/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/10/01/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

Idroy_hallo09:56
CasWHé ldroy_09:57
trijntjeRawChid: 42 nieuwe strings in app-install-data, lekker is dat10:46
RawChid:(11:06
RawChidNu moeten we steeds moeite doen om op 0 untranslated te blijven11:06
trijntjeja, ik heb n mailtje naar ubuntu translators gestuurd waar die strings steeds vandaan komen11:11
RawChidHet is vooral jammer als het er steeds een paar zijn11:12
trijntjeik hoop dat mn mailtje niet te boos was, maar het is irritant ;)11:12
trijntjemaar ik ben nu ff weg, ik spreek je later11:12
RawChidIk ook zo11:15
RawChidff van het weer genieten11:15
RawChidlaters11:15
Idroy_hallo12:26
Idroy_Ronnie, hoe gaan we dat eigenlijk met die forum icoontjes aanpakken?12:33
StefandeVriesHallo leoquant15:03
leoquanthoi StefandeVries en iedereen15:03
StefandeVriesEn MwanzoBot wordt alweer herschreven :)15:43
leoquanttjonge StefandeVries16:17
StefandeVriesNu is het mogelijk in meerdere kanalen tegelijkertijd aanwezig te zijn.16:18
leoquant:P16:18
leoquantgeniaal16:18
leoquantflood/utility/suppybot ineen16:19
leoquantstraks kan ie zichzelf vermenigvuldigen......:(16:20
StefandeVriesDaar heeft-ie een vrouwelijke partner voor nodig. :P16:20
leoquantLOL16:21
CasWZal ik die schrijven? :P16:21
=== leoquant is now known as evabot
CasW:P16:22
StefandeVriesNee, hij wordt niet wild. Sorry. Hij heeft je door. :P16:22
=== evabot is now known as leoquant
leoquant:P16:22
StefandeVriesmensen, dit is een test, niet schrikken :)20:49
StefandeVriesCasW20:49
CasWStefandeVries:20:49
StefandeVries;startmeeting20:49
MwanzoBotVergadering gestart. De voorzitter is StefandeVries. Het kengetal is 372157498820:49
StefandeVries;endmeeting20:49
MwanzoBotVergadering beëindigd. Een volledig logbestand is te vinden op: http://86.81.49.65/log3721574988.html20:49
OerHeks+120:49
StefandeVries;startmeeting20:50
MwanzoBotVergadering gestart. De voorzitter is StefandeVries. Het kengetal is 179465332020:50
OerHeks+020:50
StefandeVriesOerHeks: even niet, alsjeblieft :)20:50
StefandeVries;vote Teststemming20:50
MwanzoBotBreng alstublieft uw stem uit voor: Teststemming U kunt stemmen door +1, -1 of 0 naar MwanzoBot te sturen door middel van /msg. De aanwezigen kunnen zien of u al dan niet gestemd hebt.20:50
CasWHmm, StefandeVries, hij hoort dat niet te doen, he?20:50
MwanzoBotCasW!~cas@2001980:1424:1:6e62:6dff:fe07:40f6 heeft gestemd.20:50
StefandeVriesWat hoort hij niet te doen?20:50
CasWIn beide kanalen te zeggen "meeting gestart"20:50
CasW(Ik zie geen ";startmeeting" in ##PyTest)20:51
StefandeVries;endmeeting20:51
MwanzoBotVergadering beëindigd. Een volledig logbestand is te vinden op: http://86.81.49.65/log1794653320.html20:51
commandolinemoet MwanzoBot niet even weg zolang jullie MwanzoBot_ testen?20:51
StefandeVriesInderdaad.20:51
lordnoidmag wel een <table> zijn20:51
StefandeVrieslordnoid: Moet ik hier nu echt op ingaan?20:52
StefandeVries;quit20:52
lordnoidStefandeVries: moet niet, mag altijd20:52
StefandeVries;startmeeting20:53
StefandeVriesHmm, dat is slecht20:53
StefandeVries;startmeeting20:56
StefandeVriesbeter20:56
StefandeVries;startmeeting20:57
StefandeVries;vote Stem20:58
StefandeVries;endvote20:58
StefandeVries;endmeeting20:58
StefandeVries;about21:12
MwanzoBot_MwanzoBot_ was written by StefandeVries.21:12
StefandeVriesAlles goed, tot de meeting start21:12
StefandeVries;startmeeting21:12
StefandeVries;casw21:12
MwanzoBot_Not as epic as StefandeVries, but still.21:12
StefandeVriesHmm..21:12
CasW:P21:12
StefandeVriesAlleen de meetingoutput komt terecht in het eerste kanaal21:12
StefandeVriesVoer voor morgen :)21:13
MwanzoBot_MwanzoBot_ zegt vaarwel!21:13

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!