/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/10/05/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger5?spørgsmål Hvordan kan man skrive på eksterne harddiske som er formateret til MAC???08:01
stix_Er din HFS-partition journaled?08:04
Ubuntubruger5ja det er de08:08
stix_så er jeg ikke sikker på, at du får lov til at skrive på den08:50
Ubuntubruger5så der er altså på ingen måde mulighed for at kunne komme til at skrive på den?08:51
=== stix_ is now known as stix

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!