/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/11/14/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

leoquanttiempjuuh, gebruik je xchat?14:37
tiempjuuhnee leoquant, konversation14:37
leoquantok daar werkt join delay idd niet14:37
StefandeVriesDat moet ik ook nog eens instellen, maar cba14:38
leoquantanders zou je14:38
tiempjuuh?14:38
leoquant /set irc_join_delay 15   zoiets14:38
tiempjuuhen dat is?14:38
leoquanttiempjuuh, je bent voor je cloak al identified by nickserver14:38
leoquantdan heeft een cloak niet zoveel zin14:39
tiempjuuhkan zijn, ik heb konversation op auto identify staan14:39
leoquant~timo@82-169-137-148.ip.telfort.nl gevolgd door ~timo@unaffiliated/tiempjuuh14:39
tiempjuuhhm14:39
leoquantkun je daar de delay tijd verhogen tiempjuuh ?14:39
tiempjuuhik zal even kijken14:39
leoquantok14:39
StefandeVriesDat heb ik volgens mij ook, toch? Dat je eerst m'n ip alsnog ziet?14:39
leoquantja StefandeVries14:40
StefandeVriesEens zien, heb de joind elay insgesteld14:40
tiempjuuhik denk dat ik dan in de settings moet duiken14:40
tiempjuuhen dat kan niet :')14:40
tiempjuuhhttp://pastebin.ubuntu.com/738233/14:40
tiempjuuhfoute link14:40
tiempjuuhje cloak doet het StefandeVries14:40
leoquantStefandeVries, jij bent klaar welldone14:40
tiempjuuhhttp://forum.ubuntu-nl.org/software-en-configuratie/konversation-krasht-bij-het-konfigureren/new/#new14:41
StefandeVriesJa, ik zag NickServ eerst identificeren en toen XChat pas doorgaan naar de kanalen.14:41
tiempjuuhdus uiteindelijk kan het niet :)14:41
StefandeVriesNou, fantastisch :P14:41
leoquantkoversation= kde?14:41
leoquantn14:41
tiempjuuhja14:41
StefandeVriesJa14:41
tiempjuuhkijk naar de K :P14:42
leoquanter is ook nog zoets dat lijkt op quassel ofzo ツ14:42
tiempjuuhquassel14:42
leoquantik weet de naam niet14:42
tiempjuuhlijkt dat op Konversation?14:42
* tiempjuuh installeert14:42
leoquantja, zeer goed programma14:42
StefandeVriesXChat <314:43
tiempjuuhXChat :/14:43
tiempjuuhxchat kan niet autojoinen14:43
leoquantjawel hoor14:44
tiempjuuhik kan het niet vinden, tenminste14:44
tiempjuuheerst eens quassel testen14:44
StefandeVriesDat is wat anders.14:44
StefandeVriesOf denk je dat ik handmatig negen kanalen binnenga elke keer? :P14:44
tiempjuuhop windows zit die optie niet14:44
tiempjuuhdaar heb ik alles nagelopen14:44
tiempjuuhfilezilla <314:45
leoquanthttp://askubuntu.com/questions/6332/prevent-xchat-from-trying-to-join-channels-until-i-have-been-authenticated14:45
leoquantdie sasl perl gebruik ik14:45
tiempjuuhik kom even in quassel binnen14:46
tiempjuuhmoment14:46
leoquantoki14:46
leoquantoei...14:47
StefandeVriesIk blijf erbij dat het hemels voelt om een stuk als Back to Life van Allevi op de Steinway te spelen14:48
leoquantno cloak (duh)14:48
tiempjuuhik ben nog niet identified14:48
tiempjuuheerst eens tabs krijgen ipv een boom14:49
leoquant  /msg nickserv identify tiempjuuh <password>14:50
leoquantweet je al14:50
leoquant /connect irc.freenode.net 6667 :tiempjuuhsupersecretpass  This will identify you upon connection.14:52
leoquantjooo14:52
leoquant14:52
tiempjuuhechter14:52
leoquantdirect gecloaked14:52
StefandeVriesHmm, MwanzoBot heeft die delay ook nodig.14:52
leoquantStefandeVries, ja14:53
tiempjuuhhoe kan ik in des hemelsnaam een channel tab lijst krijgen ipv een boom?14:53
tiempjuuheven wachten14:53
tiempjuuhen?14:53
leoquantdubbel, net stond ie wel goed14:53
leoquant tiempjuuh (~quassel@82-169-137-148.ip.telfort.nl) is binnengekomen bij #Ubuntu-nl-mwanzo14:54
StefandeVriesleoquant, nódig is het niet, maar het staat wel mooier14:54
leoquantvoor "echter" tiempjuuh14:55
leoquantStefandeVries, juist14:55
tiempjuuhvertel leoquant14:55
leoquant* tiempjuuh heeft verlaten (Changing host)14:55
leoquant* tiempjuuh (~quassel@unaffiliated/tiempjuuh) is binnengekomen bij #Ubuntu-nl-mwanzo14:55
leoquant* kornbluth.freenode.net geeft stem aan tiempjuuh14:55
leoquanttoen zei je echter14:55
leoquanttoen ging het weer "fout"14:55
commandolineStefandeVries: voor mwanzobot kan je gewoon het SERVER command gebruiken. Het commando is zelfs simpeler dan de PRIVMSG naar NickServ14:55
tiempjuuhhoe zet ik dan een delay in quassel?14:56
StefandeVriesZou kunnen ja.14:56
leoquant /set irc_join_delay 15   werkt niet he?14:56
* tiempjuuh probeert14:56
tiempjuuheven reconnecten14:57
leoquantniet geholpen...14:57
tiempjuuhnee dus14:57
tiempjuuh:/14:57
tiempjuuhmisschien in konversation?14:58
leoquantanders even in #quassel vragen14:58
tiempjuuhliever in #konversation14:58
leoquantok14:58
tiempjuuhik vind quassel niet fijn14:58
leoquant14:58
tiempjuuheven naar konversation14:58
tiempjuuhkonversation <314:59
leoquantdirect goed14:59
tiempjuuhdacht ik al14:59
tiempjuuhnog eens proeren14:59
tiempjuuhproberen*14:59
tiempjuuhen?15:00
leoquantgoed!15:00
tiempjuuhnice!15:00
leoquant15:00
tiempjuuhdus quassel mag weer lekker in het usc zitten, maar niet bij mij15:00
leoquantnu heeft je cloak zin en quassel: doeg15:00
* tiempjuuh pleurt quassel demonstratief de prullenbak in15:02
leoquantgaat StefandeVries zijn bot nog proberen...15:02
tiempjuuhmaybe15:02
tiempjuuhis hij er al mee bezig15:02
commandolineleoquant: die draait al in ##PyTest zoals het hoort15:03
leoquant:P15:03
leoquantstom van me15:03
StefandeVriesNogal.15:03
commandolinemet het PASS commando, trouwens, even verbeteren :P15:03
StefandeVriesJa, en mij maar in verwarring bengen :P15:03
leoquantserverpass?15:03
leoquantdat wordt aangeraden door freenode15:04
commandolinehet werkt anders prima :P15:04
StefandeVriesDaarom wordt het ook aangeraden15:04
commandolineoh, verkeerd gelezen :P15:04
StefandeVries:P15:04
commandolineik dacht al...15:04
StefandeVriesThomas_de_Graaff, ben je er toevallig?15:40
Thomas_de_GraaffHallo StefandeVries15:56
StefandeVrieswb tiempjuuh17:00
tiempjuuhha StefandeVries17:15
=== Ronnie1 is now known as Ronnie

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!