/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/09/24/#ubuntu-dk.txt

cromagpinnerup: hest12:06
pinnerupcromag: Hej :)12:07
cromag:D12:07
cromagjeg vidste jeg havde set dig et sted12:07
pinnerupSidder du og kigger haj over skulderen?12:07
pinnerupJeg tror ikke rigtig, vi har snakket, ellers.12:08
cromagvi har ikke snakket som sådan nej, herinde hvis ellers..12:08
cromagmen ja - jeg kigger haj over skulderen når han sidder og irssiér12:08
pinnerupHehe12:08
=== 77CAAH7NN is now known as AJenbo

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!