/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/10/08/#ubuntu-no.txt

virtuelvNoen som vet hvor jeg endrer default-fonter i Ubuntu 11.10?19:22
virtuelv(Altså, i Unity)19:22
virtuelvOg hvordan endrer jeg posisjonen til den møkkatingen som dukker opp om jeg prøver å gjøre noe litt ute til venstre i et dokument19:23
virtuelv(docken, altså)19:23
virtuelver redd dette Unity-eksperimentet blir relativt kortvarig, og at jeg finner meg en annen distro19:23
virtuelvunity føles som en verre tvangstrøye enn OS X, og det synes jeg er en prestasjon i seg selv19:24
auirmgnbdrqybveiHeihei : )19:45
auirmgnbdrqybveinoen her som har 5 minutter å hjelpe meg litt?19:46
auirmgnbdrqybveiinstallerte netopp Ebubuntu19:47
auirmgnbdrqybveiog tenkte å legge inn nytt tema, og login window19:47
silverarrowhøres vanskelig ut19:49
tardendy_Heihei19:49
silverarrowtema kan til en viss grad velges under preferances19:49
silverarroweller noe slikt19:49
silverarrow jeg har lubuntu19:49
tardendy_okei19:49
tardendy_jeg lasta ned Brasillinux Eye  fra http://art.gnome.org/themes/gdm_greeter19:50
tardendy_men skjønner egentlig veldig lite hvordan jeg skal få den til å funke ;p19:50
tardendy_så vist noen hær kjapt kunne fortalt litt om hvordan, hadde det vært konge :D19:50
silverarrowkanskje der er en brasil linux kanal?19:50
tardendy_hehe nei, det er et login windows ;p19:51
tardendy_window*19:51
Sakariashvis eubuntu bruker gdm, se om http://www.webupd8.org/2011/05/change-gdm-theme-background-in-ubuntu.html er til hjelp19:51
tardendy_takktakk : ) skal skjekke19:51
silverarrowjeg flytter en stor mappe  til en usb hd, og det tar 12 timer !!21:24
silverarrowestimert tid21:24
silverarrower det normalt?21:25
silverarrowfilmer og slikt21:25
lnostdal_NTFS?21:29
lnostdal_NTFS er gørrtregt21:29
silverarrowgørr er forbokstaven21:32
silverarrowhva er raskest da?21:32
silverarrowext4?21:33
silverarrowext3?21:33
silverarrowmed teflon21:33
lnostdal_jeg ville vel gått for ext421:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!