/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/09/29/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger9har ustabil trådløs, både i ubuntu 9.10 og mint 11. Kan man gøre noget. Som regel ryger forbindelsen efter ca 30 minutter, og jeg kan ikke reconnecte. Pclinux 2011 er stabil.09:34
Ubuntubruger9det er ubuntu 10.10.09:35
stixHvilket kort har du?09:44
Ubuntubruger9bla et cisco linksys wusb10009:50
Ubuntubruger9og et atheros ar8121/ar8113/ar8114 pciid 1969:102609:53
Ubuntubruger9nåh, det sidste er vist ethernet...09:54
Ubuntubruger9ralink corp rt2860 1814:070109:55
Ubuntubruger9Det undrer mig at jeg ikke bare kan reconnecte. Problemet løser jeg ved at genstarte...10:06
Ubuntubruger9Så der er to probelemer: hvorfor mister den forbindelsen, og hvorfor kan jeg ikke bare reconnecte.10:07
Ubuntubruger9og jeg har samme problemer på to forskellige maskiner, med 2  forskellige ubuntu-udgaver10:08
stixhar du prøvet at genstarte networkmanager?10:44
simonaf en eller anden grund, så reagerer min urxvt ikke på de URxvt.blah-indstillinger jeg har i min ~/.Xresources11:02
Ubuntubruger9nej, jeg har ikke prøvet at genstarte networkmanager. Hvordan gør jeg det? Hvordan gør en novice det (jeg kan godt finde ud af en sudo)11:29
Ubuntubruger9men det kan min veninde ikke11:29
=== stix_ is now known as stix
=== anders_ is now known as AJenbo

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!