/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/10/25/#ubuntu-nl.txt

jpjacobsHi! weet er hier iemand een tooltje om mijn palm zire te syncen met google calendar?09:28
Guest6501hi10:11
StefandeVrieshi10:11
anaximanderjpjacobs: probeer gewoon een proggie wat caldav doet? Bij mijn weten doet google calendar dat nl. ook.10:18
=== Xano_ is now known as Xano
Guest8463hay19:58
OerHeks:-)19:58
OerHekstrouwe gast.20:00
Piratelvhe hij was hier wel bijna 40 seconden :)20:03
OerHeksja keurig.20:03
trijntjekunnen ze niet bij de website n melding zetten dat mensen GEDULD moeten hebben?20:19
PiratelvDat zou het best zijn.20:25
OerHeksik vermoed dat het onze fujisan is, die nu als fujio in offtopic hangt20:26
trijntjewie weet, datsoort dingen gaan altijd n beetje langs me heen20:29
Piratelvvraagje, kan bind9 zomaar uit de opstart lijst komen?20:38
OerHekszomaar flushen  ?20:39
Piratelvnee, gewoon niet starten. De start script staat in /etc/init.d maar hij start niet bij boot. Handmatig vervolgens wel gewoon.20:40
Piratelvmaar deze is niet gesymlinkt in enige van de rc*.d folders. . .20:42
Piratelvdus dan wordt mijn vraag meer, wat is het normale runlevel voor een server als bind?20:44
hanswhttp://en.wikipedia.org/wiki/Runlevel#Ubuntu20:46
hanswhmm, dan kom je weer een verwijzing tegen idd20:47
Piratelvhaha heb hem weer werkent. Bedankt20:50
hanswhoe?20:50
Piratelvupdate-rc.d bind9 defaults20:50
hanswah, ok20:51
Piratelvdan vindt hij blijkbaar al zijn runlevels zelf uit. Maakt mij niet uit, me symlinks staan weer waar ze horen.20:52
hanswin welk runlevel staat hij nu dan?20:52
hansw2,3 en nog wat?20:52
PiratelvVolgens mij staat hij nu in de levels 5 4 3 220:54
Piratelvja, daar staat hij20:54
hanswdus eigenlijk alles wat netwerk gebruikt20:54
Piratelven niet. Als die wiki linkt klopt is 2 een non-network mode20:54
hanswop zich is het wel handig als je dan toch dns kunt gebruiken, dat is waar :-)20:55
hanswmaar er zijn maar weinig debian gebruikers die meer dan 1 runlevel gebruiken20:56
Piratelvinderdaad, meer is ook niet nodig. 5 voor gewoon runnen. En 1 als de server koppijn heeft  ;-)20:59
hansw:-)21:01
viezerden 6 voor de windows oplossing21:02
PiratelvPrettig avond veder en gedag21:04
hanswviezerd, init 666 bedoel je?21:04
viezerdbedoeld voor windows admins met afkick verschijnselen ;)21:06
hanswbestaan die? windows admins?21:07
hanswheb er laatst 1 moeten helpen, en ik weet er echt geen reet van21:08

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!