/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/10/17/#ubuntu-cat.txt

jordisayoldpm: bona tarda. allò dels dipòsits backport activat per defecte es veu que és totalment correcte http://ves.cat/aUSY14:42
dpmjordisayol, ah, bona, no ho sabia. Gràcies per fer-m'ho saber!14:45
jordisayoldpm: de fet jo tampoc ho sabia :-) m'ho ha dir en Cubells a la llista d'ubuntucat14:46
dpm:-)14:46

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!