/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/10/19/#ubuntu-cat.txt

jordisayoldpm: bon dia. ja sé quan es produeix el canvi d'idioma07:43
jordisayolno té res a veure amb l'unity ni el gnome-shell07:44
jordisayoldpm: es produeix just en el moment que canvies les propietats de l'usuari, en el meu cas quan canvio l'autologin07:45
jordisayoldpm: quan obres les propietat de l'usuari, a idiomes mostra «català (espanya)», i just quan prems el commutador d'autologin, aquest canvia tot sol a «català valencià»07:47
dpmhola jordisayol, quines propietats de l'usuari. Vols dir quan ja has instal·lat el sistema?07:48
jordisayoldpm: si si, tenint el sistema funcionant07:48
jordisayoli havent arrencat diverses vegades07:49
jordisayolcanvia just en el moment en que, dins de les propietats del sistema, vas a propietats de l'usuari. crec que es diu així, ara ho miro07:50
dpmdoncs jo no ho puc reproduir. Si faig clic a "Entrada automàtica" a "Comptes d'usuari" no em canvia l'idioma de la llista07:51
jordisayoldpm: a «paràmetres de l'ordinador» => «comptes d'usuari»07:51
jordisayolcony! dons a mi m'ho ha fet, en dues ocasions! que et posa a tu?07:52
jordisayoldpm: que et posa? «català (espanya)» o «català»?07:52
jordisayoldpm: t'ho puc assegurar, a mi em va passar tant en una instaŀlació de 32 bit i en una de 6407:54
jordisayoldpm: en ambdues exactament el mateix. tot funciona correcte fins que entro en les propietats de l'usuari.07:54
dpmjordisayol, ara t'ensenyo què em posa. Et crec, és simplement que en el meu sistema no ho puc reproduir. -> http://ubuntuone.com/0f8tihonczoXEYh5fBcBhP08:05
jordisayoldpm: ondia! doncs no entenc res de res08:06
jordisayoldpm: això ho has fet en una màquina virtual en una instaŀlació neta?08:07
dpmno, això és al portàtil, amb una actualització. Ara ho provo al virtualbox08:07
jordisayolenga!08:07
dpm:)08:07
dpmjordisayol, puc confirmar que no estàs patint al·lucinacions. Al virtualbox em passa el mateix que a tu :)08:11
jordisayoldpm: molt bé, doncs ja està. ho pujaràs tu?08:12
jordisayoldpm: a l'informe d'errors vull dir08:12
dpmSí, deixa'm fer un vídeo now, però el pujaré més tard08:13
jordisayoldpm: cap problema, és només per no duplicar08:13
dpmDe totes maneres, crec que és un bug diferent, ja que quan vaig veure l'error fa uns dies, jo no havia tocat el diàleg de paràmetres d'usuari08:13
jordisayoldpm: aha08:14
dpmo sigui que potser són 2 bugs i n'hauré d'enviar un de nou08:14
jordisayolperò potser havies activat l'autologin?08:14
dpmjordisayol, no, això era en una instal·lació real. Només solc activar autologins en màquines virtuals08:15
RainCTjordisayol: a mi també m'ho fa18:43
RainCTjordisayol: de canviar l'idioma a «Comptes d'usuari»18:44
jordisayolRainCT: està bé, de fet a en planella també. el que passa és que ell creu que el primer cop que li va passar no havia modificat res des d'aquí, així que segurament no és un problema del gestor de comptes d'usuari sinó d'un altre lloc18:46
usuariHola, bona nit22:47

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!