/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/11/14/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger4hey, er da nogle da sælger en fitpc?18:07
jarlenUbuntubruger4: http://www.opencompany.dk/ sælger dem19:22
Ubuntubruger4søger en brugt19:44
jarlenk19:49

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!