/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/10/19/#ubuntu-rs.txt

guest-v3pCJqne mogu da se ulogujem na xubuntu, ne prihvata mi password, pokusao i sa sudo startx iz konzole, pokusao da obrisem /tmp/.X0-lock, ekran za logovanje je xdm19:24
promisako si siguran da si dobro, kucao, da nije uključen capslock, ili drugi raspored tastature. onda napravi novog korisnika, kao najlakše rešenje.19:32
guest-v3pCJqok, samo mi reci odakle to da napravim,19:32
promisotvori recoveri konzolu pa dodaj novog korisnika19:33
promisadduser novica19:33
guest-v3pCJqok, hvala,19:33
promisčekaj da proverim komandu19:33
promisdobro je:  adduser <username>19:34
promispa posle toga ga dodaj u admin grupu: adduser novica admin19:34
promisonda idi u user&groups pa obeleži da je to admin nalog19:35
guest-v3pCJqhvala jos jednom promis, pozzzz19:35

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!