/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/10/14/#ubuntu-cat.txt

jordisayolbones10:23
jordisayolhe instaŀlat l'ubuntu 11.10 i no aconsegueixo fer que l'autologin carregui gnome-shell per defecte. algú sap com fer-ho?10:24
dpmep jordisayol, bones. No ho sé, no utilitzo el Shell. No et surt com a opció per triar-lo al lightdm? Potser hauràs d'instal·lar el gdm perquè funcioni més bé amb el GNOME Shell10:56
jordisayolbones dpm, sí que hi surt, i de fet, si tries el gnome, arrenca el gnome-shell. el problema esta quan fas que l'ordinador entri automàticament amb un usuari determinat. sempre inicia l'unity10:58
dpmjordisayol, ah, ara t'entenc. I on selecciones la sessió per defecte per a l'autologin?10:59
jordisayolno la selecciones, que jo sàpiga. fins ara, l'autologin feia servir el darrer escriptori utilitzat11:00
jordisayolsembla que amb el gdm tampoc barrufa11:01
dpmah, pot ser que el lightdm ja no segueixi aquest comportament (i pel que sembla el gdm tampoc)11:01
jordisayolho estic provant en una màquina virtual11:02
dpmpotser encara es pot configurar amb una clau gsettings11:02
jordisayolaha, ho miraré11:02
dpmprova si et reconeix la darrera sessió si entres amb Unity 2D11:02
jordisayolno no, amb autologin desactivat, tant el gdm com el lightdm recorden el darrer escriptori amb el que has fet login, el probleme només és amb l'autologin actiu11:04
linuxbcnalgu ha pogut fer anar la nova 11.10 amb una ATI Radeon HD 5450?12:46
linuxbcninstal·lant gdm funciona!12:48
jordisayoldpm: de moment he trobat un «work around» per al problema de l'«autologin». executar a l'inici de la sessió això:12:57
jordisayol$ gnome-shell --replace12:57
dpmjordisayol, ah, d'acord. Si fas servir el GNOME shell, potser això t'interessarà també: http://www.omgubuntu.co.uk/2011/10/gnome-shell-ubuntu-11-10-guide/15:11
jordisayoldpm: merci!15:12
dpmtot i que jo hauria d'estar promovent l'unity! :-)15:13
jordisayolhehe, ja me'n faig el càrrec :-)15:13
dpmencara no he provat el gnome shell, però, de moment estic content amb el unity, tot i que entenc que no és per a tothom15:14
jordisayolmira, jo em quedaria amb gnome 2, però posats a triar entre unity i gnome3, em sento més còmode amb aquest darrer15:14
dpm:-)15:21
jordisayoldpm: una pregunta més d'ubuntu 11.1017:04
jordisayolals fonts de programari hi ha marcada l'opció «oneiric-backports» per defecte. és correcte això?17:04
dpmjordisayol, jo no l'hi tinc marcada, només oneiric-security i oneiric-updates. És una instal·lació nova?17:06
jordisayolsip, neta17:06
dpmque estrany, crec que no ho hauria d'estar17:07
jordisayolm'ha semblat estrany. la iso adaptada al català també li passa de nou en nou, ambdues, 32 i 64 bits17:08
jordisayoli el que em fa pensar que és una pífia és que el «oneiric-proposed» està desmarcada per defecte17:10

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!