/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/10/08/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

StefandeVriesHallo DooitzeCompaq07:52
DooitzeCompaqHallo StefandeVries08:00
StefandeVriesleoquant, ping!09:00
leoquanthoi StefandeVries09:01
StefandeVriesMwanzoBot v2 heeft multichannel aanwezigheid, live parting/joining en de meetingfunctionaliteit werkt volledig09:02
StefandeVriesNu nog de definities en het floodsysteem09:02
leoquantdus hij kan ook meetings "leiden"in ubuntu-nl-meeting nu?09:03
StefandeVriesJa :)09:03
leoquantgood job09:03
StefandeVriesKijk maar eens in #ubuntu-nl-meeting09:03
leoquantik wou definiyies toevoegen, maar dat ging/gaat nog niet09:04
leoquantok09:04
StefandeVriesKlopt, dat gaat nog niet.09:04
StefandeVriesMaar de meetingfunctionaliteit werkt, nadat de overige functies zijn geschreven mag commandoline 'm weer hosten09:04
leoquantdankbaar..:)09:05
StefandeVries;)09:05
leoquantik ga de wiki bijwerken, poging dan...:/09:05
StefandeVriesEn als de verbinding daar wegvalt, herstart de NAS hem weer, zodat-ie niet lang offline is09:05
StefandeVriesVeel succes!09:05
leoquant09:06
StefandeVriesIk ga de definities weer inbouwen en de op-documentatie schrijven09:06
Idroy_ey oh10:17
StefandeVriesey oh :)10:22
erkan^eraf :P18:45
erkan^oh nee niet hier18:46

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!