/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/10/05/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

leoquanthee Snicksie commandoline en allen14:23
commandolinehoi leoquant & anderen14:24
Snicksiehoi leoquant :)14:26
tiempjuuhhey leoquant14:27
leoquantola14:28
leoquanttiempjuuh, heb je al een beetje de weg gevonden met vertalen?14:38
leoquantje was daar toch mee bezig geloof ik?14:38
leoquanthoi erkan^ and zippo14:39
erkan^hi leoquant14:39
erkan^wat betekent "socialrijk" en "socialarm", leoquant ?14:40
tiempjuuhJa, ik ben wel van plan op hun vergadering te komen14:40
leoquantdat is way oftopic erkan^14:40
tiempjuuhmaar ben momenteel even ubuntuloos :/14:40
leoquanttiempjuuh, klasse !14:40
erkan^sorry ik haastte hi hi14:40
leoquantuh geen ubuntu ff?14:41
erkan^waarom tiempjuuh ?14:41
tiempjuuhheb net een nieuwe pc met xp van mp14:41
tiempjuuh:p14:41
erkan^wat is mp?14:41
erkan^luna is mooi he?14:41
leoquantah ツ zo'n vergadering is goed om bij te wonen lijkt me14:41
tiempjuuhmarktplaats, erkan^14:42
erkan^ah okee14:42
erkan^dus je mist ubuntu niet meer, tiempjuuh ?14:42
tiempjuuhEn ik krijg die kast niet open, dus kan er geen 2e hd in, dus kan er geen ubuntu op14:43
tiempjuuherkan^: jawel, heul erg!14:43
erkan^haha14:43
erkan^waarom kan er geen 2e HD in?14:46
leoquantde kast erkan^14:46
erkan^:-S14:48
tiempjuuhjap, rotschroefje14:48
tiempjuuhPackard hell....14:48
OerHeksah een ster schroefje ?14:55
tiempjuuhniet eens, gewoon een kruiskop14:57
=== Ronnie1 is now known as Ronnie
Idroy_ey oh16:34
tiempjuuhhai Idroy_16:43
Idroy_en? Thomas_de_Graaff, hoe voelt het om al een dag Ubuntu Member te zijn?16:43
Idroy_Ronnie, ik zag dat je me als ubuntero van de volgende maand hebt gekozen?16:46
commandolineklopt Idroy_, je kan binnenkort een mailtje van me verwachten :)16:47
Idroy_commandoline, ok16:47
Idroy_:)16:47
Idroy_Hmmm, ik vind dat bzr best wel fijn werken, als je even weet hoe het werkt dan17:17
Idroy_maar dat is ook best simpel17:17
Ronniehet Idroy_, ja, ik had je gekozen als nieuwe Ubuntero, vond dat je dat wel verdiend had ;)17:19
Idroy_Ronnie, dankjewel :)17:19
Ronniebzr werkt best prima, nog weinig problemen mee gehad, behalve soms merge problemen17:20
Idroy_ah ja17:20
RonnieGIT schijnt ook erg goed te zijn17:20
Ronniemaar bzr en launchpad gaat erg goed samen17:20
Idroy_als jij trouwens de branch update  he, zou ik dan ook die branch kunnen mergen met de code/bestanden die bij mij lokaal staan?17:20
Idroy_inderdaad17:21
Ronnieja, dat kan met het commando bzr pull17:21
Idroy_oh ok17:21
Idroy_dat doet ie dus automatisch goed17:21
Ronniedie haalt de data weer van de internet branch17:21
Idroy_net zoals svn17:21
* Ronnie heeft een hekel aan svn ;)17:21
Idroy_Ghehe, ik heb het zelf nooit echt vaak gebruikt, af en toe voor een rockbox build dan17:22
Ronnieals je bij svn een map renamed, dan gaat hij alle bestanden ui de branch verwijderen en in de nieuwe map weer opnieuw uploaden (logisch vind ik dat niet)17:22
Ronnieook kun je niet lokaal committen zodat je naar een snapshot terug kunt17:23
Idroy_ah ja, ik heb het ook nooi intensief gebruikt, dus dat wist ik niet17:23
Idroy_nooit*17:23
Ronnieen de commandline opties zijn veel minder gemakkelijk17:23
Ronniebijvoorbeeld het excluden van bestanden zodat deze niet gecommit worden is lastiger17:24
Idroy_ah ja17:24
RonnieIdroy_, iemand van het loco directory team heeft gisteren een super vet website design gemaakt: http://ubuntuone.com/1n9KCQyCxDA9x9H7fqWkYF17:26
Idroy_Oh dat is wel gaaf, als er dan een nieuw nieuwsbericht is (wat dan denk ik ook makkelijker gaat), kan iedereen er op commenten17:26
Idroy_zijn die accounts die de comments er neer zetten gelinkt met SSO?17:27
Idroy_launchpad enzo is toch ook sso? met een aantal andere dingen zoals U1?17:28
Idroy_Hmmm, dat web design ziet er echt goed uit...17:28
Ronnieja, de accounts zijn gelinkt met SSO (launchpad, welke dezelfde accounts zijn als login.ubuntu.com van U1)17:29
Idroy_dat is wel extra mooi, kan dat ook niet met ons forum? Ghehe, leuk voor de mensen die er geen een hebben, laat maar :P17:30
Ronniehet design heeft niet te veel poespas en is erg strak17:30
Idroy_inderdaad17:30
RonnieSMF2 ondersteunt ook inloggen met openid (w.o. launchpad en login.ubunut.com)17:30
Idroy_hmmm, zou opzich wel cool zijn als je beide kan gebruiken, als iemand snel een vraag wil stellen en nieuw met ubuntu is, dat ie een nieuw account aanmaakt gewoon via het forum (wss dus niet SSO)17:31
Ronnieinderdaad, ik vind SSO's erg fijn, veel minder wachtwoorden om te onthouden17:32
Idroy_en de leden die wel sso hebben... gewoon het sso kunnen gebruiken, scheelt weer 1 account17:32
Idroy_je hebt alles mooi bij elkaar17:32
Idroy_je kan gewoon veel gemakkelijker dan een gebruiker op launchpad vinden bijvoorbeeld17:33
Idroy_plus, als we bijv. dat comment systeem gaan gebruiken, dan kan je gewoon met hetzelfde account een comment plaatsen17:34
Idroy_anders heb je 2 verschillende accounts voor 1 website17:34
=== tiempjuuh_ is now known as tiempjuuh
Idroy_ben ik weer18:24
Idroy_Ronnie, hoe kan je de favicon in de browser van het test thema zien?18:35
Idroy_Het leek me leuk om akjssdk zijn ubuntu nl logo ervoor te gebruiken, en dan misschien ook nog, ergens waar het past en kan, de grootte versie ook18:38
RonnieIdroy_, de favicon staat buiten het thema, omdat deze van IE altijd in de root van de webserver moet staan18:50
Idroy_ah ok18:51
Ronnieje kunt volgens mij in de settigns ergens een andere favicon instellen18:51
Idroy_Is die achtergrond achter een sticky en een slotje nog verder in te stellen?18:55
Idroy_We moeten er ook nog even voor zorgen dat die topic iconen (die voor: "auteur" staan, in een topic), er beter uit zien, dat zou misschien kunnen door die oranje balk wat korter te maken, ofzo18:56
Idroy_Is denk ik wel te fixen :)18:56
=== erkan^ is now known as zippo^
Idroy_Ronnie, ik weet niet of je het gezien hebt, ik stuur het nog wel een keer:20:45
Idroy_<Idroy_> Is die achtergrond achter een sticky en een slotje nog verder in te stellen?20:45
Idroy_<Idroy_> We moeten er ook nog even voor zorgen dat die topic iconen (die voor: "auteur" staan, in een topic), er beter uit zien, dat zou misschien kunnen door die oranje balk wat korter te maken, ofzo20:45
Idroy_<Idroy_> Is denk ik wel te fixen :)20:45
Idroy_Voor het geval dat jullie het in de andere kanalen nog niet gezien hebben :P20:59
Idroy_Naam Ubuntu 12.04 is ook bekend... Precise Pangolin20:59
Idroy_http://www.markshuttleworth.com/archives/78420:59
Idroy_maar ik ga, cya later21:00
RonnieIdroy_, de achtergrond kleur is in het script wel te sturen, volgens mij moet je alle 'white' dan vervangen door '#<kleur>'22:05
MrChrisDruifRonnie; ik denk dat hij naar bed is22:12
RonnieMrChrisDruif: dan zal hij het morgen wel lezen22:12
MrChrisDruifOok goed, hoe is het trouwens Ronnie ?22:12
RonnieMrChrisDruif: prima, erg druk de laatste tijd. werk, vrienden, ubuntu etc22:13
MrChrisDruifJa, het leven is zo. Over werk gesproken, ik moet er maar eens in gaan...morgen om 12 uur werken22:15
Ronnieik morgen om 9 uur22:15
Ronniemoet ook zo pitten22:15

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!