/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/09/29/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

StefandeVriesgoedemiddag :)13:21
leoquant'l13:24
StefandeVriesIk denk dat ik de piano for the time being even aan de wilgen hang13:50
leoquanteen hele klus13:59
leoquanteven in het zonnetje zetten14:19
leoquantOerHeks, ?14:21
OerHeksleo :-)14:21
leoquantonze italie vrienden al gerageerd?14:22
leoquante14:22
OerHeksik heb nog niet de juisten beheerder te pakken, ik denk dat ik er wel wat hulp bij nodig heb.14:22
leoquantok ik ga op pad ツ14:23
leoquantStefandeVries, kun jij mij helpen met hoog Engels?14:26
leoquantof oxford Engels?14:27
leoquantdone14:34
StefandeVriesleoquant: Sorry! Ik was even idle :\15:09
StefandeVriesWat is er aan de hand?15:09
StefandeVrieshi commandoline15:40
commandolinehi StefandeVries15:41
tiempjuuhey commandoline15:45
commandolinehoi tiempjuuh en anderen :)15:46
tiempjuuh:)15:46
tiempjuuhik ga weer :)15:50
leoquantStefandeVries, tis al in orde, nu was ik even wat eten ed16:43
StefandeVriesNogmaals mijn excuses.16:43
leoquantStefandeVries, ben benieuwd od de italianen nog terug mailen16:44
leoquantover die fraaie page16:44
StefandeVriesEn als ze dat niet doen?16:44
leoquanttja.....dan word ik boos he ツ16:45
leoquantnee dan moeten we het wiel nogmaals uitvinden ofzo16:45
leoquant:/16:45
leoquantiemand moet me de designer van die pagina tippen16:46
leoquantdan komt het goed16:46
StefandeVriesEn die kwestie met Engels is goed zo?16:48
leoquantyep16:56
StefandeVriesVerdorie.16:57
leoquantStefandeVries, heb je 5 minuten?16:57
StefandeVriesMeer zelfs. ;)16:57
leoquantkun je in klas uitleggen, vanaf het begin hoe je die bot gefixed hebt?16:58
CasWDe bot was kapot?16:58
StefandeVriesMag ik vragen waarom?16:58
StefandeVriesEn waarom moet dat in het gelogde #-klas?16:58
leoquantomdat ik er van wil leren...16:58
StefandeVriesah :016:59
StefandeVriesZeg dat dan :P16:59
leoquanten ubuntu activiteit wil zien voorat ze een loggingbot plaatst :P16:59
StefandeVriesJolly17:21
Idroy_Ey oh17:26
StefandeVries'ey oh17:26
=== Ronnie1 is now known as Ronnie

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!