/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/10/31/#ubuntu-dk-moede.txt

sbcSå er klokken otte.19:00
sbcVi har et møde (med en meget kort dagsorden). Dagsorden kan findes her:19:01
sbchttp://loco.ubuntu.com/meetings/ubuntu-dk/235/detail/19:01
sbc    Hej og navnerunde19:01
sbc    Valg af dirigent og referent19:01
sbc    Godkendelse af dagsorden19:01
sbc    Godkendelse af referat fra 26. september19:01
sbc    Eventuelt19:01
sbcFørste punkt:19:01
sbc    Hej og navnerunde19:01
* sbc er Søren (som måske er lidt alene i kanalen...?)19:02
sbcOk, da der ikke er nogen i live i kanalen, og der ikke rigtig er noget vigtigt på dagsordenen, så tror jeg bare vi siger at vi ses om en måned til endnu et spændende irc-møde :)19:07

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!