/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/10/04/#ubuntu-nl.txt

jpjacobsThunderbird klaagt hier ineens over het feit dat een google certificaat overschreven gaat worden. Is er ergens een plaats waar ik de fingerprint van het officiele google certificaat kan vinden?06:32
Snicksiehm, jpjacobs http://www.computerworld.com/s/article/9219569/Hackers_acquire_Google_certificate_could_hijack_Gmail_accounts :(06:34
jpjacobsja, daarmee wil ik dus weten of het effectief google is dat gewoon zijn certificaat vernieuwt, of een bende hackers die gmail heeft ge hijacked.06:36
jpjacobsdus wil ik effe een link naar een of andere officiele fingerprint06:37
Snicksiedie kan ik dus even niet vinden :$06:37
Snicksieik kan je sowieso mijn fingerprint geven, maar die is net zo goed niet officieel ^^06:37
Snicksiemocht je er iets mee zijn jpjacobs : http://i55.tinypic.com/289lf1s.jpg06:41
jpjacobsmja06:42
jpjacobslol, tis nen andere :p06:42
Snicksie^^06:42
jpjacobswel ja ...06:42
Snicksieda zegt niet noodzakelijk iets denk ik...06:42
jpjacobseffe wachten met mail ophalen dan maar :)06:42
Snicksiekan goed zijn dat ze meerdere certificates hebben06:43
Snicksiezal ook wel niet zo zijn dat de kul ook maar iets met die certificates te maken heeft :p06:43
jpjacobsis dat uit thunderbird voor de imap server?06:43
Snicksienee06:43
Snicksieda is voor de in-browser06:43
jpjacobsah, dan kan het wel06:43
jpjacobsmja06:43
Snicksiek zal es zien als ik ook een imap-certificate kan vinden06:43
Snicksie*zucht*06:44
jpjacobsnu ja, als ge hetzelfde certificaat krijgt, wil het nog niet zeggen dat het niet hetzelfde gecompromiteerde certificaat is :p06:44
Snicksiegaat men mailclient al mijn mails ophalen :S06:44
Snicksiek moet die ni hebben :o06:44
jpjacobs:)06:44
Snicksieblijkbaar heb ik geen certificates in mijn lijst staan daarvoor :S06:46
Snicksiealleja, k zit nu op mac06:46
Snicksieen ik heb op men linux toch ook geen imap-server van gmail gebruikt06:46
jpjacobsgoe, toch merci!06:49
jpjacobsik ben eens door naar 't werk06:49
jpjacobsciao!06:49
RawChidHey, met uname -a kan ik toch zien of ik 32/64 bits gebruik?07:14
RawChidLinux rachid 2.6.32-33-generic #72-Ubuntu SMP Fri Jul 29 21:08:37 UTC 2011 i686 GNU/Linux07:15
RawChidDat is de output, maar ik kan hier niet echt uithalen wat ik nu installed heb07:15
CasW2.6.32?07:15
Snicksieer staat i68607:15
RawChidDus?07:16
CasWUbuntu 10.04 32-bits, denk ik07:16
Snicksiemaar das geen i386 of amd64... :)07:16
Snicksiedus ik denk inderdaad 32-bit07:16
RawChidDat was mijn vermoeden ook07:16
CasWi686 is een net iets uitgebreidere versie van i38607:16
Snicksieokay :)07:16
RawChidanders had er x86 64 ofzo gestaan denk ik07:16
Snicksieuhu07:16
RawChidoke07:17
RawChidthnx for the heads up dan07:17
Cugel.............09:11
Cugel41111,./.09:11
Cugel9++++++++++++++++++++++++++++++++09:11
RawChidCugel is wat brainfuck aan het proberen? :P09:30
Cugelcugel heeft een zoontje dat achter de computer zat09:34
joris__Gebruikt hier iemand eigenlijk lastpass?10:00
ward__Cugel, hij kan al goed typen :-p10:00
mikemikeMijn laptop kan geen verbinding maken met het draadloze netwerk hier, waarom is dit? Op Windows werkt het wel goed (geen hardware probleem dus)10:43
mikemikewaarschijnlijk een probleem met de dhcp server...10:49
tiempjuuhkan ik een pardus stickie maken met unetbootin?13:36
OerHekstiempjuuh, ja, denk het wel.13:43
tiempjuuhoke', ga ik hem downloaden :)13:44
ward_loool16:05
ward_belgacom en telenet moeten blijkbaar toegang tot piratebay blokkeren16:05
MonkeyDustik las het ook16:09
ward_typisch weer iets voor hier in mijn apenlandje :) (soory aan de andere belgen)16:10
ward_*sorry16:10
MonkeyDustin andere landen is dat ook geblokkeerd16:10
StefandeVriesDomme censuur.16:11
ward_"So, if you live in Belgium (or maybe work at the European Union Parliament, we have thousands of visits from them every day) you should change your..."16:11
ward_hahaha16:11
MonkeyDustgeen censuur, auteursrechten16:11
StefandeVriesHet verwijzen naar bestanden is geen misdaad of misdrijf16:11
StefandeVriesAlthans, in Nederland niet.16:11
ward_piratebay heeft blijkabar duizenden bezoekers / dag uit het europese parlement16:12
MonkeyDustklopt, het is zoiets in de schemerzone16:12
ward_het heeft goede en slechte kanten16:12
ward_imho16:12
MonkeyDustzoals alles16:12
ward_maar toch wel grappig nieuws :)16:13
ward_en eht zou ook enkel DNS zijn16:13
ward_dus vrag ik me een beetje af wat nut het heeft16:13
MonkeyDustik download niet veel16:13
ward_snap er nisk van16:14
ward_alleen telenet en belgacom? :s16:14
MonkeyDustde twee grote spelers he16:14
ward_lekker eerlijke concurrentie :s16:14
ward_en dan?16:14
ward_iedereen of niemand!16:14
ward_wat een apenland hier16:14
ward_meen ik echt16:14
MonkeyDustwaar is het beter?16:14
ward_de noord of zuidpool, mits een goeie internetverbinding16:16
ward_ver weg van de "beschaving"16:17
ward_liefst nog een andere planeet16:17
MonkeyDustLimburg IS ver weg van de "beschaving" :p16:17
MonkeyDusthaha16:17
ward_das relatief :-p16:17
ward_vraag me wel af of men traktor wel start of de noord of zuidpool16:18
ward_:-p16:18
ward_StefandeVries, er zijn ook veel legale bestanden gedeeld op the piratebay16:18
ward_die worden nu ook geblokkeerd16:18
MonkeyDustward_: kom liever op #ubuntu-nl-offtopic voor dit soort gesprekjes16:20
ward_MonkeyDust, neuh, maar ik begrijp dat dit offtopic is, had ik niet aan gedacht16:20
mandjeshalom18:55
ward_hallo18:55
MonkeyDustsalaam18:55
Gotinienssalam aleikum18:57
=== willem is now known as Guest18500
=== Guest18500 is now known as Aegir
JanCvrede ☺19:10
JanC(waarom moet dat altijd in vreemde talen toch? ;) )19:10
AegirGezocht een driver voor ATI X1650 PRO 512Mb19:11
OerHeksleuke kaart19:12
Aegir Maar werkt niet goed met ubuntu19:12
JanCAegir: met welke driver(s) heb je getest?19:15
AegirOerHeks dit is allen bij full screen19:15
MonkeyDustJanC: op #ubuntu-be wordt er toch ook engels gesproken?19:18
AegirIk heb diverse drivers geprobeerd en via terminal bekend gemaakt19:20
OerHeksje zou radeon modeset=0 kunnen proberen, het is een AGP kaartje ?19:20
JanCMonkeyDust: waarom?19:23
JanCMonkeyDust: Engels is daar vaak de "lingua franca"  ☺19:23
AegirAegir (Has Quit)19:24
mandjena 21.02 had ik geen updates meer van dit kanaal19:33
ward_en nu ineens wel weer? :s19:35
ward_ik zie datje net bent binnengekomen19:35
ward_mocht dat helpen19:36
mandjetis maar om te laten weten dat ik niets heb gelezen van tussen 21.02 tot 21.32.19:40
mandje.19:51
ward_mandje, aaaaah ok ik snap em haha19:51
ward_dacht even dat je een prob had met IRC19:52
gijsbertExcellent Thomas :-)20:16
=== szal is now known as rest
=== rest is now known as szal

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!