/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/10/03/#ubuntu-dk.txt

alohey22:20
aloer da nogle?22:20
alohey er da nogle freaks22:23
simonyup22:39
alojeg har nogle spørgsmål22:39
aloer du der?22:39
aloJeg ville gerne starte en server her hjemme22:40
simonmuligvis. prøv at stille dem.22:40
aloen php server22:40
alohvor jeg ville hoste nogle par hjemmesider22:40
aloMit mål er at få noget server erfaring22:40
aloDet jeg er ude efter er en lille server22:41
alotil mit formål22:41
simonok. hvis du gerne vil have noget praktisk erfaring med serverdrift, så er Linux en meget god vej. hvis du bare skal hoste PHP-sider på en local webserver, kan det også lade sig gøre i Windows.22:41
aloog jeg bor i en bolig blok, kan det forhindre mig i mit projekt?22:41
alokører via deres internet forbindelse?22:41
aloYes men jeg ville dog benytte mig af linux22:41
alowindows da ville jeg ikke få noget erfaring22:42
aloer du der22:44
simonalo, det kan du godt. du får måske problemer med at andre ikke kan tilgå din server udefra internettet.22:46
simonalo, det kommer an på hvordan din router er sat op.22:46
aloHvad med min lan forbindelse0+?22:46
alokan jeg ikke kører den derfrA?22:46
simonjo, det kan du godt.22:47
simonmen du vil muligvis ikke kunne tilgå serveren når du er andre steder end på dit LAN.22:47
aloaha22:47
aloså stor server virksonheder kører også via ruter ?22:47
simonja, men store virksomheder har som regel store routere.22:47
aloaha22:47
alodu må undskylde hvis jeg kommer med dumme spørgsmål22:48
alohmm22:48
alookay fair nok22:48
simondet er helt ok. vi har alle sammen forskellige udgangspunkter for at lære nye ting.22:48
alohvad kan jeg købe af mini server?22:48
simondu kan evt. nøjes med din egen computer når du blot vil eksperimentere22:48
aloJa dog ville jeg gerne ekspermentere live.22:48
alojeg har ekspermineteret rigeligt nok syntes jeg :-)22:49
aloJeg har nogle domæner jeg ville kører tingene på22:49
simonok22:49
aloDet er den bedste erfaring man kan få med nedetid osv osv22:49
simonhmm22:49
aloog konfiguere sin server ordenlig22:50
simonjeg ved ikke hvad dit budget er, men jeg vil foreslå enten at du kører tingene på din egen computer eller får dig en VPS (virtuel privat server). man kan få dem til 100-200 kr. om måneden, og så kører de et sted i verden hvor man ikke skal bekymre sig om lokalnet og routeradgang og sådan.22:50
alohmmm22:52
alofår man sin vps hel tom til at starte med?22:52
simonalternativt kan du skaffe dig en brugt computer som du kan bruge som server, men så skal du sandsynligvis rode med din router for at den kan tilgås udefra på internettet.22:53
simonikke helt tom -- man får dem med et meget elementært Linuxsystem22:53
aloarh22:56
alokan man bruge en bærbar som server?22:57
aloen gammel nedslidt22:57
simonja22:59
simonman kan bruge de fleste maskiner som server.22:59
simondet vigtigste er næsten at de har et netkort.22:59
simonjeg skal lige nå nogle ting inden jeg skal i seng. held og lykke.23:00
alojo tak23:00

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!