/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/10/20/#ubuntu-no.txt

=== silverlightning is now known as silverarrow
=== jo-erlend changed the topic of #ubuntu-no to: Velkommen til Ubuntu Norge. Still spørsmål og vent på svar. | Ubuntu er syv år gammel!
carestad"You are not allowed to post new content in the forum" :-(11:55
carestad@ ubuntu.no/forum11:56
jo-erlendcarestad, send en mail til slimg@iggu.no12:22
jo-erlendbeklager... iggu.org12:23
piderhar av en eller annen grunn fått to sidemenyer oppå hverandre på venstre side, hvordan skal jeg få vekk den øverste?20:23
piderden gamle ligger under den nye?20:24
piderkan dytte vekk den ene med et vindu, legger ut noen skjermdump20:26
pider<a href='http://bildr.no/view/1005606'>http://bildr.no/view/1005606</a>20:27
pider<a href='http://bildr.no/view/1005606'>http://bildr.no/view/1005606</a>20:28
jo-erlendpider, jeg ser bra en?20:31
piderden øverste kan dyttes vekk og en annen kommer til syne under20:32
jo-erlendhmm.. Interessant. Se om du har unity-2d-launcher kjørende?20:32
piderdu kan se at de er forskjellige på bilde20:32
jo-erlendjeg kan ikke se det. Hva ser jeg etter?20:33
jo-erlendmen jeg tror deg når du sier det. :)20:33
jo-erlendjeg har aldri hørt om det før. Det eneste jeg kan forestille meg kan skje, er at du kjører Unity, men av en eller annen grunn har gått unity-2d-launcher i tillegg.20:34
piderjeg tror jeg har valgt unity 2d20:34
jo-erlenddu får bare opp én dash?20:35
jo-erlendlauncheren i unity tillater deg å dra et ikon ut av selve launcheren, mens den i Unity 2D bare lar deg dra dem opp og ned innenfor launcheren. Det kan være en test.20:35
piderja, men den andre lå helt oppe i menylinjen, nå er den en egen stor firkant20:36
jo-erlendhmm? Jeg mener ikke knappen, men selve visningen.20:36
piderkansje jeg må logge ut og ikke velge vanlig ubuntu?20:37
piderikke velge unity 2d mente jeg20:37
jo-erlenddet der er en bug, så det hadde vært fint hvis du prøver å bekrefte hva som skjer først.20:37
jo-erlendkan du se etter om du kjører både unity og noe som heter unity-2d-*?20:38
piderhvordan finner jeg ut det20:38
jo-erlendps ax | grep compiz20:38
jo-erlendps ax | grep unity-2d-20:38
jo-erlendden skulle nekte å gjøre det, men...20:40
piderps ax | grep compiz : 8290 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto compiz20:40
piderps ax | grep unity-2d- : 1970 ?        Sl     0:11 unity-2d-launcher20:40
pider 1971 ?        Sl     0:05 unity-2d-panel20:40
pider 7825 ?        Sl     0:04 /usr/bin/unity-2d-places20:40
pider 8305 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto unity-2d-20:40
pidervi tar den en gang til20:41
piderper@per-notebook:~$ ps ax | grep compiz20:41
pider 8290 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto compiz20:41
piderper@per-notebook:~$ ps ax | grep unity-2d-20:41
pider 1970 ?        Sl     0:11 unity-2d-launcher20:41
pider 1971 ?        Sl     0:05 unity-2d-panel20:41
pider 7825 ?        Sl     0:04 /usr/bin/unity-2d-places20:41
pider 8305 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto unity-2d-20:41
piderper@per-notebook:~$20:41
jo-erlendhmm.20:41
jo-erlendda var i hvertfall det avkreftet.20:42
jo-erlendkan du gjøre noe med den launcheren som ikke går bort i det hele tatt, eller virker det som at grafikken bare henger igjen på en måte?20:42
piderdu kan se at det er 11.04 programvaresentert som ligger under20:43
jo-erlend11.10, mener du?20:43
pidernei se på bilde nr2 så ser du at det 11.04som ligger under20:44
jo-erlendå, du limte bare inn ett bilde isted.20:44
piderfant ut av det nå, har brukt et bilde fra en skjermdump som bakgrunn!!!!!!! litt flaut20:45
jo-erlendhahaha, herlig :)20:45
SlimGsniker meg inn og ler litt av den jeg óg :)20:45
piderskikkelig flau, rødmer her jeg sitter20:46
jo-erlenddet gjør jeg og, men det er av latter :>20:46
SlimGStandarspøk man tar på andre på LAN parties :)20:46
piderslutt å mobbe kammeraten din20:47
jo-erlendfikk i allefall dobbeltsjekket at Unity 2D vil nekte å kjøre hvis du allerede kjører Unity :)20:48
pider;-)20:49
SlimGNoen som spiller spill på Desura her?20:49
jo-erlenddet vet jeg ikke hva er engang. Har spilt endel Wesnoth i det siste :)20:50
SlimGSteam alternativ som har en betaklient til linux som fungerer bra20:50
SlimGdvs. platform der du kjøper og laster ned spill20:51
Maliner launchpad nede? ppa-ene derifra ser ut til å feile20:53
Malinstår i aptitude update at: Err http://ppa.launchpad.net oneiric/main amd64 Packages20:53
Malin  404  Not Found20:53
jo-erlendhttp://ppa.launchpad.net/20:53
SlimGnår du oppdaterer? eller når du forsøker å installere pakker?20:53
jo-erlendden er oppe.20:53
jo-erlendmalin, hvilket ppa? Det kan jo tenkes at eieren har fjernet det.20:54
SlimGeller at din pakkeliste peker på en eldre versjon av en pakke som er fjernet fra ppaen20:54
jo-erlendmhm20:54
Malinskjedde for både handbrake sin ppa + tualatrix20:55
Malinmen godt mulig ppaen er nede eller fjernet ja :)20:55
Malinbare pussig begge er tatt ned samme dag20:57
piderhei alle mine ubuntuvenner, takk for hjelpen! :-S20:59
Malintror jeg har funnet ut problemet. Det er ingen oneiric-pakker for ppa-et enda, og da er det jo ikke noe særlig når det står: oneiric der :)21:00
jo-erlendpider, hehe, bare hyggelig. Morsomt å kunne avkrefte en Unity-bug for en gangs skyld :)21:04
jo-erlendsynes det er tullete at man ikke lenger kan rapportere bugs uten at man vet et nøyaktig pakkenavn. Gjestebrukere kan ikke bruke IM fordi de ikke har noen nøkkelring, for eksempel. Det er jo ikke en gnome-keyring bug. Det er heller ikke noen bug i Empathy eller Telepathy. Så hvordan skal den rapporteres?21:43
jo-erlendhmm. Kanskje man kan bruke ubuntu-desktop?21:44
Malinhehe, buggen ligger nok i pakken ubuntu-desktop :p men det er jo en metapakke :D21:46
Malinmen det er jo rett ;)21:46
jo-erlendbrb -- teste en bug :)21:56
jo-erlendmalin, bruker du Unity?22:09
jo-erlendi såfall, vil du gjøre meg en tjeneste og åpne en video, lukke den, åpne files-linsen ved å trykke super+f og trykke enter uten å skrive inn noe?22:10
jo-erlendsi meg hva som skjer i såfall.22:10
Malinjo-erlend: jau22:42
Malindet kan jeg gjøre22:42
Malinaltså åpne en random video på pc-en?22:42
jo-erlendmhm22:42
Malinvideoen dukket opp over recents22:44
jo-erlendmhm. Trykk enter uten å skrive inn noe.22:47
Malinah22:55
Malinvideoen starter :)22:55
jo-erlendah?22:55
jo-erlendok. Det er det som er ment å skje. Det er det som ikke skjer her. Den åpner Nautilus i modermappen isteden.22:56
Malinpussige er når jeg søkte opp ting når jeg trykker kun super, for så å finne et program, må jeg trykke enter type to ganger22:56
Malinå22:56
Malinpussig22:56
jo-erlendwhat? Det er feil. Det skal være nok å trykke enter én gang.22:56
jo-erlendunntaket er hvis hovedseksjonen bruker et tregt skop, sånn at den ikke har rukket å vise data for "" enda.22:58
Malinskal gjøre en test her jeg :)23:07
Malindu, det er nok noe annet som er grunnen her :)23:07
Malindet virket nå i alle fall23:07
Malinså har vel med at jeg har noe rusk liggende som er avinstallert, hvor ikonet ligger igjen tipper jeg23:10
jo-erlendhmm?23:11
Malinaltså avinstallerte programmer, der ikonet til programmet enda ligger i systemet og dukker opp når jeg trykker super, så søker opp navnet på et program23:20
Malinmen da burde det jo ikke starte om jeg trykker to ganger :S23:21
Malindet var jo ikke logisk23:21
Malinklarer ikke å reprodusere det jeg23:21
jo-erlend... og du oppgraderte fra 11.04, ikke sant?23:22
Malinja23:41

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!