/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/10/03/#ubuntu-za.txt

Kilosmorning superfly and others05:37
superflymorning Kilos!05:38
superflyKilos: are you gonna keep me in your thoughts and prayers today? Today is most likely going to be a big day for me.05:38
Kilosyessir05:38
Kiloswhats happening05:38
superflylots of things that I can't speak freely about just yet05:39
KilosMaaz, morning05:55
MaazHello Kilos05:55
KilosMaaz, where's the coffee05:55
MaazKilos: Huh?05:55
Kilosstupid bot05:55
KilosMaaz, coffee on05:55
* Maaz flips the salt-timer05:55
MaazCoffee's ready for Kilos!05:59
KilosMaaz, dankie man05:59
MaazGroot plesier my vriend05:59
Kiloshi Squirm 06:09
Squirmmorning Kilos06:15
Squirmgood bye06:15
Kiloshuh06:17
Kilosgoodbye is for a long time06:17
Kiloshi sakhi maiatoday 06:37
maiatoday'lo Kilos06:37
Kiloshiya scar[w] morgs 07:57
scar[w]good morning Kilos :)07:58
* scar[w] solved an ia32lib (symbolic) linking problem this weekend08:01
Kiloswell done08:01
inetprogood mornings08:30
Kilosmorning inetpro 08:38
Kilosnog 15 mm en lelikke haal gisteraand08:38
Kilosmaar die gras smile08:38
inetproKilos: eish, as ek na my tuin kyk dan wil ek huil08:39
inetpromy mielies is weg08:39
Kilosja vrugte bome het heelwat skade08:40
Kilosvrugte en blare eintlik08:40
Kiloshulle sal weer opkom inetpro 08:40
Kilosen party dubble stamme08:40
inetproen my arme sonneblomme is ook hard geslaan08:41
Kilosjy kon nog n goeie oes mmak daar08:41
inetproen arbeie 08:41
inetproen blaarslaai08:41
inetproen blomkool08:41
Kilosja08:41
Kilosdaai een keer groente is weg08:42
Kilosmaar aarbeie sal nou nog beter doen08:42
inetproeish en die arme spinasie08:42
inetproKilos: ja ek hoop maar meeste van die goed gaan nog deurkom en beter doen08:43
Kilosspinasie maak nog so dis nie te sleg nie08:43
inetprodie mielies en sonneblomme was nog klein08:43
Kilosgee hulle paar weke en kyk hoe lyk hulle 08:44
inetprodit was nou die ergste hael wat ek nog beleef het in Pretoria08:44
Kilosjy kan even tussen in nog pitte insit08:44
inetprovan 1990 af08:44
Kilosja dit was nogal groot. ons kon niks hoor nie dit was so hard op die dak08:45
Kilossink pllat dak lawaai kwaai08:45
Kilosplaat08:45
inetproyikes08:46
inetprodit was nogal erg vir my kindertjies wat nog nooit so iets beleef het nie08:46
Kiloslol maar haal is soliede stukstof08:46
inetpro:-)08:46
Kilosjy sal sien hoe groei die goed nou08:46
inetprostukstof of stikstof?08:46
Kilosnitrogen08:47
Kilosdaai goed08:47
inetprolol... stikstof08:47
Kiloslol08:47
inetproja die gras gaan goed doen08:47
inetproek's bly ek was nie op die pad daai tyd nie08:48
Kilosons is bly want gras was min vir skape . ons moes daagliks privet takke sny laat hulle die blare kon vreet08:48
Kilosja08:49
inetprosjoe08:49
inetproprivet takke?08:49
Kilosdaai privet bome08:49
Kilosstruike ek dink08:49
inetprohmm... klink interessant.. moet uitvind watse bome dit is08:49
Kiloshttp://landscaping.about.com/od/hedgesfences/p/privet_hedges.htm08:50
Kilosskape lief daai blare en dit grooi ninnig08:51
inetprook08:51
inetprodalk moet ek ook 'n skapie of twee aanhou08:52
Kiloshulle kan n pes wees as hulle by die blom tuin en groente kan kom08:54
Kilosmaar skaap vleis is duur nou. so dit help die kombuis08:55
Kilosen baie siektes08:55
Kilosmaar dis lekker om hulle te he, veral as daar n klomp lammers is08:56
Kiloshulle hou daarvan om 'king of the castle te speel'08:56
Kilosbaie oulik08:56
inetproking of the castle?08:59
Kiloslol hulle klim op goed en probeer mekaar af stamp tot net een oorbly09:00
inetproyikes :-)09:00
Kilosbaie oulik09:00
Kilosdis wat die boerdery lekker maak09:01
Kilosen hulle hol in groepies rond soos mal goed09:01
Kilosen dis eintlik snaaks. die lammers van een jaar loop na 5 jaar nog saam en roep as hulle mekaar nie naby sien nie09:03
inetproKilos: hoeveel skapies het jy daar?09:03
Kilos8 nou09:04
inetprosjoe09:04
inetproek's bly dat jy nou weer gras gaan hĂȘ09:04
Kiloslaaste paar jaar was sleg gewees met siektes en slange wat ooie dood byt09:04
inetproeish09:05
Kilosja ons is baie bly09:05
Kiloso ja en diefstal09:06
Kilosskape verdwyn kersfees en nuwe jaar09:06
inetproai09:07
Kilosseker 7 in een jaar verloor 4 jaar terug09:07
Kilos5 in een nag09:07
inetprosjoe09:07
Kilosdrade en heinings moet daagliks besoek en herstel word09:08
Kilosen dit maak nie saak of dit dragtige ooie is nie hulle gaan mos pot toe09:09
Kilosgroot skade09:09
Kilosdis 7 jaar se lammers wat saam met elke ooi weg is09:10
Kilosmoeilik om te boer09:10
Kilosmaar lekker09:11
Kilosanyone heard from kbmonkey09:16
Kilosdid he ever get to capetown09:16
magespawnhowdy all10:31
sakhiKilos: how is it going?10:31
Kiloshiya magespawn  well ty sakhi 10:32
Kilosand there10:32
bmg505hello10:33
sakhigood thanks10:33
sakhihi magespawn 10:33
bmg505vee diewe is maklik om uit te sort, jy moet net 'n D9 op die plaas hou met 'n 6ft ploeg10:33
bmg505http://renaultsport.myfastforum.org/download/file.php?id=278710:35
bmg505wonder of dit in ge photoshop is10:35
bmg505lyk soos jmpd op die westelike verby pad10:36
magespawnhi sakhi10:40
Kiloshi bmg505 10:42
magespawnhi kilos wb11:11
Kilosty magespawn 20 sec power cut again11:12
magespawnwhere are you?11:12
Kilosjust west of pretoria11:13
magespawnhmmm11:13
magespawnwe seem to get almost every time it rains here.11:13
Kilosthats normally bad insulation probs11:14
Kilosold overhead cables11:14
Kiloshere its as if someone trips the circuit breaker to see if it was on11:15
Kilossometimes 4 or 5 times a day11:15
magespawni thought everybody in a city ot near it would have underground cables.11:20
Kilosno we still have overheads11:20
Kilosand they get stolen every now and again11:21
Kilos3ks at a time11:21
Kiloslast time they didnt replace with copper. some new aluminium type11:21
magespawndo they work better?11:22
Kilosvoltage the same but its to get away from copper because is like gold here11:24
Kiloswe have had store rooms bust into and had all welding cables and extension cords stolen just for the copper11:25
Kiloseven phones lines were stolen so often telkom refuses to replace11:26
magespawnthe phone lines around here outside of the town are stolen all the time too.11:28
Kiloseish11:33
Kilosthey gotta make it illegal to buy copper or it will never end11:34
=== scar[w]_ is now known as skarr
Kilosaw i missed the monkey15:07
Kilosyay hiya kbmonkey 15:09
Kiloslol15:09
Kiloshave you moved and settled in yet lad15:10
Kiloskbmonkey, ^^15:10
kbmonkeyhello Kilos 15:10
kbmonkeyyes kind of! I have been taking trains the past few days to get around15:11
kbmonkeyhow are you?15:11
magespawnguys how do i  upgrade from 6.10?15:12
kbmonkeyare the .10's LTS releases? I think you can jump from one LTS to the next15:13
kbmonkeydo you want to go to which version magespawn?15:13
Kiloseish make15:14
Kilosmagespawn, 15:14
kbmonkeyKilos, I was at a vineyard yesterday ;D15:14
Kilosclean install15:14
kbmonkeybeautiful. so beautiful there.15:14
magespawn9.04 or 10.04 15:14
magespawn do not really want to do a clean install15:15
kbmonkeythat is quite a jump magespawn, if you do, i think it might be the first in Ubuntu history.15:15
Kilosor from one lts to next then next if i not mistook15:15
Kilosthat nice kbmonkey 15:15
Kilosoh 9.04 not 6.0415:15
Kilos6.1015:15
kbmonkeymagespawn, is your /home on it's own partition?15:16
Kilosmagespawn, you can rsync home to another drive15:16
tumbleweedkbmonkey: even-yeared 0.4 releases are LTS (since dapper)15:16
magespawnno idea do not think so. this not my pc let me check15:16
tumbleweedfrom 6.10, you have to upgrade one release at a time to 8.04, and can then jump to 10.0415:17
tumbleweedalternativly upgrade all the way in one go, and fix it up by hand15:17
Kiloswhew15:17
tumbleweedor re-install15:17
tumbleweedactually better than all the way in one go, is to go via the LTSs. That way there'll be less to fix by hand15:18
magespawnlooks like i can do a new install nothing to save15:19
kbmonkeyyou can save the list of installed apps if you need to reinstall the same ones on the new system too15:19
magespawnhave done that before15:20
Kilosmagespawn, do you have a stick handy15:21
Kilosusb storage device15:21
magespawnyes15:25
Kilossudo rsync -av /home/ /media/backup/home/15:28
Kilosmake a backup folder on the stick15:28
* Symmetria has officially resigned from TENET 15:28
Kilosthen reverse command once new installation done15:28
Kilosor a backup partition on the stick15:30
Kilosand now Symmetria 15:30
Symmetriamoving to kenya!15:30
Symmetria:)15:30
Symmetriacause they got lions :P15:30
Kiloslol15:31
Kiloshi gandcnet1_ 15:31
gandcnet1_hi kilos this magespawn using my work pc15:32
Kiloslol15:32
Kilosdid you get the rsync command magespawn 15:32
Kiloseish15:33
magespawnno but the owner has agreed to a new install says there is nothing to save15:37
Kilosoh nothing on home even 15:37
Kilosthats easy them15:37
Kilosthen as well15:38
magespawnyes the pc was used by some one else who is not going to need it back15:40
skarrSymmetria: lions, tigers only in kenya :P15:42
magespawnwhen i was on as the other user i was showing the owner the channel.15:42
Kilosah then clean install is fine magespawn 15:43
Kilosbut weird the nothing to save15:43
Kilosskarr, you the same scar?15:44
skarrja maar ek kruip nou weg vir die bots15:45
Kiloslol slim seun15:45
magespawnno tigers in kenya15:45
Kilosinna zoo15:45
skarrmagespawn it's just an inside joke (based on an evil flash vid)15:47
Kiloslol15:47
skarrI'm sure google will find it for you, not sure if you want to watch it though15:47
magespawnno worries on my way home later all15:49
Kiloslater15:49
nlsthzno/16:13
Kiloshiya nlsthzn 16:13
Kilosyou well?16:13
nlsthznKilos: OK thanks... and you?16:14
Kiloswell ty 16:14
kbmonkeygot dc a bit there16:19
Kiloslol16:19
nlsthznhi kbmonkey , how is the Cape?16:22
kbmonkeyits good nlsthzn :)16:23
nlsthznAwesome to hear :)16:23
Kiloskbmonkey, go for a swim in the sea16:23
kbmonkeyeverything is new, high learning curve ;) everyone is so friendly, yay16:23
Kilosthats nice kbmonkey 16:24
kbmonkeywas in camps bay yesterday, the water was _freeezing_ Kilos. no way I'll turn into a iceblock16:24
Kiloslol16:24
Kilosi went to sa footups champs there years ago and after a hard days riding we ran into the sea at gordons bay16:25
Kilosi only got to my knees16:25
kbmonkeybwha ha ha! I understand completely16:26
kbmonkeydid magespawn get all right?16:26
Kilosthey gonna clean install16:26
Kiloshe says nothing to save16:26
nlsthznThat is the MS way :)16:28
kbmonkeyalso on a internet limit now Kilos. been using elinks browser mostly16:28
Kiloseish it sucks hey?16:28
Kilosno man a clean install 3 or 4 releases later is ok16:28
Kilostoo much work to upgrade all the way16:29
kbmonkeyand that is if you even have the discs to upgrade 16:29
Kilosand imho upgrades are slower than fresh installs16:29
Kilosyeah16:29
Kilosbut you lucky now, you near maia and the fly16:30
Kilosand a few others16:30
kbmonkeythis is true :)16:32
nlsthznah yes ok, i also prefer re-install above upgrade16:32
kbmonkeybut further from nuvolari :(16:32
Kilosyay nlsthzn  i thought it was only me16:33
Kilosyeah the poor nuvolari 16:33
Kilosbut now you can go to the releases at the stellies varsity and so on16:33
Kilosand the tumbler is close16:34
Kilosand the crash kid16:35
Kilosthe cape is a good place for ubuntu users16:36
* Kilos wonders what happened to queery16:37
Kiloskbmonkey, i actually asked the guys this morning if anyone has heard from you16:38
Kilosyou didnt even let us know you there safe16:38
Kilosgrrr16:38
nlsthznKilos: because your not on G+ ... the monkey is on there often...16:41
Kilosaw16:41
Kilosit eats too much data16:41
Kiloshe will slow down there too now16:42
kbmonkeyyes sorry about that Kilos! I have been offline for a while now since I got here16:44
Kilosyou are forgiven16:44
kbmonkeybut I managed to get a sim card now and have some airtime16:44
kbmonkey:D16:45
Kiloshow do you spell scroomba that song?16:50
Kilosskrumba16:50
Kilosna16:50
kbmonkeylol16:51
Kilosskarumba16:54
Kilosmaaz clever bot16:54
MaazThank you so much. It's a pleasure to serve16:54
kbmonkeyhe he16:54
Kiloslol16:54
kbmonkeyI dont know how you do it with so little internet Kilos ;)16:58
kbmonkeyi mean not little, but it goes so quick16:58
Kiloslol you stretch every meg16:58
Kilosmainly pidgin xchat and mail16:59
Kilosand evolution for mail, going to gmail eats16:59
Kilosand you fight with anyone that puts pics in their mails17:00
Kiloslol17:00
Kilosand you stay on maverick17:01
kbmonkeyI have been using elinks for mail but its tricky at first17:09
Kilosyou mean you got to the site with elinks kbmonkey 17:28
Kilossorry i went to have supper17:28
Kilosevolution works kiff. just fetches new mail17:29
kbmonkeythats okay :)17:32
kbmonkeythe ubuntu forums site?17:32
kbmonkeyhmm well i have only had time for mail so far he he17:32
Kiloshehe17:33
kbmonkeyand irc :)17:33
Kilosxchat uses about a meg or 1.5 meg a day17:33
kbmonkeyim using vnstat to measure my data rates17:34
Kilosi use iftop and you can watch data disappearing17:35
kbmonkeylol!17:35
kbmonkeyvnstat keeps monthy and daily records which is nice17:35
Kilosdoes it tell you what each app uses?17:36
kbmonkeyno it does not, its only overall17:36
Kilosiftop shows while its going but then doesnt keep records i think17:36
kbmonkeybut thus far using elinks is remarkably less than a gui browser17:36
kbmonkeyoh that is good to know :)17:37
Kilosoh no i can see to where its going17:37
Kilosgives addresses17:37
Kilosfreenode msn etc17:37
Kilosand ip addresses17:37
kbmonkeywell i have to shoot again unfortunately. as you can see i cant spend much of long periods online yet :]17:38
kbmonkeyil try be back for breakfast ;)17:38
Kilosty for the visit17:38
Kilosgo safe17:38
Kiloslol17:38
Kilossleep tight17:38
kbmonkeygo well everyone in irc world 17:39
Kilosty kbmonkey 17:39
Symmetriaheh17:44
Symmetriawww.myadsl.co.za17:44
BarcoAnyone have experience with Rdp Connections to Virtualbox on Ubuntu?18:19
tumbleweeddon't see why that would be a problem (assuming you are using bridged networking, or have some otherway  to connect to services on the VM)18:32
Squirmhas Symmetria resigned?18:56
Squirmalthough I don't think that's Symmetria :P18:56
Kiloshe said so Squirm going to kenya18:56
Squirmso it is Symmetria, oh wow18:57
Squirmhttp://mybroadband.co.za/news/broadband/35170-tenet-cto-andrew-alston-resigns.html18:57
Squirmso I took at a stab in the dark, seeing he's the only person I know that works for TENET :P18:57
Kilosyeah its him18:58
KerberoSymmetria: wtf18:59
Kerberonoooo18:59
BarcoI'm using bridging and can ping the Ip but somehow cannot connect. Also consider it an easy setup usually19:01
BarcoJust get this after a long time:   ERROR: 192.168.0.176: unable to connect19:02
Symmetriaheh19:12
Symmetriasquirm why didn you think it was me :P19:12
Squirmcause I don't know your name and I don't know what you look like19:12
Squirmand I had no idea what position you had :P19:12
Symmetriahehe 19:13
Symmetriawell now ya know :)19:13
Squirmeh19:14
SquirmI do19:14
Squirmhope the Kenyans let you use the internet19:14
Symmetriaheh kenyan internet isnt bad actually19:14
Symmetriaand relatively cheap19:14
SquirmI do find South African internet to be of a low standard19:15
Squirmwell, atleast for a consumer like myself19:16
Squirmmaybe Kenya would be a better option19:16
Squirm"Life is too short to remove USB safely!"19:18
Kiloslo Tonberry 19:25
Tonberryhello19:25
Kilosnight all. sleep tight19:38
zerefhi hi, anybody know if there will be a  joburg Oneiric Release Party?19:47
SymmetriaLOL @ Dominic on myadsl20:02
superflyzeref: Are you on the Ubuntu-ZA mailing list?20:17
zerefnope20:29
zerefguess i join..20:30
zeref*i'll20:30
KerberoSymmetria: in the case that you ever move out of your flat and their might be some hdd's and/or red wine laying around, i'll take it.20:34
Kerbero:P20:34
Tonberrylol Kerbero20:35
Kerberowel hy het vir my rooiwyn belowe20:36
superflyzeref: I don't see anything on the list, but you might want to ask about it, and maybe it'll get the ball rolling20:42
zerefyeah20:48
zerefnever been to a release party, even though been using ubuntu for a long time :P20:49
zerefunity mem leak??20:57
zereflulz20:57
Tonberrywhat about it/them?20:58
Tonberrysince i doubt its only one leak...20:58

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!