/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/11/05/#ubuntu-vn.txt

vubuntor849cach go tieng viet trong ubuntu 11.0402:27
Stanley00!ibus-unikey | vubuntor84902:27
ubot2vubuntor849: Ibus-unikey là phần mở rộng cho ibus để gõ tiếng việt một cách linh hoạt. Chi tiết về cài đặt và cấu hình cho ibus(-unikey) xem tại: http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/IBus02:27
bksupybotTitle: IBus – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)02:27
vubuntor265Hi all03:21
Stanley00!hi | vubuntor26503:21
ubot2vubuntor265: Chào bạn!03:21
vubuntor265minh vua moi cai stardic tren ubuntu tren 11.1003:21
vubuntor265nhung chua co cap nhan duoc ban anh-viet cung nhu nguoc lai03:21
vubuntor265ban co the cho minh cai pugin do duoc ko03:22
vubuntor265voi lai minh hoi them 1 cau nua03:22
vubuntor265Minh co duoc 1 ai tren http://wiki.ubuntu-vn.org/index.php/Ubuntu-VN_Repository03:22
bksupybotTitle: Ubuntu-VN Repository – Ubuntu-VN (at wiki.ubuntu-vn.org)03:22
Stanley00vubuntor265: à, cái từ điển đó, bạn phải cài bằng miror của ubuntu-vn hoặc virror á03:23
vubuntor265vay cho minh hoi03:23
vubuntor265khi minh da  cap nhap roi03:23
vubuntor265lam sao su dung duoc source cua ubuntu-vn vay ban03:23
vubuntor265hay la danh lenh sudo apt-get update03:24
Stanley00vubuntor265: bạn đã thêm source đó vào source.list hay gì gì đó chưa?03:25
vubuntor265:D03:25
vubuntor265phai vao file add duong link cua source vao nua ha ban03:26
Stanley00à03:26
Stanley00cái trang bạn đưa chỉ rõ lắm rồi mà03:26
vubuntor265hix03:27
vubuntor265minh dang dung 11.1003:27
vubuntor265thi lam dung 2 buoc dau dung ko03:27
Stanley00uhm03:28
vubuntor265co can reset lai khong ban03:28
Stanley00sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-vn/ppa và sudo apt-get update03:28
vubuntor265umh03:28
vubuntor265minh da danh 2 lenh do roi03:28
vubuntor265bay h lam sao cap nhan duoc cac app trong do day03:28
vubuntor265su dung. :|03:28
vubuntor265lam sao su dung. :|03:28
Stanley00vậy là đã cập nhật rồi03:29
vubuntor265co can restart lai ko ban03:29
Stanley00giờ chỉ cần cài mấy cái từ điển vô là xong thôi03:29
vubuntor265hix03:29
vubuntor265sudo apt-get xxx.xxx.xxx03:29
vubuntor265dung ko03:30
vubuntor265xxx.xxx.xxx la coi tren source cua trang hio nay03:30
Stanley00?03:30
Stanley00bạn copy paste đi cho nó khỏe03:30
vubuntor265no bao la invalid03:31
vubuntor265:|03:31
vubuntor265boi vay minh moi hoi' :|03:31
vubuntor265sudo apt-get ovdp-vietnamese-english-stardict03:31
vubuntor265Invalid operation ovdp-vietnamese-english-stardict03:31
Stanley00haiz, dùng software center mà cài đi bạn03:31
vubuntor265vay moi bo tay03:31
vubuntor265a03:32
vubuntor265minh cai bang soft center03:32
vubuntor265nhung cai xong03:32
vubuntor265no chi co cai vo~03:32
vubuntor265minh phai add them anh-viet hoac viet-anh hoac anh-han ....03:32
Stanley00cài lúc nào?03:32
vubuntor26514.1003:32
vubuntor265minh cai ubuntu 11.10 vao ngay 14.1003:32
vubuntor265sau 1 hom no phat hanh final03:32
Stanley00haiz, giờ mở software center lên, kiếm cái gói ovdp là có à03:33
vubuntor265umh03:33
vubuntor265de minh thu xem03:33
vubuntor265minh go stardic03:33
vubuntor265nen chac chi can duoc cai vo~03:33
vubuntor265oi ca dong'03:33
vubuntor265:D03:33
vubuntor265minh thay zoi03:34
vubuntor265haha03:34
vubuntor265a03:34
vubuntor265cho minh hoi them 1 vai thu nua duoc khong03:34
vubuntor265minh cung moi tap toe xai ubuntu thoi, xai 10.10 den h03:34
vubuntor265nhung cung khong ranh lam03:35
vubuntor265tai lau lau co time ranh mio xai03:35
vubuntor265minh co 1 so phan mem tren win03:35
vubuntor265sau khi dung wine de cai thi no okia03:35
vubuntor265nhung kho noi la ko bit phai carck sao het03:36
vubuntor265tim du moi cach nhung deu bo tay03:36
Stanley00bạn cần dùng những phần mềm gì thế?03:36
vubuntor265vd minh muon cai cai VCE. va ban crack cua no03:36
vubuntor265virtual cetificate exame03:36
Stanley00máy bạn có window không?03:37
vubuntor265a coa03:37
vubuntor265minh chay song song 7 voi 11.1003:37
Stanley00vậy thì cài nó trên win đi, cài bên Ubuntu làm gì?03:38
vubuntor265=))03:38
Stanley00khuyên chân thành đấy.03:38
vubuntor265vay moi lan muon xai no thi minh phai out ubuntu roi vao win a :|03:38
Stanley00"lau lau co time ranh mio xai" => bạn cũng đâu có dùng Ubuntu thường đâu mà lo03:38
Stanley00:))03:38
vubuntor265ssac03:42
vubuntor265y minh la muon chuyen dan het sang xai ubuntu cho quen03:42
vubuntor265minh da lam cung duoc kha kha roi03:42
Stanley00thật sự thì đem mấy cái crack đó qua Ubuntu chả hay ho gì cả03:43
Stanley00mà tại sao bạn lại không crack được?03:43
vubuntor265minh khong biet phai chep cai file carck do vao dau03:43
vubuntor265thu 2 chay cai file carck do nhu the nao03:43
vubuntor265neu no la file de chep de` (ko can thuc thi thi no co hieu tren ubuntu ko?)03:44
vubuntor265v.v. crack muon nghi`n van trang. ma03:44
vubuntor265minh thi cung moi tap toe thoi03:44
Stanley00Ổ C: wine nằm tại ~/.wine/...03:44
vubuntor265cai gi cung 1 it roi tu tu mo`03:44
Stanley00bạn tìm trong đó á03:44
vubuntor265a03:46
vubuntor265y minh la03:46
vubuntor265sau khi cai wine song03:46
vubuntor265thi no se nam trong usr/share/wine03:46
vubuntor265dung vay khong ban.03:46
vubuntor265va minh chi can chep crack va thuc thi trong do'03:46
vubuntor265nhung khong duoc. :D03:46
Stanley00wine nằm đâu thì mình không biết03:47
Stanley00chỉ biết mấy cái như vce thường thì sẽ cài vô ổ C:, nằm trong ~/.wine03:47
vubuntor265minh dang dung ubuntu ma ban03:48
Stanley00nautilus ~/.wine/drive_c đi rồi tính tiếp03:49
vubuntor265hinh nhu lenh nay dung map o dia dung ko ban03:50
vubuntor265minh chua hieu ro lam03:50
Stanley00làm trống đầu óc và từ từ đọc lại mấy câu của mình chắc bạn sẽ hiểu thôi03:51
vubuntor265Ổ C: wine nằm tại ~/.wine/...03:53
Stanley00yep, chính xác là ~/.wine/drive_c/03:54
vubuntor265:D04:00
vubuntor265hihih04:08
vubuntor265van chua tim thay04:08
vubuntor265va thuc su cung khong nautilus duoc lun04:08
vubuntor265:|04:08
Stanley00vubuntor265: nó báo sao mà không được?04:09
vubuntor265could not registry  applications04:09
vubuntor265cai cau nay sao giong la chua cai :D04:10
Stanley00cái nào báo câu đó thế?04:10
vubuntor265Could not register the application: Timeout was reached04:10
vubuntor265nautilus ~/.wine04:10
Stanley00cho /me xem ouput lệnh "which wine" và "ls -l ~/.wine" xem04:12
vubuntor265ls: cannot access /root/.wine: No such file or directory04:13
Stanley00oh! bạn đang xài root à? :-O04:13
vubuntor265umh04:14
Stanley00để làm gì?04:14
vubuntor265hoi nay no khong cho nen minh chon root04:14
vubuntor265minh vao /root de search wine04:14
vubuntor265:|04:14
Stanley00hic, lại sn rồi, thế bạn dùng account nào để cài VCE thế?04:14
vubuntor265a04:15
vubuntor265thay roi04:15
vubuntor265drwxrwxr-x 2 tunguyen tunguyen   4096 2011-10-28 11:58 dosdevices drwxrwxr-x 5 tunguyen tunguyen   4096 2011-10-26 22:47 drive_c -rw-rw-r-- 1 tunguyen tunguyen 781158 2011-11-05 11:13 system.reg -rw-rw-r-- 1 tunguyen tunguyen   2207 2011-10-26 22:48 userdef.reg -rw-rw-r-- 1 tunguyen tunguyen  47651 2011-11-05 11:13 user.reg04:15
vubuntor265which wine (usr/bin/wine)04:15
Stanley00.zZ :-ss04:15
vubuntor976hey04:16
vubuntor265sao vay ban04:17
Stanley00vubuntor976: yo!04:17
vubuntor265minh thay duoc muc win roi04:17
vubuntor265wine roi04:17
vubuntor265nhung ma ...04:17
vubuntor976minh cai ubuntu 11.10  download o ubuntu.com/download nhung ve khogn co gnome 304:17
Stanley00vubuntor976: dĩ nhiên, Ubuntu dùng Unity mà04:18
vubuntor975xin cho hỏi: Mình vào sofware resources không được. Bác nào biết giúp mình với ? ! mình đang dùng Ubuntu 11.0404:18
vubuntor265ban tra loi ban kia duoc di :D04:18
vubuntor265de minh thu mo ti xiu nua xem04:18
vubuntor881cho minh hoi de cai driver may Scan Fujitsu fi-6125 tren HDH Ubuntu 10.04 phai lam sao?04:18
vubuntor976gio minh dung virtual box chay cung voi windown7 minh lua chon instanll o dong dau tien gio no dang chay. van chua xong. Chay nhieu thu linh tinh wa. Minh muon dung thu truoc khi cai04:18
Tux|Ubuntumuồn cài ubuntu04:19
Tux|Ubuntuphải format HDD04:19
Tux|Ubuntu=)04:19
* Tux|Ubuntu toàn format 04:19
Stanley00vubuntor975: ý bạn là software source?  thử chạy lệnh software-properties-gtk  xem có lỗi gì không?04:19
* Stanley00 cũng toàn format :))04:19
vubuntor975 xin cho hỏi: Mình vào sofware resources không được. Bác nào biết giúp mình với ? ! mình đang dùng Ubuntu 11.0404:19
Tux|Ubuntuvubuntor975: không vào được là đúng rồi04:23
Lokiheerodau04:23
Tux|Ubuntulàm gì có cái đấy mà vào04:23
Lokiheeroco gi ma nhin04:23
* Tux|Ubuntu đạp Lokiheero04:23
Tux|Ubuntuvubuntor975: nhấn Windows gõ Software Sources04:23
vubuntor912hello all04:38
vubuntor912bạn nào có thể giúp tôi vụ này được không? Tôi có làm 1 cái USB cài đặt ubuntu 11.04 nhưng khi vào cài đặt thì nó hiện chữ ubuntu rồi đứng im luôn, trong khi nếu cài bản 11.10 thì ok04:40
Stanley00vubuntor912: có thể lỗi file iso, bạn đã check sum kỹ chưa04:41
Stanley00mà 11.04 và 11.10 đâu khác nhau đâu, sao không cài 11.10 luôn đi bạn?04:41
vubuntor912cám ơn các bạn, phát hiện ra lỗi rồi, đang để ổ cứng ở chế độ AHCI :(04:42
Tux|Ubuntuvubuntor912: đó chắc chắn không phải lỗi04:53
Tux|Ubuntu:D04:53
Tux|Ubuntuổ cứng AHCI hay IDE04:53
Tux|Ubuntuthì ubuntu cũng cài được04:53
Tux|Ubuntuđây không phải windows mà bị lỗi kiểu đấy04:53
Tux|Ubuntuthậm chí đang chạy ổ cứng IDE chuyển sang AHCI04:54
Tux|Ubuntuwindows ói ngay04:54
Tux|Ubuntunhưng ubuntu thì ngon lành phà phà chạy04:54
=== n2i1 is now known as n2i
root89hi08:11
root89a chi nao co tai lieu lap trinh shell hay ko08:12
root89cho e xin it08:12
Lokiheero08:14
Lokiheero.g opensure docs08:14
bkphennyLokiheero: http://en.opensuse.org/Portal:Documentation08:15
bksupybotTitle: Portal:Documentation - openSUSE (at en.opensuse.org)08:15
Lokiheeroroot89: http://doc.opensuse.org/products/opensuse/openSUSE/opensuse-reference/index.html08:16
bksupybotTitle: Reference (at doc.opensuse.org)08:16
root89cam on nhieu nha08:16
vubuntor404cho minh hoi08:27
vubuntor404muon giam het may cai hieu ung tren ubuntu lam nhu the nao08:28
vubuntor404may minh cau hinh hoi yeu08:28
Stanley00vubuntor404: bạn dùng Ubuntu bản nào?08:28
vubuntor40411.1008:28
Stanley00vubuntor404: chuyển sang unity 2d chắc sẽ ổn08:28
Stanley00chọn lúc đăng nhập ấy08:29
vubuntor404lan nhu the nao ban?08:29
vubuntor404uhm08:29
Stanley00nếu vẫn không được, thì nên cài lubuntu cho nó nhẹ08:29
vubuntor404cac phien ban dau khac ji dau ha ban?08:29
Stanley00chỉ khác nhau giao diện thôi08:30
vubuntor404uhm08:30
vubuntor404vay tai ban lubuntu tren site cua ubuntu luon ha ban?08:31
Stanley00.g lubuntu download08:31
bkphennyStanley00: http://linux.softpedia.com/get/System/Operating-Systems/Linux-Distributions/Lubuntu-50492.shtml08:31
bksupybotTitle: Download Lubuntu 11.04 for Linux - A Ubuntu derivative with the LXDE desktop - Softpedia (at linux.softpedia.com)08:31
vubuntor404minh co the cai l ubuntu nhu la` repair dc khong hay la` phai xoa het ver cu~, tai minh ngai down voi update may cai soft wa08:36
vubuntor404minh co the cai l ubuntu nhu la` repair dc khong hay la` phai xoa het ver cu~, tai minh ngai down voi update may cai soft wa08:42
Stanley001sao bạn không thử với ubity 2d trước nhỉ?08:43
vubuntor404uhm08:43
=== Stanley001 is now known as Stanley00
vubuntor404tai vi minh sap ve we08:43
vubuntor404khong co net08:43
vubuntor404nen hoi luon08:43
vubuntor404uh08:43
vubuntor404de minh thu08:43
vubuntor404thanks ban nhieu08:43
CoconutCrabwut?09:55
vubuntor123help, mình cài gnome-shell trên oneiric và b? tình tr?ng nh? link http://i.imgur.com/bpxiO.png09:56
n2ivubuntor123: xài xchat hay sao mà lỗi font tè le zị?09:58
vubuntor123n2i: ?ang test m?y cái web client, th? coi có cái nào hay hay không09:59
Stanley00oops, vẫn ứ đọc được, n2i xem cái hình rồi giúp với, vubuntor123 là /me á :D10:00
n2iĐoán thế, thấy 2 cái 00 :|10:00
* n2i chưa biết mặt gnome3 nó thế nào luôn :310:00
Stanley00n2i mắt tinh gớm nhỉ :))10:01
n2ichưa cận mà ;))10:01
n2iCon chuột xấu vậy :P10:01
Stanley00cài thêm có khoảng 50M, mà lỗi tùm lum, chán thật...10:01
n2iBộ nó bị lỗi font hử?10:02
n2icài vài trăm KB có khi cũng lỗi nữa là ;)10:02
Stanley00bị lỗi cái thanh pannel ở trên luôn, nó gần như là không thấy gì hết, mấy chỗ khác thì OK,10:02
Stanley00chỉ mỗi chỗ cái thanh đó bị :-ss10:02
n2ilên #ubuntu hỏi thử xem.10:03
Stanley00n2i: hmm, bên đó à? chắc để tối tối tí, lúc đó bên đó mới có mấy sn :D10:05
* n2i chẳng căn giờ nữa, hứng là hỏi :310:06
Stanley00=))10:06
=== n2i1 is now known as xuansamdinh
=== xuansamdinh is now known as n2i
=== vubuntor406 is now known as GeekComp
GeekCompfsck CoconutCrab13:25
ubuntu_fanboynè mọi người thuật ngữ lenses trong ubuntu nghĩa là gì vậy?14:13
Stanley00ubuntu_fanboy: là cái thấu kính, "soi" mọi thứ với unity ấy mà :D14:15
ubuntu_fanboyhic cảm ơn mình coi định nghĩa ở đây https://wiki.ubuntu.com/Unity/Lenses14:16
bksupybotTitle: Unity/Lenses - Ubuntu Wiki (at wiki.ubuntu.com)14:16
Stanley00ubuntu_fanboy: và post câu hỏi ở nhiều nơi thì không tốt chút nào cả đâu ;)14:16
ubuntu_fanboy:P14:16
ubuntu_fanboythấy nó cũng giống chuyên mục thôi14:18
Stanley00ubuntu_fanboy: /me chỉ góp ý thế thôi...14:20
vubuntor783các bác cho e hỏi xí16:25
n2i!ask16:26
ubot2Mời bạn cứ nêu câu hỏi, không cần xin phép!16:26
vubuntor783cái ibus của e bị lỗi khi gõ trên ubuntu 11.10 hồi trước 11.04 không bị16:26
n2imore info16:27
vubuntor783e phải gõ vào gedit rồi paste ra cho các bác xem16:27
n2icực vậy16:27
n2ithế đang xài trình chat gì?16:27
vubuntor783gõ vào edit ok vào pidig chat gõ chữ ví dụ gõ chữ vợ thì khi ấn enter nó lên chữ v ấn enter nó lên tiếp chữ ợ16:28
n2inếu mà gõ trên gedit được thì không có lý gì lại ko gõ trên các app khác được :-/16:28
n2ivợ ;)16:28
vubuntor783em không biết ngay cả khung chát của forum nó cũng bị lỗi:((16:28
n2inhắc đến vợ là nó sợ :P16:28
vubuntor783hix nó sợ thì lại khỏe rồi :((16:28
vubuntor783giờ chỉnh sao bác16:29
* n2i đang hình dung nó thế nào16:29
vubuntor783à.hihi16:29
vubuntor783tức là chát mà gõ chữ ngủ ấn enter nó hiên lên khúc chát là chữ n bên dưới ô gõ còn lại chữ gủ ấn enter tiếp nó lên chữ gủ16:30
n2inghĩa là thế này?16:30
n2in16:30
n2igủ16:30
lmq2401nhan Ctrl16:30
n2i:-./16:31
lmq2401nhan control de hoan tat viec go chu16:31
ubuntu_fanboybạn gõ bình thường hết chữ luôn cần gì phải enter16:31
ubuntu_fanboycó thể bạn tùy chỉnh trong ibus rồi đấy16:31
vubuntor783vâng e gõ hết chữ ngủ rồi ấn enter nhưng nó chỉ lên chữ n còn chữ gủ không thèm lên khung chát16:32
ubuntu_fanboyva16:32
ubuntu_fanboyngủ16:32
vubuntor783à cái ibus này nó mới có cái next input method là phương thức nhập gì đó?16:32
ubuntu_fanboybạn kiểm tra trong ibus xem dòng embeb gì đó có check ko16:33
lmq2401vubuntor783: phuowng thusc nhaajp kees tieep16:33
vubuntor783vâng cái đó e tạo short cho nó giống là shift+ctrl16:33
vubuntor783không biết gị gì nhỉ/16:34
vubuntor783đang chát với người yêu16:34
vubuntor783bực quá16:34
vubuntor783:((16:34
vubuntor783à nhân tiện hỏi các bác ubuntu cài được trên ổ cứng định dạng GPT các bác nhỉ?16:35
vubuntor783với lại có phần mềm nào mà copy được nhạc từ ipod ra máy tính trong ubuntu không các bác?Cái banshee thì chỉ có 1 chiều thôi thì phải16:37
n2iGPT? /me cổ hủ quá :316:38
vubuntor783?16:38
vubuntor783ui16:38
vubuntor783sao cổ hủ hả bác?16:39
n2ivẫn chưa hình dung được bệnh ibus ở trên là thế nào16:39
* n2i nói là /me cổ hủ :316:40
lmq2401n2i: casi vaasn ddeef ddos laf do chuwsc nawng preedit cuar ibus-unikey16:41
n2inếu thế thì /me có thấy khổ sở gì đâu :316:42
vubuntor783hix là thế này nói cho bác n2i rõ hihi giả sử e gõ ở khung chát chữ n2i nhé gõ xong e ấn enter bình thường nó sẽ hiện chữ n2i lên ô chát là chữ n2i nhưng giờ nó chỉ hiện lên chữ n ở ô gõ còn lại chữ 2i phải ấn enter lần nữa nó hiện lên chữ 2i vậy là đang lẽ nó hiện lên chữ n2i đầy đủ thì lại hiện lên 2 dòng là chữ n và chữ 216:42
n2ithấy mấy bác font Ubuntu hiện tiếng Việt ổn cả, sao của /me nó lởm thế nhỉ :(16:42
vubuntor783vâng16:43
n2ivubuntor783: đánh xong rồi cách một nhát sau đó enter thử xem?16:43
n2ihơi cực nhỉ :316:43
vubuntor783hồi ubuntu 10.04 10.10 11.04 bình thường lên 11.10 nó tửng thế k biết:((16:43
vubuntor783vâng16:43
n2iôi, sao ibus của mình đẹp thế :316:43
lmq2401vubuntor783: gox theo kieeru Telex hay VNI ?16:44
vubuntor783telex16:44
vubuntor783ặc16:45
* lmq2401 cuxng vuawf cafi ddawjt barn 11.10, chuaw cafi xong ibus-unikey neen chuaw bieest cos gaajp vaasn ddeef nafy khoong16:45
vubuntor783hình như gõ thêm dấu khoản trắng lại được16:45
lmq2401vubuntor783: vaajy laf do chuwsc nawng preedit roofi16:45
vubuntor783là sao bác?16:46
lmq2401vubuntor783: cos phari laf chuwx nafo bij gajch duowsi thif khi Enter nos sex chuawf chuwx ddos laij?16:47
n2ilà sống chung với lũ thôi :)16:48
n2ibb! Vui với ibus! =))16:50

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!