/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/10/20/#ubuntu-se.txt

maxjezynu sover alla barnen01:49
lag^Japp02:04
=== einand is now known as Guest76282
=== bamsefar_ is now known as bamsefar
ameliamorrn!06:14
whomeemorrn06:22
SejmLmorrn06:32
phnommorrn06:46
HeManmorn!06:47
HeMan-r06:47
HeManvafanken06:47
HeMan+06:48
delhagemorrmorr06:51
HakanSGod morgon alla ubuntianer! ;)06:53
delhagejag då?06:54
HeMandelhage: tror du räknas du med, du hänger ju ändock på en Ubuntu-kanal06:55
HakanSdelhage: Är du inte ubuntian, så har du ju inte sett grynings-ljuset.  ;)06:57
delhagenä...06:57
* delhage har bara kört linux sen -93...06:58
HakanSdelhage: Det är bra att du kör linux. Men varför kör du inte Ubuntu?06:59
delhagevarför?07:04
* derfian tar fram popcorn och lutar sig tillbaka i stolen07:04
kodeinjag kör ubuntu för att jag är för lat för att byta på jobbdatorn07:08
* derfian upprepar för sig själv: "Jag ska inte trolla, jag ska inte trolla, jag ska inte trolla..."07:09
derfianMen att påstå att Ubuntu är bättre än linux.... :D07:10
kodeinderfian: du vet att du vill07:10
larsemilmorrn07:20
E3-Fiskorn07:21
E3-Fisk+m07:21
itmannenGodmorgon ungdomar07:22
larsemilitmannen: hur gammal är du som säger så?07:23
itmannenTillräckligt07:23
phnomSkitgammal07:23
itmannenVilken tur att jag är hår igen så ni har någon att gnälla på. :D07:25
kodeinja, det har varit skalligt utan dig hår.07:25
phnom:>07:26
itmannenOm någon funderar på varför jag höll på med lightdm.conf så är det vara att ta bort möjligheten till gästinloggning i 11.1007:26
itmannenMan lägger helt enkelt till denna rad sist: allow-guest=false07:29
itmannen/etc/lightdm/lightdm.conf07:30
larsemilitmannen: bra tips. får jag twittra det?07:34
itmannenSjälvklart07:34
ameliago delhage! go delhage! :D07:37
larsemilbamsefar: kör du också fedora?07:43
bamsefarlarsemil: Nej07:43
larsemilbamsefar: erkänn du kör osx!07:44
bamsefarJapp07:44
E3-Fisk.... say what?07:45
bamsefarJa?07:45
bamsefarVad är problemet?07:45
SoEasy:/07:46
larsemilkan ni bekräfta en sak åt mig. tsclient verkar inte finnas i 11.1007:47
itmannenMenar du terminalserverklienten ?07:52
larsemilprecis07:53
E3-Fiskapt-get install tsclient ?07:53
itmannenHos mig finns det iaf Remote desktop client07:53
larsemilE3-Fisk: kan du göra det? fungerar inte för mig07:54
E3-Fiskska pröva07:54
Birdstreamfinns inte med i oneirics programkällor iaf: http://packages.ubuntu.com/search?keywords=tsclient07:54
E3-Fiskfungerar.    The following NEW packages will be installed07:55
E3-Fisk  rdesktop tsclient07:55
E3-Fisk0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.07:55
E3-FiskNeed to get 452 kB of archives.07:55
E3-FiskAfter this operation, 1 110 kB of additional disk space will be used.07:55
E3-FiskDo you want to continue [Y/n]?07:55
E3-FiskOj fan, sorre för paste07:55
larsemilE3-Fisk: och du kör 11.10?07:55
itmannenOch RDC är samma sak som tsc07:55
E3-Fiskalltså, jag venne.07:55
E3-FiskSka kolla07:55
E3-Fisksitter i ett operativ som heter Pinguy.   grundat på 11.0407:55
larsemillsb_release -r07:55
larsemilja det är ju inte riktigt samma nej. :) i 11.04 hade jag det också07:56
E3-Fisklarsemil, du har nog rätt07:56
Squarismhar det hänt ngt med spotify linux eller?07:56
E3-Fiskska kolla på laptopen, där håller jag på att uppdatera just nu. återkommer larsemil07:56
Squarismfår fel "406 = måste skaffa premium istället för ultimate"07:56
E3-FiskSquarism, vad då?07:56
E3-FiskHar du premium konto?07:57
SquarismJag har ultimate men den verkar vilja ha premium07:57
E3-FiskOm du ska ha spotify för linux måste du ha premium07:57
E3-Fisklarsemil,    Den verkar inte finnas i REPO07:58
SquarismNä? Jag har kört ultimate i flera månader07:58
Squarismsen jul faktiskt07:58
E3-FiskSquarism,  haha ofta? jag har alltid kört premium. står att jag måste ha det också.07:58
E3-Fiskhämta ner windouche versionen annars och kör under wine, fungerar det också07:58
SquarismAsså, jag skojjar inte07:58
BirdstreamUltimate har iaf funkat med Linux klienten förut va jag vet. Kör själv premium, men farsan har ju ultimate.. får höra med honom om hans oxå lagt av.. :S07:59
Squarismjag hade premium till i julas07:59
derfiannån som har koll på om ubuntu paketerar freerdp?08:01
larsemilderfian: freerdp-x11 - RDP client for Windows Terminal Services08:03
HakanSEn liten undersökning: Använder ni Ubuntu (eller dess officiella varianter. Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Ubuntu Studio)?08:04
Birdstreamverkar så.. sedan 10.10 iaf http://packages.ubuntu.com/search?keywords=freerdp&searchon=names&suite=all&section=all08:04
larsemilHakanS: jag kör xubuntu för tillfället eftersom gnome3 och unity suger. :D08:05
derfianlarsemil: tack, sitter inte vid nån ubuntumaskin för tillfället. vilken version är det?08:05
HakanSSjölv kör jag Kubuntu.08:06
HakanS*Själv08:06
itmannenHakanS  Ubuntu 11.1008:06
* andol har även han bytt till Xubuntu/Xfce08:06
derfianBirdstream: tack, såg inte din länk08:07
E3-FiskHakanS,   Jag sitter under slackware08:08
bamsefarHaha08:09
andolderfian: För versionsinfo etc, se https://launchpad.net/ubuntu/+source/freerdp08:09
Birdstreamderfian: vassego. sry skulle ju lagt till ditt nick.. :) hehe08:10
larsemilandol: du ska då alltid göra som jag.08:12
phnomE3-Fisk: Nej, de enablade ultimate i linux-preview för ett bra tag sen.08:13
phnomunlimited*08:13
andollarsemil: Japp, alldeles för jobbigt att komma på något eget.08:13
E3-Fiskphnom,  Jasså? visste jag inte08:14
phnomSen sommaren 2010, ungefär08:17
=== haffe_ is now known as Haffe
E3-Fiskalltså haha, uppgraderade på laptopen från 11,04 till 10.10 och då kommer jag inte så jag får se menyer eller något. bara en bakrundsbild som inte ser ut som ubuntus egna :P08:23
E3-Fiskså gick in i terminalmode eller vad man nu säger och instllerar KDE : >08:24
E3-Fiskhoppas det kommer fungerar bara08:24
HakanSEn påminnelse om release-party i Göteborg ikväll: http://loco.ubuntu.com/events/ubuntu-se/1319/detail/08:42
itmannenDetta tips kanske ni redan känner till. Men ett smart sätt att öppna Nautilus som root är detta via terminalen: gksudo nautilus08:44
itmannenSjälvklart så måste man ha gett root ett lösenord först :)08:45
itmannensudo passwd root08:51
HakanSitmannen: gksudo innebär inte att man startar ett program som användare "root". följaktligen behöver man heller inte ha gett root ett lösenord.09:00
itmannenHakanS  Ok.09:01
HakanSSudo, och gksudo, tillåter en auktoriserad användare att temporärt utöka sina rättigheter genom sitt egna lösenord istället för att behöva veta lösenordet till root-kontot.09:02
itmannenHakanS  Måste användaren vara med i gruppen root ?09:03
antiivisudo09:03
bamsefarVarför vill man köra nautilus som root?09:03
itmannenbamsefar  Säger inte det sig själv. ? Vissa saker kan man inte föändra utan att avra just root09:04
itmannenJisses vliken stavning09:05
itmannenSuck09:05
portuguese_latinhi09:05
portuguese_latini'm looking for a nice swedish girl to talk09:06
itmannenWrong place09:06
portuguese_latinwhy09:07
itmannenThis is ubuntuchannel09:07
portuguese_latinwhat's that?09:07
itmannenLinux/Ubuntu09:08
kodeinchannel for lonely men. no women.09:08
portuguese_latinthank's09:08
itmannenPrata för dig själv du !09:08
kodeinnej, jag för kanalens talan09:10
itmannenIn your dreams09:10
kodeinjag är ledsen att behöva göra dig besviken, men du existerar inte i mina drömmar.09:11
itmannenEller på Svenska. I fablerans värld09:11
itmannenDet tackar jag för.09:11
itmannenSynd att detta inte funkar längre: wget http://g-scripts.sourceforge.net/nautilus-scripts.tar.gz09:13
itmannenGick bra i 11.04. men nu är det stopp09:14
kodeinvadå, har wget gått sönder för dig?09:14
itmannenSjälva scriptet09:14
itmannenTar det från början: cd ~/.gnome2/nautilus-scripts09:16
itmannenwget http://g-scripts.sourceforge.net/nautilus-scripts.tar.gz09:16
itmannentar zxvf nautilus-scripts.tar.gz09:16
itmannenKlart (Borde vara iaf)09:16
itmannenFunkade bra i 11.04 med gnome309:17
itmannenScripten finns där men dom funkar tyvärr inte i 11.10 tydligen09:20
kodeinfast nu har jag ju hört att du har enorma insikter i det här med data, så det borde ju inte vara nåt problem alls.09:20
itmannenDet stämmer bra det. Så det kommer säkerligen att fixa sig.09:21
itmannenUndrar om jag skulle ta och åka ut och göra samhället osäkert ?09:40
Philip5jaha09:40
itmannenKloka ord :)09:41
Philip5japp, sånn är jag09:41
itmannenHur går det med ditt projekt ?09:42
Philip5har precis gjort mig lite impoperlär hos sysadmin och kanske uppfattats som lite av en besserwisser på ett ställe jag sitter ute på jobb på.09:42
itmannenAjdå. Fick dom smisk på fingrarna09:42
Philip5killen verkar ha lite dålig koll och jag hade lite synpunkter som jag själv så klart tyckte var konstuktiv kritik men han tog det nog som personligt att han brast i sin kompetens09:43
Philip5jo lite09:43
itmannenMen huvudsaken det var sanningar du leverade09:43
Philip5hade lite förslag på lösningar och ändringar och fick då höra att sysadmin levt på dogmen "nä det där går inte" fast det visst gör det09:44
Philip5:)09:44
itmannenDu tramapde på deras ego09:44
Philip5tydlligen09:44
Philip5är en arbetsplats som har en it-kille och han gör väl även lite annat men kanske inte är vassaste sysadmin09:45
Philip5ingen Barre direkt09:45
Philip5itmannen: vilket projekt tänkte du på?09:46
itmannenDet finns mycket kosmetika i vår Herres hage. Som sen visar sig falsarium. Jag tänkte på detta med Digikam09:46
Philip5fixat09:47
itmannenBra ? Du är snabb du :)09:49
Philip5ska fixa en patch för ett annat paket som digikam är beroende av som kan göra att det krachar för vissa som ska importera från vissa kameror09:49
itmannenOk09:49
Philip5jodå, bara jag själv hade uppgraderat så såg jag ju till att jag får senaste digikam för egen del09:49
Philip5sedan var det en del som mailade och var på mig om att fixa paketen till 11.1009:50
itmannenMen så Digikam uppdateras per automatik nu då via din ppa09:50
Philip5ja09:50
itmannenPerfekt broder09:50
Philip5du kör digikam eller? men inte kde09:51
itmannenDigaikam har jag men inte KDE. Ubuntu 11.1009:51
Philip5bygger min med lite annorlunda stödpaket än den officiella också09:51
Philip5updaterat lite underliggande paket och lite mer funktion09:52
itmannenDå ska jag köar update så jag får den nyaste från dig09:52
HakanSPhilip5: Den nya datorn kom igår kväll. Hade den ihopmonterad vid midnatt, så har inte installerat något än.09:52
Philip5HakanS: waaaaahyyy.... välkommen till nutiden :)09:52
itmannenMen nu ska jag ut och trakassera samhället. Vi ses folket09:53
Philip5jo jag borde tänka på att ta lunch09:53
HakanSPhilip5: Tack.09:53
Philip5HakanS: så du har inte hunnit uppleva hur snabb den är än då?09:53
HakanSPhilip5: Här kan du se värdena för den gamla: http://openbenchmarking.org/result/1110194-LI-HAKANS0892009:54
HakanSPhilip5: Det blir nog en hisnande upplevelse.09:54
Philip5kan bli kul för dig att jämföra09:55
HakanSPhilip5: När jag kollat värdena för i5 2500K så verkar det som att den nya blir 15-20 ggr så snabb.09:55
Philip5lol, det är en del skillnad09:56
Philip5men det är ju då  det är extra kul att uppgradera. inte alltid lika kul när man pröjsar en massa för prylar och kanske får en 15-25% som man nästan inte märker i praktiken09:57
Philip5nä nu är det lunchdags09:57
Philip5ciao så länge09:58
Kirill^Nån som installerat en hp-tg3 drivare tidigare?12:08
ameliaKirill^: ja.12:26
ameliaKirill^: det är la bara att köra?12:26
itmannenHipp hipp hurra. Ubuntu fyller 7 år idag12:41
itmannenSe historien här : http://www.omgubuntu.co.uk/2011/10/ubuntu-7th-birthday-today-look-back-at-where-it-all-began/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+d0od+%28OMG%21+Ubuntu%21%29&utm_content=FaceBook12:42
itmannenNu ska jag ladda in 4.10 (Warty Warthog) i min Oracle VM. Nostalgitripp12:44
itmannenDet fanns redan då för 64-bitars12:45
Kirill^amelia: Fick att jag saknade en sak... Vart inte direkt klockare :(12:45
phnomitmannen: Det är ju bara nostalgi om du faktiskt var med och körde det när det släpptes, och då minns förr, när det var bättre.12:52
itmannenphnom  Jag började före ubuntu12:53
itmannenMen visste aldrig vad jag gjorde :D12:53
itmannenSen så var nog inte allt bättre förr.12:54
Kirill^Ska ta och testa igen ikväll :)12:55
itmannenDet jag började med hette knoppix12:55
HeMandet jag började med hette sls eller om det var yggdrasil12:57
Nafallozipslack for mig12:58
Kirill^Började faktiskt med Red Hat en gång i tiden när det begav sig. :) Ångrar att jag inte fortsatte med det faktiskt. =/13:06
Haffekodein:13:13
kodeinHaffe:13:13
HaffeHej.13:16
kodeinHej.13:17
Kirill^delhage: När slutar utbildningar på fredagar?13:19
Kirill^utbildningarna*13:19
itmannenphilp5 Jag har nu version Version 2.1.1 av Digikam. Är det sen senaste ?13:22
=== Guest76282 is now known as einand
delhageKirill^: beror på vilken14:13
Kirill^RH124 som slutar den 11 november, men vi kan ta det imorgon då jag åker hem nu. :)14:14
Kurdistangrattis på födelsedagen buntu14:14
kodeintänk, både stefan raab och ubuntu födda samma dag14:16
Kurdistanhttp://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=6&t=5517414:22
Kurdistanämne tillägnad Ubuntus årsdag14:23
whomeeusch, ska man gå hem för dagen kanske :/14:46
kodein14:46
whomeeok :(14:46
Barrego' eftermiddag14:52
delhagemors14:54
realubothttp://www.dn.se/dnbok/dnbok-hem/gratis-bocker-fran-dn-och-bookboon#bookboon:it15:34
realubothttp://bookboon.com/external/dagens-nyheter/it/c-programming-in-linux15:34
CasperNoooh15:38
Birdstream-mobilHar en liten fråga. En polare lämnade en extern usb hdd till mig för att se om jag kunde rädda ngt då den rasat och Windows inte ville veta av den alls. Den tuggade en bra stund innan ikonen dök upp men försökte man öppna den påstod Windows att den behövde formateras..15:45
HaffeHar du prövat att kolla på den i ubuntu?15:46
Birdstream-mobilSå...jag körde in den i min ubuntu-burk och kunde då komma åt filerna. Visserligen gick det långsamt att läsa filerna och det tog några timmar innan den blev klar... :s15:47
HaffeJahaja.15:48
Birdstream-mobilMen de mesta gick att rädda bara några filer som vart korrupta. Sen tänkte jag testa att formatera den.. vilket naturligtvis resulterade i läs/skrivfel. Disk kaputt tänkte jag men sen testade jag att partitionera den med GUID tabell istället för MBR... och tada! Skiten funkar perfa15:51
HaffeHmmmm.15:51
HaffeTror ni att det går att byta 1x160 gb SATA + 2x80 gb SATA mot en WLAN-AP?15:52
Birdstream-mobilfrågan e.. varför? :s varför får jag läs & skrivfel när jag partitionerar den med MBR?15:52
Birdstream-mobiliofs bara acceptera magin i de hela men ja antar att hans winblows inte kommer kunna läsa den då lr?15:54
HaffeHar du räddat datan?16:04
HaffeDet är kanske värt att bara formatera disken.16:04
Birdstream-mobilSedan wipade jag partitionen och skulle formatera.. gick inte16:07
cahootskulle du lita på den disken mer öht?16:08
Birdstream-mobilJa jag rädda datan .. tog skitlång tid16:08
Birdstream-mobilMen ändrade jag partitionstyp till GUID ist. för MBR så kunde jag formatera den... kopierade tillbaks alla filer. Inga fel alls16:09
Birdstream-mobilS.M.A.R.T rapporterade bara 1 trasig sektor..16:10
Birdstream-mobilNormalt ska ju disken kunna reallokera ett visst antal trasiga sektorer till en reservyta men den trasiga sektorn kanske var just MBR?16:12
Birdstream-mobilGUID har ju redundans på partitionstabellen va ja fattat?16:13
realkhadaffiRebellerna gick på att vaxdockan jag gömde i tunneln var diktatorn.18:19
* realkhadaffi skrattar som en James Bond-skurk.18:19
itmannenrealkhadaffi  Vilket tur du informerade om detta. Jag trodde att en stor man gått ur tiden :D18:22
Kurdistanvad man avskyr den imperialistiska och kapitaliska systemet18:23
Kurdistanoch hycklar väst18:23
Kurdistankhaddafi som var USA och väst hantlagare har idag fått lämna jordelivet18:23
itmannenKurdistan  Se så. Lugn och fin nu :)18:23
Kurdistanitmannen: sanningen är att väst och USA är mänsklighetens värsta fiende18:24
Kurdistanej värsta utan största18:24
itmannenKurdistan  Den frågan tänker jag inte ta upp till diskussion här min vän :)18:25
Kurdistanitmannen: vi behöver inte diskutera något. allt är fakta.18:25
itmannenKurdistan  Kankse från din synvinkel. men det är inte lika med allenarådande sanning. Men nog om detta18:26
Kurdistanitmannen: det är känsliga saker, men vill du ha fakta så kan jag ge dig även västerländska sådana.18:27
itmannenKurdistan  Nädå. Det behövs inte18:27
BarreKurdistan: två frågor, 1: varför tror du att detta är rätt plats att prata om detta? 2: Varför tror du någon är intresserad av din politiska ställning och åsikter?18:28
KurdistanBarre: :) jag behövde avreagera mig efter en tung kvällskurs.18:28
Barrefel forum18:28
itmannenJag funderar på att ställa ut en dator på balkongen och fjärrstyra den18:29
KurdistanBarre: jag bryr mig föga om vad du/ni tycker om mina politiska åsikter eller min ställningstagande till den västerländska hycklerin.18:29
itmannenBarre  Detta är fel forum för mycket som skrivs utan att det kommer protester från OP18:29
itmannenBarre  Nu vet jag iof inte om du är OP18:30
BarreKurdistan: spelar du naiv och troll eller är du på på riktig.. om du läser topic och funderar ett par minuter på hur du agerar och återkommer sen?18:30
itmannenBarre  OSA18:31
KurdistanBarre: vem kallar du för troll? Det verkar vara vanligt ord som somliga inom cybervärlden använder. Jag håller mig inte on-topic, men det är väl bara kolla på loggarna hur många som följer regelboken.18:31
KurdistanDu är själv inte renlärd.18:32
itmannenKurdistan  Helt rätt !18:32
KurdistanBarre: städa först utan för din dörr, innan du slänger skit på min.18:33
HakanSSansa er nu.18:33
itmannenKurdistan  Men du borde veta att OP här silar mygg och sväljer elefanter efter eget gottfinnande18:34
itmannenHakanS  åsikter om kanalen måste ni nog finna er i.18:35
HakanSDet bästa är att föregå med gott exempel. Bara för att andra begår fel (off-topic-inlägg), så måste man inte göra samma fel själv.18:36
KurdistanHakanS: jag ska sansa mig. Jag har stor respekt för dig. Egentligen samtliga här. Dock ska ingen spela laban på min bekostnad.18:36
KurdistanDå skiter jag om personen är min far.18:36
itmannenOch inget svar från Barre på mina frågor. Vad kan det bero på ?18:36
itmannenEtt politiker forum är det såklart inte. Men frågor gällande kanalen måste tas på allvar. För detta är väl ingen diktatur ?18:38
x_link..........18:38
x_linkWhop whop18:38
Kurdistanx_link: :) idag kommer jag följa din dans.18:38
Kurdistanbara våga sov innan det18:38
Kurdistan*sova18:39
x_linkJag skulle lägga mig igår, men precis när jag skulle lägga ner datorn så ståg jag att den var 23:57, så jag stannade uppe 3 min extra för #ubuntu-se skull18:39
itmannenHakanS  Varför får jag ingen respons från dig på vad jag skriver ?18:40
realkhadaffiDet var så här det började i Libyen också. Folk slutade lyda överheten.18:40
Kurdistanx_link: :( jag sov ju innan dig.18:40
x_linkYes18:40
Kurdistanrealkhadaffi: nej det är inte sanningen.18:41
Kurdistanär det vad svenska blaskor skriver?18:41
HakanSitmannen: Respons på vad?18:41
itmannenHakanS  Som jag skrev. På mina åsikter om kanalen och OP tex18:42
realkhadaffiHakanS: Jag är ny här. Jag hoppas att det är ok om jag gömmer mig här ett tag. Det är lite körigt hemma just nu.18:42
itmannenrealkhadaffi  :D18:42
Kurdistanrealkhadaffi: :) du driver inte med HakanS. jag spelar lokalpatriot.18:43
HakanSrealkhadaffi: Bara du följer kanalens regler, TOPIC: Diskussioner om Ubuntu, på svenska. Samt FOSS, *NIX, nätverk och datorer i allmänhet.18:44
KurdistanHakanS: for president. :)18:45
KurdistanHakanS: du måste ha kilometer lång stubin.18:45
itmannenDet är fullt ok att OP agerar. men då ska det ske i rättvisans tecken. Och dom ska inte som strutsen stoppa huvudet i sanden ibland.18:45
itmannenKurdistan  Jisses. Har du mycket Bregott hemma ? :)18:46
HakanSitmannen: Det är inte alltid det finns någon OP här.18:46
itmannenHakanS  Tittar man på listan så är det ett helt gäng18:46
Kurdistanitmannen: jepp när det kommer till HakanS.18:47
BarreKurdistan: jag förstår inte varför du är otrevlig, jag ber dig bara att hålla dina politiska åsikter borta från denna kanal, en trevlig diskussion untanför ämnet har jag personligen inga problem med, men polisiska diskussioner slutar oftast inte bra..18:47
HakanSitmannen: Att de är inloggade betyder inte att de är inne och läser hela tiden.18:47
itmannenKurdistan  Ok. Även om någon är duktig så sätter jag för min del aldrig någon på en pedistal18:48
Kurdistanitmannen: :) ju, när denne kommer från rätt stad. :)18:48
HakanSitmannen: Det är inte så konstigt att Kurdistan smörar för mig. Hans föräldrar bor bara en kilometer från mig. ;)18:49
Barreitmannen: nej, jag är inte OP, jag diskuterade med Kurdistan och hade inte tid att svara eftersom jag även jobbar. Det var inte för att vara otrevlig jag inte svarade med det samm..18:49
=== realkhadaffi is now known as realubot
realubotHej alla. Jag var ute och köpte tidningen bara. Jag hoppas att jag inte har missat något?18:50
KurdistanBarre: jag håller med dig delvis. jag behövde inte dela med mig av min frustration. den mänskliga idiotin gör ju ingen gott. dock så gillar jag inte när du spelar polis på min bekostnad när du själv mellan åt kommer med övertramp. må de inte vara av politisk karaktär. övertramp som övertramp. eller?18:50
itmannenHakanS  Jo det vet jag. Men enligt mig så väljer och vrakar OP vad dom ska påtala. För ser dom ena sekunden så borde dom nog se några sekunder efteråt också18:50
itmannenBarre  Ok.18:50
itmannenHakanS  Jo det ante mig att det var något gällande inbördes beundran :) Hm grannar18:51
HakanSitmannen: Som sagt. Det bästa är att föregå med gott exempel.18:51
itmannenHakanS  Det är jag medvetet om. Jag bara regerar på OPs flathet eller orättvisa tillrättavisningar.18:53
realubotJag håller faktiskt med itmannen. op har varit ganska selektiva med att bedöma folks beteende i kanalen.18:53
realubotDet har inte alltid varit samma måttstock alla gånger.18:54
itmannenrealubot  Amen broder18:54
cahootblanda för Guds skull inte in religion18:54
itmannencahoot  Varför inte ? Ubuntu är ju Guds gåva till mänskligheten18:55
propusnågon som har en lösning på hur jag ska komma åt en disk som är krypterad.. som inte känner igen passwordet?18:56
itmannenpropus  Du efterfrågan någon hacker mao :)18:56
BarreKurdistan: jag spelar inte polis, jag ber dig bara vädra dina åsikter i ett annat forum. tack!18:58
KurdistanBarre: jag uppfattade din tillvisande av den sorten. Om det inte var din mening, är jag tillräckligt stor för be om ursäkt.18:59
itmannenBarre  Då får vi hoppas att allt sportssnack i tid och otid också håller sig till rätt forum. Eller hur ?18:59
BarreKurdistan: jag är inte ute efter en ursäkt, jag anser inte att du har något att be omo ursäkt för. Jag ber dig bara att hålla politiska diskussioner borta från denna kanal.19:00
madbearcalm the fuck down19:01
madbeari is here19:02
itmannenEller alla diskussioner och frågor om windows också för den delen19:02
realubotpropus: Brute force?19:02
realubotpropus: Om lösenordet inte är tillräckligt starkt?19:02
madbearfyfan windowsanvändare19:02
madbearborde bli av med datorkörkortet19:03
madbearusch19:03
realubotpropus: Programmet john?19:03
realubot"john, mostly known as John the Ripper, is a tool designed to help systems administrators to find weak (easy to guess or crack through brute force) passwords, and even automatically mail users warning them about it, if it is desired.19:03
realubot"19:03
realubotmadbear: Vad är det nu madbear ?19:04
madbearjohn my dawg19:04
madbearsup realubot19:04
propusrealubot: okey.. thanks :)19:04
itmannenmadbear  :) Nja det är kanske att ta i. Men dom har inget här att göra. men det konstiga är att det rent allmänt är linuxfolk som hjälper dom IRL19:04
realubotDet är helt ok. Hur är det med dig? Varför är du så arg?19:04
madbearsteve fuckin ballmer19:04
madbearjävla tok19:05
realubotVad har han gjort nu?19:05
realubotmadbear: Har han varit dum mot dig? Om han är dum mot dig så tycker inte jag att du ska leka med honom mer.19:05
madbearhaha19:05
madbearman måste vara ingenjör för att klara av en androidlur säger han19:05
madbearwindows fån ska vara så jävla mycket bättre19:06
realubotHan i så han spricker den där Ballmer.19:06
realubot*Han tar i19:06
madbearjepp19:07
realubotpropus: Vilket program använder du för att låsa upp krypteringen då?19:07
itmannenmadbear  Varför måste du fylla ut dina skrivningar med svordomar ?19:07
Kurdistanmadbear: :) reagerar du på ballmers uttalande om android?19:07
madbearja och att han är så jävla dum19:07
madbearitmannen: sry brukar ordbajsa så19:07
Kurdistanmadbear: är du förvånad? liknande sak sa farbror gates om linux.19:07
madbeardet ger +poäng19:07
madbearja men gates han ser ju förfan ut att vara 12 år så kan man säga nåt dumt om killen? :/19:08
itmannenmadbear  sry ?19:08
madbearsorry för alla jävla svrdmr19:09
madbearvilken bra förkortning jag presis skapade eller? svrdmr?19:09
madbearprecis19:09
madbearT_T19:09
realubotDet går ju att ta bort vissa bokstäver ju texter och ändå så läser man texten utan problem.19:10
realubotDet är vissa vokaler eller något som man kan plocka bort utan att texten blir svårläst.19:11
madbearmm jg lste dt19:11
madbear:D19:11
realubotMm, typ så.19:12
itmannensudo apt-get install svrdmr19:12
propusrealubot: standard klienten i ubuntu 11.1019:13
realubotpropus: Den som krypterar Hemkatalogen? Du behöver en phassphrase för att låsa upp krypteringen av Hemkatalogen från en annan installation. Det räcker inte med lösenordet.19:14
propusrealubot: ingen aning.. de är iaf en av mina storage diskar som bråkar.. och tyvärr den som jag har alla serier och filmer på.. ;/19:15
realubotpropus: Det räcker inte med användarens vanliga lösenord. När du har installerat Ubuntu första gången så kommer Ubuntu att be dig skapa en phassphrase för att komma åt disken externt. Den phassphrasen listar du aldrig ut.19:15
realubotDen är riktigt stark.19:15
propuskk19:15
realubotpropus: Hur bar du dig åt för att kryptera disken då?19:16
propusrealubot: i disk utility när jag formaterade den.. jag vet vad jag satte för password... men får "cryptsetup exited with exit code 255: no key available with this passphrase"19:19
realubotMåste man ha en hash att cracka med John the Ripper?19:20
propusingen aning..19:21
realubotpropus: I värsta fall är det så att du måste montera disken på samma system dom du krypterade den och att du måste ha en phassphrase-nyckel för att komma åt innehållet på från ett annat system. Som med en krypterad Hemkatalog.19:21
realubotpropus: Jag läser något om att error code kan ha med en uppgradering att göra. Har du testat att boota en Ubuntu Live och komma åt disken från Live CD?19:24
propusrealubot: nej har inte provat de.. får göra ett försök.. men de konstiga är ju att jag har 2 storage diskar.. och de är bara den ena som bråkar... den och ändå formaterades dom på samma system med samma password och passphrase för hemkatalogen19:26
HeManom det är "vanlig" disk-krypto så ligger nyckeln på disken och man öppnar den passfrasen19:26
HeMannyckeln kan inte bytas eftersom det kräver att man krypterar om hela disken med den nya, däremote kan man lägga till och ta bort passfraser19:27
realubotHeMan: Vad händer om man krypterar en extern hdd och sedan ominstallerar systemet där man gjorde krypteringen?19:27
HeManrealubot: det ska inte vara något problem19:28
realubotHeMan: Ok.19:29
itmannenMen vem har statshemligheter  privat så man måste krypter sina HD ?19:30
HeManjag kör det mest för att jag tycker det är intressant19:32
HeManssh-nycklar och gpg-nycklar är ändå skyddade av passfraser19:33
HeManmen jag krypterar bara /home19:33
itmannenVad jag förstår så tar dem betydligt mer kraft från datorn att läsa från en krypterad hd19:33
HeManjo det är stor skillnad19:33
HeManokrypterat så ger min ssd ungefär 200 MB/s19:33
HeManoch krypterat ligger den på 80 MB/s19:33
HeManden låg på 40 MB/s på min gamla dator...19:34
itmannenÄr det verkligen värt denna misnkning ?19:34
HeManjag har så små filer som läses från /home så det är nog inte märkbart19:34
HeManmen däremot slutade jag ha krypterad  /19:35
HeManoch om jag då behöver fart för tex bygga en kärna eller en buildroot så kan jag lägga det på /var/tmp19:36
itmannenDet enda senario jag kan se med krypterad HD är att förhindra tex piratbyrån att komma åt filmer vid ett ev. tillslag19:36
cahootkryptera filmer verkar bisarrt19:36
HeManjag har labbat med krypterad disk i virtuell maskin19:37
itmannenHeMan  Labba kan alltid vara roligt19:37
HeManoch det som går snabbast är att kryptera inne i den virtuella maskinen19:37
HeManför då kan virtio göra sitt magic stuff19:38
arandOm man har lösenord ligger i plaintext är det väl också relevant, e.g. i en webbläsare, eller i ~/.irssi ...19:38
HeManjo19:38
itmannenMen nu gott folk. rast vila19:38
larsemilNu kissa och sen krypa ner i sängen19:42
itmannenHar du inga vuxenblöjor ?19:43
propushaha19:43
realubotVilka är ni? Vad är det som pågår?19:58
BarreHeMan: vad gör virtio för magi?19:58
HeManBarre: kopierar datat snabbare mellan virtuell maskin och fysisk maskin19:59
larsemilHeMan: så man bör köra med det? jag skapar oftast mina maskiner utan virtio19:59
HeManBarre: eller rättare sagt, mellan virtuell maskin och "riktig" device20:00
HeManlarsemil: jo virtio borde du nog köra20:00
delhageanvänder inte emulerade drivisar20:00
delhagevirtio gör stooor skillnad20:00
HeManlarsemil: ren throughput är inte så himla stor skillnad men lite blandad last blir det stor skillnad på20:00
BarreHeMan: jo, men det är ju flytten mellan virtuell och fysisk.. förstod det som att den gjorde något magiskt med själv krypteringen...20:01
delhageeller, inte emulerade "drivisar", drivisar för emulerad hårdvara menade jag20:01
HeManBarre: njae, det blir bara bättre prestanda eftersom kopieringen från virtuella maskinen går fortare20:02
BarreHeMan: jag förstår20:02
delhagetänk paravirt20:03
larsemildelhage: klarar ni er från kval?20:04
delhagevi får se20:04
delhagemåndagen var ju positiv20:05
larsemilbrage är så illa tvungna att kvala.20:06
delhagevet du mot vilka än+20:07
delhage?20:07
larsemiljag hade gärna sett både dalkurd och brage i superettan nästa år men dalkurd lär ta lite poäng nu i sista omgången20:07
larsemildelhage: nej inget är klart.20:07
delhageok20:07
larsemilhade helst släppt det där nu när hockeyn kört igång20:09
delhagehockey? vad är det?20:11
Kurdistanlarsemil: heja dalkurd. :)20:16
larsemilKurdistan: +120:18
Kurdistanlarsemil: egentligen bryr jag mig inte så mycket om dem.20:18
Kurdistanmen det är roligt attt det går bra för ett kurdisk lag i sverige20:18
larsemilja. har fått för mig att de är lite kända inom den kurdiska världen internationellt20:21
delhagesom assyriska här?20:23
Kurdistanlarsemil: ja hyfsad i alla fall.20:23
Kurdistanlarsemil: skillnaden är att det finns bra kurdiska lag utanför europa.20:23
Kurdistanhewler (erbil på svenska) är ett av asiens bästa fotbollslag20:23
Kurdistaniraks nr 120:23
Kurdistani den turkiska delen av kurdistan finns det rad av bra lag20:24
Kurdistansivas spor20:24
Kurdistandiyarbakirspor20:24
Kurdistanpga kurdernas land är delad mellan olika stater20:24
larsemiljag vill åka till kurdistan någon gång. fantastisk natur. berg, öken.20:24
Kurdistanså får de en annan erkännande20:25
Kurdistanlarsemil: kurdistan är ungefär i samma situation som katalonien men betydligt svårare situation.20:25
Kurdistande det inte bara finns en centralmakt att bråka med :)20:25
Kurdistanlarsemil: :) sedan finns det världskända kurdiska fotbollsspelare.20:26
Kurdistanhamit altintop (bröderna altintop).20:26
Kurdistanförra storspelaren hasan sas20:26
delhageohhh, Hasan Sas! coolast ever20:26
delhagejag minns VM 200220:26
KurdistanMehmet Topal (spelar i valencia).20:27
Kurdistanja det finns rad andra20:27
delhagehan gjorde mål, och istället för målgest snyter han sig i handen och springer ner på egen planhalva igen, "business as ususal" typ20:27
Kurdistani sverige finns: malmö talangen hamad och gais har mervan.20:28
Kurdistanbåda spelar i u-21 landslaget20:28
Kurdistan:) sedan finns många andra. för något år sedan köpte Barcelona en kurdisk supertalang jag glömt namnet på.20:29
Kurdistangår allt väl för honom blir han den nästa stortalangen i barcelona20:29
Kurdistanfår se om han pallar trycket20:29
Kurdistan:) off-topic men sport är roligt20:30
larsemilnu sova20:31
Kurdistanlarsemil: sov gott.20:31
Kurdistan:) jag lovat mig själv bevittna x_link dans.20:31
Kurdistanså jag kommer vara vaken ett tag till20:31
realubotKurdistan: Har inte kurderna ett visst självbestämmande i norra Irak?20:33
Kurdistanrealubot: yes.20:33
Kurdistanrealubot: vi tar det via pm. jag har svävat i off-topic land för länge idag. :)20:34
realubotKurdistan: http://english.aljazeera.net/news/europe/2011/10/2011102092555805736.html20:35
markus_hello, råkade glömma att jag har inget nvidia-kort och installera nvidia drivers20:44
Kurdistanmarkus_: hur installerade du drivrutinen?20:45
markus_la till en ppa. sudo apt-add-repository ppa:ubuntu-x-swat/x-updates20:45
markus_borde jag installera ppa-purge först?20:45
markus_alltså grafiken fungerar så jag kan använda datorn bara väldigt buggigt20:45
Kurdistanjockey-gtk bör inte visa nvidia drivrutiner om du inte har nvidia.20:46
markus_kör kubuntu för att testa lite.20:46
Kurdistanmarkus_: brb. hjälper dig snart.20:46
markus_Att bara ta bort ppa-n räcker inte?20:46
markus_jag har ju sandy bridge med inbyggd grafikdel20:47
Kurdistanmarkus_: öppna terminalen och skriv: cat /etc/X11/xorg.conf | grep 'Driver'20:47
arandmarkus_: Jo, ppa-purge är att rekommendera.20:47
Kurdistanmarkus_: återkom med svaret. behöver gå på toa.20:47
arand(I allmännhet när det gäller att bli av med PPAn)20:48
markus_Kurdistan: tack, men den filen finns inte20:48
markus_arand: men kan jag göra det i efterhand?20:48
arandVet ej, men det går ju enkelt att lägga till och sen ta bort igen via ppa-purge20:49
Kurdistanmarkus_: sudo kwrite /etc/X11/xorg.conf och kolla vad som står bredvid driver.20:49
Kurdistanmarkus_: har du onboard intel kort och sedan ati/nvidia?20:52
markus_nej, jag har sandy bridge intel grafik, ej dedikerat grafikkort20:52
markus_problemet är att jag inte hittar xorg.conf20:52
markus_är det annorlunda på kubuntu?20:52
Kurdistanmarkus_: jag kör inte kubuntu eller ubuntu.20:53
Kurdistandock bor xorg finnas på samma ställe20:53
markus_app-defaults  default-display-manager  rgb.txt  xinit  Xreset    Xresources  Xsession.d        Xwrapper.config20:53
Kurdistanmarkus_: är du samma person som: http://ubuntu-se.org/phpBB3/viewtopic.php?f=219&t=5516420:53
markus_cursors       fonts                    X        xkb    Xreset.d  Xsession    Xsession.options20:53
markus_det är filern i /etc/X1120:53
markus_Kurdistan: nej :)20:54
markus_störande att jag inte hittar xorg.conf :/20:54
Kurdistanmarkus_: så du kör utan xorg.conf20:54
Kurdistanhttp://www.osguides.net/operation-systems/217-how-to-create-xorgconf-in-ubuntu-910.html20:55
Kurdistansudo service gdm stop, vad blir det istället för gdm i den nya ubuntu?20:55
Kurdistanlightgdm?20:55
markus_jag vill iofs inte starta xorg.conf :) jag purgar å ser vad som händer20:56
Kurdistanmarkus_: https://wiki.ubuntu.com/X/Config20:57
markus_s/starta/byta ut/20:57
Kurdistansudo Xorg -configure20:58
markus_brb20:59
markus_förhoppningsvis20:59
Kurdistanni som upplevt kernel panic20:59
Kurdistanvad är det för något?20:59
Kurdistannever mind :) jag sökte på det.21:00
Kurdistanär det någon som upplevt kernel panic?21:00
HaffeJo, det visade sig vara läsfel på hårddisken.21:01
KurdistanHaffe: problem med disken?21:02
HaffeJa.21:02
HaffeDen gav upp en vecka senare.21:02
barzamKurdistan: varför undrar du om kernel panic? problem?21:03
Kurdistanbarzam: var nyfiken om den påminner om windows blåa skärm21:03
Kurdistaneller inte21:04
gusnanKurdistan, http://en.wikipedia.org/wiki/File:Linux_kernel_panic-v2.jpg21:05
Kurdistangusnan: danke.21:05
BarreKurdistan: jupps, hade en trasig DIMM som sporadiskt orsakade kernel panics för nått år sen.. tog ett tag innan jag hittade vad det var..21:06
KurdistanBarre: DIMM? Jag är nybörjare. :)21:07
BarreKurdistan: minneskapsel 0)21:07
Barreett RAM minne alltså21:08
KurdistanBarre: tack nu blev det klarare.21:08
Barrebamsefar: what about gingerbread and above!!??!!??! =) http://www.headweb.com/sv/ipad21:10
bamsefarBarre: Lugna sig! :)21:12
Barrebamsefar: nej!21:14
Barre:)21:14
Kurdistanwb markus_21:15
markus_hello igen, av någon anledning fungerar mina grafikdrivrutiner sämre nu än när installationen var färsk21:16
markus_tack21:16
Kurdistanmarkus_: kör du intel plus nvidia/ati?21:16
markus_Jag har inte nvidia utan sandy bridge intel-grafik21:16
markus_endast21:16
markus_Lite fundersam på vilken drivrutin jag använder nu, vilken som var innan(som fungerade bättre) och vilken jag bör installera21:17
markus_Det fungerade som sagt ganska bra förut, var lite slött att scrolla i browsen och gick ej att spela hd-upplöst film så bra21:17
Kurdistanmarkus_: av det jag läst mig till så är intel med nya kärnan ingen vidare21:17
Kurdistantydligen ska 2.6.9 vara bättre21:18
markus_det kanske är att ge sig på xorg-edgers ppa då21:18
markus_en idé21:18
Kurdistanmarkus_: du kan läsa om sandy bridge hos phoronix21:18
Kurdistantror de skrev något om nya kärnan med sandy bridge21:18
markus_Är 3.x sämre än 2.6.9 menar du?21:18
Kurdistanmarkus_: för att inte lura dig så ta en titt hos phoronix21:19
markus_hmmmm... undra om det var för att jag uppdaterade andra paket som grafiken blivit sämre då21:19
markus_jag bara antog att det hade med ppa:n att göra, som jag nu purgat21:19
markus_tack21:19
markus_Det är annars himla smidigt med inbyggt grafikkort. Om man inte spelar räcker det ju21:20
Kurdistanmarkus_: upplevde du samma besvär när du körde i livecd?21:21
Kurdistankanske finns ytterligare paket som släpar21:21
markus_I live-cd fungerade grafiken, fast låg upplösning (tror det beror på att jag hade dubbla skärmar). Efter installation fungerade också grafiken med diverse kompositeffekter.21:22
markus_Efter jag uppdaterat lite paket och lagt till den där PPA:n blev grafiken sämre.21:22
Kurdistanmarkus_: kan du kolla synaptic (vet ej vad det heter i kubuntu, dem har nu något nytt).21:24
Kurdistanvad som tagits bord eller installerats21:24
Kurdistanannars ska det finnas i systemloggorna21:24
Kurdistanse om allt som installerades med ppat verkligen tagits bort21:24
markus_kan jag har paket från ppa:t installerade utan att ha ppa:t?21:28
Kurdistanmarkus_: jepp.21:29
markus_jag kan se att jag har xserver-xorg-video-intel installerad i alla fall21:30
markus_jag kanske ska försöka boota med gammal driver?21:35
markus_jag menar kärna21:35
markus_woohooo. nu fungerar det mycket bättre21:40
markus_jag avinstallerade allt som hette något med nvidia21:40
Kurdistanmarkus_: grattis :).21:44
markus_tack :) nu visade det sig att det går ganska bra att spela film i alla fall, hade bara råkat välja en dålig film21:46
Kurdistanmarkus_: haha.21:47
markus_kde är väldigt kompetent men betydligt mer avancerat än ubuntu, tycker jag21:47
markus_s/ubuntu/gnome/21:47
markus_standardinställningarna är: på med alla inställningar21:48
* x_link gör 00:00-dansen!22:00
Kurdistanx_link: :) härligt.22:05
x_link:D22:08
x_linkGod natt22:08
photoz"Men det finns trots allt datatjuvar som systematiskt köper upp gamla datorer och tömmer dem på data – antingen för nöjes skull eller för att försöka få tag på privat information så som lösenord och användarnamn som kan missbrukas i olika sammanhang." <-- Verkligen? Jag kan förstå om någon gör det gör nöjes skulle, men att köpa upp en massa begagnade hårddiskar för att tjäna pengar på kontoinfo låter YTTERST22:21
photozlångsökt och som en dålig affärsidé...22:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!