/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/09/26/#ubuntu-dk-moede.txt

=== brian is now known as Guest35474
=== brian_ is now known as Blfriis
=== brian is now known as Blfriis
=== brian is now known as Blfriis
=== brian is now known as Blfriis
=== Blfriis is now known as blfriis
=== brian is now known as blfriis
wangerinDavs ;-)18:01
buddigHej18:02
sound-nattyhalooo18:02
laoshihola18:02
blfriishejsa18:02
laoshihar nogen set noget til sbc?18:03
sound-nattysøren er garenteret lige på trapperne18:03
laoshiok, bliver hængende18:03
* sound-natty har lige skrevet ham en sms18:06
sound-nattyhvis ikke han reagerer eller er her om lidt kan vi jo starte uden ham18:06
laoshiyes18:07
sound-nattygiver ham lige 3 min mere18:07
buddig3 minutters stilhed...18:09
sound-nattyNå.18:10
sound-nattyskal vi ikke bare starte med en "hej og navnerunde"18:11
sound-nattymichael fra københavn her18:11
laoshiflemming, vejle18:11
blfriisBrian fra Randers18:11
wangerinHenning fra Sønderborg/Alslug18:11
buddigHenning Buddig,  Ubuntu /OpenSpace  Aarhus 18:12
sound-nattyok. valg af dirrigent. nogen der bydder ind? ellers tager jeg den.18:13
laoshitake it away, maestro18:13
wangeringo for it 18:13
buddig+118:13
sound-nattysuper.  Valg af referent. 18:14
sound-nattynogen der har lyst?18:14
* laoshi dukker sig og foreslåt buddig18:15
laoshiforeslår18:15
sound-nattyhvad siger buddig til den?18:16
buddigforeslår en mere erfaren i det her18:16
sound-nattyok. laoshi. nu var du så hurtigt ude. hvad siger du til at tage den18:17
laoshiok - det bliver nok ikke så belastende18:17
sound-nattysuper. laoshi er referent18:17
sound-nattyGodkendelse af dagsorden.18:18
sound-nattydagsordenen har ligget på http://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-dk/209/detail/ siden den 5.18:18
laoshipkt 2 skal vel være 11.1018:18
sound-nattyenig. der skal stå 11.1018:19
laoshiellers +118:19
sound-nattynogen der har noget at tilføje?18:20
wangerinGo18:20
sound-nattyellers går vi viddere til Godkendelse af referat fra 29. august18:21
sound-nattyjeg var ikke til mødet da jeg var på arbejde18:21
laoshiser ikke ud til at det foreligger - Ajenbo skulle have lavet det18:21
sound-nattyok. skal vi så ikke føre til referat at det stadig må være på vej18:22
laoshiok - med en bemærkning om at ref. forventes at foreligge snarest muligt efter mødet18:22
sound-nattyja det syntes jeg godt man kan, 18:23
laoshiellers har det ingen værdi18:23
sound-nattypunkt 2 på dagsordenen: Ubuntu 11.10 Release party.18:24
sound-nattyjeg kan starte med at sige at vi har planer her i københavn18:24
sound-nattyvi har snakket om en uddeling af cd'er i et storcenter ca lørdag den 5 september mener jeg det er18:25
sound-nattyhvor vi vil udarbejde en folder der inviterer til ubuntucaffe mandagen efter.18:25
buddigsound-natty, - 5 sept  ... ?18:26
sound-nattytil denne ubuntucaffe der vil vi snakke lidt om ubuntu, og selve systemet, og selvfølgelig have install hjælp18:26
sound-nattysorry november18:26
sound-nattyvi mødes på mandag til ubuntucaffe hvor vi vil planlægge nærmere18:27
sound-nattyvi vil have en smule udgifter i forbindelse med dette, men jeg husker ikke lige hvad det var vi fandt ud af. det er sbc der var inde over der18:29
sound-nattygrunden til vi valgte den 5. er forøvrigt at der regner vi med at kunne nå at få cd'er til og så har vi ubuntucafe her i københavn mandagen efter18:30
laoshihåber der er cd'er til den tid - der forlyder lige nu ikke noget om bestillingen af dem - men checker op på det18:30
sound-nattyde plejer at komme efter ca 14 dage til 3 uger18:31
sound-nattymen tjek gerne op på det. mener dog at de kommer automatisk når det er i forbindelse med release18:31
sound-nattymen er ikke sikker18:31
laoshijeg ser på sagen i løbet af ugen18:31
sound-nattyvi har forøvrigt også snakket om et rent hygge arrangement på selve releasedagen, men det bliver vist bare noget cafe hygge, og ikke noget der koster foreningen noget18:32
sound-nattynogen der har andre planer rundt om i landet?18:33
wangerinAlslug har også planer ;-)18:33
laoshifortæl, fortæl...18:35
sound-nattynoget du vil fortælle om18:35
wangerinVi har installfest i Aabanraa den 12.november om eftermiddagen. Om formiddagen tager vi ud i den virkerlige verden og gør opmærksomme på os selv og Ubuntu som vi primært installere18:35
buddigsom jeg skrev på Ubuntudanmark forumet, har jeg kontakt til 2 steder...18:36
wangerinVi tage ud i et lille butikscenter med en stand, og vil opfordre folk til at komme forbi os om eftermiddagen.18:36
buddiget computermiljø og en højskole, hvor jeg håber på at få deres EDB rum over på Ubuntu18:37
sound-nattybuddig: skal vi ikke lige tage en ting ad gangen... wangerin har ordet18:38
wangerinHvis vi er heldige og finder nogen som vil sige noget fornuftigt har vi plads til at der kan holdes nogle oplæg om eftermiddagen18:39
wangerinDet er i bund ig grund vores plan.18:39
sound-nattyok så i skal have nogle cd'er over til den 12.18:40
wangerinDet ville være rigtigt godt ;-)18:40
laoshiwangerin, du giver bare besked om hvor mange...18:40
sound-nattyellers noget til alslugs's arrangement?18:41
wangerinTror jeg ikke.18:42
sound-nattyellers går vi videre til buddig.  fortæl fortæl, det lyder interessant18:42
wangerinlaoshi. Du deler bare dem ud. Umiddelbart holder vi nok stadigvæk ved 10.04 LTS som primær distro indtil 12.04 ;-)18:42
laoshiok - er noteret18:43
buddigkan jeg ikke bare smide et link? http://ubuntudanmark.dk/forum/viewtopic.php?f=1&t=1459718:44
laoshijo, fint18:44
laoshiså skal der måske laves horoskoper vha Ubuntu!18:46
buddigJa, jeg har fundet 2 forskellige programmer til det18:46
sound-nattyhe he har du noget mere konkræt, eller er det bare noget du rbejder viddere på?18:46
* laoshi gnægger lidt i skægget18:47
buddigarbejder videre,  og skal igen i computermiljøet onsdag d. 5 okt. 18:48
buddighøjskolen har jeg ingen dato med endnu18:48
sound-nattybuddig: er det i forbindelse med release, eller er det mere generelt?18:49
buddigmere generelt18:50
sound-nattyok. note til referatet, så er vi vist så startet på eventuelt.18:50
laoshiok18:50
blfriisher i randers er vi jo nystartet vi har gang i uddeling af fliers så folk ved vi er her.. vi mødes på torsdag igen og måske finder vi ud af noget med release party..18:51
laoshihar en kort orientering om oversættelserne til dansk18:51
laoshidansk-gruppen har arbejdet på højtryk især i den seneste måned18:52
laoshiog gnome 3 når at blive 100% oversat http://l10n.gnome.org/languages/da/gnome-3-2/ui/18:52
* sound-natty er vist ikke så god til at styre ordet i dag. troede vi kunne klare os uden talerrækkke. men måske vi skulle indføre den nu. 18:52
sound-nattylaoshi har lige ordet, og så tager vi det færdig inden vi hopper viddere til randers18:53
laoshigør lige mit indlæg færdig så18:53
laoshiog oneiric er godt på vej https://translations.launchpad.net/ubuntu/oneiric/+lang/da18:53
laoshiså det ser lovende ud18:53
laoshisom sædvanlig halter dokumentationen lidt bagud, men det tager vi overlangs18:53
laoshislut18:54
MikeDKhey, er i færdige?18:54
sound-nattylaoshi: super. 18:54
sound-nattyellers noget til oversættelse?18:54
laoshinej - og er nødt til at løbe, men lader kanalen stå åben så jeg får det sidste med18:55
laoshicu18:55
sound-nattyellers hopper vi til blfriis og randers.18:55
sound-nattyok ses laoshi18:55
sound-nattyblfriis: 18:56
blfriisok men der er ikke så meget herfra endnu vi er jo nystartet... vi kommer i en lokal avis der hedder nordbyen hvor der også bliver gjort opmærksom på hvor vi kan findes og lidt om hvad ubuntu er18:57
blfriisnordbyposten undskyld18:57
sound-nattysuper. hvis i har brug for hjælp til et eller andet, så må i jo endelig sige til. 18:59
sound-nattyligeledes hvis i skal bruge cd'er til uddeling osv.18:59
blfriisja det skal vi nok.. men lidt cd'r kan vi vel altid bruge når den ny nu kommer19:00
sound-nattydet tror jeg laoshi noterer sig (det er ham der sidder med cd'erne når de kommer)19:00
blfriisbare i orden så er der ikke mere herfra :)19:01
sound-nattysuper. 19:01
sound-nattyellers noget til eventuelt?19:01
sound-nattydet ser ikke sådan ud.19:02
sound-nattySå siger jeg tak for god ro og orden og undskylder den dårlige "håndhævelse af disiplinen" fra min side19:04
sound-nattyklokken er 21.04 og mødet er nu slut.19:04
=== brian is now known as blfriis
=== brian is now known as Blfriis
=== brian is now known as Blfriis
=== Blfriis is now known as blfriis

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!