/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/09/29/#ubuntu-no.txt

jo-erlendhmm. Nå var det nettopp noen som sa at man kan bruke AM2 prosessor og DDR2 RAM på AM3 hovedkort... Stemmer det, eller? Jeg trodde ikke at det var mulig.07:27
Malinusikker08:40
Malinsyntes det hørtes kjent ut faktisk, men skal ikke si neo for sikkert08:40
Malini hvertfall det med prosessoren08:40
lnostdalhørt andre veien; en kan bruke am3 cpu på am2 kort08:41
jo-erlenddu kan i hvertfall bruke am3 cpu på et am2+ kort.08:48
jo-erlendvet ikke om det gjelder alle da.08:48
jo-erlenddisse hardwaregreiene har jeg falt helt ut av.08:48
nicklasHei!12:39
nicklasNoen som kan hjelpe med litt med Ubuntu Studio installasjon?12:40
MalinBerge: :D13:25
Malin<313:25
Berge?13:25
MalinBerge: syntes du jeg burde søke meg til IT-komiteen på samfundet, neste gang de søker etter folk?13:26
MalinBerge: ah, bare at det stod du hadde logga inn igjen :p :)13:26
BergeNetsplit som var over.13:27
BergeMalin: Det er bare å søke.13:27
Malinja13:27
BergeDet er fort mange søkere, dog (-:13:28
xtMen du har vel bra fortrinn sidan du kjenner Berge !13:29
Bergext: Jeg er jo gammel pang.13:31
BergeIngen hører på meg )-:13:31
Berge(Ok, det er ikke sant, altfor mange hører på meg (-: )13:31
xthæ? sa du noko?13:31
BergeMalin: Hva tenker du du vil bidra med?13:31
* Berge slår xt med stokken sin.13:31
xtPhrasing.13:31
MalinBerge: drifte blant annet ubuntu-speilet og lignende :)13:32
Malinog ellers lære og få erfaring fra drifting :)13:32
BergeMalin: ITK driver ikke noe Ubuntu-speil (-:13:34
Malingjør de ikke?13:34
MalinTrodde det stod på samfundet jeg13:34
Malinmen er vel noen andre som har med det å gjøre :)13:34
BergeDen står der, men det er min maskin og mitt prosjekt.13:34
MalinBerge: ah....13:35
MalinEr det lov å ta på den?13:35
MalinNei, men skjønner jo det da ja :)13:35
Maliner det noe annet jeg kan bidra med?13:35
si-m1Malin: må søke itea drift hvis den fortsatt har en studentdel13:35
BergeNei, det er ikke lov å ta på den d-:13:35
BergeMalin: Det er det jo du som må finne ut (-:13:36
Malinah.. Berge kan jeg se på den da?13:36
MalinBerge: jo, men jeg veit jo ikke hva dere trenger heller13:36
Malinjeg har aldri vært med på drift før, og et sted må jeg jo starte?13:36
BergeMalin: Vel, det er mulig å finne ut (-:13:36
Malin:)13:36
si-m1http://stud.ntnu.no/ he he, gamle og fine designet13:36
MalinBerge: hvor kan jeg finne det ut? Ved å gå til sidene til komiteen der?13:45
BergeDet er en øvelse for leseren (-:13:45
MalinBerge: okey ;)13:46
* superos leser om jo-erlend og Jack sin "Unity, touch or not?" diskusjon. 14:48
superos- om14:48
Kjekkenhey22:34
Kjekkennoen her?22:34
comradekinguKjekken: ja.23:04
Kjekkenhey :D23:10
Kjekkensliter med å ha flere skjermer i ubuntu23:10
Kjekkennår jeg skrifter konfigurasjon i catalyst så må jeg restarte23:10
Kjekkenog om jeg bruker monitor presets får jeg på 2 skjermer men ikke full oppløsning på den andre23:11
KjekkenRequested position /size for CRT  148 is outside the allowed limit: position=(1920,0) size(1680,1050), maximum(3280,1920)23:11
comradekinguKjekken: Bytt fra unity til gnome når du logger inn23:21
Kjekkenoki?23:21
Kjekkenhar på classic mode23:21
comradekinguDu bruker fglrx-control centre?23:22
comradekinguprøv det eller xrandr23:22
Kjekkenusikker :P23:22
Kjekkenprefrences->monitor23:23
Kjekkenda får jeg den rare feilmeldingen23:23
Kjekkensom at maximum skjermoppløsning ikke kan være mer enn 3280,192023:23
comradekinguhar grandr her, uten at jeg har prøvd det med 2 skjermer23:23
comradekinguAah, er ikke det begrensning i dualLink DVI23:24
Kjekkenvirker som det23:25
Kjekkenhadde samme problemet når jeg hadde en laptop med extern skjerm i tilegg23:25
comradekinguMen det var en noe snodig oppløsning23:25
Kjekkenhar en skjerm med 1920.1200 og en med 1650,105023:25
Kjekkensom er mitt vanlige desktop og i tilegg har jeg kobla til en tv som jeg kobler til når jeg skal se serier og sånn23:26
Kjekkenmen vanskelig å smertefritt skifte mellom dem23:26
Kjekkencatalyst ber meg restarte for at det skal tre i kraft. noen sa at jeg bare måtte restarte xserver23:26
comradekinguhvis du tilter 3x1920x1200 i horisontal span så får du over det23:26
Kjekkenmen synes da at det var merkelig23:26
Kjekkenfor funker fint i catalyst i windows23:27
comradekinguVille prøvd med frie drivere og annet config23:28
Kjekkenoki23:28
comradekinguhttp://www.x.org/wiki/radeonhd23:28
Kjekken:)23:29
comradekingu"Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten"23:51
comradekinguDet var dagens23:51
Malinså bare tenk på miljøet litt, også skriver du ut? :) går ve greit det23:53

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!