/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/10/16/#ubuntu-cat.txt

pertutatishola?19:58
pertutatisalgu pot ajudar-me?19:58
rafael_carrerashola pertutatis19:58
rafael_carrerascasualment, comencem una reunió en dos minuts19:59
rafael_carrerasperò pregunta19:59
pertutatisah, val gràcies19:59
pertutatisestic buscant l'opcio per apagar el portatil en tancar la pantalla19:59
pertutatisa 11.1019:59
rafael_carrerasaixò es pot fer? :-)20:00
rafael_carrerasno en tenia ni idea20:00
pertutatisa 11.04 sí... estava a paràmetres de sistema, energia20:00
pertutatisi distingia entre bateria o xarxa electrica20:00
rafael_carrerassegur que s'apagava i no es posava en repòs?20:01
rafael_carreraso suspensió?20:02
pertutatissí sí, apagat!20:02
rafael_carrerascarai, doncs no sabia que es podia...20:02
rafael_carrerasbé, bon vespre a tothom20:03
rafael_carreras#######################################################################20:03
pertutatishaha, val val, us deixe fer...20:03
pertutatisgràcies igualment20:03
rafael_carrerasbenvinguts a la cent-unena reunió dels ubuntaires20:03
rafael_carrerasel primer punt és Feines pendents per la festa onírica20:04
SiscoGarciananit20:04
josepgallartbona nit20:05
rafael_carrerasfalta la kubuntu Catalan Remix20:06
rafael_carrerasque fa l'orestes20:06
rafael_carrerasla nota de premsa ja està actualitzada al wiki20:06
SiscoGarciabona feina20:06
rafael_carrerashaig de demanar el Conference Pack, que els CD ja estan demanats20:07
SiscoGarciatambé he vist que la graella d'activitats la tenim enllestida20:07
rafael_carrerassí, subjecta a alguna petita modificació, si s'escau20:07
josepgallarttot fa molt bona pinta20:08
rafael_carrerasi faltarà fer-ne difusió20:08
SiscoGarciatenim algú per la zona que se n'encarregui de la difusió local?20:09
rafael_carrerasel wagafo té el formulari enllestit a falta del dinar que el papapep ens va solucionar divendres20:10
rafael_carrerasanirem a un lloc ben a prop d'El Puntet20:10
josepgallartcaldrà dissenyar un cartell??20:10
rafael_carrerasdoncs sí, clar :)20:10
SiscoGarciala samarreta no l'hem de renovar aquest cop, oi?20:11
rafael_carrerasno, tenim moltes samarretes20:11
SiscoGarciavull dir, que encara ens en queden de l'11.0420:11
josepgallartok aviam si preparo una proposat20:11
rafael_carrerasmooooltes20:12
SiscoGarciafale, missatge rebut ;)20:12
SiscoGarciai si muntem un concurs de cartells?... o ja te'n cuides tu, josepgallart20:13
SiscoGarcia?20:13
josepgallartjo intentare fer un cartell20:13
josepgallartaquesta setmane començo cursets i no anire molt sobrat20:14
SiscoGarciaencara tenim 4 setmanesç20:15
SiscoGarciasetmanes20:15
SiscoGarciavull dir que crec que encara hi ha temps20:15
SiscoGarciauna altra cosa: amb el rafael_carreras vam parlar de la possibilitat d'ocupar un espai exterior per fer-hi xerrades exprés o una desconferència. Us sembla bé que ho promovem, o ho deixem per si de cas... o ho deixem córrer?20:17
josepgallarta mi em sembla molt be20:18
rafael_carrerasSiscoGarcia: jo ho deixaria de moment i, si veiem que hi ha molta gent, muntem la desconferència20:18
SiscoGarciarafael_carreras, d'acord, em sembla bé que ho improvisem sobre la marxa20:18
rafael_carrerasl'espai exterior és un jardí i hauria de fer fresqueta20:18
SiscoGarciaperò no hi ha manera que arribi la tardor, oi?20:19
rafael_carrerasno pateixis, aquell dia ja haurà arribat20:19
rafael_carrerasbé, el segon punt és el formulari que prepara en wagafo20:19
SiscoGarciael wagafo havia dit que arribaria tard a la reunió20:20
rafael_carrerasjo diria que només li falta la informació del restaurant que li passaré demà, ara m'ho paunto20:20
SiscoGarciapauntateu bé :P20:20
SiscoGarciapaunta-t'ho bé :(20:21
rafael_carrerasdoncs això :)20:21
SiscoGarciala veritat és que l'he trobat molt bé el formulari20:21
rafael_carrerasla qüestió de la traducció del fòrum la deixem per un altre dia20:26
rafael_carrerasbàsicament, és posar-se en contacte amb els admins del fòrum i preguntar-los si es pot fer20:27
rafael_carrerasla resposta serà que no perquè és programari privatiu20:27
rafael_carrerasi llavors ens queixarem que és privatiu20:27
SiscoGarciaacabo de mirar el wiki de la festa i a l'apartat de la nota de premsa ja hi ha l'enllaç al formulari d'inscripcions... no sé si hores d'ara ha de ser públic :(20:28
SiscoGarciahttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Activitats/OneiricOcelot#Nota_de_premsa20:29
rafael_carrerasSiscoGarcia: no ho ha de ser, però vaja20:29
SiscoGarciasuposo que no s'ho haurà mirat gaire gent ;)20:29
rafael_carrerasapostaria que no20:29
SiscoGarciaun altre tema; tot i que no és a l'ordre del dia...20:30
rafael_carrerasdispara20:30
SiscoGarciacom fem la presentació?20:30
SiscoGarciasemblant a la de les Borges?20:30
rafael_carrerast'hi ofereixes?20:30
SiscoGarciasí, és clar20:30
josepgallart:-D20:30
rafael_carrerascom va ser a les Borges?20:31
SiscoGarciaés la que hi ha penjada a la graella d'activitats de la festa 11.1020:31
SiscoGarciahttps://wiki.ubuntu.com/CatalanTeam/Grafisme/Presentacions?action=AttachFile&do=get&target=PresentacioNatty.odp20:31
SiscoGarciael que volia discutir és el format20:32
rafael_carrerasen què penses?20:32
SiscoGarciasi us sembla bé el de les Borges m'hi ofereixo, però també podríem fer-lo semblant al de València o Granollers20:32
SiscoGarciano és cap novetat, ho sento.20:32
SiscoGarciaTot i que podríem 'nar pensant alguna cosa nova20:33
rafael_carrerasa mi tot em sembla bé20:34
SiscoGarciagràcies20:34
SiscoGarciapotser ho podem discutir a la llista20:34
SiscoGarciaen el pitjor dels casos m'hi ofereixo a fer un remix de la de les Borges20:35
rafael_carrerasmolt bé20:35
josepgallartquina idea tens com alternativa ?20:35
rafael_carrerasdoncs va, no sé vosaltres, però jo tinc son20:35
SiscoGarciajosepgallart, malauradament hores d'ara no en tinc cap20:35
SiscoGarciaper això ho posaria a discussió a la llista, a veure si surt alguna cosa nova20:36
josepgallartvosaltres eu rebut una enquesta de UBUNTU?20:36
SiscoGarciatot i que la presentació habitual ja està bé20:36
SiscoGarcia...20:36
SiscoGarciaper cert, hi haurà projector i pantalla, oi?20:36
rafael_carrerasjosepgallart: jo sí20:36
rafael_carrerasSiscoGarcia: hi haurà una tele gran20:36
josepgallartok rafael_carreras20:36
SiscoGarciaon s'hi pot projectar, com a Vilaweb20:37
rafael_carrerasexacte20:37
SiscoGarciaja m'està bé20:37
SiscoGarciajosepgallart, jo no he rebut cap enquesta. qui l'envia?20:38
josepgallartUBUNTU20:38
SiscoGarciapotser l'heu rebuda els membres d'ubuntu... jo no en sóc20:38
josepgallarta sigut molt interesant pero per mi que no ser angles feixuga20:38
rafael_carrerassí, és per als membres20:38
SiscoGarciatu n'ets, rafael_carreras ?20:39
rafael_carreras20:39
SiscoGarciaque potser sóc l'únic de l'equip que no és membre d'Ubuntu?20:39
josepgallartnooo20:39
rafael_carrerasno, de membres només ho som jo, el josepgallart i el sigfried, em sembla20:40
SiscoGarciatampoc té més importància, però en sou uns quants20:40
SiscoGarciael papapep també ho era, però potser es va esborrar ;)20:40
rafael_carrerasSiscoGarcia: si ho vols ser, et recolzarem!20:40
josepgallartjo tambe +120:41
SiscoGarciahores d'ara estic molt embolicat per posar-m'hi, però us agraeixo el recolzament20:41
rafael_carreras:)20:41
SiscoGarcia;)20:41
josepgallart8-)20:42
SiscoGarciabé, el wagafo no arriba, què tal si posem claqueta?20:43
rafael_carrerassí, que tinc son20:44
rafael_carreras#####################################################################20:44
SiscoGarciajo encara m'he de preparar una classe per demà20:44
josepgallartdons fins la propera20:44
rafael_carrerasbona nit a tots dos20:44
SiscoGarciananit a tots dos20:44
rafael_carreras:)20:44
josepgallartnanit20:44
carlesoriolEi hi ha hagut reunió?20:59
carlesoriolAlgu sap per que no va el log?20:59

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!