/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/11/11/#ubuntu-no.txt

Kageejo-erlend: du registerer en gratis konto, så får du mulighet til å bruke html500:11
Kageeda får du også mulighet til å laste ned, husker ikke om det er 5 eller 10, filmer i måneden00:11
Bergehtml5-playeren funker på vimeo uten konto også.00:11
Kageegjør den ?00:12
BergeVel, ja.00:12
Kageedet var kanskje fordi jeg ville kunne laste ned javazonevideoer jeg ble medlem.00:12
BergeDet er egen link nederst til høyre om du har kompatibel nettleser.00:12
Kageejo-erlend: der ser du :)00:12
BergeFlash-greiene funker vesentlig oftere enn HTML5en, dog.00:13
Malinja00:16
jo-erlendBerge, skal den være helt nederst til høyre på siden, eller?00:28
BergeNederst til høyre i beskrivelsen.00:28
jo-erlendok. Jeg ser ikke det i Firefox. Krever kanskje en kodek Firefox ikke har støtte for eller noe?00:28
BergeHvilken Firefox?00:29
BergeJeg bruker Chromium. Funker der.00:29
jo-erlendden som er i Ubuntu vel! :)00:32
jo-erlender vel 7.0.100:32
jo-erlendSpesiell dato idag. :)00:58
Malinja00:58
Malinja, sier jeg00:58
Malinhm.. ah.. ja.. 11.11.201100:58
Malinneste år er siste året detder går00:58
jo-erlend11.11.11, står det på telefonen min. :)00:58
Malinhusker da det var 01.01.01 jeg :p00:59
Malinåj00:59
jo-erlendom noen timer kommer det til å stå 11:11:11 11.11.11 :)00:59
Malinjo-erlend: kjenner du til hvordan jeg søker i delmatriser når delmatrisene er av ulik lengde?00:59
Malini java00:59
Malini opgpgaven før var det enklere, da var det et sudokubrett, der alle delmatriser er like store01:00
Malini oppgaven jeg nå gjør er det forskjellig lengde på de, da de reprsenterer en teatersal01:00
Malinmed forskjellige sittegrupper01:00
Malinkanskje jeg bare må ha flere forløkker?01:00
jo-erlendmulig. Det kommer vel an på hvordan det er implementert.01:01
jo-erlend... og hva du skal gjøre med det.01:01
Malinja01:01
Malinda kan jeg konstaere, at det ikke fungerte å montere med soft,nolock,intr13:20
Malinsnakker om nfsssssss13:26
Malinmed en s13:26
papamikeNoen som vet om det er noen måte å resete passordet i Linpus?16:26
kjeshan var ikke heldig, ref topic16:31
BergeHva er Linpus?16:31
blaamannLinux distro for mange førstegenerasjons netbooks.16:32
Bergeåh16:32
Kageemen den er Fedora-basert16:33
BergeBra sted å spørre, altså.16:34
Kageeindeed16:34
MalinKunne dei kke kalt den Lupus17:56
BergeIt's never lupus.17:56
Malind'oh19:19
MalinParadigmeskifte har jeg opplevd i hodet mitt denne uka19:20
* Malin har begynt å forstå for-løkker i større grad enn før og litt mer om hvordan progammering fungerer, etc, :D :D :D19:20
Malinhei oln19:23
jo-erlendmalin, det kommer seg da. De konseptene er jo nærmest identiske i alle språk også.19:26
olnHei19:34
Malinjo-erlend: jau :) Men jeg skjønner liksom at ting tar litt tid, og etterhvert skjønner man litt mer osv :)19:37
Malinklarte jo å rette noe feil i programmet mitt også :D19:37
jo-erlenddet er jo det morsomste av alt :)19:37
Malinnå har jeg riktignok fått litt hjelp også men19:37
jo-erlendhalla oln. :)19:37
Malinmen ikke til alt19:37
jo-erlendmalin, hjelp er alltid nyttig. Ikke regn med å bli helt utlært. Det skjer ikke. Det som er viktig, er å forstå konseptene og vite hvordan man finner informasjon om det man lurer på.19:38
Malinnei, jeg blir neppe det noen gang ;)19:38
Malinjeg er sikker på at detj eg har gjort, kan halveres og kanskje gjøres tre ganger kortere også19:39
Malinmed tanke på kodelinjer19:39
Malinjo-erlend: blir jo som at jeg hverken er, eller kommer til å bli utlært i Ubuntu, linux, osv19:39
jo-erlendvel... Det er lettere å bli utlært i et programmeringsspråk. Spørsmålet er hva du bruker språket til. Det finnes mengder av algoritmer og løsninger på problemer og det finnes alltid problemer du aldri har prøvd å løse før.19:41
jo-erlendnå prøver jeg for eksempel å sortere en kortstokk. Det er ikke så lett som det høres ut, faktisk. 1 er noen ganger mindre enn to, men andre ganger større. I tillegg kan 1 være større, mindre eller lik 1. Den typen sortering har jeg aldri gjort før, så det er litt morsomt. :)19:43
jo-erlenddet at 1 oppfører seg på en helt annen måte enn 2, gjør det også enda mer utfordrende. :)19:44
Malinja, vi prata litt om sånt i en øvingsforelesning19:46
Malinalgoritme for å sortere noen i stigende rekkefølge med tanke på lavest til høyeste person19:46
Malinja, det høres faktisk utforedrende ut det :)19:46
jo-erlendjepp. Jeg har to forskjellige løsninger, så det er lett å falle for fristelsen til å velge. Det riktige er naturligvis å implementere begge idéene og se hvilken som fungerer best.19:48
BergeBruk quicksort. d-:19:48
Malinjo-erlend: hm, ja, virker lurt. Er visst ganske mange sorteringsalgoritmer der ute19:50
BergeSånn for alle praktiske formål: Bruk sort() som det er implementert i programmet ditt.19:50
BergeDu har nesten alltid helt andre steder å optimalisere enn sort-funksjonen din.19:51
BergeDette gjelder dog ikke om man vil lære seg algoritmer.19:51
jo-erlendBerge, spørsmålet er hvordan jeg skal bestemme kriterier.19:52
Malin om en bruker sort() vil jeg tro en bruker en innebygd algoritme i språket for sortering? :)19:52
Bergejo-erlend: Det er jo et kjedelig problem (-:19:52
BergeMalin: Ja.19:52
BergeMalin: Og så kan man lese lenge om hvilke sorteringsalgoritmer de forskjellige språkene kan.19:52
jo-erlendBerge, neida. Det er et strukturelt problem og det er morsomt. :)19:53
Berge(I perl kan du bytte!)19:53
Bergejo-erlend: Rangering av kort er ikke strukturelt og veldig kjedelig (-:19:53
MalinBerge: nice19:53
MalinNeste øving jeg skal ha, tror jeg har litt med sortering å gjøre, litt usikker, men vi skal ta inn teksstrenger og lagre til en egen <fil>.txt osv19:54
Bergealgdat?19:54
MalinBerge: grunnkurs prgogrammering19:55
Malinså godt mulig vi ikke skal sorter noe19:55
Bergeah19:55
BergeI Java?19:55
Malin*sortere19:55
Malinjeg har ikke sett så nøye19:55
Malinjava ja19:55
Malinneste år skal de visst kutte ut java og gå over på python har jeg hørt rykter om19:55
jo-erlendBerge, sortering av kort som enheter og gitt i én konkret kontekst, er greit. Men det finnes forskjellige måter å sortere kort på i forskjellige kontekster. Det er ikke så fryktelig vanskelig å finne ut av, men det er liksom noe å tenke over. :)19:55
Bergejo-erlend: Som en programmeringsøvelse finner jeg den sovnende kjedelig (-:19:56
jo-erlend;)19:57
Malinhar følt meg litt som han her i høst for å si det sånn..... http://www.ebaumsworld.com/video/watch/81136517/20:00
jo-erlendhehe, den er fin, den der. :)20:31
Malinja :)20:35
Malinviste den til mamma jeg, hun døde neten av latter20:35
jo-erlendnoen som kan oversette "stikk" til engelsk for meg? Jeg mener i forhold til kortspill. Jeg prøvde meg med Google Translate... "Siste stikk" ble "Last injection". Ikke helt optimalt. :)23:00
jo-erlend"Player 1: you just got your last injection" ;)23:01
Sakariaspoeng?23:04
Malinjo-erlend: er ikke et stikk samme som et par?23:15
Malineller nei, det er det vel ikke :S23:15
jo-erlendSakarias, det funker ikke. Det er en samling kort.23:15
jo-erlendmalin, det kan være flere enn to. Det er fire i bridge, for eksempel.23:15
Malinja, var det jeg kom på, derfor jeg sa, at det er vel ikke det :p23:17
Sakariasjo-erlend: hvis det er bridge, så er det jo bare å lese regelene på engelsk etter den korrekte måten å skrive det på23:18
jo-erlendmhm, jeg tenkte på det da jeg sa det. Jeg lager ikke bridge, men det finnes sikkert et generelt navn for det. :)23:18
Sakariashehe, tittet på wikipedia på bridge... fant ut at det var alt for mange varianter til at jeg gidder å prøve å finne :P23:19
Sakarias"Points per trick", sier wiki... burde være noe alla "poeng pr stikk" det?23:21
jo-erlendmhm :)23:21
blaamann'trick' er kanskje en kandidat hvis en leser reglene på engelsk.23:21
jo-erlendjepp.23:21
blaamannSom Sakarias sier over :-)23:22
jo-erlendbare morsomt med litt ekko. Gir romfølelse. :)23:22
Sakariashehe23:22
Sakariasstort rom mao23:22
jo-erlendinternet er svært, vet du :)23:22
Sakariasmen da har jeg lært noe i dag, som jeg garantert ikke får behov for igjen :P23:22
jo-erlendhehe23:22
Sakariasreglene for bridge var bare forvirrende :P23:22
jo-erlendhehe, en smule.23:23
Sakariascontact bridge, rubber bridge, online bridge... alt har vist sine sett regler23:23
Sakariasholder meg til vri åtter23:23
jo-erlend:)23:27
jo-erlendhar vi noe vri åtter-spill i arkivene?23:28
Sakariasdunno23:29
Sakariashva er vri åtter på engelsk da?23:29
Sakariasgoogle translate mener "twist subjects"23:30

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!