/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/10/25/#ubuntu-no.txt

jo-erlendhva skjedde egentlig med Telepathy Tubes? Det var jo så lovende. Jeg hadde regnet med å se mange ting bruke det nå, men det ser ikke ut til å skje noe?17:04
kjesheh, jeg leste "teletubby tubes"18:16
=== hjd_ is now known as hjd

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!