidare flyt heller... när man kör 2vs2 classic, som jag gör mest hela tiden nu, matchas man ju med random människor. O jag vill påstå att jag har otur00:12
Squarismäven om det låter tunt =D00:13
Philip5Squarism: kan jag tänka mig. då kanske de man ska spela med också oftare är mer ego än om man spelar ihop med någon man känner00:13
Philip5jag spelade två spel där jag gjorde så korkade misstag så jag blev arg på mig själv00:14
Squarismja. så är det ju... nyckeln till 2vs2 tror jag är att synka attackar ... ja, helt enkelt hur bra man är på att sammarbeta.00:16
Philip5jo helt klart00:16
Squarismjag försökte köra 2vs2 classic med andra men insåg att det INTE GÅR... folk sa åt mig att 2vs2 AT va det enda alternativet, som jag trodde va Annihilation av ngn anledning.. men AT betydde tydligen Arranged Teams00:20
Squarismdvs... bjuda in andra o lira00:20
Squarismså de tycker jag vi ska lira ngn dag00:21
Philip5aha, jo det är nog smidigast för att bara kör med någon random typ är nog inte så lyckat alla gånger00:22
Philip5och nu strax börjar sherlock holmes på tv9 :)00:28
Squarismoh.. är det den gamla varianten.. eller 90-talet iafl?00:38
Philip590-talsserien01:11
Philip5gillar den men har sett alla lite många gånger01:11
=== charles_ is now known as realubot
=== Coffe is now known as Guest21223
khem_hur kan jag anvanda sed for att ta bort blanksteg i slutet pa varje rad? alltsa efter alla ordinarie tecken07:54
realubotkhem_: sed 's/\ *$//'07:59
realubot\ escapar blanksteget och * säger 0 eller mer av blanksteg-tecknet och $ markerar slutet av raden.08:01
realubotDet innebär att alla blanksteg som förekommer i slutet at raden tas bort av sed.08:01
realubotkhem_: sed 's/\ *$//' -i file.txt08:03
realubotFör att ta bort alla blanksteg i slutet av varje rad i filen file.txt.08:04
khem_tackar :-)08:17
khem_da har jag en mer klar bild, maste bli battre pa regexps.. kan nagra sma knep for vim bara.08:17
andolsed -re "s/^(.+[^ ]) *$/\1/" -i foo.txt08:18
andolFast ovan nämnda förslag är nog nästan trevligare :)08:19
HeManMorrn!08:34
larsemil HeMan morrn? snart lunch ju08:35
larsemilHeMan: vad ska du bygga för web business?08:35
HeManlarsemil: öl-sida!08:36
HeManlarsemil: en comunity-sida som är mashups med twitter och facebook odyl08:37
realubotHeMan: Vilket språk använder du då? (mer än HMTL/CSS)?08:38
HeManrealubot: jag ska använda Drupal som CMS08:39
khem_Nagon som kanner till nagon bra databas med portnummer och olika protokoll? Garna mer "comprehensive" an /etc/services.08:39
realubotHeMan: Ok.08:39
HeManrealubot: om jag orkar ska jag skriva om den i Scala vid tillfälle08:39
HeMankhem_: iana.org ska ha en komplett08:40
khem_HeMan: verkar sa, tack :-)08:42
eemohwHeMan: uj drupal, fasen vad jag aldrig fick ordning på det :) lyckades installera de men sedan när det kom till att bygga i de så gick jag bett :)08:46
Guest21223varför kan jag inte byta namn08:46
=== Guest21223 is now known as Coffe2
itmannenGoddag grymma värld08:49
khem_goddag itmannen08:54
itmannenÄnnu en dag att görs så lite som möjligt :)08:55
larsemilitmannen: vad har man för jobb då?08:55
itmannenlarsemil  Visa dagar jobb andra inte08:55
itmannenOch just nu är jag sjukskriven08:56
kaellantjenare mannen! ;D08:56
kaellanngn som har tid att hjälpa mig me en grej ? ;D08:57
kaellanförsöker få en webcam att senda ‎bilder till en ftp. vill att bilderna ska sparas som atum och tid .jpeg och en som heter typ cam1. så man kan göra en img src= på en hemsida sen som updateras typ var 5 minut och dem som man har sparade med datum/tid som namn som historik :)08:59
kaellanngn som vet hur man gör eller vilka program jag behöver?09:00
larsemilzoneminder eller motion kanske?09:01
itmannenkaellan  Det låter som du behöver ett form av övervakningsprogram. Dom kan skicka upp till en ftp09:01
phnomEller köp en axis-kamera :D09:01
itmannenphnom  nja. det är nog bara dom dyrare Axis som stödjer uppladdning till en ftp09:02
phnomInte alls. På de gamla (och kanske de nya också) snurrar en linuxserver som man kan göra vad man vill med.09:03
itmannenJag använder 2 Axis. En 205 och en 210. och jag kan inte erinra mig att det finns ett sådant alternativ09:04
phnomDet vore ju en kass kamera om den inte kan skicka bilderna vidare.09:04
kaellanskaköpa en liten server me fast ip det ska juh bli som övervaknings bilder fast av energi, vatten och tempratur värde ^^09:04
itmannenkaellan  Det är väl din ISP som ger dig en fast IP eller inte09:05
phnomitmannen: Jag har skrivit en server till en axis-kamera, och det går alldeles utmärkt. Kommer inte ihåg modellnr men den hade några år på nacken.09:05
itmannenphnom  Ok. men inte rätt upp och ned alltså09:06
phnomOch den vi kör på kåren för att övervaka kaffebryggaren har nog t.o.m. originalmjukvaran.09:06
phnomhttp://www.tlth.se/index.php?url=kaffe09:07
itmannenphnom  Jasså du är brandman09:07
eemohwphnom: jag såg de där med axis kamera ;) bra sagt!09:07
kaellanitmannen: mjo ska ha en skit dattor med ubuntu uppe i norland som får skicka bilderna till en server ngnstans i sverige vet inte vart jag ska ställa den bara ta en ubuntu dattor och köpa fastip ngnstans sedan så sk jag från olika sidor bara img src= länka bilderna till ftp för att få live stream me typ 1 bild var 5 min eller ngt09:08
phnomeemohw: Det var kontoret i Lund va? Kan se Axis härifrån SEMC :P09:08
eemohwphnom: det stämmer .. Sitter du på andra sidan vägen? :o09:08
itmannenkaellan  Ok. varför ska du ha den här uppe i norrland ?09:09
phnomeemohw: Japp, gör exjobb där :)09:09
kaellanitmannen: sa ha 3-4 cams över en sol energi anlägning. orkar inte åcka upp ditt fö att kolla värdena09:10
larsemilkaellan: ska du inte köra typ bambuser istället då? så får du live video stream istället!?09:10
eemohwphnom: hmm om jag ställer mig och vinkar i fönstret här så borde du teoretiskt se mig :o09:10
itmannenEller Ustream. Bägge funkar bra09:10
phnomBeror på vilket fönster.09:10
* larsemil <3 bambuser09:10
kaellanlarsemil: hmm dem har juh inte direkt ngn infrastruktur i norland (boden) så tror det blir mobilt internet som får agera uploade så kommer lagga sattan me 3-4 cams i så fall09:11
itmannenkaellan  Aha. Men finns det nätanslutning dit då ?09:11
eemohw3e våningen .. hmm .. hur fasen ska ja förklara :P den högraste vingen från er sett09:11
kaellanitmannen: det sa vi fixa i helgen. i versta fall blir det satelit09:12
itmannen"högraste" :D09:12
eemohw2 av 3 fönster har sådana solskydd halvt nere :P09:12
eemohwitmannen: jaja :P09:12
itmannenkaellan  Låter avancerat09:12
kaellanitmannen ne bara en anan form av internet09:13
phnomeemohw: Ser nog en hint av något som rör sig, men de reflekterar rätt bra.09:13
eemohwhaha jag har inte varit där än :o09:13
eemohwgår dit nu o kollar09:13
itmannenkaellan  Jo det vet jag. Tänkte på dina mätningar09:13
phnomSitter på andra våningen i greenland, till höger om balkongen i hörnet.09:13
kaellanitmnnen: bara ja får bilderna till ftpn så löser sig nog reten mee09:14
itmannenkaellan  Sitter du i Finland nu ?09:14
kaellanitmannen: nee :S09:14
eemohwphnom: greenland är den röda/rosa byggnaden? :)09:15
larsemilkaellan: sant sant09:15
itmannenkaellan  Det låter som ett intressant projekt du håller på med09:15
phnomeemohw: Ja09:15
kaellanitmannen: sitter på lan fiber09:15
eemohwphnom: hmm får gå o kolla igen, för många cubicles ivägen för att se nått härifrån :P09:16
itmannenkaellan  Ok. Det lär duga i brist på bättre09:16
eemohwphnom: till höger från mitt håll sett?09:16
phnomeemohw: Jupp09:16
kaellanitmannen: ok ne nu sa jag förtsetta letta cam program :P09:17
itmannenkaellan  Gör så du. lycka till09:17
eemohwne fasen jag ser inge :) men men, du sitter där.09:18
phnomHehe, massa träd och grönsaker ivägen också :P09:19
eemohwnackdelen med våra kameror är ju att dom inte är det billigaste direkt :)09:19
eemohwphnom: mm märkte det :) såg folk på balkongen men de va nog inte du då.09:19
phnomeemohw: Nä.09:20
phnomJag ställde mig bara i fönstret :)09:20
eemohwphnom: låter som vi försöker dejta.09:21
phnomluls09:21
eemohw"Jag är han med en ros i kavajslaget."09:21
phnomYes, ska äta lunch nu :) bbl09:21
eemohwbb09:21
larsemilnu ska de äta lunch också09:21
eemohwlarsemil: de rika de kan09:22
larsemiljag syftade mer på dig och phnom09:22
eemohwlarsemil: ja, phnom äter och jag får bara kolla på .. "De rika de kan"09:25
kaellanxD09:25
kaellanemm, va ska man ha för ftp server om man vill va i ubuntu ?09:26
kaellanhittar bara massa klienter i programcentralen ^^09:26
HeMankaellan: vsftpd kan du använda09:26
eemohwfasen HeMan va före09:26
kaellan:P09:26
kaellanty09:27
HeMan"när HeMan gör apt-cache search står blixten stilla"09:27
HeMangammal irc-ordspråk09:27
HeMan:)09:27
eemohwha!09:28
eemohw"när whomee gör apt-cache update && apt-cache search står chuck noris handfallen"09:28
larsemiljag kör proftp09:29
itmannenÄr det någon som vet vad som är en 64-bitars i w7. X86 eller X64 ?09:32
madbearx6409:32
itmannenmadbear  Tackar09:32
madbearalltså vet och vet09:32
madbearlogiskt09:32
itmannenJo jag vet. men ville vara helt säker09:33
kaellanmen e inte typ x86 typ 32 bitars ?09:33
madbearitmannen: det är du inte nu heller09:33
itmannenkaellan  Jo det betyder nog i38609:34
kaellanmmm intel09:34
madbearnej x86 betyder det väl09:34
madbearjag hade en sån 286a som man sa09:34
madbear:D09:34
kaellanja tankar alltid ner 64 bitars grejer iaf dem ska fungera me flera cores09:35
itmannenx86=förkortning av i386 kanske09:35
madbearitmannen: nej x är liksom x tror jag09:35
kaellanx är z och 86 betyder 42 xD09:35
kaellanz42 :P09:35
itmannenmadbear  x brukar betyda att det kan vara vad som helst för 8609:36
madbearja det är ju så itmannen09:36
madbearhttp://sv.wikipedia.org/wiki/X8609:36
itmannenOch 86 torde alltid vara en 32-bitars kanske09:37
kaellanhmm, kan stämma09:38
madbearannars heter den väl x86-6409:39
kaellanhur startar man vsftpd ? xD09:40
itmannenmadbear  Nja det undrar jag09:41
madbear /etc/init.d/vsftpd start ?09:41
madbearjag har för mig att ubuntu gått ifrån nån sorts inittjosan kaellan09:41
itmannenDet finns nog inget x86 i en 64-bitars09:41
madbearjodå itmannen09:42
itmannenmadbear  Ok09:42
madbearitmannen: det handlar om instruktionerna som är desamma typ09:42
* itmannen Antecknar09:43
madbearhaha09:43
madbeardu kan köra 32 program på en 6409:43
itmannenDet är inte så lätt för en gammal man :)09:43
madbearhttp://sv.wikipedia.org/wiki/AMD6409:44
madbeardet va ju AMD som började med det, men där kan du läsa omett09:44
kaellan32 på en 64 funkar men om det finns 64 bit version av programmet så använder den prossessorn efktivare med flera en 2 cores09:44
kaellantrorjag :P09:44
madbearkaellan: nej handlar inte om cores09:45
madbear32 bitars kan använda flera kärnor oxå09:45
kaellannehep lol09:45
madbearkaellan: det handlar om att registrerna är större09:45
madbearett register på 32 bitar kan rymma typ09:45
madbearnu matte09:45
kaellan1 bit = 8 ?09:45
madbearnej nu ska du lyssna!09:45
kaellanxD09:46
madbearen bit kan ju vara 0 eller 109:46
itmannenNu måste jag ge mig iväg. Sköt er snyggt09:46
kaellanhej då itmannen :P09:47
madbearkaellan: iaf, 32 bitar kan max representera 429496729609:48
madbearnåt sånt :P09:48
madbeardärför kan du bara ha 4GB minne med 32 bitar09:48
kaellanahh just jah det va ramen09:48
kaellanmen iaf har för mig 32 bit e dalcore eller sämre :P09:48
madbearom du ökar till 64 bitar så vågar jag nästan påstå att man kan adressera så mycket minne en vanlig pc aldrig kommer att behöva09:48
kaellanja har 6 gig :P09:49
madbeardalcore?09:49
kaellanräcker med 2 i ubuntu ^^09:49
madbearjag har 8!09:49
kaellanquad09:49
madbearalltså min första dual är 32bit09:49
kaellan8 cores på 1.9 ghz på laptope :)09:49
kaellanmin dual core stationära från typ 2000 e 32 bit me 2 gig ram hehe09:50
madbearyo! måste dra09:50
madbearhörs09:50
kaellanahh tjao09:50
kaellantrevligt att chattas ^^09:50
eemohwPRELSKATT PÅ 49788    -17 39109:52
eemohwskoj09:52
realubotmadbear: Det är bra att du läxar upp dom madbear!09:58
realubotkaellan: Det går med programmet Motion.10:00
realubotDet har stöd för att skicka bilderna över ftp.10:01
realubotLive-stream fungerar i Motion också.10:01
kaellanmkay :)10:02
kaellanniceska testa10:02
kaellanförsöker få ftpn på andra dattorn at funka så man kan testa :P10:02
eemohwhar iofs en axis kamera liggandes här, undra om man ska orka ta hem den och koppla in så man kan se så sambon städar när hon är ledig.10:03
kaellanrealubot; e det den "V4L capture program supporting motion detection" i ubuntu software center ?10:04
kaellanhaha10:04
realubotkaellan: http://infectedproject.wordpress.com/2007/06/26/set-up-a-webcam-security-system/10:04
phnomeemohw: Do it! :P10:04
realubotkaellan: sudo apt-get install motion10:05
realubotkaellan: Jag tror det är samma som det du skrev.10:05
eemohwphnom: jag kan sätta upp den och zooma in på ditt fönster så folk kan se så du jobbar.10:07
phnom:O10:07
realubotkaellan: http://paste.ubuntu.com/694361/10:07
realubotkaellan: "Also, motion has its own minimalistic web server. Thus, you can access the webcam output from motion via a browser.10:07
realubot"10:07
realubotDet har stöd för att skicka bilderna över ftp också.10:07
kaellannice nice, bara det inte måste vara rörlse på bilderna öratt camen ska aktiveras :P10:08
eemohwphnom: http://www.axis.com/products/cam_q6035e/video/index.htm sådär tänkte ja göra.10:08
realubotkaellan: Det går att ställa in tror jag.10:08
kaellan:D10:08
realubotkaellan: Det var länge sedan jag testade Motion men jag har för mig att det är en inställning.10:08
realubotkaellan: http://www.junauza.com/2009/07/turn-ordinary-webcam-into-security-spy.html10:09
realubotDär har du lite mer info.10:09
kaellanty :)10:09
realubotkaellan: http://www.lavrsen.dk/foswiki/bin/view/Motion/ConfigFileOptions10:09
phnomeemohw: Blir bra tidningsrubriker sen, "Axis spionerar på SE! ska de ge sig in i mobiltelefonbranschen?" :D10:09
realubotMotions dokumentation också såklart.10:09
eemohwphnom: vi ser så ni inte inkluderar våra kameror i telefonerna ;)10:10
realubotkaellan: "wput - A tiny wget-like ftp-client for uploading files10:10
realubot"10:10
kaellanhold your horses nu blir det för mcket xD fixar me motion först :P10:11
realubotkaellan: Det finns något program som heter webcam också:10:12
realubot"This package provides an utility that captures images from a video4linux device such as bttv, annotates them and uploads them to a webserver in an endless loop using FTP or SSH.10:12
realubot"10:12
realubotJag har aldrig testat det.10:12
realubotkaellan: Jag tipsade om wput eftersom jag tror Motion använder det för att ladda upp filer men du får läsa själv.10:13
kaellanmmm hitta lite god info hära som jag tror kommer funka :D10:14
kaellanbara det funkar med 3-4-5 cams på samm dattor :s10:14
realubotMotion har stöd för flera kameror men hur det fungerar i praktiken har jag inte en susning om.10:15
kaellanlol jag kommer inte in i motion configen xD10:24
HeManyey, hittade en HPC Podcast!10:26
kaellanmen va fan ja har inte permission att öpna config i motion hmm10:28
phnomkaellan: sudo?10:31
kaellanne då startade den bara :/10:32
kaellaneller sant skriver hella filvägen10:33
kaellanmen fan va noob jag är xD10:34
amelia*gäsp*10:37
kaellansudo /etc/motion/motion.conf funkar inte :(10:37
kaellanhur gör man ? xD10:37
ameliakaellan: du behöver använda en editor också. .conf är en textfil med konfiguration.10:37
ameliakaellan: t.ex. sudo nano /etc/motion/motion.conf10:37
kaellaneeh lol. trixiga linux xD10:38
ameliainte då.10:38
ameliadet gör bara vad du ber det om och hittar inte på egna idéer om vad du kanske menar. :)10:38
kaellandamn windows trademark xD10:39
ameliavad är alla idag?10:40
kaellanjag är en groda :)10:40
einandjag är en människa fortfarande10:40
einandsjälv undrar jag vart alla är10:41
ameliahaha, VAR är alla idag menade jag såklart.10:41
kaellansitter hemma vi dattorn :P10:41
einandsitter på bibloteket10:41
ameliameh, alla aom brukar vara här och inte är det.10:41
einandamelia: bakfulla10:41
phnomJobbet.10:41
kaellanhittade hit för ngra timmar sedan :)10:41
ameliakaellan: välkommen hit då! :D10:42
ameliakaellan: hoppas du står ut mer än några timmar.10:42
kaellanamelia: man tackar :P10:42
kaellanmjo fåttlite hjälp me lite grejer som jag försöker mig på :P10:43
=== Zambezi_ is now known as Zambezi
kaellan3-4 cams till dator vidare med internet till ftp och hemsidor osv tankar bilderna från ftpn. det e vad jag ska göra :P10:43
* amelia lyssnar på en presentation om affärsstrategi och att leverera mervärde för kunden.10:44
kaellan<-- arbetslös som jobbar svart ;D10:45
ameliaintroduktion är så roligt.10:45
einandgösses vilken attityd snorungarna har. Jag sitter på bibloteket så tog dom inte bort sitt skräp, så sa en "Det jobbar säkert en städerska här, jag kan ju inte göra allt hennes jobb. - Så tänker jag alltid svarar den andra"10:45
kaellaneller inte xD gissa varför man inte sitter på ett fancy kontor xD10:45
larsemileinand: kastade du windows 8 i huvet på dem då?10:46
einandlarsemil: ja du10:46
larsemilskräp som skräp menar jag10:46
kaellaneinand, klart. alla tänker så nu för tiden. civil kurage och heder 0-110:46
ameliakaellan: vet inte om detta är ett så fancy kontor, men det är helt klart spännande att jobba på ett amerikanskt bolag.10:46
kaellanom ngn vill så kan jag lvla wow gubbar för 50 kr om dagen ? :D10:47
kaellanlol not10:47
kaellanmen typ ^^10:47
ameliahaha10:47
ameliadet kommer bli kul när jag är klar med introduktionen. kommer få massa roliga projekt.10:47
kaellanmjo kan juh altid hoppas ^^10:48
ameliajag är redan bokad på två projekt som jag verkligen ser fram emot att jobba med. :)10:48
ameliaså jag behöver inte hoppas, jag vet. :D10:48
kaellan^^ då e det juh bara att ta det lugnt :P10:48
ameliajo, vill dock komma igång nu nu nu nu!10:49
realubotkaellan: sudo ger din användare administratörsrättigheter (root-rättigheter). Det används framför ett kommando för att köra kommandot med administratörsrättugheter, t.ex. sudo nano /path/to/file10:50
realubotkaellan: Du kan också använda gksudo om du ska öppna ett grafiskt program, t.ex. gksudo gedit /path/to/file10:51
realubotkaellan: för att öppna filen med den grafiska texteditorn Gedit.10:51
kaellanrealubot: ja kör ngn matrix tehanterare atm ;D10:52
realubotnano ja.10:52
realubotDen är smidig.10:52
realubotJag använder nano mer och mer. Dock är det väl vim som gäller om man är en riktig hårding.10:52
phnommatrix tehanterare? / ser framför sig en stor låda med många små fack med olika tesorter i varje.10:52
kaellanlöls, ja missar bokstäver osv när jag e trött ^^10:53
kaellan+ e dyslektiker i vanliga fall ^^10:53
realubotkaellan: https://help.ubuntu.com/community/Nano10:54
* realubot lyssnar på en presentation om affärsstrategi och att leverera merpengar till företaget.10:56
kaellane ni på samma ?10:56
realubotkaellan: Nej. amelias presentation handlar ju om mervärde för kunden och min om merpengar till företaget.10:56
kaellanhahaha10:57
kaellankonsument makt vs företags makt ?10:57
realubotkaellan: ;)11:05
ameliarealubot: till vilket företag?11:34
ameliarealubot: jobbar du på donken? mer pengar till företaget och inget mervärde till kunderna. :P11:34
Kim^WorkGår det att göra en unattended installation som kan konfigurera vissa saker åt mig, ex. nätverkskort, kopiera lite konfig-filer och sätta hostname. Ska installeras på maskiner som har olika stort RAM och hdd, men i övrigt samma hårdvara.11:35
Kim^Work?11:35
Kim^WorkOch hur svårt skulle det vara?11:36
ameliaKim^Work: det går. det är väl bara att sätta upp någon form av PXE-boot med kickstart/jumpstart11:36
amelialite osäker på hur man gör i debian-baserade distar.11:37
Kim^WorkHm ok.11:39
kaellanmen gahh ska ta bort lit bilder men mappen e sudo så kan inte bara klicka å deleta. hur gör man ? :P11:40
Kim^Workkaellan: "gksudo nautilus"11:40
kaellanty11:41
kaellanngn som kan hjälpa mig configa motion till att ta en bild var 5 min å inget mer ? :)11:42
kaellanden tok spamar mig med bilder atm :11:42
kaellan:S11:42
larsemilChange the variables minimum_frame_time and snapshot_interval to the same amount of seconds you wish to take the picture with the webcam.11:58
larsemilkaellan: ^^12:21
kaellanja testade lite xD suddade bort allt i configen som jag inte ville ha hahaha xD12:24
Coffe2larsemil,  sätter upp vårt 3e proxmox cluster just nu .. vad har du anv av för brandvägg ?12:24
larsemilingen alls. jag kör alla mina burkar hittils ut på nätet12:25
eemohwphnom: hutta upp ett papper pa rutan sa jag vet var du sitter nu ;)12:28
HeManKim^Work: kolla på preseed12:31
HeManKim^Work: det är för att göra unattended installationer av debian/ubuntu12:31
HeManKim^Work: lite enklare än fai12:32
kaellanså nu har jag camen så som jag vill (testat med 1 av 4) nu behöver jag bara få ftpn att rulla så ja kan testa om det kommer fungera12:32
phnomeemohw: Bygger postit-smiley på rutan, måste bara hämta mer postits :)12:32
* einand fick världens bästa snailmail idag12:33
einandhttp://data.fuskbugg.se/skalman02/280e400a_spar.png12:33
phnomeemohw: Eller, min exjobbspartner hämtar mer post-its12:33
einandphnom: nått skall man ha dom till12:34
phnomeemohw: Done :) Andra våningen mellan utstickarna till höger om balkongen.12:39
phnomeemohw: mellan klockan ett och två12:40
eemohwde va en liten jevel!12:42
eemohwska se om vi kontrar :)12:43
larsemilpics or it did not happenb12:44
larsemil-b12:44
eemohwska ta kort da12:44
amelia*gäsp*12:44
phnomeemohw: Ja, har inget större fönster, klart man kan bygga över flera men det blir ju inte lika vackert.12:46
phnomNi har ju stora fina fönster så ni vinner ju per automatik om ni kontrar :P12:46
eemohwhaha ja vi har ju lite storre ja :-)12:48
eemohwmen vi fikar nu sa vi far lugna lite12:48
phnomJag har inte bråttom, strax fika här också :-)12:49
eemohwdom andra pa avdelningen var inte lika taggade :-)12:49
phnomhaha12:49
kaellanne nbu drar jag ut på stan pallar inte sitta vid dattorn mera13:11
nixyesäh, datorer kan man inte dra ifrån sådär utan vidare13:15
einandnixyes: därför jag tar med mig datorn, om jag skulle råka gå ner till stan13:30
eemohwphnom: http://whomee.se/phnom.jpg13:39
phnomeemohw: Ja, det är inte stort när det är litet.13:40
eemohwne zoomen på min feleton var inte den bästa heller :/13:40
phnomDet är ju därför ni ska samarbeta med SE och bygga in en rejäl optisk zoom i telefonerna.13:43
eemohwiofs, jag kan ju koppla in en av de kraftigare kamerorna men som du sa tidigare, blir nog en jefla massa skrivningar13:44
phnomhehe13:45
=== t^^ is now known as t^
CyrixHej14:07
Cyrix:-)14:08
phnomHallo14:08
eemohwnehe ska man gå hem kanske14:10
CyrixHoppas jag kan hitta en lösning till mitt problem i dag. Skärmen blir svart när jag försöker installera.. :-\  Samma sak när jag lekte med Backtrack men då hittade jag en lösning. Finns många olika lösningar men har inte hittat den rätta för min dator ännu. :-|14:11
phnomeemohw: Jao, det är dags strax.14:12
CyrixTänk om man kunde få de här valmöjligheterna  http://ubuntu.paslah.com/wp-content/uploads/2011/04/anternate-CD-Install-Screen.png14:14
* Cyrix är bitter14:15
phnomCyrix: Får du inte det då? eller är skärmen svart redan där?14:15
CyrixNej, det får jag inte min meny ser annorlunda ut. Vet i fasen varför. Ska testa å dra hem en annan isofil å installera14:16
CyrixNej den blir inte svart där, men jag har inte de valmöjligheterna, det ser lite annorlunda ut helt enkelt14:16
phnomCyrix: Det är från alternate-ison, men det antar jag att du vet om?14:16
phnomSen måste du nog trycka F6 för att få upp den dialogen.14:16
CyrixAha, näe det visste jag inte14:16
CyrixJo, så mycket har jag förstått14:16
CyrixTack för tipset14:17
phnomCyrix: Prova med alternate istället då, det är den man brukar behöva använda när man får såna problem14:17
CyrixWill do sir!14:17
phnomYarr!14:18
* phnom seglar hemåt14:18
Cyrix:-)14:20
CyrixAhoy, matey14:20
CyrixWeigh anchor and hoist the mizzen!14:20
johanbrCyrix, vilken dator och grafikkort har du?14:22
CyrixEmachines E525, Intel video någonting..14:24
CyrixTyvärr ingen cyrix processor :-}14:29
[swe]jeppegooddag14:31
CyrixHej14:32
[swe]jeppevad pysslar folket med då14:37
HeManskriver tidrapport14:37
HeManotroligt tråkigt14:38
realubotCyrix: Testat att välja nomodeset eller någon annan boot option?14:38
CyrixLaddar hem ubuntu å lagar mat. Avancerat multitasking14:38
realubotCyrix: https://help.ubuntu.com/community/LiveCDBootOptions?action=AttachFile&do=get&target=Boot-Options.png14:39
realubotCyrix: F6 där och nomodeset?14:39
Cyrixrealubot: Jag vill välhja nomodeset men har en version där man måste skriva in det själv å jag har inte hittat exakt vad man skriver till Ubuntu. Har gjort likadant till Backtrack å då fick jag tips om vad jag skulle skriva. Nu laddar jag ner alternate-versionen där jag kommer ha möjlighet att trycka F6 å välja nomodeset14:40
CyrixTack för tipset realubot! Jag tror det kommer lösa sig med den nya ison som jag håller på å ladda hem :-)14:45
CyrixMitt internet är dock extremt deppigt just nu, så jag får nog inte hem isofilen förrän i morgon i det här tempot. :-O14:45
airboydkittyVad är ett årsbesked?14:58
maxjezyett ärs s14:58
maxjezysmed14:58
maxjezy<äh14:59
maxjezykan inte skriva14:59
[swe]jeppenån som vet om det finns nån sida som kan generera an linux header med ett hemside namn i?15:02
airboydkittyHuh?15:03
cahootlinux header?15:04
[swe]jeppeheheh  eller vill få tag i nån snygg banner och lägga mitt hemside namn i15:05
[swe]jeppetänkte bara om nån kan tipsa på snygga banners15:05
maxjezyhur ser din hemsida ut15:05
maxjezyeller är det en banner du ska ha på andras hemsidor för att länka till din hemsida?15:06
maxjezydet är inte lätt att förstå dig15:06
[swe]jeppepoppe85.se är inget just nu15:07
[swe]jeppebara drupal15:07
[swe]jeppebehöver en header kanske det heter15:07
maxjezyja det låter mer vettigt15:07
maxjezygör en egen?15:07
maxjezyatt bara ploppa dit en som man hittat på nätet gör ju inte sidan bättre15:08
[swe]jeppemja e HELT kass på grafiskt kan jag säga15:08
maxjezyanvänd terminalen då15:08
[swe]jeppetänkte om man får med ubuntu loggan på nått sätt och he15:08
maxjezyvarför ubuntu logon15:09
[swe]jeppe:-) brist på fantasi15:09
maxjezyden är om något brist på fantasi15:10
maxjezytyp "hej vi gör en ring med några bollar i"15:10
realubot[swe]jeppe: Det enklaste är väl att skapa en "snygg" text med en logo-generator: http://speckyboy.com/2008/10/28/12-logo-generators-no-more-thats-plenty-thank-you/15:11
airboydkitty[swe]jeppe: Och sluta särskriva.15:11
airboydkittyBörja särkriva.15:11
realubot[swe]jeppe: Och sedan i Gimp lägga till Ubuntu-loggan.15:11
realubotFrågan är om man får använda Ubuntu-loggan så?15:11
maxjezyser inte varför man ens ska använda den15:12
airboydkittyEller inte ha en sajt alls om du bara ska göra massa skit.15:12
maxjezyairboydkitty, nu är du lite negoteeev!15:13
airboydkittyMen kanske någon kan säga vad i helvete ett "årsbesked" är? Någon jävla myndighet vill ha det.15:13
maxjezyairboydkitty, vet du inte vilken myndighet det gäller?15:14
airboydkittyVad spelar det för roll?15:14
maxjezyeller är du för cool för att erkänna att du söker socialbidrag15:14
[swe]jeppe:-)15:14
maxjezyolika myndigheter vill ha olika årsbesked15:15
maxjezydet du behöver är nog ett från skatteverket15:15
airboydkittyVad ÄR ett årsbesked till att börja med?15:15
airboydkittyIngen har någonsin förklarat det och det står ingenstans.15:15
maxjezydet är ett besked med hyr mycket du skattat15:15
airboydkittyDet vet väl de.15:15
maxjezyinkomst besked för föregående år15:15
maxjezysocialen vet inte det innan du upplyser dem15:16
airboydkittyJävla mongo.15:17
[swe]jeppebra humör på han15:18
maxjezyja han har väl inte ätit annat än nudlar så energin är kanske inte på topp15:18
maxjezy[swe]jeppe, testa rita en logo och sånt på papper15:19
maxjezydin header15:19
maxjezyom du inte gillar datorprogrammen15:19
maxjezysen är det lätt att trace med datorn över dina linjer15:20
maxjezyoch färglägga osv15:20
[swe]jeppeaa skall spåna på det. skall nog koncentrera mig på att lära mig drupal först :-)15:20
maxjezygöra några olika15:20
[swe]jeppemaxjezy tack för hjälpen. måste logga nu skall hämta min dotter15:21
maxjezy:)15:21
[swe]jeppeses senare alla15:21
cutgaahhej, jag har precis börjat plugga och försöker lära mig använda latex. när man använder \includegraphics och lägger till en bild så kommer den inte med i .dvi -filen när man använder evince utan man måste göra om den till pdf. så frågan lyder: hur gör man som rutinerad latexanvändare i ubuntu på enklaste sätt för att förhandsgranska produkten av .tex -filen (så man får med bilder osv)?15:46
gusnancutgaah, använder du dig av en makefil? I så fall kan du ju lätt göra så du får resultatet till pdf.15:49
gusnancutgaah, föressten, Läser du LinDE? ;)15:49
cutgaahgusnan, sec tele15:50
realubothttp://www.omgubuntu.co.uk/2011/09/windows-8-secure-boot-prevent-linux-installation/15:54
realubotEtt årsbesked får man ju från banken. Det är ju en sammanställning över vilka konton och hur mycket pengar som finns på kontona.16:03
[swe]jeppesudo sysctl vm.swappiness=10  fiffigt komando16:30
phnomSuck... Det är när saker börjar krascha som man inser att det nog hade varit en bra idé att kunna skriva appletens debug-output till en fil...16:33
[swe]jeppe:-)16:35
[swe]jeppehur emilerar man java i linux? i terminal eller?16:39
phnomwha?16:40
[swe]jeppe*emulerar16:40
phnomVarför skulle du vilja emulera java? :S16:40
[swe]jeppenär man skrivit typ hello world programet. hur testar man den då? i windows gör man ju det i dos prompten16:41
Philip5samma på linux16:41
[swe]jeppeok så i terminal då ja16:41
Philip5kommandona är lika16:41
[swe]jeppeasså ok16:42
gusnanmeh, cutgaah ville visst aldrig ha hjälp :/16:55
[swe]jeppevad är netbeans för program?17:00
kodeinett IDE17:02
larsemilen programmeringsmiljö. texteditor fast avancerad som hjälper dig med massa saker17:18
dahoHej på er17:25
barzamhej17:25
dahonågon som kan hjälpa mig med ett grafik problem i kubuntu??17:25
barzam!ask17:26
ubot2Fråga inte om att fråga, bara ställ frågan. Om någon vet svaret kommer vederbörande troligen svara :-).17:26
CyrixHej17:26
Barre*gäsp*17:26
dahoproblemet är att jag får aldrig det sparat att köra utökat skrivbord så det går tillbaka till klon varje gång som man startar datorn17:27
dahosom andra problemet verkar som att det inte är optimalt inställt så när jag kör utökat så får jag aldrig fullskärm på tex youtube klipp17:27
p1mmedaho: Vad använder du för hårdvara?17:43
larsemilvafan. 11 000 tur och retur New York för två personer. Det är ju inga pengar.17:47
dahonvidia17:48
bamsefarBarre: Fan vad rolig han zfs-trollet är..17:50
bamsefarBarre: Skönt att han är nere på att du kan få silent corruption om nån skriker på disken. ;D17:51
Barrebamsefar: jag orkar inte längre... :/17:52
Barrebamsefar: 12-oktober.. hasseludden.. heldag med oss och några hundra andra för att få en dängare i "Rise of the information".. intresserad? ;)17:53
* itmannen Värsta sortens förrädare träder in till denna hedervärda församling18:06
[Spooky]itmannen: ;)18:06
itmannenEfter detta återstår nog bara harakiri18:07
[swe]jeppehar du vart på nya jobbet18:07
itmannen[swe]jeppe  Suck. Helt rätt :(18:08
[swe]jeppeheheh syndare18:08
itmannen[swe]jeppe  Jag ska lägga en femma extra i kollekten  på söndag18:09
itmannenNågon som vet vad "orphaned file" innebär. Är det trasig kanske ?18:11
barzamdet är en fil som inget paket "äger" skulle jag söga18:12
Barreuttycket används också när filer saknar ägare.. kontot som ägde filen är borta eller saknas..18:12
itmannenOk. tack18:13
itmannenNästa pilsner: Varför ska det gå snabbare med GPU än CPU i Folding@Home ?18:15
barzamGPUn kanske är kraftigare eller bättre lämpat för sånt18:16
Barreför att gpu är designad och byggd för att utföra sådana operatiner18:16
Barredoh.. får aldrig svara först :P18:16
barzamhaha18:16
VahlJagar fortfarande bästa irc klient18:17
barzamiof mere trovärdigt med två liknande svar en sekund efter varandra18:17
BarreVahl: irrsi   slutletat ;)18:18
Barrebarzam: true that18:18
itmannenMen om jag kör 64-bitars med  2 kärnor så går det alltså ändå slöare än en GPU ?18:18
VahlBarre,  ok jag skaffar det18:18
barzamitmannen: hur många kärnor har ditt gpu?18:18
itmannenBarre  218:19
Barreitmannen: wat?18:19
Barreahh... fel hilight18:19
Barre:)18:19
itmannenBarre  2 x 1.818:19
Barremen... itmannen hilighta rätt ;)18:19
itmannenOops. Sorry18:20
Barrehihhihi18:20
itmannenbarzam  Då seg antar jag18:20
itmannensåg18:20
Barrenä... slutjobbat för idag... cya18:21
itmannenBarre  Aha. Så du är ansälld på IRC :D18:21
[Spooky]Någon av er som kan det här med tv-licens osv?18:22
[Spooky]Fick ett skumt brev idag av radiotjänst...18:22
barzamvad står det i brevet?18:22
itmannen[Spooky]  Jag vet. Det behövs om man har en TV18:22
barzamTV-mottagare inte TV18:23
[Spooky]Grejjen är den att jag köpte en bluray brännare till datorn från komplett, de vill att jag ska betala tv licens för den!?18:23
itmannenÄnnu så länge så gäller det TV. Men förslag finns för annat18:23
barzamitmannen: tv-kort kräver licens också18:23
Vahlirrsi finns inte till windows väl? Barre ?18:23
[Spooky]Jag har ju ingen tv mottagare i min BD brännare?18:24
barzam[Spooky]: betala inte om du inte har nån tv-mottagare hemma, men ring först och bestrid det18:24
itmannenbarzam  Det synar jag dig på. vart har du sett det ?18:24
barzamitmannen: vad skiljer en monitor från en tv? tv-mottagaren18:25
barzamjag har dessutom pratat med radiotjänst om det18:25
itmannenbarzam  Då gissar din kontakt på Radiotjänst. Av förklariga skäl. Men var står det i skrift ?18:26
itmannenNu googlar någon hej vilt :D18:27
barzamitmannen: kolla lag (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst (2§)18:28
itmannenbarzam  Ok. Kan du ge mig länken18:28
barzamlagen.nu, notisum.se18:28
barzamslå upp själv18:28
itmannenbarzam  Men om du har länken är det väl inte så jobbigt att klistra in den här18:29
itmannenSen att måsta ha en TV-licens för att köpa en brännare låter helt absurt. Det måste vara något fel18:32
bamsefarBarre: Ptja, kanske :)18:48
bamsefarBarre: Jag skriver ett bakgrundchecksums-system i shellscript nu ;)18:51
[swe]jeppeok?18:53
ameliabamsefar: du är så duktig du..18:54
[swe]jeppemuhahah18:55
barzamitmannen: jag hade länken på en dator, satt på telefonen samtidigt18:58
bamsefarBarre: Varför är det ingen som har tänkt på att nämna för honom att raidkort räknar paritet med asicar tro?19:23
itmannenFör upplysning: Nu ser det ut som jag fått till min GPU-folding i Ubuntu. Starting GUI Server. Och den tickar på som det verkar iaf19:25
itmannenMen det tar rejält med kraft från datorn19:28
itmannenbarzam  Ok. Du äro härmed förlåten :)19:33
itmannenNu satt jag iof valet till "big" Jag vill ju får en pallplats :)19:34
itmannenWW2 var en fis i rymden jämtemot detta foldingkrig :D19:35
maxjezyså går det när man förnekar WW219:46
itmannenmaxjezy  Vem har förnekat WW2 ?19:46
maxjezy, bnbn    lkh, möj o.mqas19:47
maxjezydet var mitt barn som skrev19:47
itmannenJag antar att om procenten klart i min GPU-folding ökar så borde den väl funka19:47
itmannenmaxjezy  Alla är vi barn i början :)19:49
andollarsemil: Visst vart du Wordfeud-knarkare, eller hur var det? :)19:49
itmannenÄr det porris på TV med tanke på stiltjen här ?19:54
* [Spooky] undrar vilken kanal i så fall.. ;)19:57
itmannen:D19:57
cutgaahgusnan, där?20:04
gusnanjapp20:06
* itmannen Lutar mig tillbaka och ler åt tillströmmingen av point till min folding20:10
itmannenNu blir det TV en stund20:11
haffeEn idé.20:14
haffeNu sova.20:14
nixyesfinns det någon gratis host för wp där man tillåts ha egna css ?20:24
larsemilandol: mjoa20:33
* x_link gör 00:00-dansen!22:00
datavirusetom jag får in bombartat med ICMP-redirect-förfrågningar varje sekund till min brandvägg, vad kan det bero på? en sorts attack?22:01
Philip5x_link: wooohooo! det var inte igår22:15
maxjezyjag hade en fråga nyss men kom på svaret själv.23:22

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!