/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/10/08/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger1Hvordan finder man en player som kan afspile podcast på ubuntu13:25
[dmp]Ubuntubruger1: Tror de fleste kan. Rhytembox ihvertfald13:27

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!