/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/10/04/#ubuntu-se.txt

RichiieHallå! hej00:21
Richiieom det är ngn här har jag en snabb fråga kring /etc/rc3.d00:21
Richiieom jag har ett skript jag vill kicka igång, i den runleveln jag gjort (bash script alltså)00:21
Richiievisst måste jag då skapa en symlänk som pekar mot de skriptet samt i namnet på symlänken måste jag döpa den SXX = XX kan vara siffror, siffror baserade på vilken nummer ordning de är i00:22
Richiiemen jag har tänkt på en sak, vad är skillnaden mellan rc.local och rc3.d i rc.local så körs skript så fort init runlevel skripten exekveras,00:23
Richiieoch i rcX (random siffra mellan 1-6) så är det specefikt för den runleveln00:24
Richiiemen i rcX 1-6 så pekar symlänkarna ofta mot katalogen /etc/init.d/skript. hur kommer sig detta? innebär de att egen gjorda skript inte kan exekveras här ?00:24
johanbrRichiie, rcX-katalogerna innehåller bara symlänkar till filer i init.d00:56
johanbrrc.local är *en* fil (som körs i alla runlevels)00:56
RasplNågon irc kunnig användare som har lust att svara på en fråga eller två om de har tid till övers?03:07
RasplDet gäller hostmasks.03:07
phnomMorrn05:42
Kimmenmorning05:52
=== bamsefar_ is now known as bamsefar
speakmanmårrn06:49
cHarNe2morrn06:56
Coffetips på liten fönsterhanterare  ?06:56
kodeintwm?06:57
andolemacs?06:58
haffeicewm?06:58
kodeinxwem menar du?06:58
haffefwwm?06:58
kodeinawesome, dwm, wmii?06:58
Coffeblev twm ..06:59
Coffefast hittar ingen meny06:59
kodeinvar det fönsterhanterare eller menyhanterare du ville ha?07:00
Coffejag vill ha något litet som fixar allt ( då jag inte kan köra unity07:01
andolCoffe: Inte så att det är en (förhållandevis) minimal skrivbordsmiljö du är ute efter då?07:02
Coffeandol,  klart det är :)07:03
haffexfce ?07:05
haffeLXDE?07:05
Coffefår bli xfce07:06
HeManMorrn!07:07
HeManCoffe: kan du rösta på mig på http://24hbc.uservoice.com/forums/134727-24hbc-id-erna/suggestions/2289477-fredags-l-nu?07:08
Coffeklart, jag är ju med i fb gruppen :P07:10
HeManCoffe: tackar!07:12
CoffeHeMan, såg dock inte ut som ditt förslag.07:15
HeManCoffe: fredagsöl? eller vilken?07:15
Coffeprecis07:15
HeManCoffe: jag vill inte skriva att den kör infiniband07:16
HeManCoffe: :)07:16
Coffeok07:16
HeManCoffe: vad är det förresten som gör att du inte tyckte det såg ut som mitt förslag?07:18
larsemilhur kollar jag om en fil finns i bash?07:25
Barrelarsemil: if [ -f filnam ]07:26
Barreeller -e kanske beroende på vad det är för typ av fil kanske07:27
larsemiloch hur gör man för att kolla att tre variabler är true i en ifsats? (orkar inte googla. :D )07:36
larsemilif [$SV && $EN && $DE && $FR]07:37
phnoms/&&/-a/07:37
phnom-o för OR07:38
larsemilska släppa på en kund för att köra igång en import till deras produktvisning, vilket är jäkligt stora xml filer. Så då vill jag testa allt som går att testa innan det körs igång, annars kommer de att lyckas misslyckas. :)07:48
HakanSKan någon OP vänligen slänga in en notering, i Topic, om att det är månadsmöte den 12/10 i #ubuntu-se-mote07:49
larsemildelete * from user_usergroup where username = '%bol-ab.se'; visst komemr det ta bort alla med @bol-ab.se som mailadress?07:52
larsemilglöm *07:52
CoffeHeMan, om man ser vem det är som lagt in förslaget :> Janne Elvelid (Admin, 24 Hour Business Camp 2011) gav detta förslag  ·  1 oktober 201107:52
Coffelarsemil,  fått ordning på det ?07:53
speakmanCoffe: det är nog i röstningssystemet som Janne lagt in den. Och alla adnra förslag.07:53
speakmanandra07:53
speakmanlarsemil: ja07:54
larsemilCoffe: sorry låg sjuk igår och hade fullt i fredags. ska lösa det idag.07:54
Coffelarsemil, ok, lungt.. hoppas du mår bättre07:54
speakmangör en select av det först så ser du; select * from user_usergroup where username like '%bol-ab.se';07:54
speakmanjag tror inte % funkar om du inte kör "like", men det var hundra år sedan man körde sql...07:54
Coffelarsemil,  tips.. kör en select på den först.07:59
Coffelarsemil,  men den frågan ser rätt ut ja07:59
Coffefast inte *07:59
Coffedelete FROM users WHERE userid='%barre';08:00
HeManCoffe: han har lagt in alla08:03
HeManCoffe: tror jag...08:04
CoffeHeMan,  ok08:04
Coffelarsemil,  pm 2.0 beta släppt.08:05
larsemilCoffe: tittat på det?08:07
speakmanpm?08:10
Coffelarsemil, ska installera nu08:17
BarreCoffe: :P08:17
CoffeBarre,  :)08:18
itmanneneinand  Är du duktig på att tillverka script ?08:29
bamsefarTillverka? :)08:30
coobrasnickra ?08:31
delhagegjuta08:32
HeManbamsefar: rösta på mig, http://24hbc.uservoice.com/forums/134727-24hbc-id-erna/suggestions/2289477-fredags-l-nu?08:32
bamsefarMen man måste ju logga in08:32
delhagedags att banna HeMan från hela internet tror jag ;)08:33
HeMandelhage: :)08:33
HeManbamsefar: jo tyvärr08:34
itmannenKan/vill någon skicka ett CTCP till mig ?08:37
itmannenOk. Tack ändå.08:40
itmannenTack så mycket. Och nu misstänker jag att någon har skrivit ett script som tar bort vissa andra script.08:41
kodeinvadå tack ändå?08:43
kodeinjag skickade ju två ctcp till dig08:44
itmannenkodein  Men du skrev att du inte kunde.08:44
itmannenNu är jag nog ute på hal is :D08:45
kodeinja, det är undelrigt08:46
itmannenkodein  Vad är det som är underligt ?08:47
kodeinundelrigt*08:48
itmannenkodein  Ok. Vad är det som är undelrigt ?08:49
kodeindet.08:50
kodeinen ond clown, liksom. vem kunde ana?08:52
itmannenThe dandelion swayed in the gentle breeze like an oscillating electric fan set on medium.09:30
Barrewhohooo... SATA kommer dö...10:14
haffeVarför är det så bra?10:15
kodeinleve SATAn10:15
* haffe grillar kodein med sin eldgaffel.10:15
Barreför att SATA är farligt10:15
haffePå vilket sätt.10:16
Barrekortfattat, SATA per definition tillåter enbart 512byte sektorer och inget utrymme för checksummor vilket minskar chansen att hitta en "bit-flip at rest"10:17
Barrenu är jag i.o.f.s. väldigt tidigt ute i mitt firande, men jag vill glädjas länge ;)10:24
speakmanKommer nån ersättare eller äre bara å förbereda sig för ett liv utan diskar?10:27
speakman(det brukar ju alltid finnas 512K för BIOS som man kanske får låta en skvätt av)10:27
BarreSATA plattor med SAS interface10:28
andolBarre: Kan vi inte  bara lagra allt virtuellt, och slippa fysiska lagringsmedia helt och hållet? :-)11:03
derfianBarre: inte för att jag misstror dig, men har du nån referens till sata/512-bytessektorer?11:04
derfianandol: målnet11:04
kodeinja, allt ska vara i målnet11:07
larsemilCoffe: några initial thoughts?11:11
larsemilCoffe: om pm 2.011:12
speakmanHar ni läst http://netsplit.com/2011/09/08/new-ubuntu-release-process/ ?11:12
Coffelarsemil,  ser nice ut ..11:14
Coffemen det med rättigheter verkar inte vara live än, och pam stödet är bra för de funkar ju med våran ldap/kerberos lösning11:15
larsemilCoffe: är det snyggare? :)11:20
amelia*gäsp*11:25
phnomwee, @s dag idag :)11:30
Coffelarsemil,  ja11:31
antiiphnom: ja11:31
antiialfakrullensdag11:31
antiihmm11:33
antiikommer ubuntu 11.10 köra på gnome3?11:33
Linda^Nån som kan det här med att skapa kickstartfiler?11:33
Coffefile Kick Slö lindas ass :P11:35
Barrederfian: :) http://www.t10.org/t13/project/d1532v1r4a-ATA-ATAPI-7.pdf11:35
Barrederfian: men nu håller det ju i.o.f.s. att implementera 4k sectorer och med checksum... så.. ryktet om sata-döden är klart överdriven11:36
antiiingen vet? Barre vet inte ens du det?11:36
derfianBarre: jo, det var just angående 4k-sektorer jag undrade11:36
kodeinantii: de brukar väl ha synkat det med gnome-releaser tidigare iaf, så det är väl möjligt att det blir 3.2?11:38
Linda^Coffe: :<11:38
HeMan11.10 har gnome 3.2 men kör unity11:39
Coffeman kan välja vid inloggning om man vill köra gnome311:40
CoffeLinda^,  :)11:40
Linda^Coffe: Kan du?11:40
kodeingnomeshell och gnome3 är ju inte sammalika ;)11:40
antiignome3 är väl "buggigt"?11:40
CoffeLinda^,  nej. vet inte ens vad det är11:42
Linda^Okej11:42
kodeinoch ubuntu brukar regelbundet släppa instabilt krafs 2 gånger om året.11:42
Barrederfian: =)11:42
Barreså det jag sa är: Kungen är död, lenge leve kungen...11:43
Barreantii: vadå... ?11:43
CoffeLinda^,  -> http://linux.web.cern.ch/linux/scientific4/docs/rhel-sag-en-4/s1-kickstart2-file.html11:44
Linda^Coffe: fast jag har en specifik fråga.. Jag har skapat en fil redan11:45
CoffeLinda^, ok,  fråga på bara..11:45
Linda^jag ska tydligen vid sidan om standardpaketen "ha en ssh- respektive ftp-demon pålagd"11:46
Linda^och jag fattar inte riktigt vad det betyder :o11:46
Coffeatt kickstart filen även ska installera dom 2 deamons11:46
Coffetolkar jag det som11:46
Linda^Jo men hur? var? vem? varför?11:47
Linda^nä men alltså..11:47
Linda^jag ser bara ut som ett frågetecken11:47
Linda^:<11:47
coobra;o11:47
Linda^kanske dags att gå hem och googla istället :<11:47
phnomAtt du ska install openssh och ftpd också? Kickstart är väl det så man kan göra magiska installationer av ubuntu?11:47
Linda^phnom: Fråga inte mig. Haha, men jo.. kickstart är väl för att göra massinstallationer eller så.11:48
Linda^men att installera openssh och ftpd... jag vet väl inte :o11:48
HeMankickstart kommer från redhat egentligen11:48
Linda^jag vet11:48
HeManpreseed heter det som kommer från debian-hållet11:48
Coffekickstart = en fil som svarar på alla frågor under installationen, så ett script som sköter installationen kan man säga. där i talar man om vad den ska installera å så11:49
Linda^Coffe: Men nu är det just det här med ssh demon och ftp demon jag behöver hjälp med11:49
Coffenu vet jag inte hur man skriver en nya saker i den. men de borde google hitta11:50
Linda^"vid sidan av standardpaketen skall ni ha en ssh- respektive ftp-demon pålagda och konfigurerade, vidare vill vi inte ha X window (xorg...) men däremot skall vi ha editorn emacs." ..11:50
Linda^Jo, ska väl gå att redigera i filen.. men jag fattar liksom inte vad som ska läggas på11:50
Linda^men äh. Kanske dags att dra hem och googla11:50
Linda^mitt huvud är knas :<11:51
CoffeLinda^, jag vet :P men testa gå hem .11:51
Linda^haha11:52
Coffehar du inte google där du är nu :P11:52
Linda^jo11:53
itmannenSkolan har säkert spärrat google efter för mycket sökande efter porr11:53
Linda^haha11:54
Linda^säkert11:54
itmannenUndrar hur det känns att ha fel ?11:55
kodeinjag undrar detsamma. jag har aldrig haft fel.11:55
Barredet har jag haft, men det visade sig alltid i slutändan att det vore bättre om jag hade haft rätt. Så, man kan hårddra det att säga att jag aldrig haft fel, verkligheten har iblan fel dock11:58
itmannenIdag är det en tung dag. Jag måste starta upp min arbetsplats några timmar.12:00
itmannenJag tackar för all empati :(12:02
phnomitmannen: Finns frun i närheten så att du iaf slipper laga/värma maten själv?12:07
itmannenphnom@  Japp. Hon har precis kommet hem efter att försökt lära folk att sy. Och jag har fått en jätteportion av stripes och Arabisk Kebab12:09
phnomMm, är inte stripes lite hårdsmälta?12:10
itmannenphnom@  ? Va nä det är vanliga stripes12:10
itmannenEller heter det Pomfrites kanske12:11
phnomhttp://www.elshop.se/index.php?cPath=25_26&osCsid=dv8b5qhbacpsfk92kbno8t4pv2 :P12:12
phnomOch jag ser att du har bytt ut << mot @, är det dagen till ära?12:12
itmannenphnom@  :D Aha så stripes betyder buntband. Inte så lätt att veta. Jag ska ropa och fråga vad jag ätit12:13
itmannenNu har jag fått vetskap. Det var Pommes Frites. Tur att denna stora ubuntufråga blev klargjord :D12:16
kodeinfreedom fries12:16
itmannenkodein:::  Helt rätt12:16
phnomHeh, man kan hitta rätt roliga saker när man grepar i Androids källkod: public static int wtf (String tag, Throwable tr)12:25
HeMandet är ju inte så länge sedan dom hade en svordoms-städning i linuxkärnan12:32
phnomKan tänka mig att det finns en del godbitar i den också.12:34
Coffenågon som har något fiffigt sätt att grep eller på något annat sätt plocka ut alla divar ur en sida ? <div id=ITEM och sedan efterföljande tills slutet av den div ?12:41
bamsefarHTML::Parser12:42
HeManCoffe: beautiful soup12:43
itmannenNu ska jag försätta hjärnan i trans ett tag och jobba lite in min arbetsdator.12:43
Coffeok. tänkte mig mer grep eller sed12:43
phnomgrep matchar ju bara rader, så det blir nog en massa magi där. Lättare att använda python eller perl isåfall.12:45
Coffehittade ett sed script.. ska bara lista ut hur man kör det :)12:46
andolCoffe: Rör det sig om ett specifikt eller mer allmängiltligt fall?12:47
Coffeandol, en ca 7000st i en fil :)12:47
andolCoffe: Tja, så länge det är en känd fil och du åtminstoen vet vilka antagnanden du kan göra torde väl iofs lite sed vara tillräckligt.12:48
andol(Ska det däremot till att parsas godtycklig/okänd HTML så...)12:48
Coffenej. ska hutta ut värden från en sida.. å dumpa in dom i en DB.12:49
bittin`einand: ctcp version på dig själv du13:07
einandbittin`: varför då?13:08
bittin`jag venne13:08
bittin`lika ska vara lika13:08
spixxohh, snart 11/10 :D13:16
einandspixx: vad händer då?13:19
bittin`YES skapade ett nytt facebook konto o addade folk jag seriöst kände på riktigt och fick Friend requests and messages blocked for 2 days13:30
Coffevad ska man satsa på för morderkort nu ?14:08
LabanMorderkort... Tyan Thunder...14:09
LabanEller nått14:09
coobraintel !!!14:10
frusenasrock :)14:11
Coffekanske ni kan enas om secket ?14:18
Coffekrets då ? z68 eller h61 =14:25
=== misse_ is now known as misse
frusenäger nån här en ps3a?14:51
* Laban gör14:51
frusenfunderar på att springa ner på stan och köpa en14:52
frusenLaban: är den kompatibel med ps2 spel?14:52
LabanMin är14:53
LabanNya är inte.14:53
frusen:s14:53
* Barre o/14:53
LabanBeggade 60GB-modellerna är14:53
LabanVet inte hur det är med PS1 dock, har inga orginal :p14:54
Laban...och den tar inte de brända jag har sedan urminnes tider.14:54
MrMindverkar som någon redneck från texas försökt komma in på min server över ssh… men om det står pam_unix: session closed efter varje försök har han inte lyckats komma in eller?15:34
itmannenUndrar om detta funkar ?16:34
itmannenSyns jag ?16:38
itmannenKan det bero på att jag är i min arbetsdator kanske16:39
airboydkittyKan någon förklara Resilans.se för mig? Jag fattar inte grejen.16:44
airboydkittyInga priser, ingen direkt vilja att få kunder...16:44
itmannenDags att avsluta mitt arbete i denna laptop. Och återgå till fritiden i ett trevligare OS'16:45
larsemilHeMan: muiu, har det ingen appdrawer??16:59
Peyamhej17:02
PeyamHur fan kopplar jag datorn till tv med en VGA?17:02
Peyamdet visas ingenting17:02
Peyamingen?17:06
MrMindstarta om datorn med kabeln i och ställ sedan in inställningarna för tv:n i inställningspanelen för ditt grafikkort17:07
Peyamjag har en minipc17:08
Peyamhur vet jag vad jag har ör grafikkort?17:08
MrMindär det en atom baserad mini pc?17:09
MrMindeller ati fusion?17:09
Peyamhp mini 213317:09
haffeSå det är ett via grafikkort alltså.17:10
Peyamjag vet inte17:10
[swe]jeppeW:Failed to fetch http://repository.spotify.com/dists/stable/InRelease  Unable to find expected entry 'non-free/source/Sources' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)17:10
[swe]jeppe, E:Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.17:10
Peyamhur ladda jag ner grafikkortets deriver17:10
[swe]jeppevad betyder det? skulle uppdatera bara17:10
Peyamhttp://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/SoftwareIndex.jsp?lang=en&cc=us&prodNameId=3687085&prodTypeId=321957&prodSeriesId=3687084&swLang=13&taskId=135&swEnvOID=202017:12
Peyamfinns inga deriver för min dator för ubuntu17:13
haffePeyam: https://wiki.ubuntu.com/LaptopTestingTeam/HP213317:14
PeyamVIA Graphics17:14
PeyamVIA Binary Video Drivers Working17:15
Peyamden ska jag ha17:15
Peyamvar instalera ja d17:15
Peyamhaffe:  hur instalera jag deriven?17:18
haffeJag vet inte.17:18
Peyammeh17:18
haffeJag har aldrig använt den.17:18
Peyamkom igen17:18
haffeTyvärr.17:18
Peyammeh17:19
=== itazzz is now known as ita
Peyam01:00.0 VGA compatible controller: VIA Technologies, Inc. CN896/VN896/P4M900 [Chrome 9 HC] (rev 01)17:19
larsemilHeMan: i love you! miui var ju grymt! helt fantastiskt.17:20
haffePeyam: Fungerar openchrome?17:21
Peyamvad e openchrome?17:21
haffeDet är drivrutiner för din hårdvara.17:21
Peyamdene installerad17:22
Peyamnui installera jag dummy transitional package också17:22
haffeIfall det gör dig glad.17:23
Peyamnej det vill inte installeras17:23
Peyamnu har jag kabeln inne17:26
Peyamoch det händer ingenting17:26
Philip5välkommen johanbr18:16
itmannenUndrar varför ingen önskar mig välkommen18:27
larsemilPhilip5 har alltid haft en thing för johanbr18:28
itmannendet är förmodligen ett script han kör18:29
larsemil  http://finance.yahoo.com/q?s=AAPL haha apple stock rate...18:31
itmannenIdag har jag tankat bilen full och sen jobbat 2 timmar. Så nu är jag helt slut. Blir nog tidig kväll18:33
larsemilhaha jobbig dag18:35
[swe]jeppenån som kan lösa detta problemet18:35
[swe]jeppe W:Failed to fetch http://repository.spotify.com/dists/stable/InRelease  Unable to find expected entry 'non-free/source/Sources' in Release file (Wrong sources.list entry or malformed file)18:35
[swe]jeppe<[swe]jeppe> , E:Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.18:35
larsemiljag har haft två kundmöten, programmerat en javascript app med konstiga libs, och sen gjort massa annat och nu städar jag18:35
larsemil[swe]jeppe: du har skrivit fel i din apt/sources.list18:35
[swe]jeppeasså ser du vad?18:36
itmannen[swe]jeppe, sudo apt-get update -f18:38
larsemil[swe]jeppe: nej jag ser ju inte din fil18:38
itmannenlarsemil,  Städar du i IRC ?18:39
itmannenJag är en ond människa. Nu har jag smugit in 10.04 LTS i min arbetsdator :)18:43
DanielSenat:)18:43
[swe]jeppeitmannen skrev som du skrev och fick detta18:43
[swe]jeppeW: Misslyckades med att hämta http://repository.spotify.com/dists/stable/InRelease  Kunde inte hitta förväntad post "non-free/source/Sources" i Release-filen (Felaktig post i sources.list eller felformulerad fil)18:43
larsemildu har skrivit fel18:43
DanielSenatDu måste bocka av källkod i dina källor18:44
itmannenJapp så är det nog18:44
DanielSenati updateringsprogrammet på inställningar, ska källkoden vara urkryssad!18:44
DanielSenatFinns det någon open variant till spotify, den hackar så..18:45
DanielSenat?18:45
kodeindespotify?18:45
haffeTjena kodein.18:46
haffeHar du flytt nu?18:46
DanielSenatja, men ärligt, bara en massa text..18:46
kodeinhaffe: jag önskar18:46
DanielSenateller är despotify smidig?18:46
DanielSenatSpellistor, sökfunktion, funkar det liknande?18:46
haffekodein: Har du kommit fram till vad styrelsen inte arrangerar?18:46
kodeinjag hade hoppats på att komma till nuccc-punkten18:46
kodeinhaffe: nä, inte än18:46
kodeinhaffe: vi diskuterar visst hur Lysator ska stavas nu.18:46
haffeOk?18:46
kodeinär det med VERSALER eller bara inledande versal?18:47
DanielSenatKan man se sina spellistor i despotify?18:47
[swe]jeppevilken källkod skall bockas av? oberoende (källkod) i övriga program18:49
[swe]jeppeGroovshark18:49
larsemilmen det är nog inte det som är problemet.18:50
larsemil[swe]jeppe: skriv i terminalen: sudo apt-get install pastebinit && grep spotify /etc/apt/sources.list | pastebinit18:52
larsemiloch sen ger du oss den raden du får upp18:54
[swe]jeppehttp://paste.ubuntu.com/702382/18:55
[swe]jeppehmm skulle vilja besitta dessa kunskaper ni har18:55
kodeinwe could teach you, but we'd have to charge18:55
larsemil[swe]jeppe: ser bra ut. fast ta bort den andra raden18:56
DanielSenatöppna uppdateringshanterare, inställningar, så sen gå till övriga källor. Där ska finnas två olika källor för spotify18:56
[swe]jeppekodein teach me, make me your padawan18:57
DanielSenatEn av dem står det källkod bakom i parantes. den ska bockas av, så fick jag göra i alla fall...18:57
[swe]jeppeavbockat skall köra en uppdatering18:59
[Spooky]itmannen: Tjena! Hur går det för dig?19:00
DanielSenat[swe]jeppe, :)19:01
kodeintjenare moberg, hur är det fatt?19:02
kodeinvar är din harpa? var är din hatt?19:02
[swe]jeppeOch nu spelas det musik genom spotify19:03
kodeinbellman?19:03
[swe]jeppetack för hjälpen allihoppa19:03
Linda^Hur kan jag få linux i VMware att visas i fullscreen? :o19:05
DanielSenat:)19:06
[swe]jeppeingen som håller på med podcasts här va?19:08
kodeinjag lyssnar på dem19:08
kodeinjag har inga intressen värda att prata om med någon sorts regelbundenhet19:10
itmannenLinda^,  Genom att välja helskärm i menyn :)19:11
[swe]jeppetänkte bara om nån visste vilka allternativ det fanns för linux när det gäller och göra podcasts19:11
Linda^itmannen: Ameh, nej. VMware blir fullscreen, men inte min virtuella linux :<19:11
itmannenLinda^,  Då har du fel upplösningen så klart19:12
Linda^itmannen: how do I fix?19:12
kodeinaudacity är ju ett bra ljudredigeringsprogram19:13
kodeinLinda^: det brukar finnas nåt som heter typ vmware tools. prova installera det19:13
itmannenLinda^,  Översatt  till Svenska: Väl en annan upplösning din Linux19:13
itmannenkodein,  Det är inget som hjälper19:14
haffekodein: Dags att fly?19:14
Linda^itmannen: jo.. men hur? Installera om på nytt?19:14
kodeinitmannen: eh, jo. det brukar vara det som ger en möjlighet att on-the-fly byta upplösning vid ändring av fönsterstorlek (ex. vid fullskärmsläge)19:14
Linda^jag minns inte att jag fick något val om upplösning när jag installerade :o19:14
kodeinhaffe: jag vill ta och avslå proppen först19:14
itmannenLinda^,  Nä men har du Linux en en vmWare ?19:14
Linda^itmannen: Jag har linux i en vmware19:15
itmannenLinda^,  Ok. Men då startar du bara din Linux och ändrar upplösningen som vanligt19:16
Linda^itmannen: Du sa det.. Hur?19:16
Linda^Jag har inget val där jag kan ändra.. Eller så vet jag inte var jag ändrar.19:16
Linda^Help?19:16
[swe]jeppei din virtuella linux19:16
[swe]jeppe*ditt19:16
Linda^Jaha19:16
itmannenLinda^,  I Systemet och bildskärmsupplösning19:16
Linda^hm..19:16
[swe]jeppe:-P19:17
Linda^[swe]jeppe: Tack för idiotförklaringen. I needed it :P19:17
Linda^TRodde jag skulle pilla i själva VMware :<19:18
itmannenPilla gör man på onsdagar och lördagar :D19:19
[swe]jeppehehe lungt bjuder på den. oroa dig inte är totalt ny på detta ja med. har terroriserat dessa människor ett tag nu19:19
Linda^[swe]jeppe: Men jag pluggar det här :( Jag borde kunna :P Om två år är det jag som hjälper folk :P19:20
[swe]jeppeskyll på att klockan är mycket ;-)19:20
itmannen21:22. Mycket ? :)19:22
itmannenLinda^,  Det finns ingen som är fulllärd19:23
Linda^I guess not19:23
Linda^Jag behöver mjölkchoklad!19:23
itmannenLinda^,  Är du gravid ?19:24
* itmannen Tycker Linda har ett konstigt nick19:25
Linda^itmannen: :<19:27
Linda^itmannen: varför är det konstigt?19:27
itmannenLinda^,  Jag tänkte på den uppilen efter namnet19:28
Linda^itmannen: Varför är den konstig??19:28
[swe]jeppemöte imorgon va?19:28
itmannenLinda^,  Varför du den efter ditt namn ?19:28
Linda^itmannen: Ungefär varenda mening du har skrivit till mig har du antingen tappat bort ett ord, eller så har du skriver samma ord två gånger.. dvs en gång för mycket. Varför??19:29
Linda^:p19:29
Linda^skrivit*19:29
[swe]jeppefrusen hur går det med spelet19:29
Linda^now look what you made me do :<19:29
frusen[swe]jeppe: rätt bra ;)19:29
frusenköpte just ett ps3 så pillar med det istället :P19:30
itmannenLinda^,  Nu fattar jag faktiskt inte vad du menar19:30
[swe]jeppefrusen bra köp :-) älskar mitt ps3 bäst investerade pengar. passsa på att testa BF3 betan nu då19:31
Linda^itmannen: Visst är det jobbigt? :)19:32
itmannenLinda^ <<  Inte speciellt :)19:32
Linda^itmannen: Dude! :(19:32
itmannenDen som sig i leken ger får leken tåla _D19:33
Linda^itmannen: knepp :P19:33
itmannenLinda^ <<  Vad betyder det på Svenska ?19:33
Linda^Inte vet väl jag19:34
itmannenLinda^ <<  Men det var du som skrev "knepp"19:34
Linda^itmannen: Jahaaa.. Det betyder knäpp :( Med Linda-stavning!19:35
Linda^Trodde du menade dina pilar19:35
itmannenLinda^ <<  Aha. Så du har en egen ordbok :D19:36
Linda^itmannen: Ibland19:36
itmannenLinda^ <<  Men jag förlåter dig pga min gränslösa godhet.19:37
itmannenLinda^ <<  Men erkänn att det är lite tufft med pilarna19:38
Linda^Okej, det här är knas. Nu när jag maximerar irssi i den virtuella linux blir det fööör stort att jag måste skrolla ner för att komma åt där man skriver19:39
Linda^allt är knas. Bara knas!19:39
Linda^Eller oj, det är ju skrivbordet som är för stor för skärmen. Hur hände det här nurå19:39
kodeinFFFFFFFFFFFFFFUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUuUUUUUUUUU19:40
kodeindet här mötet borde fan ta slut nu.19:40
itmannenLinda^ <<  Du har valt för hög upplösning19:40
Linda^Jo, jag förstod det19:41
Linda^Meh.. Ändrade till samma upplösning som jag har i windows. Och då måste jag skrolla ÄNNU mer.19:45
itmannenLinda^ <<  Men varför kör du Linux i en VM19:46
Linda^För att jag vill ha linux i min stationära också. Och jag vill inte göra mig av med windows riktigt än. Av diverse anledningar19:47
Linda^Aha, nu funkar det!19:49
Linda^Purfect!19:49
itmannenLinda^ <<  Men det går alldeles utmärkt att dom sida vid sida och välja vid uppstart19:49
[swe]jeppeduel boota då linda19:49
[swe]jeppehur tvångs avslutar man ett program? minecraft crasha19:49
Linda^Jag vet, men jag vill prova på lite olika linuxdistar..19:49
Linda^plus att vi får virtuella maskiner från skolan.. så när jag ändå har vmware installerat, så kan jag lika gärna köra in ett os i det också.19:50
[swe]jeppeganska logiskt19:50
itmannen[swe]jeppe <<  Systemövervakaren>Processer>stoppa process19:50
Linda^utöver den virtuella maskinen vi får från skolan19:50
[swe]jeppeitmannen tack, finns det inga kortkommandon?19:51
itmannen[swe]jeppe <<  Inte vad jag vet. Men det kanske det gör.19:51
Linda^på min bärbara har jag bara ubuntu.. inte nå vmware eller så. Endast en clean ubuntu.19:51
itmannenLinda^ <<  Duktig kicka. Vilken version då ?19:53
Linda^itmannen: i bärbara? 10.1019:54
itmannenLinda^ <<  En ung kvinna som går tillbaka till stenåldern :)19:55
Linda^itmannen: Vadå, för att jag inte använder 11:04?19:57
Linda^som jag inte ens kan använda i min bärbara19:57
itmannenLinda^ <<  Nä 11.10 är det som gäller nu19:58
Linda^itmannen: tror inte att jag kommer kunna använda den heller19:58
Linda^men vem vet.19:58
itmannenLinda^ <<  Klart du kan19:58
Linda^Varför är det så klart?19:58
itmannenLinda^ <<  11.04 och 11.10 ska gå hur bra som helst att installera i vilka skruttdatorer som helst19:59
itmannenDetta av egen erfarenhet20:00
Linda^itmannen: Ja att installera var det inget problem20:00
Linda^men att starta.. och använda!20:00
Linda^Där kan vi snacka.20:00
itmannenMen är dom för gamla så kanske man måste välja 2D20:01
itmannenLinda^ <<  ?20:01
Linda^itmannen: ?20:01
Linda^jag köpte min dator för mindre än ett halvår sedan20:01
Linda^visserligen bland det billigaste jag kunde hitta, men ändå20:01
itmannenLinda^ <<  Jag vad menar du med att starta20:01
Linda^jag startar.. det funkar i ett par sekunder. SEn fryses allt. Och jag kan inte göra något annat än att stänga av datorn med powerknappen20:02
itmannenLinda^ <<  Köpte du datorn för 6 månader sen så kan du köra 11.10 fullt ut20:02
Linda^itmannen: dude. Kom hit och installera och testa..! Jag lovar att jag bjuder på middag om du lyckas.20:03
Linda^nä okej inte middag. Men fika.20:03
Linda^<- fattig :<20:03
itmannenLinda^ <<  Men allvarligt. Jag kör just nu en 11.10 i en 6 år gammal laptop utan problem. Med fullt stöd för Unity20:05
Linda^itmannen: Jaha och?20:05
Linda^Kom och fixa säger jag.20:05
Linda^Om du nu är så säker på din sak20:05
Linda^Jag har provat flera gånger20:05
itmannenLinda^ <<  Ok. Jag misstror dig absolut inte. Jag är bara förbryllad20:06
Linda^Dåså! :(20:06
Linda^Är väl något med grafikkortet som gör att den inte pallar20:06
itmannenLinda^ <<  Visst kan grafiken spöka. Men i ditt fall tvivlar jag faktiskt.20:07
itmannenLinda^ <<  Är det en 64-bitars dator ?20:08
Linda^itmannen: nej20:13
Linda^vänta, du ska få se vad det är för nån20:13
itmannenOk20:15
Linda^http://www.webhallen.com/hardvara/141978-asus_eee_pc_1001px-whi013x-atom_n450-1gb-160gb-10.1_led-win_xp-vit_demo20:15
Linda^där har du20:15
itmannenLinda^ <<  Har läst lite här:http://ark.intel.com/products/42503/Intel-Atom-Processor-N450-%28512K-Cache-1_66-GHz%29. Och nog ser det ut som det är en 6420:20
Linda^hm..20:21
Linda^hur kollar jag enklast i den bärbara vad det är?20:21
haffeVad vad är?20:21
Kurdistan:) glad man blev. ytterligare en dag med er. innan man får tacka för sig ett tag.20:21
Linda^om det är 32 eller 6420:21
itmannenDom anger nämligen detta : Intel® 64 Architecture20:21
Kurdistan:) njut av min närvaro idag20:22
itmannenLinda^ <<  Nämligen i specen för din processor20:22
itmannenKurdistan <<  Vi njuter. Men du har varit osynlig20:23
Linda^itmannen: Jo men hur kan jag bekräfta detta genom att ta en titt i datorn?20:23
Linda^eller ja.. i eh.. systemet?20:23
Kurdistanitmannen: osynlig? kolla på forumet. man ser nästan bara mitt nick. :)20:23
itmannenLinda^ <<  Systeminformationen20:23
itmannenKurdistan <<  Jag trodde du menade här20:24
Linda^itmannen: som jag hittar?20:24
itmannenLinda^ <<  I system>systeminformation20:25
itmannenLinda^ <<  Eller så installerar du hardinfo via synaptic och kör det via termiinalen20:26
Linda^itmannen: jag har inget som heter systeminformation20:28
itmannenDå får du en fullständig översikt av vad du har i din dator20:28
Linda^okej..  hm20:28
itmannenLinda^ <<  Möjligen kan det heta något annat i 10-10: Program>Systemverktyg>sen ser du nog20:30
itmannenSystem profiler20:30
niklasweLinda^: om du vill veta om din processor cat /proc/cpuinfo20:30
Linda^och här installerar jag hardinfo som itmannen tipsade om20:31
itmannenLinda^ <<  Har5dinfo är bra får du får du en fullständig grafisk översikt på allt20:32
Linda^jag såg det20:32
Linda^ska bara navigera rätt också20:32
Linda^itmannen: om vi kör med hardinfo. vart tusan står det om det är 32 eller 64?20:34
niklaswejo, om jag vill ha något sånt använder jag lshw -html20:34
Kurdistanniklaswe: +120:35
itmannenLinda^ <<  Det borde finnas under Devices>Processor20:37
Linda^itmannen: och där står inget om varken 32 eller 6420:38
KurdistanLinda^: kan du testa systemövervakaren i ubuntu?20:38
Kurdistannågonstans där bör finnas information20:38
Kurdistanom jag inte glömt helt20:39
Linda^vad heter den på engelska?20:39
Linda^system monitor?20:39
KurdistanLinda^: låter logiskt.20:41
Kurdistan:)20:41
Linda^Kurdistan: hittade inget vettigt där heller20:41
KurdistanLinda^: fann du inget med lshw?20:43
itmannenLinda^ <<  Men vad står det vid Processor Name ?20:43
Linda^Kurdistan: nej, det har jag inte testat..20:43
Linda^itmannen: är vi i hardinfo nu? Herregud, ni skickar runt mig hit och dit :(20:43
KurdistanLinda^: hardinfo är grafiskgränsnitt20:43
Kurdistandu slipper terminalen20:44
Linda^Kurdistan: Jag vet. Jag undrade var där jag skulle titta.. och jag hittade inget20:44
Kurdistandock orkar du inte installera något kör lshw20:44
Linda^nu kollar jag system monitor20:44
Linda^men hittar inget där heller20:44
Linda^eller så tittar jag inte på rätt ställe20:44
itmannenMen egentligen spelar dett ingen roll. Jag tror de är en 64 du har enligt specen från tillverkaren. Ta hem en 11.04 amd och testa20:44
KurdistanLinda^: kolla på summary20:44
niklasweLinda^: öppna terminalen och kör cat /proc/cpuinfo20:45
Kurdistancomputer -> processor20:45
Linda^niklaswe: Jag har gjort det. men det är så mycket.. jag vet inte exakt vilekn rad ajg ska titta på :o20:46
niklaswe<-- trött dags för sängen kanske.20:46
niklasweLinda^: klistra in det i pastebin och skicka länken här20:46
itmannenGör det enkelt för er. Sätt i en 64-bitarsskiva och prova20:47
niklasweja det är också en variant. den kommer säga bu eller bä20:48
* itmannen Kastar in en 11.04 6420:48
Linda^niklaswe: hang on20:49
itmannenniklaswe <<  Just det :)20:49
Linda^niklaswe: http://pastebin.com/V2KqJChV20:50
niklasweLinda^: du har 64-bitars20:51
Linda^niklaswe: :< Varför har jag fått för mig att det är en 32bitars?20:52
Linda^var i informationen hittar du det? lär mig!20:52
niklasweLinda^: clflush size20:54
Linda^se.. sånt random ord :(20:54
Linda^Så ni tänker alltså, att om jag installerar 11,04 64bitars.. så ska det funka utan några som helst problem?20:55
* itmannen Funderar på vad han skrev från början om 64 :)20:55
Linda^sluta fundera itmannen20:55
Linda^det är inte bra20:55
Linda^JAG SKULLE KUNNA Testa.. för din skull :<20:56
Linda^Bara för din skull itmannen20:56
Linda^För du göra såna fina pilar mot mitt nick :P20:56
itmannenLinda^ <<  Garantier kan man aldrig ge ovasett vad det gäller i livet20:56
Linda^Haha20:56
Linda^:<20:56
itmannen:D20:56
niklaswemen nu ska jag sova så man orkar jobba imorgon bye20:56
Linda^Tack för hjälpen!20:57
Linda^godnatt :P20:57
niklaswevarsågod Linda^.20:57
itmannenLinda^ <<  Gå och lägg dig så du orkar plugga20:57
Linda^nej20:57
Linda^här ska lekas med kickstartfil först20:58
itmannenok. Lek på du :)20:58
Linda^:)20:59
KurdistanLinda^: ja 64-bits ubuntu ska inte vara några problem för dig.21:04
Kurdistandu har ju hårdvaran för det21:04
Linda^Kurdistan: Får testa. när jag sparat undan filerna jag har på datorn21:04
Kurdistantur för dig verkar även senaste flash komma i riktig 64-bitars variant21:04
Linda^flash komma?21:04
KurdistanLinda^: har burken mycket ram så kan det vara bra tips också21:04
Linda^vadå komma?21:04
Kurdistanflash spelare21:05
Linda^oj21:05
Linda^nu förstod jag din mening21:05
Linda^kanske borde sova ädå21:05
Linda^ändå*21:05
Kurdistanminns ej om buntu har pae kernel men det skulle vara bra för de med mer än 4 gb ram21:05
itmannenKurdistan <<  Om du kör 64 så behöves inga PAE21:06
itmannenMen om man har 11.04 går det bra att lägga till21:07
Kurdistanitmannen: personligen så har jag "klen" burk på 2 gb ram21:07
Kurdistanså jag vet inte vad vinsten för mig blir med 64-bitars.21:08
Kurdistanjag har rullande utgåva. jag :) vill ogärna formatera den.21:08
itmannenKurdistan <<  Ingen vinst allas tror jag21:08
Kurdistankan bli aktuellt för mig när stödjet för 32-bitar avtar21:08
itmannenKurdistan <<  Formatera är ett livsserium :)21:09
Kurdistanitmannen: ju för dig kanske. :P21:10
itmannenKurdistan <<   Rätt så. Men jag har 3 hd extra i datorn med allt "viktigt"  på. Och så kör jag aptoncd regelbundet21:12
Kurdistanitmannen: okej. vi gör ju olika saker framför burken.21:13
Kurdistanjag tillbringar merparten av tiden med studier21:13
Kurdistanläser nyheter och ideologiska/filosofiska tänkares verk/artiklar.21:13
Kurdistansedan :) blir det hel del sport21:13
Kurdistanfotboll21:13
itmannenKurdistan <<  Jo det gör vi nog. Det är bra att du studerar. Det är jag för gammal för att göra.21:13
Kurdistan:) och IT blir det linux för hela slanten21:14
Kurdistanitmannen: man är aldrig gammal för studera.21:14
Linda^Jag är för gammal :<21:14
itmannenSport är slöseri med tid och energi :)21:14
Kurdistanför mig är studera inte endast det som involverar skola/universitet21:14
itmannenLinda^ <<  :D21:15
itmannenKurdistan <<  Ok. Vad studerar du annars så. Mänsklighetens moraliska förfall ?21:16
Kurdistanitmannen: menar du det som inte involverar mina univ. studier?21:17
itmannenKurdistan <<  Ja du skrev att det inte bara var på skolor du studerade21:17
Kurdistanitmannen: hel del vänster ideologiska tänkare.21:18
itmannenKurdistan <<  Stalin ?21:18
Kurdistanitmannen: :) var det den enda du kom på?21:19
Kurdistannej jag har aldrig varit förtjust av socialistiska statstankar.21:20
itmannenKurdistan <<  Nädå det var bara ett av flera förslag21:20
Kurdistandå det enligt mig inte har så vidare med den socialistiska paradigman o göra med.21:20
Kurdistansedan läser jag lite "liberala"/högertänkare21:21
Kurdistanför hålla mig uppdaterad vad :) dessa filur tänker och tycker21:21
itmannenJag tror det är bäst att vi lägger ned höger/vänster diskussioner åt därvid avsedda forum :)21:22
Linda^haha21:22
Kurdistanayn rand liberalismen moder usa21:22
Kurdistanhar man läst en del21:22
Kurdistan:) ur ideologisk hållning är hon dårfink21:22
Kurdistandock en del filosofiska aspekter i hennes böcker är tilltalande21:23
Kurdistan:)21:23
Kurdistanitmannen: :) okej.21:23
itmannenNu ska en gammal utarbetad man kräla till sovplatsen som hustrun gjort iordning i ett hörn i sovrummet21:23
itmannenHa de gott folket21:24
Kurdistanitmannen: sov gott äldre farbror.21:25
Kurdistanvet ej när vi syns här på kanalen21:25
itmannen:) Ska bara sätta21:25
Kurdistandock kan jag titta in i forumet via skolans datorer21:25
itmannenrullatorn på laddning21:26
itmannenSka du bort ?21:26
itmannenInte för det angår mig ett dyft21:27
Kurdistanitmannen där :) drog farbror gamling21:30
KurdistanLinda^: löste det sig för dig?21:34
Linda^Kurdistan: Vad för något?21:35
KurdistanLinda^: :) om du greppat diverse linux kommandon för få info om din hårdvara21:35
Linda^nope, sånt sätter sig inte :<21:35
KurdistanLinda^: varför kör du inte då kubuntu21:36
Kurdistaneller kde21:36
Linda^kde är bajsfult21:36
Kurdistankde dist21:36
Linda^brb21:36
KurdistanLinda^: då är hardinfo bra verktyg.21:36
Linda^sådär21:40
Linda^tillbaka21:40
Linda^men varför ska jag köra kubuntu?21:40
antiikör gnome21:41
KurdistanLinda^: :) du vet att kubuntu inte är den enda kde baserad dist?21:44
KurdistanLinda^: kde är för mig kraftfullaste DE därute.21:44
Kurdistanbörjan kan det vara lite bökigt21:45
Kurdistanman vänjer sig dock snabbt21:45
Linda^jag tycker kde är jättefult och drygt och blä21:45
Linda^jag är nöjd med gnome21:45
Kurdistanlätt att konfigurera efter eget tycke21:45
Linda^jag kanske ger den en ärlig chans nån gång21:45
KurdistanLinda^: du kör med gnome 2 och unity.21:45
Kurdistan:P21:45
Linda^tror jag kan välja KDE när jag startar min virtuella CentOS21:46
Linda^bara därför ska jag logga ut och kolla nu21:46
KurdistanLinda^: varför behöver du logga21:47
Kurdistanut för testa något som du kör virtuellt21:47
Kurdistan?21:47
Kurdistan:)21:47
madbearLinda^: bajsful? :(21:48
madbearmin e ball Linda^21:48
madbearhttp://atlantis.cse.kau.se/~di8norb/bajsful.png21:48
realubotSå det är här ni är.21:49
Kurdistanmadbear: kör du slackware.21:50
Linda^lala21:50
Linda^madbear: SOV21:51
Kurdistantrodde :P det inte fanns några slackware användare kvar21:51
Linda^Kurdistan: logga ut från gnome?21:51
KurdistanLinda^: jag förstår fortfarande inte varför du ens behöver logga ut för köra något virtuellt21:51
Linda^men va?21:51
madbearKurdistan: japp21:51
Linda^jag vet inget annat sätt21:51
madbearvarför inte Kurdistan21:51
KurdistanLinda^: :) du skrev tidigare att du skulle logga ut.21:51
madbearalltså varför skulle slackware vara dött21:52
madbearlever mer än aldrig21:52
madbear13.37 kom ju nyss21:52
Linda^Ja? Jag loggade ur och loggade in igen med KDE miljön21:52
madbear"nyss"21:52
Kurdistanmadbear: :) jag tycker det är coolt med användare som följer strömmen.21:52
madbearnu hänger jag inte med21:52
Kurdistanmadbear: vilken version av kde?21:52
Kurdistan*som inte följer strömmen21:52
madbearen som funkar21:52
madbear:D21:52
Kurdistanmadbear: haha vilket :P dåligt svar.21:53
Linda^förklara för mig Kurdistan21:53
Linda^hur ska jag göra?21:53
Linda^för att ta fram KDEmiljön..21:53
Linda^utan att logga ut.21:53
KurdistanLinda^: jaha du kör med två st desktop.21:54
Linda^ööh..21:54
Kurdistansäg så, istället för säga virtuellt.21:54
Linda^Säga hur?21:54
Linda^madbear: vad menar han?21:54
madbearKurdistan: 4.4.3 ser jag nu21:54
KurdistanLinda^: du kanske bäst ska lägga dig.21:54
Linda^nej21:54
madbearhar inte brytt mig om version21:54
Linda^förklara så jag förstår istället21:54
madbearså länge den inte kraschar som den gjorde tidigare så låter jag det här vara21:54
KurdistanLinda^: :) du verkar vara mer trög idag än vanligt.21:55
madbearvågar inte försöka på en uppgradering av nåt21:55
Linda^Kurdistan: Tack!21:55
Kurdistannär du kör två desktop så kör du inte den ena virtuellt21:55
Linda^det enda jag inte kör virtuellt är widnows21:55
Linda^på min stationära21:55
Linda^där jag sitter nu21:55
Linda^CentOS kör jag virtuellt.. på min stationära, där jag sitter nu21:55
Kurdistanvmware player och virtualbox installation blir virtuellt21:55
Kurdistan:) förstår Linda^ ?21:56
Linda^jag var inloggad med GNOMEmiljön.. och för att använda KDE måste jag först logga ut och sen logga in med kde21:56
Linda^Jag vet?21:56
Linda^men jag skulle ju testa KDE21:56
KurdistanLinda^: människa du har bara bytt DE (Desktop).21:56
Kurdistandu kör ju fortfarande inte virtuellt21:56
Linda^Ja? DesktopMILJÖ!21:56
Linda^Jo21:56
Linda^jag kör virtuellt21:56
Linda^gosh!21:56
Kurdistanjag ger upp21:57
Kurdistan:) syriansk envishet21:57
Linda^Dude21:57
Linda^don't go there21:57
Kurdistan:P21:57
Linda^hur satan skulle det INTE vara virtuellt.. när jag har hela skiten isntallerad i vmware?21:57
Linda^förklar för mig då, du som kan!21:57
=== ita is now known as itazzz
realubotLinda^: Är du från Syrien?21:57
Linda^realubot: Nej21:57
realubotLinda^: Tur för dig.21:57
Linda^jaså?21:57
realubotLinda^: Ja. I Syrien bråkar dom.21:58
Kurdistanrealubot: syrian och syrier är inte samma sak21:58
realubotVad är en syrian?21:58
Linda^realubot: Kanske du kan svara på min fråga.. Kurdistan verkar inte kunna :<21:58
Kurdistansyrianer är kristen minoritet i mellanöstern21:58
realubotLinda^: Vad är din fråga då?21:58
realubotKurdistan: Jaha. Där ser man.21:58
KurdistanLinda^: säg det från början att du kör vmware21:59
Linda^realubot: Jag skulle testa KDE istälelt för GNOME. Jag loggar ut. Och loggar in igen med KDE, och han undrar vrför21:59
Linda^Kurdistan: Eh... Jag gjorde det?21:59
Kurdistanjag förklara just :P trögis attvad som gäller när man kör virtualbox och vmware21:59
Linda^har skrivit kanske tusen gånger bara idag att jag kör linux virtuellt på den här datorn21:59
Linda^bara ikväll21:59
realubotLinda^: Ja? Det spelar ju ingen roll om du är inloggad i guesten eller hosten om du ska byta skrivbordsmiljö?21:59
Linda^realubot: Men jag frågar hur man gör. Så hur gör man?22:00
Kurdistanrealubot: en del syrianer tror att dem är de som har band till det gamla assyriska folket22:00
Linda^han ba "du behöver inte logga ut"22:00
realubotDu måste ju logga ut och in för att byta DE. Oavsett om det är en host eller en guest vi snackar om.22:00
Kurdistanvilket har fått dagens assyrier/de som kallar sig assyrier bli förbannade.22:00
Linda^realubot: Och jag gjorde det! Och han undrar varför!22:00
realubotLinda^: Du loggar ju ut från menyn i operativsystemet?22:00
Kurdistanså det är både historiska skillnader och religiösa tolkningar som egentligen skiljer assyrier-syrianer22:01
Linda^realubot: Jag vet hur jag gör. som sagt. Jag gjorde så. Och han frågade varför jag gjorde så. Han menar på att det inte behövs!22:01
Linda^omg! Ni gör mig galen :( som en madbear !22:01
KurdistanLinda^: :) hur skulle jag veta att du kör vmware22:01
Kurdistanmed logga ut trodde jag du menade härifrån22:01
Kurdistan:P segis22:01
Kurdistandet var därför jag reagerade22:02
Linda^Kurdistan: jag har skrivit det fem miljoner gånger bara ikväll. Sen fungerar det väl på samma sätt vare sig jag kör virtuellt eller ej? :o22:02
Linda^jag loggar ju itne ut från ircen, då jag screenar :o22:02
Linda^om det är det du menar med "härifrån"22:02
KurdistanLinda^: det var ju det jag trodde människa.22:02
Kurdistandärför tyckte jag det var lustigt22:02
Linda^Då är det du som inte förstår mig! Du som ska sova >_<22:02
realubotLinda^: Jaha. När du loggar ut kommer du ju till en desktop manager (Gnome Desktop Manager (GDM) i Ubuntu). Det är ju dekstop-managern som startar upp skrivbordet.22:03
Linda^Jalla bums i säng!22:03
KurdistanLinda^: jag ska faktiskt snart till sängs.22:03
Kurdistanhar pm-handledarmöte22:03
Linda^realubot: nvm! han trodde jag snackade om irssi22:03
Linda^men jag pallar inte KDE! så ska byta till gnome igen22:03
Linda^brb22:03
realubotLinda^: Så jag tror inte det går att byta skrivbordesmiljö utan att först lämna den andra. Det är om du kör flera X då kanske...22:03
realubotDu kanske förklarade dåligt för Kurdistan ?22:04
Linda^sär.. mycket bättre!22:04
Kurdistanrealubot: :) säg inte så Linda^ blir ledsen.22:04
Linda^realubot: Nä.. Jag skrev bara att jag ska logga ut och logga in igen med KDE. Och han trodde jag menade logga ut från irssi :oooo22:05
Linda^han tog för givet!22:05
Linda^o ba "OMG DU BEHÖVER INTE OMG OMG" :<22:05
Linda^jag behöver frisk luft tror jag22:05
Linda^promenad någon?22:05
realubotLinda^: Det hade du ju fått göra om du kört Irssi i systemet du loggade ut från men nu körde du ju Irssi i hosten och loggade ut ur guesten.22:06
realubotEller du kanske kör Irssi i Screen på en server?22:06
Linda^jag detatchade, och attachade igen när jag bytte skrivbordsmiljö22:06
realubotLinda^: Där ser man.22:06
Linda^kör ingen irc i hostdatorn22:06
realubotNehe.22:07
Linda^jag sshar till nån burk nånstans i detta land22:07
Linda^nån server heter det kanske22:07
realubotMm.22:07
realubotDet är smidigt.22:07
Linda^jao22:07
KurdistanLinda^: :) vart bor du?22:08
Linda^realubot: Är du grym på att skapa kickstartfiler?22:08
Linda^Kurdistan: Hemligt :<22:08
realubotSiri22:08
Linda^va22:08
KurdistanLinda^: hur ska vi då promenera? matrix fasoner? :P22:09
Philip5Linda^: är du blyg och hemlig nu?!?! det brukar du ju inte vara mot mig ;)22:09
Linda^Philip5: seriously..22:09
Linda^lägg ner det bara22:09
Linda^get over yourself22:09
Philip5:P22:09
frusenvarför skulle man vilja köpa spel i en lokal butik om man kan tanka hem spelen från playstation store?22:09
Linda^Kurdistan: Hah. tror inte att vi är grannar direkt22:09
KurdistanLinda^: ju då. :P dina farföräldrar22:10
Kurdistan:P kommer från samma områden/mark som mina22:10
Kurdistanså vi är allt grannar22:10
Kurdistan:P22:10
Linda^Kurdistan: Turabdin?22:10
Kurdistanturabdin :P vet du vart det ligger?22:10
realubotLinda^: Jag har aldrig skapat en kickstartfil. Det är något Red Hat-grejs?22:10
Linda^Turkiet?22:11
Linda^realubot: Ja22:11
Kurdistan:) vart i det så kallade "landet" turkiet?22:11
Linda^huh?22:11
Linda^skulle inte turkiet vara ett land?22:11
KurdistanLinda^: :P kör du RPM?22:11
Linda^men dude, nu håller vi oss till ett ämne innan du blir förvirrad igen22:11
KurdistanLinda^: ju då. visst är turkiet 1 erkänd republik22:12
Kurdistandock är land och en befintlig nationalstat ej synonyma ord22:12
Linda^Turabdin ligger i Turkiet22:12
Linda^mina päron är från nån by däromkring.22:12
Linda^sydöstra tror jag bestämt det ligger22:12
KurdistanLinda^: ju jag vet. det ligger i Merdin/mardin.22:12
Kurdistandet är :) kurdisk stad22:13
realubotLinda^: Varför heter du Linda^ då? Det är ju ett typ svenskt namn?22:13
Kurdistanrealubot: :) vad har hennes namn med svenkthet göra?22:13
Linda^realubot: Säger du så till amerikaner också?22:13
realubotKurdistan: Linda^ är väl inget turiskt/kurdiskt namn?22:13
Linda^"det är ju typ ett svenskt namn"22:13
Kurdistanrealubot: :) hon kanske inte ens heter Linda^.22:13
Linda^realubot: Jag är varken kurd eller turk22:13
Kurdistanrealubot: Linda^ är kristen syrian.22:14
Kurdistanej kurd22:14
Kurdistaneller turk22:14
Linda^Correct. Jag heter inte Linda^ .. Jag heter Linda22:14
realubotLinda^: Vad är du då?22:14
Kurdistanrealubot: 100 ggr hon är syrian22:14
Linda^realubot: 00:14:07 ( Kurdistan) realubot: Linda^ är kristen syrian.22:14
realubotLinda^: Och varfö rär du inte kurd/turk?22:14
realubotJaha.22:14
Linda^För att du ska ha något att vara förvirrad över22:14
realubotJa. Det blev rörigt det här.22:15
Kurdistankurder och syrianer har dock en väldigt lång historisk kontakt22:15
Linda^Jag har aldrig fattat det här med kurder22:15
Kurdistandå dem båda är gamla folkgrupper från mesopotamien22:15
Linda^är ni kristna eller ej?22:15
realubotNi kanske är släkt?22:15
Linda^jag vet en kurdfamilj.. som är kristen. Fast dom pratar syrianska22:15
Linda^eller så är dom inte kurder22:15
KurdistanLinda^: vi kurder är från början zerdestier.22:15
Linda^eller vänta. Dom pratar kurdiska, men är syrianer22:16
Linda^så var det!22:16
Linda^herregud. Syrianer kan ju fan itne hålla sig till sitt språk22:16
Kurdistanmajoriteten av kurder som blivit muslimer, kristna eller judar har blivit det genom korstågen.22:16
Kurdistansedan finns de självklart som bytt religion22:16
Linda^Vad är du?22:16
Linda^muslim, kristen eller jude?22:16
realubotVad var dom innan dom blev judar/kristna/muslimer då?22:16
Linda^eller ja.. vad är din släkt?22:16
KurdistanLinda^: :) inget22:17
Linda^Kurdistan: vad är din släkt?22:17
KurdistanLinda^: min släkt är "muslimer".22:17
Linda^Okej22:17
realubotLinda^: Hur trivs du i Sverige då?22:17
Linda^realubot: Haha. Jag är fan född och uppvuxen här. Hur trivs DU här?22:17
KurdistanLinda^: dock har vi alltid i vår familj och släkt satt vår kurdiska identitet förstahand22:17
realubotLinda^: Det var ju inget svar på min fråga.22:17
Linda^realubot: Men det var en jävla udda fråga.22:18
Kurdistanmer än någon religion vårt folk tagit till sig eller blivit påtvingade22:18
Linda^jag har aldrig bott nån annanstans22:18
Linda^än just Sverige22:18
realubotLinda^: Du är duktig på svenska.22:18
realubotDu lär dig fort.22:18
Linda^realubot: Well. Born and raised..22:18
Linda^dude.22:18
KurdistanLinda^: :P du kommer nog från södertälje22:18
Linda^Kurdistan: Nog inte.22:18
Linda^Man skulle kunna tro det, med alla präster i släkten22:18
KurdistanLinda^: jag har aldrig träffat en tjej från "våra" områden som kör linux22:19
Kurdistanom jag då inte personligen lyckats övertala22:19
Linda^Kurdistan: Haha22:19
Linda^Alltså. Du ska höra min kusin.. I vår släkt är ingen nörd.. utom min kusin. Och han är typ.. äh, ett barn i jämförelse med mig iaf. Han sa till mig "Jag är faktiskt imponerad. Du tillhör det kvinnliga släktet, och du tillhör en liten äldre generation... och du är mer nörd än mig"22:20
Linda^typ.22:20
Linda^mina jämngamla kusiner tittar på en dator o typ.. "vad gör man?"22:21
Linda^okej kanske inte riktigt.. men det är fan inte långt ifrån.22:21
KurdistanLinda^: jag har hel del vänner som är syrianer.22:21
KurdistanLinda^: coolt. :)22:21
Linda^Det är mig eller honom dom ringer om dom behöver hjälp22:22
Kurdistansjälv är man familjen/släktens påtvingade burk-nörd22:22
KurdistanLinda^: dock har jag slutat ge windows support. :)22:22
Kurdistan:P så dem är sura en del22:22
Kurdistansäger att jag kört linux nu något år22:22
Linda^hörrni, kan man byta ikon på saker och ting? Jag installerade chromium, men den har ingen ikon framför.. Kan jag lägga dit en tro?22:22
Kurdistanjag glömt windows22:23
coobraLinda^: ja22:23
KurdistanLinda^: jadå. är det skrivbordsgenväg-ikon.22:23
Linda^panelgenvägsikon tänkte jag mig22:23
Linda^men det kanske inte är nån skillnad22:23
KurdistanLinda^: har du provat högerklicka22:23
Kurdistansedan egenskaper22:23
Kurdistanborde komma upp något22:24
Kurdistanmed kde :) är det busenkelt22:24
KurdistanPhilip5: skulle vara stolt. :)22:24
Linda^Kurdistan: Ja, jag har högerklickat22:24
Linda^själva genvägen ser ut som en textfil när jag sätter den på skrivbordet22:24
KurdistanLinda^: ja du kan via gedit22:25
Kurdistanredigera textfilen22:25
Linda^aha, select custom icon22:25
Linda^hittade jag22:25
KurdistanLinda^: bingo.22:25
realubotJag måste koppla in musen så det går att surfa normalt.22:25
Kurdistanannars kan man med gedit redigera "textfilen" så ikon-sökvägen pekar mot den ikon du vill använda.22:26
Linda^måste ju skaffa mig en ikon först22:26
KurdistanLinda^: låter bra. :P22:26
KurdistanLinda^: har chromium/chrome alltid saknat ikon22:27
Kurdistaneller var det bara nu?22:27
Linda^bara nu22:27
Linda^när jag isntallerade till centos22:27
Kurdistanannars brukar hel del ikoner finnas i ens /home partition22:27
KurdistanLinda^: om du sparar dina bokmärken på säker plats.22:28
KurdistanLinda^: kör: locate chromium22:28
Kurdistandå bör du få träff om vart du kan finna ikoner22:28
Linda^äh, nu har fan något galet hänt22:28
Linda^gah!!22:28
realubotLinda^: whereis chromium-browser22:28
Kurdistan/home/dittanvändarnamn/.kde4/share/icons/22:30
Kurdistanbrukar hel del finnas22:30
KurdistanLinda^: lyssna inte på realubot. han yrar som vanligt. :P22:30
Linda^bajsgrej22:31
Linda^jag får hålla mig till firefox22:31
KurdistanLinda^: /usr/share/icons/hicolor/256x256/apps/chromium-browser.png22:31
Linda^Kurdistan: alltså..22:32
Linda^skitsamma22:32
Linda^det funkar inte22:32
Linda^jag kan inte ens starta chromium längre22:32
realubotDet heter ju inte chromium utan chromium-browser22:32
KurdistanLinda^: ta bort chromium mappen i din hemma mapp22:32
realubotLinda^: Kör i Terminalen chromium-browser &22:32
Kurdistandet brukar göra jobbet22:32
Linda^realubot: command not found22:33
Linda^Kurdistan: finns ingen sådan mapp där22:33
KurdistanLinda^: ju då.22:35
realubotLinda^: apt-cache policy chromium-browser22:35
Kurdistanhar du kollat .config?22:35
realubotLinda^: Är chromium-browser installerat?22:35
Linda^realubot: apt funkar nog inte i centos :o22:35
Linda^men jag installerade ju22:35
realubotLinda^: Jaha.22:35
Linda^jag installerar om igen22:35
realubotJag vet väl inte att du kör CentOS.22:35
Linda^nä, ni har inte koll på vad jag ksriver :(22:36
Linda^ni bryr er inte om mig22:36
Linda^:'/22:36
Linda^:'(22:36
Kurdistan/home/användarnamn/.config/chromium22:36
KurdistanLinda^: :) du är en envis syrian.22:36
Linda^yes.. varför sa du inte att det var en hemlig mapp :<22:37
Linda^vad gör jag där?22:37
realubotLinda^: find -iname '*chromium*'22:37
KurdistanLinda^: jag antog att du skulle förstå.22:37
Linda^nej, jag är noob22:37
KurdistanLinda^: :) det du inte ser normalt i din home-partition är dolda mappar22:37
Kurdistanså inte noobar tar bort något dem inte bör :P22:37
Linda^jag vet vad en dold mapp är22:37
Linda^men jag visste inte att det var en dold mapp jag letade efter22:38
realubotLinda^: När du är klar med din utb. så får du inte skylla på att du är noob mer.22:38
Kurdistanrealubot: +122:38
Kurdistanhaha22:38
realubotLinda^: när du söker jobb så måste du säga att du är jätterfaren.22:38
KurdistanLinda^: du pluggar något inom IT va?22:38
Linda^realubot: Nej, när jag är klar är det jag som hjälper dig ska du se22:38
Linda^Kurdistan: Ja.. Har precis börjat andra kursen22:38
KurdistanLinda^: nice.22:39
Kurdistan:) jag är självlärd22:39
Kurdistanhaha22:39
realubotLinda^: Mhm. Maybe baby.22:39
realubotLinda^: Jag sysslar bara med självstudier på deltid här hemma.22:40
KurdistanLinda^: realubot funderar också på plugga it relaterad.22:40
realubotDå lär man sig inte lika mycket som om man går kurser på en utbildning.22:40
Linda^jeesus christ. Den här jävla chromium!22:41
frusenLinda^: chromium äg22:41
KurdistanLinda^: hur kom du kontakt med CentOS? Det är ju inte precis vanligaste Linux disten därute.22:41
Linda^[6476:6476:3731766675:ERROR:CONSOLE(6472)] "Uncaught TypeError: Cannot read property 'can_uninstall' of undefined", source: chrome://newtab/ (6472)22:41
Linda^...22:41
realubotLinda^: Avinstallera och installer igen då med purge eller vad CentOS har för att ta bort konfigurationsfiler.22:41
Linda^hur avinstallerar jag?22:41
Linda^hilfeee22:41
Linda^blir tokig22:41
Linda^jag brukar inte använda terminalen22:42
Linda^jag vet.. shame on me22:42
Kurdistanrealubot: hon tog bort konfigurationsfiler22:42
realubotLinda^: Vad använder CentOS för pakethanterare?22:42
Linda^yum? eller va?22:42
CasperNcentos är iof en av de populäraste linuxdistar som finns just nu22:42
realubotyum22:42
Linda^mio och yumyum22:42
KurdistanCasperN: med all rätt. det är ju ändå baserad på RHEL.22:43
Kurdistanrock solid22:43
Kurdistanrealubot: hon kör nog mest yumex.22:43
Linda^"hon kör nog mest.."22:43
Linda^jag kör yum!22:43
KurdistanLinda^: då kör du ju från terminalen. :P22:43
Linda^alltså, jag är ju inte heeeelt blåst! Jag är bara inte så van vid termianlen22:43
Linda^jag har installerat saker.. inte avinstallerat med termianlen22:44
Linda^eftersom... tada!! Jag har inte behövt avinstallera något hittills22:44
KurdistanLinda^: :) kan du installera22:44
Kurdistanbör du kunna avinstallera22:44
Kurdistan:P22:44
Linda^uninstall funkade inte22:44
Kurdistanyum remove lind22:45
Kurdistana22:45
Kurdistan:P22:45
realubotLinda^: Jag tror det är yum remove <package>22:45
Kurdistanett exempel22:45
CasperNanvänd ett gui istället :D22:45
KurdistanCasperN: ja, hon vill inte köra yumex.22:45
Kurdistanyumex är sedan jämfört med synaptic gräsligt fult22:45
CasperNpackagekit då?22:46
Kurdistanmen verkar vara mer konfig.22:46
realubotLinda^: Och så går du väl ta bort chromium-katalogen med: rm -r /path/to/chromium22:46
realuboti din Hemkatalog.22:46
KurdistanCasperN: :) jag kör underbar rpm dist.22:46
Kurdistansom kör synaptic och apt22:47
Kurdistanhaha22:47
Kurdistan:P22:47
realubotLinda^: http://www.centos.org/docs/5/html/yum/22:48
Kurdistanrealubot: varför lär du inte dig rpm22:49
Kurdistandet finns större arbetsmöjligheter inom rpm22:49
Kurdistanredhat typ22:49
Kurdistanän ubuntu22:50
Kurdistan:) ubuntu kan vara din hobby-dist22:50
Kurdistanmedan rhel/centos kan vara din arbetsdist22:50
Kurdistan:) en från lubuntu devs gör så22:50
Kurdistanhmm läste något intressant22:51
Kurdistanphotoshop ska tydligen börja köra molnis22:51
Kurdistanvilket innebär de som kört med argumentet anledningen jag inte kör linux22:52
Kurdistanphotoshop finns inte22:52
Kurdistansnart kommer inte fungerish22:52
Kurdistan:)22:52
gusnanKurdistan, Och du tror seriöst att dom inte hittar andra anledningar då?22:53
Kurdistangusnan: :) ju, microsoft office dyngan. men det körs ju delvis via molnet.22:53
Kurdistangusnan: spel finns ju förstått också, men där börjar de förbättras inom linux.22:54
realubotKurdistan: Ja. Jag kanske gör det. Men rpm eller deb. Det är väl typ samma sak...22:58
Linda^Kurdistan: Och för att svara på frågan. Skolan fick in mig på CentOS22:58
Linda^Labbarna vi kör är i centos22:58
KurdistanLinda^: coolt.23:00
Kurdistanrealubot: sant.23:01
Kurdistanvad heter formatmallar på engelska?23:02
Kurdistantemplates?23:07
Kurdistannu blir det säng23:10
Kurdistanha det bäst23:10

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!