/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/09/21/#ubuntu-vn.txt

=== zj3t|invi is now known as zj3t3mju
khoang_chanhmấy huynh cho hủa, sau khi cài ubuntu 10.04 lên máy ảo nó không ra giao diện GUI mà chỉ có giao diện CLI không vậy...làm sao để chuyển qua GUI he03:11
C4NoCcài gui vào03:12
C4NoC:303:12
khoang_chanhcài GUI hở cá nóc? ủa...khi bỏ đĩa vào nó tự động cài mà sao nó ra CLI rồi :-ss...để google xem cài GUI như thế nào :|03:13
C4NoC03:14
n0bawk:303:14
C4NoCko thì vào CLI03:14
C4NoCchạy startx03:14
C4NoCà ko03:14
C4NoCsudo /etc/init.d/gdm start03:14
khoang_chanhRather than invoking init scripts through /etc/init.d, use the service(8) utility, e.g. service gdm start. Since the script you are attempting to invoke has been converted to and Upstart job, you may also use the sart(8) utility, e.g.start gdm03:19
khoang_chanh:-ss03:19
vubuntor702co ai dup minh voi duoc khong?03:24
vubuntor702Minh xai xp03:24
vubuntor702cai vdbox de cai u 1103:24
C4NoCkhoang_chanh, sudo service gdm start03:24
vubuntor702lam sao de share file hai thang voi nhau day nhi?03:24
C4NoCvubuntor702, có cái mục share của vbox á03:25
vubuntor702co03:25
vubuntor702mình cài share fd roi nhung sao khong duoc03:26
vubuntor808hi03:26
vubuntor702có ai  chỉ mình cách thiết lập dùm không?03:27
vubuntor808cac ban giup minh ve mang trong ubuntu 11.04 voi03:27
C4NoCsamba03:27
vubuntor808internet03:27
vubuntor702cày nát mạng rồi mà không tìm thầy tài liệu hướng dẫn thiết lập03:28
vubuntor808minh su dung pidgin de chat03:28
vubuntor702có ai biết trang nào chỉ dẫn rõ về cái này không nhi?03:28
vubuntor808lien tuc bi disconect va doi reconnect lai la sao03:28
khoang_chanhố ồ...cá nóc đẹp trai, dễ thương quá03:29
khoang_chanh^^ xong rùi :-ss...mà sao không sử dụng bàn phím được :-ss...sao mà điền pass vào đây :|03:30
C4NoCkhoang_chanh, start dbus lên03:30
vubuntor808ban noi ro 1 chut dc ko03:32
khoang_chanhlà sao anh? đang ở khung đăng nhập...chỉ có kích chuột phải nó hiện ra đống bảng mã gõ thôi03:32
khoang_chanhcá nóc ơi...tình hình tiếp theo phải thế nào anh hè? :-ss google toàn bó tay ^^03:42
C4NoCkhoang_chanh, cài trực tiếp đi03:42
C4NoCvbox cái gì03:42
C4NoCnuke win đi03:42
khoang_chanhđứng ở đây anh nè: http://nc9.upanh.com/b4.s10.d2/f0ee47796e00b87e680ef382e22d3fdf_35438889.ub.jpg không gõ giết gì đc hết :-ss03:44
khoang_chanhhix, chả là đh ở việt nam toàn chơi dot net...lập trình lập triết chi cũng trên đó hết...không thì e quẳng win rồi ;))03:45
C4NoCgớm, lại còn bôi đên03:51
khoang_chanhhá há...bí mật ;))03:51
phong_hi ban03:51
C4NoClàm gì mà tắt gdm vậy03:51
phong_o day co phai la vn khong?03:51
phong_hehe03:51
C4NoCkhoang_chanh, config cái gì à03:51
C4NoCphong_, ko03:51
C4NoCkhoang_chanh, bật cái dbus lên03:51
khoang_chanhbật sao anh? :-ss mò nãy giờ rồi à ^^03:52
khoang_chanhphía dưới nó có thông báo này mà không biết có liên quan gì không?03:53
khoang_chanhMake sure that you are logged in to the guest operating system. Mount the virtual CD drive in the guest, launch a Terminal, and use tar to uncompress the installer. Then, execute vmware-install.pl to install VMware Tools.03:53
phong_CTRL+ALT+T03:54
phong_;)03:54
=== CoconutCrab is now known as supkua
=== vubuntor691 is now known as Tetsuya
vubuntor695xin chào09:07
vubuntor695cho mình hoi tí09:07
supkua?09:08
vubuntor695minh moi cài ubuntu 1109:08
vubuntor695jo cai toi driver nvidia09:08
Tetsuyaem cài Ubuntu 11.04,dùng pidgin để chat mà sao pidgin nó không hiện lên chỗ notifications tray nữa :|...hay là tại unity nó thế09:08
vubuntor695jo lam sao tắt che do x-window di09:08
supkuachưa dùng unity bao giờ09:08
supkuax-window là cái gì?09:08
vubuntor695ah09:08
vubuntor695che độ do họa do09:09
vubuntor695theo nvidia huong dan09:09
vubuntor695fai thoát chế do graphic di09:09
vubuntor695minh chỉ viet len startx là cho hien lên đồ họa09:10
Tetsuyasupkua là anh Cua Dừa àh09:10
vubuntor695còn tắt nó di ko biet09:10
favadisao ko cài driver sẵn có luôn09:10
vubuntor695no lam j co driver sẵn09:10
supkua09:10
favadiủa, card nào của nvidia?09:10
vubuntor695ubuntu dau co nhan dc nvidia dau09:11
supkuapreference -> system -> hardware09:11
vubuntor695nvidia GT520M cuda09:11
vubuntor695chua co driver nen ko len unti dc09:12
favadivubuntor695, làm như bạn supkua chỉ có hiện ra gì không?09:12
vubuntor695alo09:14
vubuntor695ko ai help me09:15
C4NoChem09:15
favadivubuntor695, ủa thế đã làm như supkua bảo chưa? :|09:15
n0bawkbuồn ngủ quá09:21
vubuntor695hic09:31
vubuntor695lenh nguoc lai cua startx la j nhỉ09:32
supkuainvoke-rc.d gdm stop09:33
supkuasudo nữa09:33
n0bawkstartx có start gdm đâu?09:34
vubuntor695dc ma09:35
vubuntor695lan truocminh dung dc09:35
supkuasudo killall X09:36
supkuaXorg chứ09:36
vubuntor695invoke-rc.d gdm stop xong dung may luon09:37
vubuntor695huhu09:37
vubuntor695de khoi kdong lai09:37
supkuactrl-alt-f209:37
supkuarồi gõ cái kia09:37
vubuntor893chao ca nha09:38
vubuntor893co phan mem FTP tren ubuntu khong nhi?09:38
supkuaftp09:39
vubuntor695báo loi09:39
vubuntor695X not foud09:39
supkuaX nafo09:40
supkuaXorg kia maf09:40
vubuntor695hic09:40
favadivubuntor695, có thể xài FileZilla, Gftp ...09:44
favadimà mặc định Nautilus xài ftp cũng được09:44
=== Tux|Windoof1 is now known as Tux|Windoof
vubuntor904chao ca nha13:42
vubuntor904ca nha cho em hoi chuut13:42
Stanley00!hi | vubuntor90413:42
ubot2vubuntor904: Chào bạn!13:42
vubuntor904em cai wine no chay ra Configuring ttf-mscorefonts-installer13:42
vubuntor904lam sao de ok duoc ah13:43
Stanley00nhấn nút <tab> bạn à13:43
vubuntor904@<Stanley00> em cam on anh a13:43
Stanley00vubuntor904: ;)13:44
vubuntor904em ok duoc rui :D13:44
vubuntor904moi cai ubuntu nen chua biet gi13:44
vubuntor904tien the em muon hoi13:44
vubuntor904khi em khoi dong ubuntu no ra man hinh chon cac ban13:45
vubuntor904lam sao de tat cai do di ah13:45
Stanley00ý bạn là recover mode với memtest ấy hả?13:46
Stanley00hay là nhiều phiên bản của kernel?13:46
vubuntor930CoconutCrab: me e me nặng mẹ14:11
CoconutCrab:)14:12
CoconutCraboài14:14
CoconutCrab!ping14:52
ubot2Factoid 'ping' not found14:52
=== CoconutCrab is now known as CrabCake
=== vubuntor930 is now known as C4Noc
=== CrabCake is now known as Supkua
=== C4Noc is now known as CoconutCrab
vubuntor062minh can ho tro15:36
vubuntor062ai co the cho minh biet cach cai Ubuntu 11 tu usb hay từ hdd ko?15:37
Tux|Windoof!bg15:38
ubot2http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Beginner_Guide15:38
vubuntor062ok cảm ơn bạn rất nhiều15:39
=== tomaw is now known as 5EXAAAB0J
=== 5EXAAAB0J is now known as tomaw
=== tomaw is now known as 5EXAAAB0J
=== 5EXAAAB0J is now known as tomaw

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!