/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/10/14/#ubuntu-se.txt

Linda^Tja!00:59
itmannenSå här går det när man somnar för tidigt på kvällen. Bizzar tid att vakna nu01:17
Barremorrn morrn..04:06
realubotGod morgon ubuntusar!04:20
razewth o_o04:24
razesen när fixa dom ubuntu tour in da browser?04:24
razethat's just sick!04:24
realubotraze: Tror Ubuntu Tour började igår när 11.10 släpptes?04:26
haffeGäsp.04:47
realubotJag har skrivit en rad kod som automatiskt laddar ner alla Ubuntu-torrent-filer från ubuntu.com och lägger filerna i en speciell katalog, t.ex. en katalog man döper till ubuntutorrents. Därefter är det enkelt att i Transmissions inställningar kryssa i att automatiskt ladda ner alla torrents som ligger i katalogen ubuntutorrents (eller vilken katalog man nu föredrar)05:09
realubotSå här ser raden ut:05:09
realubotubuntutorrents=$(wget -qO- http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/alternative-download | grep -o "http://[^<^\"]*\.torrent"); i=$(echo "$ubuntutorrents" | wc -l); for (( j=1; j<=$i; j++ )); do wget -P ~/TEST $(echo "$ubuntutorrents" | sed -n $j\p); done05:09
realubotVad säger ni om den raden?05:09
realubot:(05:11
realubotTanken är såklart att underlätta seed av Ubuntu-torrentfilerna.05:12
coobramorn05:39
kodeingodesgerde05:46
coobrabetyder ?05:48
kodeinse denna så får du veta: http://www.youtube.com/watch?v=s-mOy8VUEBk05:48
coobrafan vad man ska se youtube heh05:49
haffeSå kodein05:52
coobranej nu vill inte ljudet :(05:54
coobradenna laptop är inte bra fan hahaha05:54
haffeSmiska den06:02
Kirill^Morrn morrn06:11
Coffemorrn06:12
kodeinså haffe06:13
haffeJa?06:14
kodeinville du nåt?06:14
haffeSäga hej?06:16
kodeinåh06:17
kodeinhej06:17
haffeHemskt mycket hej.06:18
kodeinvad sa du för nåt?06:19
Kirill^Nån som kan förklara hur jag kan starta upp en Ghostinstallation under Vbox? :)06:20
emomilolhej06:28
emomiloldriftstörningar i malmö påverkar mig i dalarna. är det inte stört?06:28
emomilolDå har man inte så redundant nät06:29
kodeindriftstört06:29
emomilolkodein: rimshot 0/06:29
emomilolhur som helst så är jag hittils ganska nöjd med kde. :O06:29
emomilolkonstigt nog06:31
emomilolkodein: idag ska vi se om jag fortsätter tycka om dig eller inte. eftersom jag håller dig HÖGST ansvarig för nya skärmen06:41
MarkslapAnnars blir du emolars.06:42
emomilolnej. jag blir RAGEMIL06:48
emomilolsom i en sammanslagning av rage och emil06:48
emomilolinte som i rag emil06:48
emomilolvilket fult irssitema det är som default06:48
MarkslapJa06:52
MarkslapDärför man byter06:52
Markslap:D06:52
emomilolorkar inte göra det på min lokala burk.. :/06:54
MrMindhar ni tips på något snyggt tema? har börjat tröttna på default temat...06:54
MarkslapAw06:54
MrMindi irssi alltså06:54
antiimoo06:54
MarkslapJag kör med furry.theme06:54
Markslaphttp://www.irssi.org/themefiles/furry.png06:55
Markslaphttp://www.irssi.org/themefiles/furry.theme06:55
MrMindser riktigt bra ut, ska prova det =)06:55
Markslaphttp://i.imgur.com/CGlCa.png06:58
MarkslapNu försvann han, men det temat ut.06:59
emomiloltadam. tadambadambadam07:04
MarkslapMrMind: http://i.imgur.com/CGlCa.png07:05
MarkslapMrMind: Så ser temat ut för mig.07:05
MrMindser riktigt bra ut, använder furry theme nu!07:07
MrMindfast inte ändrat någoting än07:07
Markslap:)07:07
emomilolär det bara hos mig som klick på blåa panelen gör fönstret mindre i chromium i KDE?07:33
MrMindriktigt sugen på att installera 11.10 nu men är det värt det redan nu eller ska man vänta några veckor? med tanke på buggar och sånt07:45
emomilolstable version ska vara stable version07:48
MrMindbrukar väll alltid vara lite buggar första veckorna... ibland mer och bland mindre07:49
Kirill^Sant det MrMind07:49
Kirill^Nån som har en lösning på en PXE-boot server? ;D07:51
realubotmkdir ubuntutorrents; ubuntutorrents=$(wget -qO- http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/alternative-download | grep -o "http://[^<^\"]*\.torrent"); i=$(echo "$ubuntutorrents" | wc -l); for (( j=1; j<=$i; j++ )); do wget -P ~/ubuntutorrents $(echo "$ubuntutorrents" | sed -n $j\p); done07:51
realubotDet kommandot laddar ner alla torrent-filer från ubuntu.com och lägger filerna i katalogen ubuntutorrents.07:52
realubotDärefter går ni in i Transmissions inställningar och bockar i att Transmission automatiskt ska lägga till torrent-filer från katalogen ubuntutorrents.07:53
realubotSå hjälper ni till att seeda nya Ubuntu 11.10.07:53
realubotDo it now!07:54
itmannenMen ska verkligen "done" vara med ?07:54
emomilolnever! jag har ett script som lägger till torrent, sätta upload speed till 0, ladda ner hela. Ta bort filen. Börja om.07:54
phnomitmannen: Ja, annars får du syntaxfel för for-loopen07:55
realubotFråga: Jag snittar 300-400 KiB nu när jag seedar 11.10. Jag har maxhastighet på 1-1,3 MiB/s. Ska man tolka det som att tillräckligt många personer seedar 11.10 nu eftersom min dator inte pumpar ut filerna med högre hastighet?07:56
realubotitmannen: Japp.07:56
itmannenOk.07:56
DynamitJag hjälper till med seed av i386 och amd6407:56
realubotitmannen: Done ska vara med för det är slutet på for-loopen.07:56
realubot*done07:56
Dynamitdock går det inte fort då det är skolans internet som anv. och jag är en passiv användare07:57
=== asd is now known as Fiskkorv
phnomrealubot: for torrent in `echo $ubuntutorrents` annars, så borde du slippa mecket med räknare och sånt.07:58
MrMindriktigt trevligt att dom gjort en iso speciellt för mac... ska testa den direkt när jag kommer hem!07:58
realubotphnom: Ja. Det kanske jag slipper då.07:59
itmannenrealubot  Men jag seedar bara 11.10 i min rtorrent.08:00
emomilolnågon som använder muon?08:01
emomilol!package muon08:01
ubot2Factoid 'package muon' not found08:01
emomilolmuon - package manager for KDE08:02
realubotphnom: Jag får det inte att fungera med for i in echo... så här:08:02
realubotphnom: mkdir ubuntutorrents; ubuntutorrents=$(wget -qO- http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/alternative-download | grep -o "http://[^<^\"]*\.torrent"); for i in $(echo "$ubuntutorrents"); do wget -P ~/ubuntutorrents $(echo "$ubuntutorrents" | sed -n $i\p); done08:02
realuboteller så här:08:02
realubotmkdir ubuntutorrents; ubuntutorrents=$(wget -qO- http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/alternative-download | grep -o "http://[^<^\"]*\.torrent"); for i in `echo "$ubuntutorrents"`; do wget -P ~/ubuntutorrents $(echo "$ubuntutorrents" | sed -n $i\p); done08:03
realubotNej. Nu ser jag ju...08:03
realubotJösses.08:03
realubotphnom: Så:08:04
realubotmkdir ubuntutorrents; ubuntutorrents=$(wget -qO- http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/alternative-download | grep -o "http://[^<^\"]*\.torrent"); for i in $(echo "$ubuntutorrents"); do wget -P ~/ubuntutorrents $i; done08:04
realubotphnom: Den är ju smidigare. Tack för tipset.08:04
phnomnp :)08:06
=== emomilol is now known as larsemil
HeManjustja, jag skulle ju börja seeda lite nya ubuntusar!08:08
realubotSeeda inte iväg oss bara...08:10
realubotWe are the ubuntuses.08:10
realubotlarsemil: Om du gillar skrämen - tacka mig, om du ogillar skärmen - skyll på kodein.08:12
itmannenrealubot  En dum fråga. Men varför är ditt sista kommando bättre än det första ?08:12
realubotitmannen: Mindre kod. Färre steg.08:12
realubotitmannen: Resultatet är likadant oavsett vilken kod du kör.08:12
itmannenrealubot  Aha. Men det utför samma saker ?08:12
realubotitmannen: Japp. More or less.08:13
realubotResultatet är exakt likadant även om det är ett steg mindre i min första rad.08:13
itmannenrealubot  Jag nyttja ditt script. Men flyttar torrent till min watch gällande rtorrent. Funkar bra08:13
phnomMindre komplexitet för samma sak är oftast en bra grej.08:13
realubotitmannen: I praktiken har det inte någon betydelse men av princip ska man ju alltid föredra så lite kod som möjligt.08:14
larsemilrealubot: jag har en enklare lösning till ditt skript.08:14
itmannenrealubot  Jo jag förstår.08:14
larsemilrealubot: men jag vet inte om jag ska skriva den när jag tycker du gjort ett så bra jobb08:15
larsemilrealubot: men jag gör det ändå. :D08:15
larsemilrealubot: wget ftp://ftp.sunet.se/pub/Linux/distributions/ubuntu/ubuntu-cd/11.10/*.torrent08:15
realubotitmannen: Du kan lägga torrentsen direkt i den katalog du använder till rtorrent om du ändrar wget -P ~/ubuntutorrents till wget -P ~/itmannenskatalog.08:15
itmannenrealubot  Aha. Tack08:15
realubotTa bort mkdir ubuntutorrents; i början också.08:15
realubotDet är meningslöst att skapa katalogen ubuntutorrents om du ändå laddar ner torrentsen till en existerande katalog.08:16
realubotitmannen: ~ är samma sak som $HOME, d.v.s. /home/itmannen men det vet du kanske...08:17
realubotwget -P ~/dir http://example.com/ubuntu.iso.torrent lägger alltså torrent-filen ubuntu.iso i katalogen dir i din Hemkatalog.08:18
realubot*ubuntu.iso.torrent08:18
larsemilrealubot: får jag ingen kommentar på min rad? :D08:18
realubotVilken rad?08:19
realubotAha. Nu ser jag.08:19
realubotlarsemil: Jo. Den är ju underbar. Jag hämtade torrentfilerna från ubuntu.com-sidan alternative downloads. Din är ju mycket bättre om nu wildcards fungerar med wget.08:20
larsemilwildcards fungerar om det är en ftpfolder.08:20
realubotlarsemil: Däremot så fungerar min kod nog även när 12.04 kommer ut.08:20
itmannenrealubot  ja det du beskrev funkade utan problem. Smidifǵare för min del iaf08:20
realubotDet gör inte din om man inte redigerar URL:en.08:21
realubotJag skrapar ju ubuntu.com på adresserna till torrent-filerna.08:21
larsemilrealubot: sant sant08:21
realubotSå jag får alla URLs till torrents som ligger på sidan alternative downloads på ubuntu.com.08:21
larsemilmen nu börjar jag bli irriterad. nätet nere i serverhallen. :/08:22
realubotitmannen: larsemil kod är supersmidig men man får byta ut URL:en när en ny version kommer ut.08:22
itmannenrealubot  Jag kör med ditt. Funkar bra för mig08:23
Coffelarsemil, aj då .. jobbigt08:24
itmannenrealubot  Men jag plockar nort det som inte är 11.10 och 11.0408:24
realubotitmannen: Den lär fungera tills ubuntu.com byter ut koden på sidan Alternative Downloads: http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/alternative-download08:24
andollarsemil: Vad tror du då dina användare blir? :)08:24
larsemilCoffe: ska vara igång klockan 10 enl tekniker så hoppar nog igång när som helst08:24
larsemilandol: de har inte vaknat ännu08:24
andollarsemil: Din användare är alltså inte den sortens användare som väcks utav Nagios-larm?08:25
larsemilandol: men jävla nötter till leverantör. Förra gången det var nere var när det var kabelbrott i ronneby. Idag switchfel i malmö.08:25
larsemilandol: hur redundant lina tror du vi ligger på då?08:25
larsemilandol: när vi ligger i dalarna08:25
Coffelarsemil,  nertider är aldrig roligt.08:25
realubotredundant?08:26
andollarsemil: Möjligheter att byta leverantör?08:26
larsemilandol: de har tydligen ett gammalt och ett nytt nät. vi ska nu få flytta till det nya.08:26
larsemilandol: men det kräver ny ip-serie.08:26
larsemilandol: men det kan man ju leva med.08:26
coobrafan la jag mobilen nud08:26
coobraa08:26
itmannenrealubot  men varför kommer det inga 11.04 med ?08:26
larsemilför den är gammal08:27
itmannenrealubot  Version 10 finns med men inte 11.04. Mysko08:28
realubotitmannen: ubuntutorrents=$(wget -qO- http://www.ubuntu.com/download/ubuntu/alternative-download | grep -o "http://[^<^\"]*\.torrent" | grep "11.04\|11.10"); for i in $(echo "$ubuntutorrents"); do wget -P ~/itmannenskatalog $i; done08:29
realubotitmannen: Där har du en katalog som bara tar 11.10 (och 11.04 om filerna finns).08:29
realubotitmannen: Du får byta ut itmannenskatalog mot valdrig katalog.08:29
realubot*valfri08:29
realubotitmannen: Nej. Dom har den senaste 11.10 och LTS-versionen 10.04.08:30
itmannenrealubot  Jodå det förstår jag08:30
realubotitmannen: Så det är inte så konstigt.08:30
realubotTycker jag.08:31
realubotDom vill att folk ska använda LTS-versionen 10.04 eller den senaste versionen 11.10.08:31
realubotVilken version blir nästa LTS? Är det bestämt?08:31
larsemil12.04 väl?08:32
realubotOk.08:32
realubotJag vet inte.08:32
phnomDet "brukar" väl vara varannan *.04?08:32
realubotJo. 12.04 är LTS: https://wiki.ubuntu.com/Releases08:33
yeagerhttps://answers.launchpad.net/ubuntu/+question/17424908:40
larsemilfan sliter med en mysql som krashar på en server. :/08:40
realubotlarsemil: Det verkar vara en dåligt dag på jobbet larsemil.08:40
larsemilinte lätt idag. tack och lov inte min burk som mysql ligger på. jag tillåter inte sånt beteende.08:41
larsemilmen det gör den här kunden och då får jag städa skit istället för att bygga fint08:41
itmannenrealubot  Hm. det laddar änock inte hem 11.0408:41
larsemilitmannen: finns inga 11.04 på den sidan08:41
larsemilitmannen: wget ftp://ftp.sunet.se/pub/Linux/distributions/ubuntu/ubuntu-cd/11.04/*.torrent08:42
larsemildet där laddar hem 11.0408:42
realubotitmannen: 11.04 finns ju inte som länk på ubuntu.com-sidan med BitTorrent-filer så det är klart det inte laddar ner filerna då.08:42
larsemilitmannen: men varför dela ut 11.04 nu? ubuntu rekommenderar ju inte den längre.08:42
larsemilden kommer få updates, men de rekommenderar 11.1008:42
realubotitmannen: Vill du ha 11.04 så får du ta det från FTP-server som larsemil visar.08:43
realubotDom rekommenderar väl alltid LTS och den senaste?08:43
itmannenNu har jag även 11.04 att seeda08:44
itmannenMen jag fattar fortfarande inte varför 10 finns med men inte 11.0408:46
phnomitmannen: För att den är LTS08:46
itmannenphnom  Aha08:46
phnomOch de tillhandahåller alltid senaste LTS och senaste vanliga, precis som realubot har sagt ett antal gånger nu.08:46
itmannenphnom  Ok. Ursäkta min fråga då08:47
itmannenMen jag ser i rtorrent att det seedas mycket 11.04 trots att 11.10 finns att tillgå08:50
itmannenDags för en färd ute i den grymma verkligheten . Vi ses snart internet :)09:02
speakmanshit, uppgraderade just till 11.10 och nu startar inte Xmonad längre09:12
kodeinjag tror det är orelaterat.09:13
speakmanjo det är ju inte riktigt så att Xmonad inte startar. Det är bara att gnome inte ersätter Metacity (eller vad den använder under 2D) med Xmonad längre09:14
speakmanoch gör jag en egen xmonad.session så säger den bara "Can't start xmonad session" när man försöker logga in på den09:14
realubotspeakman: Det var sådant strul som fick mig att skippa Xmonad och använde Unity och Terminalen i Terminator istället.09:15
realubot*använda09:15
speakmanrealubot: det var absolut inga problem tidigarae09:15
realubotOk.09:15
speakmanrealubot: och den lösningen ger väl inte tiling window managing?09:16
speakmanproblemet är nog snarast att Ubuntu saktar fasar ut Gnome09:16
realubotspeakman: Terminator get tiling i Terminalen. Unity har ju ett låtsastiling genom Compiz.09:16
speakmanrealubot: det är inte jämförbart09:16
realubotspeakman: Nej.09:17
realubotspeakman: Dock klarar jag mig med tiling i Terminalen. Det är där det är som viktigast.09:17
realubotspeakman: Du känner till Temrinator?09:17
speakmanrealubot: det löser inte mitt problem :)09:17
speakmanja09:18
=== larsemil_ is now known as larsemil
senonya ubuntu utgåvan 11.10 finns tillgänglig09:55
senosäger uppdateringshateraren09:55
photozFett me coolt, breeeeee.09:55
senoska man satsa på uppgradering?09:55
senoär dessa uppgraderingar stabila?09:56
photozOm det är en stabil utgåva är de väl det?09:57
senohur vet man om den är stabil...09:57
Kimmenman testar den09:58
senomen om man e lite feg då :)09:58
senofast jag kör ju på ubuntu classic skrivbordsmiljö, spelar det så stor roll om jag har den nyaste versionen?09:59
Kimmentror inte det, är väl ny kernel och möjligen nya features och bättre stöd för det ena eller tredje10:02
MrMindva tycker ni egentligen om unity nu? är det okej att använda?10:09
salmiakhalloj, jag har ett problem med ljudet, sen jag bytte grafikkort tror jag (men det kan ju vara en tillfälllighet).. där ljudet låter skräp.... hur beskriver man det... sprucket? extrem distorsion, och bara när jag startar minecraft. nån som har nån idé ?10:09
salmiakMrMind: jag tycker väl inte om idén bakom unity så för min del finns nog inget hopp på den fronten nä.10:10
salmiakMrMind: du kan väl testa och leka med det på en separat installation utan att ha det på din normala arbetsmiljö kanske :)10:12
MrMindjo, ska dra igång det i virtualbox senare ikv =)10:12
MrMindkul att testa iallafall10:12
haffeSådärja. Nu har jag skaffat 11.10.10:12
MrMindhärligt, va tycker du än så länge då? kör du med unity?10:13
salmiakLjudet trashas ur alltså för alla program så fort jag startar minecraft nu (det funkade helt problemfritt förut på alla sätt). Om jag tillexempe spelar musik i VLC så går det ljudet sönder också när minecraft startas, men ibland kan jag få det sluta brusa igen, men vet inte hur.10:15
salmiaki Ljudinställningar hittade jag under fliken Hårdvara en "RV710/730 1 utgång Digital Stereo (HDMI) Output" (det är väl nått nya grafikkortets HDMI-tjosan vilket jag ju inte använder) och tänkte att ah, det måste ju vara felet, så jag bytte Profil på den enheten till Off och startade om, men det hjälpte inte :-(10:18
larsemilKimmen: ubuntu classic finns inte i 11.1010:18
UkuleleSolenHallå i stugan!10:22
salmiakVad kan det vara som gör skräp av ljudet, även i andra program?  Jag kör ubuntu10.04 och mitt ljudkort är ett SoundBlaster Live10:22
salmiakhejhej UkuleleSolen10:22
Kimmenlarsemil: jasså? om man kör en dist-upgrade plockar den bort gnome då?10:24
UkuleleSolenUppgraderade just min stationära dator från 11.04 till 11.10, efter att ha kört 11.10 på min laptop ett tag.10:24
UkuleleSolenAllt funkade bra... förutom att "strömknappen" vid status-baren inte finns att fina längre10:24
scarleoTja, är det någon mer som har/haft problem med dbus i Oneiric? Jag måste ta bort /var/run/dbud/pid varje gång jag ska starta om, annars fastnar booten på Booting without complete network configuration?10:24
UkuleleSolenInte heller funkar det att högerklicka på skrivbordet eller statusraden10:25
larsemilKimmen: gnome3 kommer ju m ed därimot10:25
scarleoHade varit nice med någon mer varaktig lösning än att ta bort filen manuellt10:25
larsemilscarleo: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/dbus/+bug/81144110:26
ubot2Launchpad bug 811441 in dbus "Unable to connect to the system bus: Failed to connect to socket /var/run/dbus/system_bus_socket: Connection refused (oneiric) (dup-of: 858122)" [Medium,Confirmed]10:26
ubot2Launchpad bug 858122 in ubuntu-release-notes "incomplete migration to /run (shutdown script order has been demolished)" [High,In progress]10:26
salmiakljudet börjar brusa när den "Starting up SoundSystem... Initializing LWJGL OpenAL" så jag får väl söka på OpenAL om jag hittar nått. måste ju finnas nått annat program som använder OpenAL och testa med ...10:27
scarleolarsemil, tack, hittade den precis10:28
larsemilanytime baby10:31
UkuleleSolenDet har väl något att göra med att jag har dubbla skärmar kanske10:34
SlartibartHur är det tänkt att man ska hitta program i Unity om man inte vet vad dom heter? Förut kunde man bläddra fram till "Ta en skärmbild" eller vad det hette, men nu..? Helt händelsevis så undrar jag om nån vet vad programmet för att ta en skärmbild heter?10:37
scarleoNågon som kan kola vad /var/lock inehåller i standardinstallationen?10:38
larsemilkodein: moment of truth10:38
scarleokolla*10:38
UkuleleSolenstartibart: Upplever du att programcentralen är svår att hitta fram i?10:40
SlartibartUkuleleSolen: Vet inte ens hur jag startar den :-|10:42
UkuleleSolenstartibart: Den heter "Programcentral för Ubuntu". Så fort du börjar skriva på frasen så blir det synligt.10:43
DynamitVet någon hur man gör en permanent programflik i Firefox jag vill ha grooveshark som en permanent programflik i firefox men har inte lyckas hitta hur jag ska göra för att få den att bli permanent programflik10:45
phnomHögerklic -> pin as app tab?10:46
SlartibartUkuleleSolen: Den kommer inte fram för mig =[10:47
Dynamitmen permanent10:47
Dynamitså även om jag stänger ff så är den kvar10:47
UkuleleSolenstartibart: vad händer då du trycker på "windowstangenten"? Får du inte fram en slags meny då?10:47
Dynamitmin sekretess inställningar är inställd på att glömma allting för att jag inte vill ha massa skit som ligger, och där av är frågan hur jag ska göra den som programflik permanent borde gå att mixtra i t.ex. about:config på ena eller andra sättet och göra den permanent programflik på det sättet i firefox10:48
SlartibartUkuleleSolen: Jodå, den funkar :) (annars skulle man vara snudd på lost i unity, tills man hittar Program-knappen i glida fram-menyn). Och den brukar fylla i förslag som passar det man skrivit hittills. Men för "Programcentral" så verkar det inte finnas nåt :[.10:49
UkuleleSolensök på software i stället då10:50
Dynamitprogram centralen i Ubuntu 11.10 finns på högersidan från början i alla fall för mig10:50
SlartibartJapp, se där, software-center fanns.10:50
UkuleleSolen:)10:50
Dynamiti unity menade jag10:50
larsemilkodein: okej du får leva10:51
SlartibartDynamit: Inte hos mig. Menar du Systeminställningar?10:51
Dynamitmen kom på nu Ubuntu 11.04 jag installerade var en custom live så kan vara pga. det kom inte hur det var när jag installerade 11.04 desktop10:51
Dynamitnej jag menar program centralen10:51
phnomSlartibart: Han menar vänster först och främst. Och programcentralen finns som default genväg där.10:52
UkuleleSolenMin tur:10:52
UkuleleSolenEfter uppgradering har jag inte någon... knapp med ett kugg-hjul på, längt upp till höger. Vet inte vad knappen heter.10:52
Dynamitubuntu loggan menar du?10:52
UkuleleSolenNej. Den som motsvarar stäng av, och liknande. Den finns på min 11.10-installation på min laptop.10:53
Dynamitjaha den ja10:53
Dynamitjag tänkte vänster10:53
Dynamitråkade blanda ihop dem10:53
SlartibartDynamit och phnom: I'll be darned. Jag har lärt mig nåt idag också nu.10:53
UkuleleSolenTänk höger :)10:53
DynamitFår man ju inte :P10:54
DynamitUkuleleSolen har du installerat grafikkortets driv-rutiner då?10:56
UkuleleSolenMenyraden högst upp finns på båda mina skärmar (jag har två)10:56
UkuleleSolenPå den vänstra skärmen är nätverksikonen  och det andra klickbara. På högra skärmen flimmrar det bara till när jag försöker klicka på dom10:56
UkuleleSolenDynamit: Det finns inga propiretära drivare att instellera10:56
Dynamitvad kör du då10:57
Dynamittwinview eller dubbla xserv?10:58
UkuleleSolenMen jag tar gärna emot tips på hur man återställer grafiken o börjar om från noll exempelvis10:58
UkuleleSolenDynamit: Vet faktiskt inte. Fram till nu har det bara funkat :s10:58
Dynamitvänta det kanske bara är i nvidia som det finns med dubbla xserv eller twinview10:59
UkuleleSolenÄch, nu kommer jag inte ens ihåg vad jag har för grafikkort. Som sagt, detta har bara funkat och funkat, tills nu11:00
Dynamitdet löser sig11:00
Dynamitförsöker bara komma på vad det kan vara11:00
Dynamitdu kan ju pröva sudo dpkg-reconfigure xserver-xorg i terminalen med det kommandot så kommer en "guid" i terminalen som frågar vad man vill göra och så talar man om det11:01
Dynamitdock har jag inte gjort det själv11:01
Dynamitdå jag inte har behövt ställa om xorg11:02
UkuleleSolenaha. ska prova11:02
UkuleleSolenÖh? Det hände absolut ingenting11:03
puttekKan man uppdatera till 11.10 i uppdateringshanteraren?11:03
UkuleleSolenputtek: Japp11:04
Dynamitja11:04
Dynamitjag har gjort det11:04
Dynamitmen säg att t.ex. musen på en bärbar slutar funka när du har startat om få inte panik11:04
Dynamitgå bara in i terminalen och skriv sudo apt-get update; sudo apt-get upgrade --yes11:05
puttekKan man på något sätt uppdatera från 10.10 till 11.10 utan att behöva köra 11.04 emellan?11:05
Dynamitmåste gå hjälpa en annan elev med internet inloggningen på skolans internet som vi bet. 300 för hela läsåret11:06
Dynamit;)11:06
Dynamitbrb11:06
itmannenUkuleleSolen  Jag förmodar att det är detta "kugghjul" http://imageshack.us/photo/my-images/850/skrmbild20111014125751.png/11:06
UkuleleSolenJapp11:07
itmannenDet "borde" finnas med automatik egentligen11:07
UkuleleSolenPlus att denna http://img850.imageshack.us/img850/489/skrmbild20111014125751.png förekommer på båda skärmana. Fast utan kugghjul11:08
itmannenVad menar du med "på bägge skärmarna "11:09
UkuleleSolenitmannen: Jag kör med dubbla skärmar11:10
itmannenOk. 2D eller 3D ?11:10
UkuleleSolenitmannen: Det är ingen skillnad. har just provat11:10
itmannenOk. Har du provat Gnome ?11:11
larsemilnågon kde-nisse inne?11:11
UkuleleSolenProvade instellera gnome-panel... fast det kanske inte var det du menade?11:12
UkuleleSolenFunkade ungefär lika dåligt11:12
itmannenVid min loggning så kan jag välja: Ubuntu, Ubuntu 2D, Gnome eller Gnome klassikt11:13
larsemilitmannen: i 11.10?11:14
UkuleleSolenJa, det kan jag här också. Men inget såg speciellt bra ut.11:14
UkuleleSolen11.10, ja11:14
itmannenlarsemil  Japp11:14
UkuleleSolen:)11:14
UkuleleSolenska prova något av alternativen igen. beb11:14
UkuleleSolenbrb11:14
UkuleleSolenNu är jag något på spåren - när jag loggade in som "gäst" såg allt normalt ut11:17
MikaelP89hejk11:19
UkuleleSolenHej11:20
MikaelP89jag har ett litet problem, vill uppgradera till 11.10, men det kommer inte upp i Uppdateringshanterraren :O11:20
MikaelP89vad är fel?11:20
UkuleleSolenKanske att du har inställt att det bara är long-support-utgåvorna som ska instelleas11:21
MikaelP89nej, den  står på "vanliga utgåvor-211:22
MikaelP89har testat "update-manager -d", men då står det bara att det är en release candidate...11:22
larsemilnej undrar om det blir linuxmint istället.11:23
larsemilbaaaaaah11:23
larsemiljag hatar när alla distar blivit dåliga11:23
MikaelP89vad är det för skillnad på Release Candidate och slutgiltiga?11:24
larsemilinte mycket alls11:27
salmiakMikaelP89: tjae.. de är inte 100% säkra på att den duger än så det vill att folk ska testa den lite först typ11:28
larsemilrelease candidate är alltså den version som kandiderar för att släppas. Och så gör man lite sista ändringar och sen smockar man ut den som slutgiltig11:28
larsemilMikaelP89: mest handlar det kanske om att folk hellre kör en RC än en alfa.11:28
UkuleleSolenOm jag helt enkelt byter användarkonto... då förlorar jag väl bokmärken och grejer väl?11:28
arandMikaelP89: 11.10 har ingen RC, men vanligtvis är det väl bara en beskrivning av att mycket få ändringar kommer godkännas.11:28
MikaelP89kan det bero på att jag har haft Gnome 3 installerat som gör att det inte kommer upp i uppdateringshanteraren-011:29
MikaelP89?11:29
salmiaklarsemil: ja jag skulle vilja ha linuxmint utan mint-prylarna tror jag hehe. ingen mint-meny eller mint-google-sök och sånt11:30
MikaelP89när jag kör "update-manager -d" och klickar på uppgradera kommer den här texten upp: "= Welcome to the Ubuntu 'Oneiric Ocelot' development release =11:30
MikaelP89''This is still a RELEASE CANDIDATE release.''11:30
MikaelP89''Do not install it on production machines.''"11:30
arandsalmiak: Debian? :þ11:30
salmiakarand: tjae.. kanske det. vet inte om jag vågar ;)  och det måste väl vara saker jag missar antar jag.... ubuntus repositories?11:31
arandMikaelP89: Det är möjligt att de håller efter lite med på-plats uppgraderingarna än, bara för att de vill testa lite till innan de kallar den okej, men samtidigt, kan helt ekelt vara ett misstag11:32
arandsalmiak: ubuntus repos ~ debians repos ...11:32
MikaelP89eftersom 11.10 släpptes som nedladdning igår borde väl uppdateringen ha släppts igår också?11:33
CasperNom man laddat ned en rc så ska man inte använda den som "stabilt OS" efter att finalversionen släppts11:34
CasperNutan man ska ominstallera den riktiga stabila11:34
larsemilCasperN: öh? vad pratar du för skit11:34
salmiakarand: ok11:34
CasperNlarsemil: jag har då aldrig lyckats uppdatera en ubuntuRC tidigare11:34
arandMikaelP89: Men samtidigt, -d borde inte vara nödvändigt, dp 11.10 inte är -dev längre, funkar det utan?11:34
larsemilCasperN: hur då aldrig lyckats?11:35
larsemilCasperN: sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade räcker ju11:35
arandMikaelP89: Förutsatt att du i preserenserna ställt in att den ska uppgradera11:35
CasperNatt få tillgång till en distupgrade från en RC11:35
CasperNsom man får från en stabil11:35
larsemilmenar du till nästa version sen?11:35
CasperNmm11:35
larsemilaldrig varit något problem för mig11:35
CasperNeller för att få en rc till stabil11:35
larsemilmen den är ju stabil efter nästa upgrade!11:36
arandAtt få en RC till stabil sker automatiskt,.11:36
CasperNprecis, men jag har iaf aldrig tidigare fått det erbjudandet att göra en rc stabil11:36
larsemilmen det är inget erbjudande11:36
larsemildet är en uppdatering precis som vilken annan11:36
CasperNaja, jag kan ha fel, det är åratal sedan jag provade senast11:36
arandI och med att det alldrig ges som ett erbjudande, det bara ÄR11:36
larsemildu har väldigt fel11:36
larsemilnär man väl kör en version(11.10 t.ex) så spelar det sen ingen roll om det är alfa, beta , rc eller final. Uppdateringar som kommer gör att det alltid är det senaste. så om final är släppt, ja då är den uppdaterade alfan också final bara man kör sin upgrade.11:38
larsemilmen man kommer aldrig att få en "du som kör RC, uppdatera nu till FINAL!!!"11:38
larsemildet händer inte11:38
MikaelP89okej, hur gör jag för att uppdatera till 11.10 från 11.04 utan att använda uppdateringshanteraren (som inte verkar funka som den ska)??11:39
=== asd is now known as Guest19517
coobraMikaelP89: vilket jävla 90-tal nick :D11:40
spacebug-efter uppdatering till 11.10 funkar inte längre ^W^C i irssi. Hur skumt som helst. Samma irssi-config, samma screen-config. Provat annan terminal11:41
spacebug-inte någon dubbel-kombination funkar11:41
arandMikaelP89: Är det någon skillnad om du helt enkelt kör "sudo do-release-upgrade"11:41
MikaelP89kan testa...11:41
Markslapspacebug-: Vad har du bind:at ^W^C till i Irssi då?11:42
spacebug-Markslap: command wc11:42
MarkslapOkej.11:43
MarkslapLåter udda.11:43
spacebug-mm11:43
arandNy version av perl som inte kommer övrerens med skriptet?11:43
MarkslapInget script.11:43
spacebug-tja, nånting klagade plötsligt över min trigger.pl så11:44
MarkslapBind finns i irssi som standard.11:44
spacebug-hjälper inte att ssha in och gå in i screen den vägen så det kan inte va terminalen heller11:44
spacebug-hur sjukt som helst11:44
arandKanska genvägarna fångas av något annat, fönsterhantering, compiz...?11:45
spacebug-det va det jag tänkte, men då det inte fungerar genom ssh/screen heller så kan det ju inte va det11:46
spacebug-om jag provar i min 11.04 i virtualbox på samma burk så funkar det11:46
itmannenThe Social Network som jag såg var då inget speciellt sevärt.11:46
larsemiljag tyckte den var riktigt rikigt bra jag11:47
itmannenFör romantiserad11:47
UkuleleSolenSå... finns det något bra sätt att föra över vissa saker från ett användarkonto till ett annat?11:48
larsemilsudo cp -r ../annanuser/* ./ :)11:48
itmannenUndrar när någon ska göra en långfilm om Ubuntu ?11:48
UkuleleSolenexakt vad gör det kommandot?11:48
larsemilUkuleleSolen: kopierar ALLT från annanusers konto till ditt eget11:49
kodeinvad skulle en sådan film handla om?11:49
larsemilkodein: troll?11:49
CasperNitmannen: är det inte det du ska göra ;)11:50
kodeinlarsemil: hmm?11:50
larsemilkodein: filmen. om troll.11:50
itmannenCasperN  :) Nja det lär väl inte bli en långfilm11:50
UkuleleSolenEn annan sak. I utforskaren i 11.10 i min laptop ser jag aldrig och kan bläddra i nätverket. Trodde först att det var en funktion som var borttagen eller nåt. Men så såg jag i utforskaren på en annan 11.10-dator att nätverksplatserna finns kvar11:50
kodeinlarsemil: när Trolljegeren redan finns?11:50
larsemildet vet jag inget om11:51
kodeinhttp://en.wikipedia.org/wiki/The_Troll_Hunter11:51
UkuleleSolenFinns det nån enkel checkbox eller något som jag missat?11:51
larsemilkodein: är den bra?11:51
CasperNsjukt, ny film och redan planer på en USA remake11:52
itmannenFilmen följer från dom första staplande stegen och videra genom utveckling och vedermödor11:53
* itmannen is back (gone 20:36:30)11:57
kodeinlarsemil: den ska vara rätt morsom, har jag hört12:01
larsemildå må jeg vel se den da12:03
kodeinakkurat det12:03
larsemileg hører norsk hver dag eg. kjæresta min er norsk12:04
kodeintja, nu fick jag spam på norsk12:06
kodeindet påstod att det var slutet av månaden. jag kan argumentera för att inte ens halva månaden passerat.12:07
larsemilskrev du det som svar?12:07
kodeineller, äsch, det var nog danska, faktiskt12:08
kodeinmen mailet påstår iaf att jag kan vinna nya iPhone 512:08
=== asdasd is now known as E3-Fisk
SoEasyUbuntu :( känns lite som om den eran är över....12:35
CoffeHeMan,  du som anv siege , du har inget script att fixa till apache access.log för att anv som källa till siege ?12:36
SoEasy10.04 <3 10.10 <3 11.04 </3 10.10 :'(12:36
E3-FiskHaha wha?12:37
E3-Fiskvadådå?12:41
E3-FiskSoEasy, varför+12:42
SoEasykänns som om unity förstör allt :(12:42
E3-FiskJag är inte heller så förtjust i det men det är ju bara att köra i classisk miljö12:42
E3-Fiskom det nu finns :P haha12:43
SoEasyKan kolla!12:43
E3-FiskSå länge sen jag använde ubuntu x( sitter på vid slackware och det är lite annorlunda : )12:43
SoEasyHaha varför sitter du här inne då om du kör slack?12:44
E3-FiskGillar befolkningen :)12:44
SoEasyxD haha12:44
bittinför att det är en trevlig kanal?12:44
bittinjag kör inte heller ubuntu :p12:44
senohar precis uppgraderat till senaste ubuntu, men nu hittar jag inte hur jag ställer in skrivbordsmiljön till classic12:44
senofinns inget sådant alternativ när man loggar in12:44
E3-Fiskbittin,  vad kör du?12:44
CasperNäh, man kan väl alltid slänga in den skrivbordsmiljö man trivs bäst med, oavsett vad som är standard från början12:45
SoEasyseno: såg det :(12:45
bittinDebian och Gentoo12:45
bittino Lubuntu12:45
E3-Fiskhaha gentoo ^^12:45
E3-FiskLove it!12:45
senoså vad ska man göra????12:45
CasperNär väl iof ingen som vill installera ubuntu för att behöva byta skrivbord det första de gör12:45
SoEasylol :P12:45
E3-FiskKan man inte välja det då? eller finns det inget val?12:46
senofinns inget val när man lpoggar in12:46
E3-Fiskvet att i fedora så kan man ladda ner fedora 15 KDE 86/64 eller fedora 15 GNOME3 86/6412:46
SoEasydetta suger :(12:46
senofan, visste jag detta så skulle jag inte uppgraderat12:47
seno:(12:47
E3-Fiskseno, och SoEasy   10.10 säger jag! :D12:47
SoEasyDet var skit bra12:48
CasperNförsök installera gnome 2.32 i 11.1012:48
E3-Fiskhar det faktiskt på min gamla gamla laptop på jobbet :P12:48
CasperNså kommer dte nog kännas som det ska igen12:48
senoCasperN: hur gör jag det, via programcentralen?12:49
CasperNbara för att gnome 2.32 är lite äldre nu så är det ju absolut inget fel på det12:49
E3-FiskGud nej12:49
CasperNnä, det tror jag du får installera på annat sätt12:49
E3-Fiskhmm.. via synaptec kanske?12:49
CasperNhttp://www.youtube.com/watch?v=5xDXeOsLQ3k12:50
CasperNinte sett videon12:50
CasperNmen en snabb googling gav den12:50
puttekPrecis som i 11.04 är video och ljud på filmer åt helvete i 11.10 för mig. Jag älskar problem!12:51
senodet fanstastiska är att efter uppgraderingen så funkar intw flash12:51
Rikardtja12:51
SoEasyvad är intw?12:52
E3-Fiskx)12:52
SoEasy?12:52
E3-Fiskfungerar flash SoEasy ?12:52
SoEasyehm ska kolla12:52
SoEasylol nej? :O wtf?"?12:53
E3-Fiskhaha shit12:53
SoEasyjag går och hänger mig -.-12:53
E3-Fisksure12:53
CasperNhttp://www.theregister.co.uk/2011/08/05/linus_slams_gnome_three/ :D12:53
bittinuppdaterade Lubuntu på min pece ida :)12:55
E3-Fiskhaha CasperN12:55
E3-Fiskxfce är awesome btw!12:55
bittinjag kör mest pekdon wm12:56
salmiakkan man installera senaste ubuntu 11.10 så att det ser ut och funkar som 9.10 typ.... utan massa manuellt ändra massa textfiler och så förståss12:56
CasperNE3-Fisk: jag håller med om allt i den artikeln12:57
kodeinE3-Fisk: nä, awesome och xfce är två olika fönsterhanterare12:57
CasperN^ :D12:58
rikardtja skulle behöva hjälp med en smärre sak12:58
Kimmenshoot12:58
rikardinstallerade precis spotify men behöver få rätigheter till filen så jag kan tillåta att den körs som ett program12:58
E3-FiskCasperN,  jag med!     kodein   say what?12:58
CasperNE3-Fisk: finns en fönsterhanterare som heter awsome12:59
rikardoch just nu är jag tydligen inte ägare till den12:59
kodeinE3-Fisk: http://awesome.naquadah.org/12:59
E3-FiskCasperN,  kodein  haha hade jag ingen aning om12:59
CasperNawesome*12:59
E3-Fiskrikard, leta upp filen sen högerklicka, rättigheter sen exekverbar"12:59
kodeindet är en fin fönstermanglare12:59
E3-Fiskawesome13:00
E3-Fiskhaha13:00
E3-Fiskär det bra tycker du/ni?13:00
rikardE3-fisk det är där problmet ligger för jag är inte ägare till den och kan därför inte ändra i den13:00
kodeinden jag använder privat. i tjänsten så kör jag gammelgnome13:00
Kimmenrikard: sudo chmod +x <filnamn>13:01
rikardskall testa tack13:01
barzamE3-Fisk, kör också awesome, tycker den är suverän13:02
E3-Fiskbarzam,  det verkar fan inponerande13:02
E3-Fiskatt man inte behöver mus ens för att köra det :P13:03
barzammen det är inte så att awesome är unik på något sätt eller ens innovativ13:03
barzamfinns massa liknande13:03
E3-Fiskhmm... awesome verkar ballt :P13:04
kodeinlett!13:04
rikardså jag skall helt enkel skriva sudo chmod +x Spotify i terminalen13:07
rikardför jag får detta felmeddelande13:07
rikardchmod: kan inte komma åt "Spotify": Filen eller katalogen finns inte13:07
Kirill^Stämmer detta, om jag ska byta ägare och grupp för alla mappar samt filer under min externa hdd som är mountad som /media/Backup så ska jag skriva "chown pontus:pontus /media/Backup/" ?13:07
Kirill^Länge sen jag behövde göra något liknande så =/13:08
spixx_Ello13:08
realubotKirill^: sudo chown pontus:pontus -R /media/Backup/13:08
Kirill^förstod att det var nå jag missat ;)13:09
realubotKirill^: Om du vill att alla underkataloger ska ha nya rättigheter också.13:09
spixx_snabb "noob" fråga; har en raid som e full :S men inga filer där (har rebootat) vad är flaggorna för att göra om index med fsck?!13:09
Kirill^realubot: Sant det :)13:09
realubotDock ska kankse -R vara före pontus:pontus13:09
barzamKirill^, man chown säger owner:group13:10
realubotJag kommer inte ihåg.13:10
Kirill^barzam: :) Tackar13:10
Kirill^realubot: -R ska vara före =)13:10
realubotMm.13:10
barzamKirill^, kanske räcker med chown -R pontus /filer13:11
spixx_barzam: bör gör det men då måste du ha minst 640 på alla filer?13:11
Kirill^barzam: Njaaa, behövde Pontus:Pontus så :)13:11
barzam"If only an owner (a  user name  or  numeric  user  ID) is given, that user is made the owner of each given file, and the files' group is not changed13:12
ozzleTjoho!13:12
barzampontus:pontus anger pontus som grupp, men du kanske har det så13:12
ozzleÄr det någon som vet hur man ändrar backgrunden från terminalen i 11.10?13:13
ozzlegconftool-2 verkar inte fungera längre13:13
realubotspixx_: Nja, räcker ju med 600 om pontus är ägare?13:13
realubotDessutom så tror jag att man måste skriva: sudo chown -R pontus: /media/Backup/13:14
realubotEller :pontus om man vill ändra grupp.13:14
barzam If a colon but no  group  name  follows the user name, that user is made the owner of the files and the group of the files is changed to that  user's  login  group13:14
rikardjag klarade inte riktigt av att använda sudo chmod +x13:15
barzamenklare att läsa manualen själv :)13:15
realubotKirill^: Pontus:Pontus? Du skrev fel eller? För ditt användarnamn och grupp måste ju ha små bokstäver?13:15
rikardom jag vill använda det på spotify vad bör jag skriva då13:15
realubotbarzam: Aha. Ok. Oj då.13:15
realubotrikard: sudo chmod +x /path/to/file13:16
rikardsudo chmod +x Spotify gav följande felmeddelande sudo chmod +x13:16
rikardså typ13:16
barzamrikard, filen "Spotify" finns inte, du måste ange exakt filnamn13:16
realubotrikard: Du behöver inte använda sudo om du ska ändra rättigheter på spotifys fil.13:16
spacebug-nu har jag kollat mer på mitt 'problem' och det är efter uppdatering som det slutar funka med ^W^C i irssi oberoende på terminal mm. Det är samma irssi-version. Det enda jag kan komma på som skiljer är bash-versionen men den ska väl inte spela roll?13:17
rikardsudo chmod +x /usr/share/applications/Spotify13:17
realubotrikard: Öppna en Terminal och kör det här i Terminalen: find $HOME -iname 'spotify'13:17
rikardbör jag skriva13:17
realubotVad får du om du kör det kommandot jag gav dig?13:17
realubotFörsöker du installera Spotify i Wine eller vad försöker du göra?13:18
realubotrikard: Varför bör du skriva det? Vem säger det?13:19
rikardförsöker installera spotify till linux13:19
rikardjag får inget alls när jag skriver det13:19
rikardär lite ny i linuxkretsar:)13:20
barzamrikard, vilken guide följer du?13:20
realubotDå ska du adda Spotifys repository.13:20
realubotrikard: Har du Premium-konto hos Spotify?13:20
rikardjapps13:20
rikardinstallationen är klar13:20
realubotOk.13:20
rikardprogrammet vill bara inte öppna sig och jag tror det beror på att jag måste ändra i rättigheterna så det går att köra som prgram13:21
rikardmen tyvärr så är filen blockerad då ajg inte äger den och det är det jag försöker komma förbi13:21
realubotrikard:13:21
realubotsudo bash -c 'echo "deb http://repository.spotify.com stable non-free" >> /etc/apt/sources.list' && sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 4E9CFF4E && sudo apt-get update && sudo apt-get install spotify-client-qt13:21
realubotKör den raden i Terminalen så kommer du installera Spotifys linuxklient i Ubuntu.13:22
realubotTänk på att det ska vara två >-tecken innan /etc/apt/sources.list13:23
realubotPrecis som det står i min rad här ovanför.13:23
rikardjo det står att det redan är installerat13:23
realubotVar står det?13:23
rikardspotify-client-qt är redan den senaste versionen.13:23
realubotOk, bra.13:24
realubotrikard: Vad händer om du kör det här i Terminalen: spotify &13:24
rikard[1] 15913 rikard@ubuntu:~$ spotify: error while loading shared libraries: libssl.so.0.9.8: cannot open shared object file: No such file or directory13:24
barzamrikard, installera libssl13:25
E3-Fiskrikard,  jag har haft samma problem. det berodde på att i mitt förråd (repositores) hade fått 2 spotify dirr.    alltså du måste ta bort den det står open source på. sen fungerar det13:25
realubotrikard: Hur har du installerat Spotify egentligen?13:25
rikardenligt guiden på http://www.ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=204&t=49447&start=013:26
E3-FiskDebian13:26
E3-Fisk# 1. Add this line to your list of repositories by13:26
E3-Fisk#    editing your /etc/apt/sources.list13:26
E3-Fiskdeb http://repository.spotify.com stable non-free13:26
E3-Fisk# 2. If you want to verify the downloaded packages,13:26
E3-Fisk#    you will need to add our public key13:26
E3-Fisksudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 4E9CFF4E13:26
E3-Fisk# 3. Run apt-get update13:26
E3-Fisksudo apt-get update13:26
E3-Fisk# 4. Install spotify!13:26
E3-Fisksudo apt-get install spotify-client-qt13:27
spixx_Fisk sluta printa allt :P13:27
E3-Fisksorry! : §13:27
spixx_finns en guide på spotify.com som jag följt13:27
spixx_;)13:27
spixx_hmz nvm real hade redan skrivit det repot13:28
realubotDet där är samma sak som att köra den här raden:13:28
realubotsudo bash -c 'echo "deb http://repository.spotify.com stable non-free" >> /etc/apt/sources.list' && sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 4E9CFF4E && sudo apt-get update && sudo apt-get install spotify-client-qt13:28
realubotrikard: Vad får du för svar i Terminalen om du skriver det här:13:29
spixx_exakt :) måste säga att klienten funkar utmärkt. Om du har libs som saknas har du något mysteriskt med systemet installerade det utan problem på en min 11 :D13:29
realubotcat /etc/apt/sources.list | grep "^deb *spotify*"13:29
realubotbbl13:30
rikardbash: realubot: Filen eller katalogen finns inte13:30
realubotÖh? Vad använder du för operativsystem? Ubuntu?13:30
rikardjapps13:30
rikardmen jag tror jag måste kunna ändra i rättigheterna för den vilket jag inte kan just nu13:31
spixx_rickard: vi /etc/apt/sources.list?13:31
realubotDen filen ska finnas...13:31
spixx_rättigheter?13:31
realubotNej.13:31
realubotInte för att öppna och läsa men för att ändra måste du använda sudo.13:31
rikardför jag läste nånstans att man behöve klicka i alternativet tillåt körning av filen som program13:32
spixx_chmod +x men det lär inte behövas...13:32
realubotInte om du har installerat så som vi har sagt här.13:32
rikardokej kan man avinstallera och försöka igen då?13:33
spixx_ rikard: kör du i Wine då eller?13:33
realubotrikard: Du avinstallerar så här:13:33
rikardnepp13:33
spixx_för det låter som om du kör på eller kollar en wine guide om den säger sådant :S13:33
realubotsudo apt-get purge spotify-client-qt13:33
rikardnu borde det vara borta och då kör jag ditt skript realubot13:34
realubotGör så.13:35
realubotSe till att du får med allt bara.13:35
rikardaja det gick inte13:37
rikardmen nu måste jag plugga tack för all hjälp13:37
Kurdistanvad gör alla glada 11.10?13:41
spacebug-hum13:46
phnomHatar Unity...13:46
spacebug-skapar problem13:46
Kurdistanphnom: :P tar du inte i.13:47
Kurdistanhttp://linuxmigrante.blogspot.com/2011/10/case-to-make-linux-big-on-desktop.html13:47
Unk1Hur påverkas tjänster när man startar om udev? Jag har 4 interfaces som kör olika tjänster. Tänkte om jag skulle starta om udev för att få upp ett till interface. Burken kör Wmware.13:48
phnomNä, Det är helt åt *** att de alltid ska hålla på och gömma saker och göra det mindre konfigurerbart.13:48
Unk1Servern kör 'networking'13:49
Kurdistanphnom: :) kde finns.13:50
phnomMeh, KDE är ju inte så mycket bättre. :(13:50
Unk1och jag vill tvinga en start av ett nytt virituellt interface, utan att behöva starta om tjänster. Jag har editerat udev's nät configs, men det påverkade inte möjligheten.13:50
HeManyeah! Jag vann just $10,500,000 på ett lotteri!13:50
Kurdistanphnom: kde är bästa DE jag testat.13:51
Kurdistankomplett13:51
HeManUnk1: det där är lite riskabelt då upstart gör tjäster beroende av varandra13:51
KurdistanHeMan: ja och grisar har vingar.13:51
ameliaHeMan: :)13:51
HeManUnk1: så det finns risk att den stänger nätet och inte tar upp det igen13:51
KurdistanHeMan: :P kör du windows och fått present?13:52
ameliaHeMan: orättvisst, jag få iofs en sjuk massa jobb nu. det är säkret 5-6 om dagen som vill anställa mig. :)13:52
HeManKurdistan: det märkliga var att subject var [ASSP-SPAM] Dear Beneficiary,13:52
ameliaHeMan: och jag behöver inte ens jobba heltid för att bli miljonär på ett år. :)13:52
Unk1HeMan: ok, ska man sätta omstart på 'networking' istället på cron?13:53
HeManamelia: oh, är det ett av dom där fiffiga extra-jobben där man nästan inte behöver göra något?13:53
ameliaHeMan: precis.13:53
HeManfast jag tror inte jag ska ta pengarna13:54
ameliaHeMan: nej, man bli bara olycklig av så mycket pengar. :P13:54
HeMantid och pengar är ju faktiskt det enda jag har i rikliga mängder13:54
KurdistanHeMan: okej. säger mig inte :) mycket.13:54
HeManKurdistan: betyder att jag ska plocka ut pengarna och sen tala om för vårat spam-filter vad som egentligen gäller... :)13:55
ameliapå tal om lycklig så skulle jag bli lycklig om någon kom hit och städade.13:56
KurdistanHeMan: :P jaha.13:56
Unk1HeMan: vet du något sett att sätta igång interfacet utan att starta om tjänster?13:57
HeManUnk1: vad var det för interface? har du hotpluggat in ett till nätkort?13:58
Unk1virituell maskin, virituella interface13:58
Unk1wmware13:58
HeManUnk1: så det är en gäst som fått ett till interface?13:59
HeManUnk1: och det är gästen du vill ska hitta det?13:59
Unk1*virtuell server13:59
Unk1som har 4st eth's13:59
HeManUnk1: är det host eller guest du ska ändra på?14:00
Unk1Det är en server. Hänger inte med riktigt.14:01
HeManUnk1: är det en den fysiska maskinen eller den virtuella maskinen?14:01
Unk1virituell maskin14:01
Unk1jag vill skapa ett till interface på den virituella maskinen.14:01
HeManUnk1: har du redan lagt till det på vmware-sidan?14:02
Unk1och edan knyta wmware adaptern för virtituella servern till virituella interfacet på linux burken.14:02
Unk1mm14:02
Unk1och försöker lägga till på det linux burken, men kan inte starta nya definerade interfacet eth4.14:02
HeManUnk1: dyker det inte upp direkt när du la till det i vmware?14:02
Unk1hur ser jag det?14:02
Unk1jag tror inte det.14:03
HeManUnk1: kör dmesg14:03
Unk1Det verkar vara en bug14:03
HeManUnk1: ifconfig -a visar alla interface14:03
Unk1mm, nej det finns inte med där.14:04
Unk1och dmesg postar miljoner rader då det är en brandvägg.14:04
Unk1Ska jag testa ta "connected" osv i wmware för att se om det hoppar igång?14:05
Unk1bocka i och ur14:05
HeManjag har för dålig koll på vmware för att veta vad den gör14:06
Unk1Den ska väl dyka upp automatiskt?14:06
HeMantycker det14:06
senolämnade chatten för ett tag sedan, hade problem med den nya uppgraderingen av ubuntu, nu kan jag inte välja klassic gnome???14:14
Kurdistanär jag den enda som tycker ubuntu med unity är det snyggaste jag sett på skrivbordsfronten?14:14
Kurdistanseno: kanske för att gnome 2 inte finns längre.14:15
Kurdistan:)14:15
senoväldigt frustrerande,14:15
seno???14:15
arandseno: Finns inge classic i 11.10, men man kan köra gnome-shell med fallback mode, tror jag14:15
senook, jag menade ubuntu classic14:15
senofår väll ta o installera om med den tidigare ubuntu versionen14:16
Kurdistanseno: läs arand svar. fallback mode med gnome-shell är gnome 3.14:16
Kurdistanseno: :) om du är jätte kär i gnome 2 och vill köra det många år framöver. byt dist.14:16
Kurdistan:)14:16
arandubuntu classic är gnome2.3+metacity. Bästa motsvarighet i gnome3 är fbm14:16
Kurdistanfuduntu14:16
Kurdistancentos14:16
arandEller kolla in xfce14:17
phnomseno: Tror att gnome-session-fallback ger tillbaka gnome 214:17
Kurdistanarand: också bra tips.14:17
senohar kvar instalations cd för 11.04, får ta och ominstalera den14:17
Kurdistanseno: ta en titt på xubuntu.14:17
Kurdistanxfce 4.8 påminner hel del om gnome 214:18
arandEller kör Debian stable, där kommer gnome2 hänga kvar ett bra tag :)14:18
senojo jo men 11.04 an funkade fint14:18
Kurdistanarand: då lär väl centos/fuduntu vara bättre alternativ. synnerligen centos.14:19
Kurdistandem lär köra gnome 2 långt längre än 2,5 år. :)14:20
Unk1Om jag vill sätta cron till på måndag klockan 06:00 omstart av 'network' vad kör jag?14:20
Unk1endast en gång.14:20
KurdistanUnk1: https://help.ubuntu.com/community/CronHowto14:21
Kurdistanfinns andra underlänkar också14:21
HeManUnk1: eller så använder du at14:22
KurdistanUnk1: http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=10262614:24
Kurdistan:) google is your friend.14:25
Kurdistanphnom: en del av unity kritiken bör anser jag riktas åt compiz14:32
Kurdistanden har sedan 10.10 varit keff14:32
phnomKeff smeff, kör i3 nu iaf så :P14:40
phnomDe har ju t.o.m. fuckat upp panelerna i gnome classic i 11.1014:40
Whiskeynya ubuntu nått att ha eller?14:40
phnomTänkte att jag skulle installera gnome-session-fallback och köra classic som jag gjort förut, men näe.14:40
phnomINGA konf. möjligheter på den gnome-panelen inte14:41
Kurdistanphnom: gamla gnome 2 är historia.14:41
Kurdistan:P sluta böla14:41
x_linkKurdistan: Vad tycker du om Unity?14:42
Kurdistanx_link: jag tycker det är snyggaste jag sett.14:42
Kurdistankör dock inte ubuntu14:42
Kurdistanså jag är åskådare14:42
x_linkFasiken, önskar ibland att jag hade en laptop till. Ha den endast som testdator för att prova nya versioner av distron, nya distron, olika WM etc.14:42
Kurdistan:)14:42
x_linkKurdistan: Du kör KDE va?14:43
Kurdistanx_link: jepp, men inte kubuntu.14:43
x_linkSom mig och Philip5.14:43
Kurdistanx_link: jepp.14:43
phnomMan gör fan inte nya grejer genom att plocka bort saker, speciellt inte konfigurationsmöjligheter...14:43
x_linkKurdistan: Okej, jag gick från Debian till Kubuntu pga att nVIDIA-drivrutin strulande som fanken för mig en gång.14:43
Kurdistanphnom: med kde så blir det bara bättre. :P14:43
x_linkDock har jag stannat kvar med Kubuntu 8.04 då jag inte gillar KDE4.14:43
Kurdistanx_link: oj. kde4 är riktigt nice.14:44
x_linkphnom: Det kan jag också störa mig på. När saker tas bort.14:44
Kurdistanx_link: som sagt jag kör inte kubuntu eller debian.14:44
x_linkVar en av sakerna jag inte gillade med nya Kubuntu.14:44
Kurdistandisten jag kör mig ger bra kde upplevelse14:44
x_linkKedit togs bort och sen var det något till. Sen kControl, gillar det mer än det andra.14:44
Kurdistanhade kde varit aktuell för mig med buntu eller debian dist, så hade det varit simply mepis.14:44
x_linkKurdistan: Vad kör du då som gör KDE bättre på den disten? =)14:45
Kurdistanx_link: :) att den är stabil som dist.14:45
x_linkVilken dist kör du då?14:45
Kurdistangör att kde upplevs som en befrielse14:45
phnomSnart kommer man väl inte kunna lägga till egna wallpapers utan en massa meck heller, bara för att man inte ska lägga in ett som inte passar med färgtemat eller nåt annat korkat.14:45
Kurdistanx_link: hembakad som phnom hade sagt.14:45
x_linkTycker faktiskt GNOME är snyggt, men då jag inte är van vid det så tycker jag att det är skitjobbigt att byta.14:45
x_linkKurdistan: Okej, säger inte mig så mycket =)14:46
Kurdistanx_link: jag har bara kört kde på allvar senaste månaderna.14:46
Kurdistantidigare var jag gnome-boy14:46
x_linkKurdistan: Kan dock säga att jag börjar tröttna lite på att köra 8.04 då det är så gamla versioner =)14:46
phnomJag fatade inte hur man lägger till nya desktops i unity 2d, plus att det gick rejält trögt på den här burken14:46
WhiskeyNågon här som har tid eller?14:47
Kurdistanphnom: :P kör xfce/lxde/kde14:47
KurdistanWhiskey: bring it on.14:48
WhiskeyJsg är liksom kass hatar linux över allt14:48
Whiskeymen funkar extremt bra att ha till IRCd/BNC etc14:48
Whiskeybetydligt bättre val en windows så :D14:48
KurdistanWhiskey: om du hatar linux över allt vad fan gör du här?14:48
Kurdistandu kan väl sniffa lim med alltomwindows gänget?14:49
KurdistanWhiskey: http://www.alltomwindows.se/forum/ vänd dig dit. du kommer få bättre support.14:51
Whiskeyfastnat14:52
gusnanKurdistan, härlig attityd. Folk känner sig säkerligen extremt välkomna här.14:52
Whiskeyman kan ju under sin användare göra så man får tillgång till VNC14:53
Whiskeyfinns dock ett problem jag inte förstår mig på riktigt14:53
Kurdistangusnan: välkommen och välkommen. varför ska man ge support till personer som hatar linux?14:53
WhiskeyKurdistan: Har nog mer med vana att göra tror jag14:53
Kurdistanjag trodde den här kanalen handla om ubuntu/linux.14:53
WhiskeyLinux är extremt stabilt och pålitligt14:54
Kurdistanom jag har fel så lämnar jag14:54
Whiskeyiaf,14:54
WhiskeyJag kan bara logga in ifall jag har min använda inloggad14:54
Whiskeymen måste ju gå o fixa så de går o logga in även om jag är urloggad14:54
speakmanWhiskey: hur hade du annars tänkt det skulle fungera?14:54
MrMindtänkte tanka en av dessa iso filer till min mac http://cdimage.ubuntu.com/daily-live/current/, men står att det är daily build... vad menas med det? är det den stabila utgåvan?14:54
derfianspeakman: Xvnc14:54
Whiskeyummm14:54
derfianWhiskey: ^^14:54
speakmanprecis14:55
WhiskeyWindows hör de som Service, jag antar att linux borde ha nått liknade14:55
KurdistanMrMind: 12.04 cd har inte kommit ut.14:55
Kurdistaniso14:55
Kurdistangår väl säkert mixtra så man kör med 12.04. men det är nog långt fram till nov.14:56
MrMindär ju 11.10?14:56
Whiskeyhallå, det måste ju va möjligt14:56
KurdistanMrMind: daily skulle jag anta i det här fallet är 11.1014:56
Kurdistannormalt bör det inte vara skarpa utgåvorna14:56
derfianJag tycker såklart att ThinLinc är lösningen på alla lösningar där man vill logga in till sitt skrivbord från remote, men det har betalt att tycka.14:56
phnomdaily är att den har med det allra senaste, alltid14:56
MrMindah, okej tack =)14:57
derfiandet har jag betalt att tycka. *14:57
KurdistanMrMind: varför drar du inte hem den från ubuntu.com eller från vårt forum?14:57
KurdistanMrMind: http://ubuntu-se.org/drupal/download14:57
MrMindKurdistan: googlade på "ubuntu 11.10 mac" och tänkte läsa om hur det funkade osv, sen kom jag in på den länken och där fanns iso filer med speciellt för mac datorer som jag förstod det som... t.ex "oneiric-desktop-amd64+mac.iso"14:59
MrMindtänkte att det var dom man skulle använda om man hade en mac14:59
SoEasyubuntu 11.10 är bättre än 10.04 måste jag säga15:00
KurdistanMrMind: äger ingen mac. ingen aning du kan det nog bättre än mig.15:00
SoEasy11.04 menade jag*15:00
KurdistanSoEasy: nice. vad exakt tycker du är bättre?15:00
MrMindKurdistan: okey =)15:00
SoEasymåste säga snapping, lite annorlunda meny (bäst typ) docken är SÅ JÄVLA mycket bättre15:01
SoEasyoch lite små grejs :P15:01
SoEasy11.04 sög verkligen15:01
KurdistanSoEasy: ja, unity bör ha blivit bättre.15:01
SoEasydom har lyckas fixa till det lite bättre med unity :P15:01
E3-Fiskhåller helt med SoEasy15:01
KurdistanSoEasy: snapping vet jag inget om. kan stämma. dock är boot-tiden i 11.10 för de flesta varit sämre än tidigare utgåvor.15:02
Kurdistanframför allt jämfört med 10.04/10.1015:02
SoEasyboot tiden är inga problem :P störs inte av det15:02
KurdistanSoEasy: så länge du gillar 11.10 så är det väl roligt för dig.15:03
SoEasytycker du då? :P15:03
KurdistanSoEasy: jag kör inte ubuntu.15:03
E3-FiskKurdistan, har rätt, om du gillar det. så kör et :)15:03
Kurdistankörde heller inte 11.04.15:03
SoEasyVad kör du Kurdistan och vad kör du E3-Fisk15:03
E3-FiskKör slackware :P haha15:03
E3-Fiskdu borde nog inte pröva det15:04
SoEasy?15:04
SoEasydådå?15:04
KurdistanSoEasy: så det blir orättvist för mig kritisera eller prisa ubuntu. dock av det jag sett så är unity riktigt snygg.15:04
E3-FiskLite för svårt skulle jag tro :P15:04
Unk1HeMan: kör ett cronjob på restart på networking. Problemet är att det är en grafisk installation med NetworkManager, det är nog det som är svaret på varför det är en massa strul.15:04
Unk1HeMan: tack15:04
KurdistanSoEasy: jag kör linux. :)15:04
SoEasy-.-15:04
KurdistanUnk1: du kan testa wicd.15:05
puttekSoEasy: Kör du nvidia eller ati?15:05
SoEasyATI :)15:05
SoEasy5670 ati 1gb ddr5 radeon15:05
puttekDu har inga problem när du spelar upp filmer? Jag hade både problem i .04 och .10 och antog att ati var boven i dramat.15:06
Kurdistanputtek: du kanske bör kolla med tearing grejen15:06
puttekAllt fungerar helt underbart i 10.10.15:06
SoEasyputtek:   har jag inte tänkt på15:07
SoEasykanske15:07
KurdistanOpen the Menu -> More Applications -> Configuration -> Ati Catalyst Control Center15:07
SoEasykör alla filmer i VLC, verkar fungera fint :P15:07
KurdistanClick on Display Options -> Tear Free15:07
KurdistanCheck the box that says Enable Tear Free Desktop to reduce tearing15:07
KurdistanClick on Apply15:07
KurdistanClick on OK15:07
Kurdistanputtek: detta kanske kan hjälpa dig.15:08
puttekVad gör "tearing"?15:08
puttekJag vet inte om jag ens orkar installera 11.10 igen, ett jävla väntande. :p15:09
Kurdistanputtek: sök på google om tearing och kanske det stämmer överens med dina besvär.15:11
Kurdistanputtek: fungerar 10.10 fortsätt kör den.15:11
puttekJopp, jag letar här.15:11
Kurdistandu har ju 12 månader kvar på supporten15:11
E3-FiskJag kör 10.10 på min gamla jobbdator15:11
E3-Fisktycker det fungerar skit fint :)15:12
WhiskeyÄr det omöjligt att logga in to Ubuntu utan att någon är inloggad från RDP/VNC?15:17
phnomWhiskey: Så som du ställt frågan: Ja, jag gör det hela tiden. Så som du antagligen menar: Inte en aning.15:21
Whiskeyvadå15:21
Whiskeyhur kan man ställa den mer anorlunda15:22
Whiskeysom det är nu kan jag bara connecta om jag är inloggad15:22
Whiskeymen vill kuna ansluta även om jag inte är inloggad15:22
phnomWhiskey: https://help.ubuntu.com/community/VNC#Accessing_your_PC_over_the_Internet under "Accessing a family PC"15:23
SoEasyvad händer i helgen och ikväll då? :)15:31
Kurdistanwb farbror itmannen15:32
itmannenKurdistan  Tack unge man :)15:32
E3-FiskSoEasy, inte så mycket, chill och träffa bruden :) själv då?15:32
SoEasyE3-Fisk:  KRÖKA!15:32
E3-Fiskglhf :P15:33
puttekÄta mycket jävla tacos!15:33
E3-Fiskgott! sitter på jobbet och käkar china mat nu :P haha15:33
Whiskeyperfekt15:33
Whiskeytackar för det phnom15:33
itmannenJag har blivit med hund i helgen. Jag vet en som blev måttligt förtjust när jag åkte och hämtade den :)15:34
E3-Fiskjass15:34
SoEasydårå?15:34
puttekInte speciellt förtjust i kinakäk, men dom där räkorna är riktigt bra15:34
E3-Fiskputtek, haha, jag gillart!15:34
puttekitmannen: Vad för dogge?15:34
phnomWhiskey: Vassego15:35
itmannenputtek  Det är en svart sak. Troligen en blandras.15:35
E3-Fiskhaha lol itmannen !15:35
E3-Fiskvet du inte vad du har för hund? :P15:35
SoEasyhaha15:36
puttekAha, dom är härliga!15:36
itmannenE3-Fisk  Nä det behövs inte för att bara vara hundvakt över helgen :)15:36
E3-Fiskitmannen, haha ok! :P15:36
itmannenMen jag hade glömt att tala om det för min lilla hustru när vi åkte iväg för att hämta den. Blir nog att få sova i soffan inatt :D15:37
E3-Fiskhaha naaw xD15:38
E3-FiskJag får iaf sova med min brud idag : > haha!15:38
puttekEn kvinna som inte gillar hund?15:38
itmannenE3-Fisk  Brud ? Ska du gifta dig15:38
E3-Fiskinte idag tror jag :)15:39
itmannenputtek  Hon har en rent otrolig hundskräck15:39
puttekAj då15:39
E3-Fiskvi kallar varandra för bruden :P haha15:39
E3-FiskÄr leb15:39
phnomitmannen: Så då tänkte du att det var en bra id´e att vara hundvakt, och utan att tala om det för henne? :P15:39
itmannenputtek  Men det är bra. För du slipper jag en massa tafsande på min underbara kropp i helgen15:40
phnomLåter som att du förtjänar soffan ;)15:40
E3-Fiskhaha :P15:40
E3-Fiskphnom,  Brun"15:40
puttekitmannen: Förstår dig helt och hållet!15:40
phnomRöd?15:40
itmannenputtek  tack för ditt stöd :)15:41
itmannenphnom  men du. Jag kan väl inte komma ihåg att berätta allt :)15:42
Kurdistan2 inlägg kvar till 1000 inlägget. tiden går fort.15:42
Kurdistan:)15:42
phnomHmm, snart dags att gå iväg och straffa kroppen för att den gav mig träningsvärk.15:43
puttekTräna lite till?15:44
phnommmh15:44
itmannenUndrar hur man fixar en egen kanal i IRC ?15:46
maxjezygå in i en tom kanal15:46
phnomitmannen: Du joinar en som inte redan finns15:46
SoEasylol15:46
itmannenphnom  Hur kan jag joina något dom inte finns ?15:47
maxjezyalla kanaler finns redan15:47
maxjezytesta15:47
phnommaxjezy: Fast om ingen är i den, hur vet du att den finns? ;D15:47
maxjezyphnom, ge mig en kanal så ska jag kolla om den finns15:48
maxjezyhelt slumpvist15:48
Kurdistanhttp://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=5509715:48
puttekGår det på något sätt höja musens sensitivity utan att ha en förbannat massa accelration?15:48
phnom##agbuilaagblarglgarbl15:48
maxjezyjapp, den finns15:48
phnom:O15:48
phnom#itmannen fanns också15:48
phnomHAH15:48
maxjezy:)15:48
maxjezyden fanns inte15:49
maxjezyvar precis in i den innan du gick in och då fanns den verkligen inte15:49
maxjezyvar bara mörkt15:49
maxjezyPhilip5, wb15:49
itmannenphnom  Men hur är det möjligt. Men är med ett ID med i en kanal15:49
Philip5maxjezy: danke schön15:49
phnomitmannen: Que pasa?15:49
maxjezyjag förstod heller inte frågan15:49
maxjezyäven om den inte var till mig15:50
itmannenphnom  El condor pasa ?15:50
phnomitmannen: Du har ett nick per server, inte per kanal.15:50
phnomEller vad menar du?15:50
phnoms/server/network/15:50
itmannenphnom  Aha. Och per automatik så har jag en kanal mao15:51
maxjezytycker itmannen borde veta bättre med det nicket15:51
phnomitmannen: Nä, men om ingen annan är i kanalen när du joinar den så bli du op och "äger" kanalen15:51
itmannenmaxjezy  Vad du tycker är ganska ovidkommande15:51
phnomSen kan man säkert få den reggad och sånt speciulstuff om man pratar med staff på nätverket15:52
* Philip5 börjar ladda ner kubuntu 11.1015:52
itmannenphnom  Mitt nick är reggat15:52
phnomNick har inget med saken att göra15:52
phnomDu kan ta kanalen #euisngosehgksehkg15:52
phnomom du vill15:52
puttekFinns det inte L-bot och skit längre?15:52
itmannenputtek  Skit finns mest bara på lantbruk15:53
Philip5ska man "äga" kanal på freenode så får man regga den på chanserver15:53
itmannenPhilip5  Aha15:54
puttekAha, det kanske inte fungerar likadant på alla irc-servrar?15:54
itmannenPhilip5  Vet du hur ?15:55
Philip5chanserv håller ordning på alla rättigheter till kanaler och nickserv håller ordning på nicks och rättigheterna till dem15:55
lilleman72hur får jag fram terminalen i 11.10??15:55
Philip5 /msg chanserv help15:55
Philip5chanserv är en bot som nickserv15:55
Philip5freenode bot15:55
Philip5finns också på freenodes sajt hur du reggar och skapar en kanal15:56
puttekVan vid quakenet och detta verkar annorlunda.15:56
itmannenHände inget när jag skrev det du angav15:56
puttekJag fick upp en massa kommandon, Unban, flags, invite m.m.15:57
Philip5ja15:57
itmannenNu kom det15:57
spacebug-vad är ändrat då det inte längre går att binda dubbla control-bindings i irssi? ^W^C tex funkar inte längre15:59
spacebug-blir galen på detta15:59
itmannenHaha. Det funkade att regga min egen kanal. Tack Philip516:00
Kurdistanitmannen: din egna kanal?16:00
Kurdistanheter den gnome 3 du är :P keff16:00
itmannenKurdistan  Rätt uppfattat16:01
phnomKurdistan: Du sätter dina smileys på keffa ställen :P16:01
realubotitmannen: Vad ska du ha en egen kanal till?16:01
Kurdistanphnom: thats me. :P16:01
Kurdistanrealubot: för alla gnome 3 fan.16:01
itmannenrealubot  För att det går att ha en :)16:01
Kurdistanhittills är det bara han själv16:01
itmannenKurdistan  Men nu tror jag. Jag torde knappast vara ensam om att ha gnome316:02
Kurdistanitmannen: ju då. så mycket som gnome shell buggar för ati innehavare16:02
Kurdistanoch inte särskild bra för nvidia användare16:02
Kurdistanså tror jag många är riktigt besvikna på gnome 3 och gnome shell16:03
bratanonHej, jag har försökt nergradera mig från 11.10 till 11.04, men hittar ingen bra guide på hur jag skall göra, någon som vet om det går, och om det finns någon bra guide för det?16:03
Kurdistanbratanon: det är absolut inget som rekommenderas.16:03
Kurdistannyinstallation16:03
itmannenKurdistan  Jasså. men jag har nvidia och det funkar hur bra som helst16:03
Kurdistanitmannen: kolla på diverse linux community och du lär förstå.16:03
bratanonKurdistan: Ok, jag har som tur är min /home på en egen partition, men hur gör jag i installationen för att den skall fatta att den bara skall installera om "core"?16:04
itmannenKurdistan  Nä det bryr jag mig inte om. Det funkar bra för mig och det är det primära16:04
realubotitmannen: En anledning lika god som någon annan. ;)16:04
itmannenrealubot  tack :)16:05
realubotKurdistan: Ja. Det är väl det då.16:05
Kurdistanbratanon: under nyinstallation välj sista alternativet.16:05
bratanonKurdistan: tack.16:05
Kurdistanmanuell partitionering16:05
Kurdistanvette tusan vad det heter16:05
bratanonok16:05
bratanonjag provar..16:05
Kurdistanbratanon: ska försöka se efter bilder brb16:05
bratanonKurdistan: Jag gjorde ju så när jag installadera förra gången, så jag är med på vad du menar.16:06
niklaswegod kväll folket16:06
Kurdistanbratanon: då bör det inte vara några problem. jag har aldrig behövt oroa mig, men det kan vara smart med backup sina grejer.16:06
itmannenbratanon  varför ska du nedgradera ?16:07
Kurdistanitmannen: egoist farbror som bara tänker på sig själv.16:07
bratanonKurdistan: ok tack, jag har egentligen inte info jag måste måste måste spara, men jag skall se vad som händer..16:07
Kurdistanrealubot: minns inte ens vad jag skrev till dig.16:07
itmannenKurdistan  :D16:07
realubotKurdistan: Om itmannens kanal.16:07
realubotKurdistan: Gnome 3.16:07
Kurdistanrealubot: ja nu minns jag.16:07
Kurdistan:)16:07
realubot:)16:07
itmannenNu ska det bli spännande  att se. En GPU-foldig är äntligen klar. Undrar vem jag får vinka till nu ?16:10
itmannenMen det kanske tar en stund att se på webben16:10
senonu är 11.04 tillbaka i min burk16:11
itmannenseno  Så du går tillbaka till grottstadiet ? :)16:11
senourgh urgh irgh16:12
seno:)16:12
itmannenseno  Släpar du hem kjoltyg i håret också :D16:12
senoden huvudsakliga användaren av denna datorn är inte så öppen för förändringar :(16:13
itmannenKonservativ mao16:13
Richiie11.10 har den Gnome 3 som standard eller Unity ?16:13
Richiienågon som hunnit prova?16:13
senooch ubunut classic ä'r ungefär så avancerat som det får vara16:13
itmannenUnity med inbyggt gnome316:13
Richiieså det är både och ?16:14
seno11.10 har inte ubuntu classic som val vid inloggning16:14
itmannen11.10 har gnome3 i botten16:14
itmannenseno  Där har du fel16:14
senoitmannen: men hur väljer man en skrivbordsmiljö i classic varianten i 11.10?16:15
niklaswehaha nu hoppar mitt x2k fram :P16:15
itmannenseno  När jag ska logga in i min 11.10 finns det dessa alternativ. Ubuntu, Ubuntu 2d, gnome samt gnome klassiskt16:16
senoitmannen: skumt, för när jag uppgradera till 11.10 så fanns inga alternativ vid inloggningen...16:17
senokanske var jag bara blind i min frustration :)16:17
senourgh urgh16:17
seno:D16:17
itmannenseno  Ok. jag uppgradera iof inte utan har gjort en ny install sen några veckor. men det borde inte spela någon roll tycker jag16:18
senoitmannen: nu när jag har installerat 11.o4 igen så behöver jag väll hämta ett sådant där paket med mp3 rättigheter mm, glömer altid bort vad det heter???16:19
itmannenseno  Men valde du inte att ta hem det när du installerade ?16:19
Kurdistanseno: sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras16:21
senoitmannen: hmmm, tror inte det, men uppdateringar laddas ner just nu, så vi får se, men vill minnas att jag i tidigare installationer fick manuellt leta upp paketet och installera16:21
senoitmannen: ok, tack16:21
senoKurdistan: tack16:21
itmannenseno  Om du hade klickat i dessa 2 alternativ hade det installerats med automatik16:22
senohar ni koll på hur man får det senaste VLC oxå?16:22
senodet var väll något via terminalen det också??16:22
senoden som ligger i programcentralen är väll lite gammal16:22
itmannensen tips. Ladda in philp5 ppa. Står i headren här16:22
Kurdistanitmannen: +116:23
senook, ska starta om nu16:23
KurdistanPhilip5 ppa är bra grejer.16:23
itmannenKurdistan  Ja det är suveränt16:23
Kurdistanitmannen: låt inte token få för mkt luft.16:23
itmannenKurdistan  Nä aldrig i livet :D16:24
itmannenMen nu måste jag uträtta lite annat. Sköt er nu16:24
Kurdistanitmannen: ta hand om dig.16:25
itmannenTackar16:25
spacebug-hum, startar jag libreoffice så kommer det inte med i listan när jag alt+tab:ar mellan program. Det hamnar inte heller i launchern16:25
senoitmannen: kan du skriva in mp3 rättighets kommandot igen?16:30
senoPhilip5: du hade nåt fiffigt sätt att få det senaste vlc?16:31
arandseno: See länk till repot i topic16:33
senorepot???16:34
realubotVLC har väl inget repo?16:34
realubotseno: Vilken version av VLC finns i förrådet då?16:34
seno1.1.916:35
Kurdistanrealubot: Philip5 har brukar ha senaste paketen för vlc.16:35
Kurdistanhan syftar nog på Philip5 ppa.16:36
realubotKurdistan: Ja ja. Om man vill adda hans PPA ja.16:36
realubotseno: Och du vill ha en nyare version eller?16:37
Kurdistanseno: sudo add-apt-repository ppa:philip5/extra16:37
senoja, det är väll bra o ha den senaste natar jag16:37
senoKurdistan: ok tack16:37
Kurdistanseno: sudo apt-get update && apt-get upgrade16:38
realubotseno: Tja. Om du inte behöver det så är det ju enklare att ta det från Ubuntus förråd.16:38
realubotDet senaste är VLC 1.1.12.16:38
Kurdistanrealubot: han kör inte 11.1016:38
realubotseno: Vilken version använder du då?16:39
senohar precis installerat om 11,04 för jag hittade inte ubuntu classic i 11.1016:40
realubotHär har du ett PPA som ubuntugeek, webupd8 m.f.l. länkar till: sudo add-apt-repository ppa:ferramroberto/vlc16:41
realubotDet har VLC 1.1.12 som är det senaste VLC16:41
realubothttps://launchpad.net/~ferramroberto/+archive/vlc16:41
Kurdistanrealubot: jag hade föredragit Philip5.16:42
Kurdistandennes gstream osv kan f-cka systemet16:42
Kurdistan:) tur så behöver jag inte bry mig om ppa16:42
realubotseno: Det är alltid en risk att adda PPA:n.16:42
realubotKurdistan: Nja. Philip5s PPA innehåller ju massor av program?16:43
Kurdistanrealubot: hellre Philip5 extra prog.16:43
realubotKurdistan: Det innebär ju att många program kommer att uppdateras om han inte är på sin vakt. Fördelen med PPA:t jag länkade till är ju att det i stort sett bara är VLC som uppdateras.16:43
Kurdistanrealubot: sedan kan seno alltid klaga på Philip5 om det går dåligt.16:43
realubotseno: Jag hade använt Ubuntu 1.1.9 om jag inte hade haft något speciellt behov av 1.1.12.16:44
realubotseno: Det är det enklaste sättet att lösa det på. Annars får du adda Philip5 PPA eller PPA:t jag länkade till.16:44
realubotseno: Dock ska du inte lägga dig till med vanan att adda PPA eftersom det innebär en säkerhetsrisk att lägga till PPA:n om du inte litar på källan.16:45
realubotKurdistan: Jo. Det är bara det att massor av programm kommer att uppdateras på hans system men visst Philip5 PPA kanske är bästa alt.16:45
realubotseno: gGr som du vill...16:45
realubot*Gör16:46
senook, mycket tips...tack16:46
realubotseno: Det kan nog vara värt en ominstallation med 11.10 om du nu ändå precis har installerat 11.04.16:46
realubotseno: 11.10 ligger ju på ubuntu.com nu.16:46
senobara en sista fråga, rättighetspaket för mp3 och andra format???16:47
realubotseno: sudo apt-get install ubuntu-restricted-extras16:47
realubotDär har du codecs och grejer som inte ingår som standard av rättighetsskäl. Om du inte har valt det alt. under installationen. Det finns en ruta som man bockar i under installationen som installerar codecs m.m.16:48
senotusen tack16:48
senotror jag missade den biten i installationen16:48
realubotseno: Maybe. Det är en ruta man måste bocka i och jag antar att ubuntu-restricted-extras installeras samtidigt med systemet i.s.f.16:49
realubotseno: Det finns ett GUI till mplayer också som är en alternativ mediapspelare som du kan testa: sudo apt-get install gnome-mplayer16:49
realubotseno: Det är ett alt. till VLC.16:50
realubothttp://lifehacker.com/5836779/ubuntu-linux-1110-oneiric-ocelot-released-heres-whats-new16:57
Hoxxhur funkar det om jag vill testa gnome3 med ubuntu 11.10?17:04
Hoxxär det bara att installera och sen om jag inte vill köra det att gå tillbaka till unity?17:07
Nafallounity anvander gnome317:12
Hoxxhmm ok :D17:12
Hoxxannars ser 11.10 väldigt slipat och snyggt ut17:13
arandHoxx: Jag tror det ska vara enkelt att installera gnome-shell, dock17:13
Hoxxså ja kan iaf återvända till unity17:14
arandJag vet inte, jag antar att det bör gå vid det här laget.17:26
arandVar ju ganska struligt förut när unity var gnome2 och shell var gnome3-beroende17:26
Philip5hade missat att vlc 1.1.12 kom för 6 dagar sedan. fixare update för det nu17:28
Philip5var inte mycket nytt i vlc 1.1.12 för oss. mest fixar för OS X17:31
amelia*gäsp*17:34
Philip5amelia: dags att vakna! det är helg!17:35
HakanSamelia: dags att gå och lägga dig! det är helg! ;)17:36
lilleman72hur avinstallerar jag program?17:57
putteksudo apt-get remove program, tror jag.17:57
lilleman72provar17:58
Linda^låter rätt17:58
lilleman72men hallå Linda^17:58
lilleman72det var ett tag sen17:58
Linda^men halå lilleman7217:58
Linda^+l17:58
Linda^Jag ska skiva champinjoner nu17:58
lilleman72GOTT17:59
Linda^brb osv17:59
lilleman72Marrinera dom17:59
lilleman72:D17:59
puttekPrata inte mat...17:59
puttekPrecie kommit ur matkoman.17:59
lilleman72puttek tänk dig en STOR saftig Kött bit med Potatis & en krämig brunsås18:00
lilleman72^^18:00
puttekblundar...18:00
* lilleman72 Visar puttek en STOR saftig Kött bit med Potatis & en krämig brunsås18:01
* puttek stänger ner skärmen och går till windows.... ;)18:02
puttekStryk borde jag ha!18:02
Philip5vi kan bjuda på en kick om du ber om det ;)18:03
puttekhaha18:03
itmannenOch nu. Ubuntus lilla mathörna. :D kan det bli mer offtopic ?18:07
puttekDet kan det. Magnus uggla skämtade om  Hammarby. Nu kommer han inte kunna gå ensam hem ikväll.18:10
itmannenJag seedar via rtorrent. Och ännu så länge så leder 11.04 och inte som förmodat 11.1018:10
puttekBåde Magnus Uggla och Hammarby i samma, det är offtopic på varenda topic.18:10
HakanSNågon som kör med den inbyggda grafiken på Intels i5- eller i7-processorer?18:11
puttekI vilken mapp hittar man installerade program?18:12
HakanSputtek: Här kan du se hur filstrukturen ser ut.  http://ubuntu-se.org/wiki/Ovrigt/Kataloger18:17
Linda^lilleman72: varför ska jag marinera?18:17
puttekHakanS: Se där ja. Tack ska du ha!18:19
HakanSPhilip5: Jag närmar mig datorköpet. Något nätaggregat som rekommenderas?18:24
Philip5nä nätagg är tråkiga tycker jag. bara ett som orkar med dina grejer18:25
HakanSPhilip5: 400W ska väl räcka?  Vet du förresten om den medföljande cpu-kylaren låter mycket?18:28
itmannenHakanS  Låter lite lite med 400. Det är väl bara att fläska på så gott det går. med tanke på framtida behov18:29
Philip5HakanS: låter inte så mycket och den varierar ju i hastighet för den steppar upp18:34
Philip5tycker den är rätt ok som fläkt mot fläktar jag fått med förr men den kyler inte tillräckligt om man vill överklocka18:35
itmannenSkönt med en egen kuppe=kanal. Nu är frågan hur jag ska kunna förbli ensam där ?18:35
phibxritmannen, gör den invite-only, modererad, secret och deoppa dig själv.18:36
itmannenphibxr  Tyvärr så besitter jag inte kunskaper för detta18:37
HakanSPhilip5: Har annars funderat på en Arctic Cooling Freezer 7   http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=49908218:37
itmannenHm. vad hände nu då ?18:40
HakanSPhilip5: Har tänkt mig Ace Ecco 250 som låda, Den klarar inte så stora kylare som Noctua NH-D14.18:40
puttekRekommenderar de flesta här Rtorrent?18:45
itmannenputtek  Funkar då ypperligt för mig iaf18:46
itmannenMen nu är det strax dags för veckans höjdpunkt på TV. Kommisarie Morse på kanal918:48
* itmannen is away: Dags att utföra saker utanför datorn och nätet.18:48
spacebug-Philip5: där?18:54
phibxrputtek, jag gillar transmission, men rtorrent är den bästa console-klienten.19:02
Philip5HakanS: jag vet faktiskt inte ens vad jag har för nätagg19:04
jesper85mgod kväll alla19:09
Kurdistangodkväll jesper85m19:09
phibxrgod afton.19:09
HakanSPhilip5: Jag som trodde du visste allt.19:09
Kurdistanimorgon fyller man år.19:10
phibxrHakanS, han vet vilket nätagg jag har. men det finns gränser för hans kunskap.19:10
Kurdistan:) blir fira den idag med tjejen snart.19:10
HakanSitmannen: Snälla, sluta skicka away-meddelanden.19:13
HakanSitmannen: https://wiki.ubuntu.com/IRC/Guidelines   "Don't use public away messages"19:13
Philip5nä nätagg är bara något som ska finnas där19:15
phibxrPhilip5, nätagg märks mest när de fattas.19:16
Philip5precis19:16
HakanSPhilip5: Blir nog en beställning i morgon.19:18
puttekJag ser inga away-meddelanden. :O19:19
phibxrputtek, inte jag heller. tror xchat filtrerar bort dem.19:20
phibxr"<LzrdKing> i just spent 6 hours fixing an issue on a computer in india that did NOT exist last night when i logged out of it" <- är det bara jag som tycker att det uttalandet är fascinerande? :P19:22
phibxren dator som uppstår från tomma intet över natten. efter att han har loggat ut från den.19:22
phibxreller så uppstod indien över natten. o.O19:23
puttekLåter väldigt underligt att den dyker upp först när man loggar ut från den.19:24
phibxrdet skulle vara mer praktiskt om den försvann när man loggade ut från den, och poppade upp igen vid inloggning.19:25
puttekAbsolut. Man kan fråga sig hur han fick tag i den, om den inte fanns innan.19:26
phibxrputtek, förmodligen på samma sätt som big bang uppstod.19:28
jesper85mkan man få ubuntus nya inloggning i linux mint?19:29
VahlJag förstår inte varför man kan surfa med telias internet innan man har beställt det19:31
VahlVad tjänar jag då på att beställa?19:31
puttekBeställ inte då?19:31
VahlMen jag har deras internet och måste betala ändå19:32
puttekMåste du verkligen betala?19:32
Vahlenligt bostadsföreningen alltså19:32
Vahljo19:32
puttekAh, då är det en annan femma.19:32
VahlMen det jag kan välja under en beställning är 8  30  eller 60 mb/s men nu har jag inte hunnit beställa hastighet och har 75 mb/s   ???19:33
puttekPolaren flyttade och kunde surfa direkt när han kom dit, utan att beställa något. Fick dessutom inga räkningar från Telia, så han surfade gratis ett väldans tag.19:33
VahlHur är det möjligt?19:33
VahlKan de kräva utgifter för att det är så snabbt?19:34
puttekKanske går snabbare än 60, bara att dom inte förstår det.19:34
puttekJag hade 17 ut, när jag hade 10/10.19:34
puttekOckså från Telia.19:34
VahlHeh, ja, de teoretiska hastigheterna är bäng :)19:35
Hoxxhmm var hittar jag fontinställningar eller byta teman i 11.10?19:49
Hoxxförr fanns det under appearance19:49
puttekJag såg och ändrade förut, men sitter i 10.10 nu och minns inte riktigt.19:50
puttekTror dock det var i systeminställningar(?) som fanns i dockan till vänster.19:50
Hoxxhittar inte, konstigt att det ska va så svårt att hitta ens inställningar för themes :)19:52
puttekNågon annan som råkat fippla bort XChat-ikonen på sin panel någon gång?19:52
puttekMan kanske skulle ta och installera 11.10 istället och försöka få det att fungera.19:54
jesper85mjag råka ta bort menyn som finns över alla fönster. hur får jag fram dom igen19:56
puttekjesper85m: Med kryss och sånt?19:57
jesper85maa19:57
Hoxxom nån hittar fontinställningar / theme inställningar så meddela mej :)19:58
puttekJag råkade göra det häromdan och missminner jag mig inte fick jag tillbaka den raden genom compizConfig.19:58
* spacebug- har hädat och installerat kubuntu20:01
jesper85mputtek hur gjorde du då20:02
puttekjesper85m: Jag har i alla fall för mig att det var någonting i CompizConfig jag fick trycka i för att den raden skulle komma fram igen.20:04
puttekSka kolla om jag känner igen vad det var.20:05
puttekjesper85m: "Fönsterram" kan det varit.20:06
jesper85mputtek yep stängde av det och på det tackar20:07
puttekGör det något skillnad i fall man bara uppdaterar från 10.10 till 11.10 än om man installerar det från skiva?20:10
phibxrputtek, det ska det egentligen inte göra. men jag har aldrig gillat uppdateringar.20:15
phibxrputtek, tror att jag har trauman fortfarande sedan jag uppdaterade windows 98 till ME.20:15
DanielSenatJag har Xubuntu 10.04, nu ska tydligen 10.10 finnas. I min uppdateringshanterare står detta, men inte som xubuntu utan "nya ubuntu utgåvan finns ..." Antar att det blir xubuntu för mig?20:18
puttekphibxr: Okej, men ska det inte göra någon skillnad så drar jag igång och uppdaterar.20:19
MrMindDanielSenat: jo, det ska det bli, sen släpptes ju precis 11.10 =)20:20
DanielSenatmenade 11.10 ;)20:20
MrMindtänkte nästan det ;)20:21
DanielSenatSå jag uppgraderar inte till ubuntu då?20:22
DanielSenatBytte nyligen bort det...20:22
jesper85mhur får jag conky att se ut ungefär så här http://img560.imageshack.us/img560/2739/201110012237211024x600s.png20:28
larsemiljesper85m: du har en bakgrundsbild som har ett streck i mitten och sen lägger du dina conky grejer på en rad20:30
jesper85mheheh jo men hittar ingen bra sida med conky scripts eller va det heter20:31
jesper85mhur startar man om conky?20:51
puttekAn easy way to force Conky to reload your ~/.conkyrc: "killall -SIGUSR1 conky". Saves you the trouble of having to kill and then restart. You can now also do the same with SIGHUP.20:52
puttekkanske hjälper dig.20:52
puttekÄr det inte under "utseende" man ska kunna stänga av all 3D?21:11
realubotjesper85m: Du kan döda Conky med kommandot: killall conky21:27
realubotjesper85m: Därefter startar du det igen med: conky21:27
jesper85maa körde det igenom TOP komandor21:28
jesper85m*kommandot21:28
Richiiefattar inte varför ubbe vill ha gnome 3 i botten sedan unity ovanför som ett shell GUI till gnome.21:29
Richiieantingen eller liksom, whats the point att fibbla annars.21:29
realubotubbe?21:30
Richiieubbe = synonym för ubuntu21:30
realubotJaha. :S21:30
Richiieja.21:30
Richiie:P alla frågar alltid "ubbe?"21:30
Richiiehaha21:30
realubotRichiie: Du kan ju installera Gnome-Shell om du hellre föredrar det.21:30
Richiierealubot: tbh.. så hoppas jag unity skrotas omgående om du frågar min åsikt21:30
Richiiedet känns bara bloated och jag tror stenhårt på gnome 3 att de kan bli något en vacker dag.21:31
Richiievill man ha en sidebar får man köra gnome do eller cairo dock21:31
Richiieeller något annat tilläg.. men tvinga inte folk att behöva fibbla med unity vi är inte OSX och vi kmr aldrig bli det heller, vi är bättre än dem ;)21:32
* maxjezy lägger av en fis på vi och dom snacket21:32
maxjezyinse att vi är dom!21:32
realubotWe are the world.21:33
RichiieVi är framtiden.. osx är nått som ska se fint ut som man betalar en jäkla massa för som egentligen bara är waste of money :)21:33
Richiiemen det jag vill framhäva men ovanstående uttlanade.. är att jag är trött på att ubuntu teamet = mark shuttleworth och hans hejdukar ska implementera bloatade saker helt i onödan.21:34
Richiievarför inte bara skapa en iso som refererar mot gnome 3 och unity som shell GUI, och sedan en iso med bara gnome 3 på ?21:34
Richiieförstår inte att man måste behöva mecka och fibbla me skiten för att ta bort massa saker de första man gör vid en installation av ubuntu, väntar innerligt på 12.04 och hoppas den ENBART har gnome 3 på sig. men man vet aldrig.21:35
Zoegasåööäå21:36
jesper85mvad gör ni då?21:44
ameliajesper85m: datar lite, själv gör du själv?21:47
arandRichiie: Tror det helt enkelt är så att canonical vill göra något eget, Unity är ett enkelt sätt att skilja ut sig från mängden, om det är bra? Meh.21:48
ameliaRichiie: bara gnome 3 är ingen höjdare det heller, det känns lixom inte klart.21:50
jesper85mamelia sitter också bara och möglar på datan. men vet inte riktigt vad jag skall göra21:53
ameliajesper85m: jag har alldeles för mycket jag borde göra så vet inte riktigt var jag ska börja, eller om jag bara ska gå och lägga mig istället.21:54
jesper85mamelia asså vad har du att göra då? själv skall man ju börja plugga programmering på måndag så man kanske skall läsa lite om det men vet inte vart jag skall börja21:57
ameliajesper85m: jadu. jag har inlämning i AI på måndagmorgon, inlämning i Machine Learning nästa måndag, borde sätta upp ett övervakningssystem, bygga ett backupsystem, konfa grejjer på nya servern så den är redo att flytta till serverhallen i veckan och sen har vi ju sånna praktiskt hemmasaker som att städa lite och diska.22:00
jesper85msedär ja :-) låter som om du har lite programmerings kunskaper kanske?22:01
berglundjesper85m, vilket språk ska du lära dig?22:01
jesper85mberglund det är programmering A så det e väl bara introduktion till programmering och hur man planerar och strukturerar. tror att det va c++ i A kursen22:03
berglundSweet. Gymnasienivå?22:03
jesper85moch för att göra det roligare så skall jag köra det i linux också (är noob)22:03
jesper85mnja pluggar det på distans. va ju 7 år sedan jag gick i skolan22:04
ameliajesper85m: nja. kodade lite java på gymnasiet för 100 år sedan, lite C på högskolan och så lite perl för husbehov.22:04
berglundAh, ok. Schysst.22:04
ameliajesper85m: perl är väl det enda jag har några tankar på att försöka underhålla när det gäller kodandet. det är inte riktigt min grejj.22:05
jesper85mva e pearl bra till?22:06
ameliajesper85m: lite allt möjligt smått och gott typ.22:07
CasperNpearl och perl är två olika språk, blanda inte22:09
ameliajesper85m: det är ju ett scriptspråk som python och php ungefär. går att göra samma saker fast de har enorma mängder bra och ha moduler som lämpar sig för sysadmin-mekkande.22:09
speedxcoremed risk för att störa, om man vill backa upp en maskin, alla settings osv. Räcker /home /usr /var? Bör jag ta med /bin? Har jag glömt något? Vill inte backa upp program utan bara filer och settings.22:12
jesper85mnågra tips på vilka program osv man skall använda i linux för programmering?22:12
speedxcorejesper85m: eclipse22:12
speedxcorejesper85m: emacs och vim, om du gillar terminal22:12
CasperNnågot som är likt Visual Studio eftersom det förmodligen är det du kommer använda när du studerar i skolan22:17
CasperNtyp eclipse alltså22:17
jesper85mokok kollar på det nu22:17
CasperNom man ger sig på vim eller emacs så kommer man tröttna innan man ens hunnit börja programmera22:18
ameliaspacebug-: /etc borde du ta med. inte /bin22:18
jesper85mgillade notepad++ i win7. men det finns väl inte till linux?22:19
CasperNfinns en rad liknande iaf22:19
gusnanjesper85m, testa SciTE, det är baserat på scintilla, precis som notepad++.22:19
demanjag lärde mig basic i c++ med tutorials på youtube och använde gedit som editor : ).. funkade fint22:20
spacebug-?22:20
ameliaspeedxcore: menade jag... egentligen är det bara /home och /etc du behöver, /usr innehåller sällan configfiler om du inte ändrat saker.22:20
ameliaspacebug-: sorry, feltabb22:20
CasperNeller aktivera alla plugins till gedit så blir det nästan samma sak22:20
spacebug-;)22:20
jesper85mhur gör ni för att TAB:a namn?22:21
demanskriv jes och tryck tab22:22
speedxcoreamelia: tackar!22:24
speedxcoreCasperN: man bör också betänka att det finns folk som kodat i emacs sen 80talet, och egentligen inte behövt lära om själva editorn på 20år, vilket känns något stört i dagens uppdateringshets. Men dom har kunnat fokusera rätt bra på vad dom vill göra istället.22:25
CasperNjag känner inte att en modern texteditor har hindrat mig heller, men framförallt var de inte nybörjare de som började med emacs för 20 år sedan heller22:27
speedxcoreCasperN: sant iofs.22:27
CasperNjag tycker inte man ska lägga fokus på emacs när man precis ska börja sniffa på programmering22:27
ameliaspeedxcore: har du inga specialare utan allt är installerat från pakethanterare så rekommenderar jag att du tar med /etc och /home bara, det är det jag gör backup på på min laptop. jag tar iofs med /root också, vet inte hur nödvändigt det är i ett ubuntu-system dock.22:27
CasperNdå är det bättre att spendera tid i läroböckerna22:27
speedxcoreCasperN: håller nog med.22:27
CasperN:)22:27
speedxcoreamelia: är en rätt standardmaskin, min netbook. Ska prova med mint lxde.22:28
ameliaspeedxcore: på servrar tar jag dock alltid med /var också för att få med loggar primärt. men det kanske inte är så intressant på en netbook. :)22:29
speedxcoreamelia: nä. målet är egentligen att inte ha nåt alls på netbooken, men ibland när jag saknat nät har jag fuskat och lagt saker på den ändå.22:29
speedxcoreom någon har ett förslag på bättre window manager för en netbook än lxde, så tipsa gärna.22:33
puttekNu är man i 11.10 igen. När jag spelar upp filmer är ljudet minst 1 sekund efter bilden. Någon som råkat ut för samma problem?22:33
speedxcoreputtek: vlc?22:34
puttekspeedxcore: Japp.22:34
coobrafan22:35
coobra:D22:35
speedxcoreputtek: hmm, provat att ändra/öka cache värdena?22:35
coobragörni grabbar ?22:35
puttekspeedxcore: Det vet jag inte vad det är, så nej.22:35
jesper85mtesto snubbar http://www.youtube.com/watch?v=hgEKEYAUX2c22:36
speedxcoredu har olika cache inställningar i advanced settings, för vad du läser ifrån för media22:36
puttekVärt att tillägga - I 11.04 var inte ljudet efter, men videos  hackade något jävulskt. I 10.10 funkade allt prima ballerina.22:36
gusnanspeedxcore, lxde använder openbox eller nån variant som WM? Finns en tråd på temat på openbox-mailinglistan här: http://icculus.org/pipermail/openbox/2011-October/007270.html22:36
jesper85mNya Zealands haka song innan matcherna22:37
speedxcoregusnan: jag trodde lxde var en wm? tänker jag fel?22:38
gusnanLXDE är ett "Desktop Environment" - som använder sig av openbox som wm.22:39
puttekspeedxcore: Inställningarna för vlc?22:39
speedxcoregusnan: tack, jag behöver ständigt bli påmind om begreppen.22:39
Barremorrsning22:40
jesper85mhittar ingen bra sida med info om vad som ändras i dom olika versionerna av linux kernel22:43
puttekBör man köra "ATI/AMDs proprietära grafikdrivrutin FGLRX" framför "Proprietär FGLRX-grafikdrivrutin för ATI/AMD"?22:44
jesper85mnice ny kernel i mitt lilla mint system22:50
jesper85mhelt själv också22:50
jesperva fanfår blackscreen bara efter reboot när jag upgradera kernel. gick ju bra på denna datan men inte den andra23:25
jesper85mdet gick ju nästan bra på denna datan23:29

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!