/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/11/11/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

leoquantStefandeVries, ping13:56
=== ikke is now known as Guest12466
Guest12466hallo15:38
StefandeVriesGuest12466, ikke: je vraag kan in #ubuntu-nl beantwoord worden ;)15:38
=== erkan^2 is now known as erkan^
Guest12466mijn nummerpad werkt niet meer15:40
Guest12466op mijn laptop15:40
erkan^num lock aangezet?15:42
Guest12466ja  ik draai een 11.10 gnome shell15:45
Guest12466antwoord aub15:51
commandolineZijn er wat mensen die willen helpen met een JFL test? Ik ben nu nl. de allerlaatste dingetjes er aan het uithalen. Zo ja, dan: ##PyTest en ##PyTest-klas, en klikken op http://86.81.49.65/ .16:13
hanniecommandoline, weet je dat ik je juist die vraag wilde stellen16:13
hannieof je testers nodig hebt16:13
commandoline:P16:13
commandolinenou, je weet het nu :P16:14
hanniedus, wat wil je dat ik doe?16:14
commandoline/join ##PyTest16:14
commandoline/join ##PyTest-klas16:14
commandolinehttp://86.81.49.65/ openen16:14
hannieok16:16
RobinJiek! ik heb per ongeluk `sudo dpkg-reconfigure -a` gestart an de terminal! veilig om ctrl+c te doen?17:20
commandolinegeen idee, maar zo lang is die wizard niet en bij mij werken de defaults17:22
commandoline(ik heb 'm een tijdje geleden een keer uitgevoerd)17:22
RobinJnja heb het al gekillt >.<17:24
commandolinevolgens mij kan het niet veel kwaad, zeker niet bij die eerste paar dingetjes waar 'ie om vraagt17:24
=== erkan^2 is now known as erkan^
erkan^RawChid, ?19:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!