/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/11/14/#ubuntu-vn.txt

vubuntor112cho em hỏi em viết 1 chương trình C++ biên dịch dùng cái g++ này . Cho em hỏi làm sao để biết chương trình mình chạy trong mấy giây?01:44
Stanley00vubuntor112: dùng "time <tên chương trình>"01:44
vubuntor112để em thử xem01:44
vubuntor112dạ, được rồi :)01:45
vubuntor112cho em hỏi cái nữa01:45
vubuntor112sao em dùng thư viện conio.h ko được?01:46
Stanley00vubuntor112: vì nó chỉ dùng cho window thôi bạn à01:46
CoconutCrabcho DOS01:47
CoconutCraboáp01:47
vubuntor112thế có thư viện nào tương ứng với conio.h ko anh?01:48
Stanley00để làm gì?01:48
CoconutCrabncurse01:48
vubuntor112để dùng getch();01:49
Stanley00đằng nào thì bạn cũng phải mở terminal lên, chờ thế đâu có lợi gì đâu. không dùng cũng đâu có sao đâu bạn01:50
CoconutCrabcó ncurse đấy01:50
CoconutCrab #include <ncurses.h>01:51
vubuntor112dạ01:54
vubuntor112em cám ơn anh nha01:54
vubuntor112cái lệnh time này hay nhỉ:-x01:55
n0bawkko dùng hàm getch() cũng có sao đâu01:56
n0bawkdùng scanf()01:56
n0bawkhoặc dùng hàm get() gì gì đó01:57
n0bawkthiếu gì hàm để dừng console lại :-s01:57
n0bawkmà ko phải dùng thêm thư viện bên ngoài ngoài cái libc chuẩn máy nào cũng có :301:57
vubuntor112mình mới sử dụng ubuntu nên chưa biết gì cả :D01:59
vubuntor112cho mình hỏi? sao thấy 1 chương trình chạy khá lâu sao nó dùng lệnh time thì nó báo chưa đầy 1 s là sao?02:02
Stanley00báo ở dòng nào?02:03
vubuntor112nó báo là02:04
vubuntor112real :00m00 0.0014s02:04
vubuntor112real 00m00 0.140s02:05
Stanley00vubuntor112: chắc do delay ở chỗ IO của terminal á02:05
vubuntor112user thì 00m00 0.092s02:06
vubuntor112sys 0.044s02:06
vubuntor112là sao em chưa hiểu?02:06
Stanley00hơ, real nhỏ hơn user và sys à? sn n0bawk vào chỉ giáo vụ này với02:06
vubuntor112real là 0.140 mà02:07
Stanley00ooops! nhìn nhầm rồi, ;)02:07
Stanley00vubuntor112: chương trình của bạn có xuất dữ liệu ra màn hình nhiều không?02:09
n0bawkman time02:09
afterlastangelCooly: hey02:09
afterlastangelCooly:  con http://virror.hanoilug.org/ mở rsync rồi kìa02:10
n0bawkrsync tốn cpu vãi đạn02:12
n0bawksao ko wget cho lành?02:12
CoconutCrabđỡ tốn bw02:12
* n0bawk nghĩ bw trong nước thì ko ophải vấn đề02:12
CoconutCrabcó chứ02:12
CoconutCrabbw của hanoilug xèm xèm 100 Mbit02:13
vubuntor112nhiều02:13
n0bawkvấn đề là wget vèo cái là xong02:13
CoconutCrabgiờ download từ mạng mình toàn 5Kb/s02:13
CoconutCrablol02:13
CoconutCrabn0bawk: wget cả repo?02:13
n0bawkwget phần nào cần lolz02:13
n0bawkmình down trong nước phò cũng được 600k02:14
n0bawktrong khi đó cái kia là server của fpt02:14
Stanley00vubuntor112: chắc do tại xuất ra đó, khi chương trình bạn xuất ra, có thể terminal chưa hiện lên kịp, do đó bạn thấy lâu, trong khi thật sự thì chương trình của bạn đã chạy xong từ lâu rồi02:14
CoconutCrabdùng rsync là nhanh nhất cho cái đấy rồi02:14
* CoconutCrab nghĩ vấn đề nằm ở virror02:14
n0bawk:302:14
vubuntor112dạ02:15
vubuntor112cho em hỏi em chạy cái bai4.cpp là đã chạy được nhưng giờ em thoát ra chạy lại thì nó lại báo lỗi02:16
vubuntor112bai4.cpp:10:6: error: stray ‘\4’ in program bai4.cpp:10:6: error: stray ‘\10’ in program bai4.cpp:10:42: warning: null character(s) ignored [enabled by default] bai4.cpp:10:6: error: stray ‘\3’ in program bai4.cpp:10:47: warning: null character(s) ignored [enabled by default] bai4.cpp:10:6: error: stray ‘\20’ in program bai4.cpp:10:49: warning: null character(s) ignored [enabled by default] bai4.cpp:10:6: erro02:16
vubuntor112còn cả dãy như thế nữa02:16
Stanley00vubuntor112: bạn có thế post lên pastebin toàn bộ lỗi được không? post ở đây khó coi quá, link theo sau nè bạn02:17
Stanley00!paste02:17
ubot2Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.02:17
bksupybot`Title: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)02:17
vubuntor112http://paste.ubuntu.com/737877/02:19
bksupybot`Title: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)02:19
Stanley00vubuntor112: bạn dùng gì để code file cpp đó vậy?02:20
afterlastangelhaiz virror thì do máy, ổ cứng + đường truyền tất cả kết hợp lại hic hic02:21
afterlastangeln0bawk: wget nó đâu so sánh được 2 file coi file nào cũ cái nào mới đã down rồi đâu :D.02:21
Stanley00afterlastangel: ủa? sao mấy sn lại lôi cái virror qua đây bàn thế ạ?02:21
vubuntor112em dùng gedit02:22
afterlastangelStanley00: tay Cooly tối nhậu xỉn thế nào hắn fdisk nguyên cái con mirror của fpt rồi, giờ phải sync lại từ đầu, hết 2TB dữ liệu02:22
vubuntor112lần đầu thì chạy được một lượt rồi02:22
vubuntor112giờ em thoat ra02:23
n2iafterlastangel: Thật không sn?02:23
vubuntor112chạy lại thì nó báo lỗi như thê02:23
Stanley00vubuntor112: ơ, lạ vậy, thử dùng lệnh cat <file.cpp> thử xem, có lẽ file bị lỗi gì đó, không phải plain text02:23
afterlastangeln2i: trên đây chém gió mà hỏi thật hay ko =))02:23
n2ilol02:23
Stanley00afterlastangel: ý em là sao mấy sn không bàn bên #vnluser mà qua bên này ấy ạ02:23
n2iđúng đếch đỡ được =))02:24
vubuntor112nó báo no such file or directory02:24
Stanley00vubuntor112: "cd" tới thư mục đó chưa?02:24
afterlastangelặc02:24
afterlastangel:-s02:24
vubuntor112em để trong home mà02:24
vubuntor112trong home folder ko cần phải "cd"?02:25
Stanley00hở, vậy sao không cat được?02:25
nh0kk0nkut3sao the ha standley?02:26
vubuntor112được02:26
vubuntor112em đánh sai tên02:26
vubuntor112nhưng02:26
vubuntor112nó ra những kí tự bậy bạ02:26
vubuntor112ko  giống như khi em viết02:26
n2iwhois nh0kk0nkut3?02:26
Stanley00nh0kk0nkut3: sao gì/02:27
Stanley00vubuntor112: hì hì, vậy thử mở gedit rồi lưu lại lần nữa xem,02:27
vubuntor112dạ02:27
Stanley00vubuntor112: có thể do lúc lưu chọn sai encode đấy02:27
n2i@@02:27
nh0kk0nkut3stanley00: thay bao khong cat duoc cai gi ah?02:28
n2iStanley00: vubuntor112 girl or boy?02:28
Stanley00n2i: biết chết liền ;)02:28
CoconutCrabbiết để làm gì02:28
n2iStanley00: ok, vậy chuẩn bị chết đi!02:28
nh0kk0nkut3Standley: hix hoi phat lo lieu the?02:28
n2iOk, vậy thôi.02:29
Stanley00nh0kk0nkut3: what? ứ hiểu nh0kk0nkut3 muốn nói gì luôn :-ss02:29
* Stanley00 dạo này đọc hiểu kém kinh khủng :((02:29
nh0kk0nkut3Standley:02:30
nh0kk0nkut3Stanley00 09:25:37 AM02:30
nh0kk0nkut3hở, vậy sao không cat được?02:30
n0bawkafterlastangel: file nào mới nó có tên khác?02:30
nh0kk0nkut3không cắt được cái gì?02:30
Stanley00nh0kk0nkut3: lệnh "cat" á, lol02:31
vubuntor112giờ thì nó được02:31
nh0kk0nkut3"cat " à?02:31
n0bawkwget down theo list và file nào chưa hoàn thành thì nó hoàn thành nốt, còn có rồi thì ko down02:31
Stanley00nh0kk0nkut3: yup02:31
vubuntor112boy:)02:32
nh0kk0nkut3standley: haha nhưng ma standley đang làm ở đâu thế?02:32
afterlastangeln0bawk: ơ vậy là sai rùi mấy file trong dists nó giống tên nhau hết á ;))02:33
afterlastangeln0bawk: không dùng rsync thì mệt mỏi với thằng đó :D02:33
vubuntor112thế làm sao lưu file mà khi chạy xong nó ko bị lỗi ?02:34
Stanley00nh0kk0nkut3: đang làm "nhà báo", hint gõ "St" rồi nhấn tab cho nó lẹ :D02:35
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
Stanley00vubuntor112: thường thì nó sẽ không bị vậy đâu, file chạy với file nguồn đâu liên quan gì nhau đâu02:36
nh0kk0nkut3Stanley00: thanks! có vẻ mình đang thiếu nhiều thứ lắm. mà nhà báo dùng ubuntu  làm gì? chắc làm báo cntt ah?02:37
Stanley00nh0kk0nkut3: báo gia đình :))02:37
nh0kk0nkut3Stanley00: hông hiểu? =)) đang hỏi làm nghề gì và làm ở đâu?02:38
vubuntor112Giờ em thoát ra chạy lại thì file lại bị hư rồi chạy thì báo lỗi lại :((02:38
Stanley00nh0kk0nkut3: /me đang là sinh viên ở HCM và ăn bám gia đình :((02:39
vubuntor112trong ubuntu thì dùng phần mềm gì để chạy c/ c++ là tốt nhất mấy anh?02:39
Stanley00vubuntor112: thế, trong chương trình của bạn có động vào file nguồn không vậy?02:39
n0bawkafterlastangel: với ubuntu mình chắc chắn là nó khác02:40
n0bawkmỗi lần có update nó sẽ phải đánh số 1 2 302:40
Stanley00vubuntor112: theo mình thì geany hoặc codeblock hoặc anjuta đều được cả02:40
n0bawkvà update thì nó cũng có machanism rồi chỉ việc extract mấy cái file mata ra để xem gói nào cần down gói nào ko02:40
vubuntor112em chỉ dùng g++ bai1.cpp -o bai1.cpp02:40
afterlastangeln0bawk: uhm nhưng cái này đang sync cả cái mirror mà :D. nên phari chú ý cái thằng dists :P02:40
vubuntor112rồi ./bai1.cpp02:40
n0bawks/machanism/mechanism/02:40
afterlastangeleclipse đi =p~02:40
afterlastangelaực02:40
afterlastangel-o bai1.o thôi02:41
vubuntor112với cái time bai1.cpp thôi02:41
Stanley00vubuntor112: ôi, thế thì phải rồi02:41
nh0kk0nkut3vubuntor112: tình hình la gccvà  G++ thì phải02:41
afterlastangelbạn làm vậy khác nào xóa luôn cái source cũ02:41
n0bawkc/c++ có chạy được đâu02:41
n0bawkafterlastangel: jc vẫn dùng wget kìa :302:41
vubuntor112em đọc hướng dẫn chạy thấy người ta dùng lệnh này mà02:41
n0bawkrõ ràng wget đỡ tốn cpu cho cả thằng server và thằng client02:41
nh0kk0nkut3Stanley00: mà cậu ơi, cái gcc với cai g++ dung thư viện như thế nào nhỉ?02:41
Stanley00afterlastangel: eclise có gì hay vậy sn? mà thấy ai cũng khuyên thế nhỉ? /me không biết dùng thằng này. hic02:41
n2ivubuntor112: nguồn cũng .cpp02:42
n0bawkbiên dịch c/c++ thì được02:42
afterlastangelStanley00: mở 1 cái tốn 300MB ram02:42
afterlastangel=p~02:42
afterlastangel=))02:42
afterlastangelhay chỗ đó02:42
n2irồi exe cũng .cpp luôn?02:42
vubuntor112hiểu rồi02:42
vubuntor112:)02:42
n2itên file = nhau @@02:42
Stanley00afterlastangel: sn lại đùa em rồi =))02:42
n0bawkmình thấy cứ rờ mó đến nén với mã hoá là kiểu gì cũng ngốn 15-30% cpu lolz02:42
nh0kk0nkut3Stanley00: cái conio.h không có đúng không nhỉ?02:42
afterlastangelStanley00: cái đó dùng trên chỗ nào cũng được không lăn tăn hệ điều hành, xài cho quen :D02:43
n0bawktự viết conio.h02:43
Stanley00nh0kk0nkut3: à, muốn học C à? install glibc-doc rồi nghiên cứu đi :D02:43
n0bawktrong đấy hàm getch() thì dùng get() hoặc cin, hoặc scan02:43
n0bawkdễ ẹc02:43
n0bawk:))02:43
C4NoCGSTS thì lúc nào cũng dễ02:44
n0bawkrồi cứ #include "conio.h" chạy phè phè02:44
n0bawkviết cái hàm trong đó có mỗi cin mà ko dễ?02:44
Stanley00afterlastangel: à, ra thế, em không phải dân coder nên chưa thấy cần thiết, mà hình như bên ngoài cũng toàn eclipse đúng không sn?02:44
* n2i chờ afterlastangel confirm :302:45
n0bawkvoid getch() { std::cin.get() }?02:45
n0bawkthôi mình gà nhường chỗ cho các bạn trẻ02:45
n2i:302:45
Stanley00n0bawk: getch() hình như không cần enter đúng hem sn?02:45
n2inh0kk0nkut3: xài conio.h làm zề?02:45
afterlastangeln2i: nhục lắm hôm trước mình bật eclipse lên bị siêu nhân dùng vim chửi :(02:46
n0bawkStanley00: nhập bất kỳ02:46
n0bawktự viết lấy cũng đâu có khó02:46
nh0kk0nkut3n2i: hehe đang nghiên cứu thôi, chứ quen code bên win rồ02:46
n0bawktự ché conio.h há há02:46
n2iafterlastangel: =))02:46
n0bawkthế là code ở đây cũng như nhau02:46
nh0kk0nkut3n2i: mà chẳng phải coder nên chỉ hỏi cho biết thôi.02:46
* Stanley00 thấy bỏ quách conio.h luôn cho khỏe... haha02:46
n0bawkafterlastangel: ờ, máy xịn dùng eclipse đi :))02:47
nh0kk0nkut3Stanley00: mấy cái hàm tính toán sao không chạy được02:47
n0bawkmình thấy eclipse làm giảm productive vãi02:47
n0bawklolz02:47
Stanley00nh0kk0nkut3: ví dụ như...?02:47
n0bawklần trước mình có ái tutorial cho gcc ở đâu ấy nhỉ02:47
nh0kk0nkut3Stanley00: nghe nói là thiếu thư viện, chẳng biết là ntn nào nữa02:47
n0bawkvất cho các bạn trẻ đọc02:47
afterlastangelhaiz,02:48
Stanley00n0bawk: kiếm lại rồi share đi ;)02:48
afterlastangelbỏ tiền mua máy xịn làm gì02:48
nh0kk0nkut3n0bawk: cái tutorial gcc nó bảo cài gói gì gì ấy02:48
n2igcc reference :302:48
afterlastangelgiờ ngồi gõ terminal :((02:48
nh0kk0nkut3n0bawk: chịu không vọc được02:48
afterlastangelthôi tới giờ thăng đi code :D02:48
Stanley00nh0kk0nkut3: như hàm nào hay phép toán nào vậy?02:48
n0bawkhttp://www.network-theory.co.uk/docs/gccintro/02:48
bksupybot`Title: An Introduction to GCC - Table of Contents (at www.network-theory.co.uk)02:48
=== afterlastangel is now known as ala|coding
n0bawkcái này viết cho người ko biết gì nè02:48
n0bawkai biết rồi thì khỏi đọc02:48
n2inetwork-theory :-/02:49
* n2i dở dở ương ương => đọc dở dở ương ương :302:49
nh0kk0nkut3Stanley00: bây h cho cái lệnh a = b+c; thì phải dùng thư vieenjgif hok?02:49
n2inh0kk0nkut3: ko cần, nhưng cũng nên02:49
nh0kk0nkut3n2i: nên dùng cái gì?02:50
n2istdio.h or stdlib.h :302:50
Stanley00n0bawk: ờ, nhìn cũng được á, thanks sn02:50
n0bawklolz02:50
nh0kk0nkut3thế cái conio.h trong gcc thì thay bằng cái gì?02:50
n0bawktự viết lấy conio.h02:50
n0bawk:))02:50
n0bawkhoặc vất mợ nó đi02:50
Stanley00nh0kk0nkut3: bỏ quách nó ra đi :))02:50
n0bawknó là win specific ếu phải standard02:50
nh0kk0nkut3n0bawk: thế isotream.h?02:51
n2ivubuntor112: xài conio.h làm gì?02:51
n0bawkmà dùng win thì cũng ko cần conio.h :))02:51
Stanley00nh0kk0nkut3: còn a=b+c; hình như đâu cần thêm cái gì đâu ta02:51
n0bawknh0kk0nkut3: oh shit02:51
n0bawkthôi tự đọc đi02:51
nh0kk0nkut3n0bawk: ???02:51
n2in0bawk: win cũng không cần conio.h +102:51
n2inh0kk0nkut3: có hiểu include cái conio.h để làm chi không?02:52
nh0kk0nkut3trong gcc có using std name spacing không?02:52
n0bawkếu có02:52
n0bawk:))02:52
nh0kk0nkut3n2i: không:d02:52
n2i:302:52
n2ivậy thì bỏ nó đi ;)02:52
n2isang bên win cũng không cần conio.h02:52
n0bawkmình cũng ếu biết name spacing là cái gì02:52
nh0kk0nkut3n2i: nếu có thì đã không dùng từ cách đây mấy năm rồi02:52
n0bawk-> thôi lặn02:52
* n0bawk <-- mù tin học02:53
nh0kk0nkut3n0bawk: nhầm02:53
* n2i 'từ mấy năm' :(02:53
nh0kk0nkut3n2i: =))02:53
n2inh0kk0nkut3: giờ code bên win vẫn xài conio.h?02:53
nh0kk0nkut3n2i: hình như là không =))02:54
n0bawkchắc máy móc thầy bảo include conio.h thì cũng include thôi02:54
n0bawkếu cần biết nó làm cái gì :))02:54
n2i;)02:54
nh0kk0nkut3n0bawk: thì làm một cái file template rồi lấy đấy xài02:54
n0bawkko có conio.h là em ko sống được02:54
n0bawk-> format linux02:54
nh0kk0nkut3mấy năm rồi chưa sửa02:54
n0bawkđể tốn ổ cứng02:54
nh0kk0nkut3n0bawk: =)) ổ cứng cho linux em để 200g lận02:55
n2ivim: ff=unix :302:55
n2inh0kk0nkut3: /me 20G :)02:56
nh0kk0nkut3n0bawk: fomat thì lấy  đâu dữ liệu mà dùng?02:56
* n2i edit: 20G cho /02:56
nh0kk0nkut3n2i: là như thế nào> hok hiếu?02:56
n2inh0kk0nkut3: làm gì mà những 200G vậy?02:57
* n0bawk cho 13G02:57
nh0kk0nkut3mà trong này có ai làm webdesign không?02:57
n0bawkdùng win cho sướng hố hố02:57
* n2i thấy nh0kk0nkut3 giàu HDD ghớm :302:57
nh0kk0nkut3n0bawk: =)) ta là người có điều kiện mà02:57
n0bawk02:58
nh0kk0nkut3n2i: =))02:58
Stanley00nhà có điều kiện luôn kìa =))02:58
nh0kk0nkut3mà trong này có ai làm webdesign không?02:58
* n2i nh0kk0nkut3 đại ra có khác02:58
nh0kk0nkut3có ai là webdesigner không?02:59
nh0kk0nkut3hỏi tý02:59
nh0kk0nkut3mènh code cái web mà nhìn xấu tệ02:59
* n2i -> lủi -> xó02:59
nh0kk0nkut3n2i: ???02:59
nh0kk0nkut3không có ai làm về php hay .net gì cả ah?03:01
C4NoCko03:02
* n2i thấy hình như font Ubuntu hiện tiếng Việt tốt rồi.03:02
n0bawkai kiếm được cuốn này ko?03:07
n0bawk<nh0kk0nkut3> có ai là webdesigner không?                               [09:54]03:07
n0bawkValgrind 3.3 — Advanced Debugging and Profiling for GNU/Linux applications03:07
Stanley00n0bawk: sn mà tìm không ra thì ai dám tìm ra chứ ;))03:15
nh0kk0nkut3n2i: n2i đang làm ở đâu thế?03:28
* n2i mà đi làm thì có lẽ chẳng còn ngồi đây tám chuyện nữa.03:31
nh0kk0nkut3=))03:39
nh0kk0nkut3n2i: thế đang học ở đâu thế?03:39
nh0kk0nkut3n2i: mà là boy hay girl thê?S03:39
* n2i no more info!03:39
nh0kk0nkut3=))03:40
n2iluser rule :)03:40
nh0kk0nkut3n2i: thế học ở đâu cũng không được biết ah?03:40
n2inope03:40
vubuntor947C4NoC: Ca Noc?03:47
C4NoC:_/03:47
C4NoC:-/03:47
vubuntor947C4NoC: cho me gui cai link nay voi03:48
C4NoC:-/03:48
Stanley00n2i: có luser rule nữa à? vậy mà lúc trước qua đó là bị lấy info liền :))03:57
=== n0bawk` is now known as n0bawk
nh0kk0nkut3Stanley00:04:31
Stanley00nh0kk0nkut3: ?04:32
nh0kk0nkut3Stanley00: Stanley00 ơi, bay h đang gõ vim shutdown -r now04:32
nh0kk0nkut3enter rôi04:32
vubuntor554C4NoC: ok rồi, cảm ơn anh nhiều :)04:32
nh0kk0nkut3Stanley00: nhưng quên mất mún vim shutdown -h now thì làm thế nào?04:32
* Stanley00 không biết dùng vim :(04:33
nh0kk0nkut3thì sudo04:33
nh0kk0nkut3Stanley00: ẹc nhầm04:33
C4NoCvubuntor554, :)04:33
nh0kk0nkut3Stanley00: sudo ấy04:33
nh0kk0nkut3Stanley00: đang gõ restart mà mún hủy thì làm thế nao? đã enter rồi nhé, đang nhập pass ấy04:34
nh0kk0nkut3Stanley00: nhanh lên máy sắp hết pin roài04:34
Stanley00nh0kk0nkut3: có "now" thì hình như vô phương rồi04:35
nh0kk0nkut3ctrl Z có được khoog?04:35
Stanley00nh0kk0nkut3: thử với shutdown -c  xem04:35
nh0kk0nkut3Stanley00: đang ở chỗ nhập mật khẩu mà04:35
Stanley00thêm sudo nếu cần nha04:35
nh0kk0nkut3đang chuẩn bị nhập pass mà04:36
Stanley00à, đang ở chỗ đó à04:36
Stanley00Ctrl C04:36
nh0kk0nkut3uhm04:36
Stanley00hoặc đóng luôn cái terminal đi04:36
nh0kk0nkut3Stanley00: thế còn sudo shutdown -h 3004:36
nh0kk0nkut3thì hủy kiểu gì?04:36
Stanley00thì cũng ctrl C, hoặc shutdown -c á04:37
nh0kk0nkut3mở cái termina khác hả?04:37
nh0kk0nkut3Stanley00: ok thanks04:37
nh0kk0nkut3xong roài04:38
nh0kk0nkut3Stanley00: cũng hiểu hơn tý04:38
Stanley00nh0kk0nkut3: np ;)04:38
nh0kk0nkut3Stanley00: thôi máy hết pin shutdown đây04:38
Stanley00nh0kk0nkut3: be04:38
Stanley00nh0kk0nkut3: bye04:38
vubuntor039C4NoC:  ok,, cài lại  òi anh05:20
C4NoCvubuntor039, xong hết chưa em05:24
C4NoCvubuntor039, có ổn ko?05:24
vubuntor039h thì cài lại win k đến nỗi phải cài lại toàn bộ cả win lẫn ubuntu như trước nữa  :D05:25
vubuntor959mình sử dụng bộ gõ ibus unikey trong linux mint05:28
vubuntor959đánh tiếng việt bt trong firefox ...05:29
vubuntor959nhưng trong libreoffice thì đánh chữ cũng không được luôn05:29
vubuntor959mặc định font của libre office writer là FreeSeif05:29
vubuntor959mình muốn chỉnh mặc định để đánh chữ việt nam05:30
vubuntor959nhưng không biết làm ntn05:30
vubuntor959?05:30
C4NoC:-/05:30
C4NoCvui vậy05:30
vubuntor959sao ?05:31
C4NoCđánh bình thường chứ sao05:31
vubuntor959đánh chữ không ra05:31
C4NoCko ra chữ gì hết?05:31
vubuntor959lúc ra thì đánh tiếng việt không hiển thị05:31
vubuntor959không nhận chữ05:31
C4NoC:-/05:31
C4NoChem bít05:31
vubuntor959chỉ số và các ký tự khacs thôi05:31
C4NoCthế do encoding05:31
C4NoChay gì đó05:31
C4NoCchỉnh bộ gõ thế nào?05:31
vubuntor959encoding là sao ?05:31
C4NoCcó để unicode ko?05:32
C4NoCchỉnh trong ibus-unikey ấy05:32
vubuntor959chỉnh bộ gõ unikey telex unicode05:32
C4NoCđể unicode mà đánh05:32
vubuntor959đánh cũng không hiển thị được05:32
vubuntor959còn khi mình cài đặt hay gỡ bỏ phần mềm trong synaptic05:32
vubuntor959cứ bị lỗi05:32
C4NoC:-/05:32
C4NoCubuntu mấy?05:33
vubuntor959load không hết các file cần thiết05:33
vubuntor959mình sử dụng linux mint 1105:33
vubuntor959trong cập nhật hệ thống cũng vậy05:33
C4NoC:-/05:33
vubuntor959nhắn quét cập nhật mà không hiển thị lên05:33
C4NoChaiz, thế chịu, ráng mò :D05:33
* C4NoC ko xài mint 05:33
vubuntor959căng nhỉ ==05:34
C4NoCcứ mò đi05:34
C4NoCmò nhìu mới giỏi05:34
C4NoChê hê05:34
vubuntor959@@05:34
vubuntor959mò cách nào giờ :(05:34
vubuntor594có ai có link tải driver như card màn hình card sound ... cho linux mint không ?05:48
vubuntor670em đang dùng U 11.10 với unity06:25
vubuntor670và máy cũng đã cài gnome06:26
vubuntor670mà giờ muốn chuyển sang gnome06:26
vubuntor670mà em không biết chuyển như thế nào06:26
vubuntor670có bác nào giúp e với06:26
Stanley00vubuntor670: log out, chỗ đăng nhập có cái răng cưa06:27
Stanley00chọn GNOME chỗ đó là OK06:27
vubuntor713Anh chi nao cho em xin link huong dan su dung giao dien unity tren U 11.10 voi a08:38
n0bawk.g unity ubuntu tutorial08:43
bkphennyn0bawk: http://omgubuntu.co.uk/natty/08:43
bksupybot`Title: OMG! Ubuntu!'s guide to Unity in 11.04 (at omgubuntu.co.uk)08:43
vubuntor713thanks you so much!08:45
vubuntor793co ai o day ko09:22
vubuntor793cho minh hoi chut09:22
vubuntor793minh dang gap rac roi voi ubuntu09:23
vubuntor793ma09:23
vubuntor793ko co ai o day sao09:24
n0bawkrắc rối sao?09:24
vubuntor793minh update09:24
Stanley005 dòng rồi mà vẫn chưa có câu hỏi chính... LOL09:24
vubuntor793len 11.1009:24
vubuntor793den luc no09:24
vubuntor793den buoc09:24
vubuntor793clean up09:25
vubuntor793j do thi minh laij09:25
vubuntor793tat may09:25
vubuntor793di de di09:25
vubuntor793hojc09:25
vubuntor793bay h09:25
vubuntor793ko the vao dc09:25
vubuntor793giao dien09:25
vubuntor793ma bat may len09:25
vubuntor793no chi o mai trang thai09:25
vubuntor793la09:25
n0bawkcó 2 máy ko?09:25
vubuntor793booting system09:25
n0bawkvubuntor793: cách nhanh nhất là cài lại09:25
vubuntor793without full09:25
vubuntor793network config09:26
vubuntor793gi do thoi09:26
n0bawkcòn sửa thì cần skill + có nhiều thời gian tìm tò mầy mò :309:26
vubuntor793minh vua cho dia09:26
vubuntor79311.0409:26
vubuntor793vao thi09:26
vubuntor793thay mat het du lieu09:26
vubuntor793roi hay sao ay09:26
n0bawkok09:26
Stanley00vubuntor793: bạn có thể gõ hết câu rồi hãy enter được không?09:26
n0bawkđang trong đĩa 11.0409:26
vubuntor793vi ko thay con gi ca09:26
n0bawkhay ở chỗ nào?09:26
vubuntor793ok09:26
vubuntor793vay bay h giu lieu cua t co con nua ko09:27
n0bawkupgrade như thễ nào mà mất hết dữ liệu?09:27
vubuntor793neu con thi backup ra bang cach nao day09:27
n0bawkhmmm, đang ở trong đĩa 11.0409:27
n0bawkthì vào terminal chạy lệnh09:27
n0bawkdf -h09:27
n0bawkko09:27
n0bawkchạy lệnh sudo fdisk -l09:27
n0bawk!paste | vubuntor79309:27
ubot2vubuntor793: Nội dung >4 dòng, copy và paste vào trang http://paste.ubuntu.com rồi gửi link vào đây.09:27
bksupybot`Title: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)09:27
vubuntor793ban oi no ko ra gi ca09:28
n2ihug :">09:28
n2i:309:28
vubuntor793minh dang phai bat may bang cach cho dia 11.0409:29
vubuntor793thi moi hien ra giao dien dc nhu the nay09:29
vubuntor793dang dung  che do09:29
vubuntor793try ubuntu ma09:29
n0bawkvào terminal gõ09:29
n0bawksudo fdisk -l09:29
vubuntor793http://paste.ubuntu.com/738069/09:30
vubuntor793ok09:30
bksupybot`Title: Ubuntu Pastebin (at paste.ubuntu.com)09:30
vubuntor793tai luc nay cuong qua nen quen ko ghi sudo09:31
vubuntor793du lieu co con ko ha ban09:31
vubuntor793dot trc cai ubuntu minh da bi mat het du lieu roi09:32
n2ivubuntor793: bình tĩnh nào09:32
vubuntor793dot nay nua thi chet09:32
n2iko có lý do chi mà mất cả09:32
n2in0bawk: dòng Disk identifier nghĩa là gì anh?09:35
* n2i 0x000000000 một loạt 0 :309:35
vubuntor793da co ket qua chua a09:36
n2ivubuntor793: thấy đẹp cả mà :3 vấn đề bây giờ là gì?09:37
vubuntor793tuc la sao a09:38
Stanley00n2i: không biết thì gúc đi, supporter gì mà không làm gương gì hết vậy? :))09:38
n2iStanley00: huh?09:38
vubuntor793bay h phai lam gi a09:38
* n2i HDD cũng có vấn đề, mà kệ nó.09:39
n0bawkvubuntor793: có bị làm sao đâu?09:39
n0bawkn2i: 1 loạt 0 là sao?09:40
n2iDisk indentifier 0x000000000 :309:40
n0bawkvubuntor793: sudo mount -t ntfs-3g /dev/sda1 /mnt09:40
n0bawkvubuntor793: nó báo gì ko?09:40
n0bawkDisk identifier: 0xf0b1ebb009:41
n0bawkn2i: dofng nay`?09:41
vubuntor793ko bao gi ca09:41
n2in0bawk: dạ đúng09:41
n0bawkvubuntor793: h cd /mnt09:41
n0bawkvubuntor793: ls xem có thấy mấy cái file ở máy bạn ko09:41
vubuntor793ko co gi ca09:42
n2iStanley00: ngại gúc lắm, đang xài gprs :309:42
Stanley00n2i: à, ra thế :))09:42
vubuntor793chac la mat het du lieu roi09:42
vubuntor793:((09:42
vubuntor793thoi chi cho minh cach cuu cai may tinh cung duoc09:43
vubuntor793chu du lieu thi ko cuu dc roi09:43
C4NoCmất ếu gì09:43
n2ivubuntor793: nó không mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác thôi :309:44
vubuntor793tom lai la cho minh cau tra loi cu the duoc ko a09:45
Stanley00vubuntor793: thứ nhất, nếu bạn cứ khăng khăng mất dữ liệu thì cứ format cài lại hết từ đầu vậy, cứu gì nữa09:46
vubuntor793the nhung09:46
n2ivubuntor793: vấn đề gặp phải là?09:46
Stanley00vubuntor793: thứ 2, mọi người đang nói cho bạn biết là dữ liệu không thể mất, chắc bạn nhầm gì đó thôi09:46
vubuntor793moi nguoi co ai huong dan minh gi dau09:46
vubuntor793vang vang09:47
vubuntor793the bay h lam gi tiep a09:47
vubuntor793tai minh so mat du lieu qua roi09:47
vubuntor793:((09:47
Stanley00vubuntor793: mở gparted lên, chọn device là sda, chụp hình lại rồi post lên thử xưm09:48
Stanley00*xem*09:48
vubuntor793gparted09:48
vubuntor793o dau vay09:48
Coolyvubuntor793: bỏ đĩa vào, boot vào livecd, mount ổ đĩa cần backup vào, copy dữ liệu sang ổ đĩa an toàn, rồi muốn quậy phá gì đó cũng ko mất09:49
Stanley00gõ window, gparted, enter :-ss09:49
vubuntor793minh thay roi09:50
vubuntor793nhung chup xong thi post kieu gi day09:50
n2ivubuntor793: www.imagesk.com09:51
n2iup lên đó rồi post link qua đây09:51
vubuntor793http://www.imagesk.com/?i=T3NfFnxm.png09:51
Stanley00bình thường mà ta, trừ cái swap to khiếp09:53
* n2i fdisk -l phọt ra Disk identifier 0x00000000 => parted không nhận ra bảng phân vùng :309:53
n2iStanley00: nhiêu?09:53
Stanley00n2i: 000eab thì phai09:53
vubuntor793the nhung bay h lay du lieu bang cach nao a09:54
Stanley00n2i: cái đó nghe nói chỉ có win mới dùng mà, linux và grub đâu có dùng đâu :D09:54
C4NoCvubuntor793, muốn lấy dữ liệu ở cái gì?09:54
C4NoCvubuntor793, nó thấy partition rồi kìa09:55
vubuntor793o may ay09:55
C4NoCmở nautilus lên09:55
Stanley00vubuntor793: đang suy nghĩ coi tại sao lúc nãy bạn không "ls" được09:55
C4NoCmount mấy cái ổ đó lên09:55
C4NoCmuốn lấy gì thì lấy09:55
C4NoCsao cứ phải xoắn09:55
vubuntor793o man hinh co lay dc ko09:55
n2iStanley00: nghe biểu thế, nhưng cũng chưa hiểu tại sao parted lại báo lỗi với bảng phân vùng.09:55
vubuntor793huong dan tu tu cu the dc ko09:55
C4NoCvubuntor793, mở nautilus lên09:55
Stanley00n2i: đồi thằng khác thử chưa? fdisk chẳng hạn?09:56
n2iStanley00: fdisk ok09:56
Stanley00n2i: vậy thì lấy fdisk mà chia, thằng nào không chia được thì vất đi :))09:56
vubuntor793no co may cai nautilus09:56
vubuntor793the nay chon cai nao dc09:57
n0bawkvubuntor793: ko thấy gì hả?09:57
n2ivubuntor793: thấy mấy ổ đĩa ở bên trái không? nhấn vào hết :309:57
n0bawkmình thấy vẫn còn nguyên mà :309:58
* n2i đi ăn cơm thoai10:00
vubuntor388Bây giờ mới cài được bộ gõ tiếng Việt, mấy anh chỉ cách em thêm font với ạ!!10:03
Stanley00vubuntor388: thích font gì thì lên Software center mà cài thôi ;)10:11
vubuntor823swap10:15
vubuntor823cho minh hoi la10:16
vubuntor823de bao nhie thi vua10:16
Stanley00vubuntor823: diễn đàn bàn nhiều lắm rồi, không thích đọc thì 2xRAM10:17
vubuntor388Em tìm thấy rồi, dùng chương trình font manager, copy font cần cài vào thư mục nào đó, set thư mục scan font trong font manager tới thư mục đó ^^10:17
vubuntor823con ai ko10:33
vubuntor823vay10:33
=== zj3t3mju is now known as zj3t|invi
=== C4NoC is now known as C4NoC|away
vubuntor215cho mình hỏi là ubuntu 11.10 đã có tích hợp sẵn các phần mềm nào ?12:12
vubuntor215khi cài đặt ubuntu thì có cần phải có mạng  không tại nhà mình chưa có mạng =="12:13
vubuntor215mới chuyển qua dùng ubuntu nên còn newbie :d12:13
Stanley00vubuntor215: bạn cứ lấy file ISO về, burn ra USB, rồi test thử đi, chứ nhiều quá, ít ai biết hết lắm bạn à12:13
vubuntor215cho mình hỏi thêm là ubuntu 11.10 đã có tích hợp sẵn ứng dụng văn phòng như openoffice hay libreoffice chưa ?12:14
Stanley00vubuntor215: uhm, ít nhất hỏi thế còn trả lời được, có12:14
Stanley00vubuntor215: nhưng ngặt nhất là không có bộ gõ tiếng việt12:15
vubuntor215ủa ?12:15
vubuntor215mình nghe là có cài sẵn ibus unikey mà ?12:15
vubuntor215còn font chữ thì sao ?12:15
vubuntor215có đầy đủ font hay tự mình tải các gói về rồi install ?12:15
Stanley00vubuntor215: chỉ có một số font unicode thôi12:16
Stanley00bạn nghe nói có sẵn unikey ở đâu vậy?12:16
vubuntor215cơ bản thì đã ổn định chưa ?12:16
vubuntor215thì mình nghe nói là bản ubuntu 11.10 có sẵn ibus unikey rồi12:16
Stanley00vubuntor215: chắc bạn nghe nhầm đó, nó chỉ có sẵn trong kho thôi, còn muốn dùng thì phải cài vào12:17
vubuntor215Từ phiên bản Ubuntu 9.10 thì IBus được cài mặc định. Bạn có thể bỏ qua bước này12:17
vubuntor215mình đọc trên tài liệu ubuntu diễn đàn12:17
Stanley00vubuntor215: đó là ibus, không phải ibus-unikey12:17
Stanley002 cái khác nhau bạn à ;012:17
vubuntor215khác nhau là sao bạn ?12:18
vubuntor215với win thì mình lên mạng search các phần mềm về đuôi exe để cài đặt12:19
vubuntor215còn với ubuntu thì mới kiếm các file cài đặt deb các phần mềm như codes nghe nhạc... ở đâu vậy ?12:19
vubuntor215các phần mềm cần thiết cơ bản để giải trí và văn phòng cho học sinh sinh viên thôi :D12:19
Stanley00cài offline thì hơi vất vả đấy, chờ tí nhá12:21
Stanley00vubuntor215: bạn tham khảo link này nhà12:23
vubuntor215mình cần các bản deb để về cài bằng tay cũng được :D12:24
vubuntor215hôm qua cài linux mint nhưng mà khi update phần mềm hay synaptic thì có lỗi không hoàn thành hết được12:24
vubuntor215vậy nên hôm nay mới thử chuyển qua ubuntu :D12:25
Stanley00vubuntor215: nhà không có mạng thì làm sao nó update được12:25
Stanley00à mà không có mạng thì xài mint là một ý hay đó, quên mất thằng này, nó có sẵn mấy chương trình giải trí rồi, khỏi phải lo nữa12:26
vubuntor215nhà chưa có mạng12:27
vubuntor215phải ra net12:27
vubuntor215nên mình cần các gói deb để tải về cài đặt bằng tay :D12:27
Stanley00muốn cài offline thì đọc cái link mình đưa lúc nãy đi12:28
vubuntor215link nào bạn ?12:32
vubuntor215mình có thấy đâu ?12:32
Stanley00https://help.ubuntu.com/community/InstallingSoftware12:32
bksupybot`Title: InstallingSoftware - Community Ubuntu Documentation (at help.ubuntu.com)12:32
Stanley00oops, sorry bạn, quên paste...12:32
vubuntor215àk cho mình hỏi phân loại natty oneinic hay mat... là sao bạn ?12:33
vubuntor215mình không hiểu12:33
vubuntor215lên search deb tải về12:33
vubuntor215mà cho 3 cái bản12:33
vubuntor215bản này dung lượng cũng giống nhau12:33
vubuntor215chỉ khác là natty oneinic hay loại j` đó à?12:33
GeekComp12:34
GeekComptên nó mang tính biểu tượng thui12:34
GeekCompnó chỉ số hiệu version đó mà12:34
GeekCompvubuntor388: ?12:36
vubuntor215các bản đó cũng giống nhau hả bạn ?12:36
vubuntor215mình cài đặt bản nào cũng ok à ?12:36
GeekCompko12:36
GeekCompnó ko giống nhau12:36
vubuntor215mình thấy dung lượng ngang nhau mà12:36
GeekCompbản nào cũng giống thì nó ra version làm gì12:36
vubuntor215vậy thì nên cài bản nào ?12:36
Stanley00nó giồng như xp, 7 và 8 vậy đó12:36
vubuntor215à =="12:36
vubuntor215vậy với ubuntu 11.10 thì cài bản nào vậy bạn ?12:37
GeekComponeric12:37
vubuntor215ukm12:38
vubuntor215tks bạn nhiều nha12:38
vubuntor215:D12:38
vubuntor338có ai không ạ?12:50
vubuntor338em cài ubuntu 11.1012:50
vubuntor338xong update12:50
vubuntor338cài super boot manager12:50
vubuntor338xong chỉnh theme12:50
vubuntor338xong ubuntu của em hết boot12:50
vubuntor338super boot manager vẫn hoạt động bình thường12:50
vubuntor338nhưng lúc boot vào ubuntu, nó dừng lại ở chỗ Pulse Audio gì gì đó12:51
vubuntor338xong cứ nhấp nháy nhấp nháy12:51
vubuntor338và không vào được12:51
vubuntor338hic12:51
ubuntu_fanboybó tay, chưa cài trên u 11.1012:52
qwebirc12883n2i: này thím, khi cài u k tạo vùng swap có được k?13:00
CoconutCrabqwebirc12883: cứ tạo vùng swap dung lượng13:05
CoconutCrabkhoảng bằng RAM13:05
CoconutCrab:)13:05
qwebirc12883tạo gấp đôi òi13:06
CoconutCrabgấp đôi cũng được13:06
qwebirc12883nhưng mà cài xong nghĩ, nếu k k tao thì cso sao k nhỉ13:06
qwebirc12883:)13:06
CoconutCrabtrong trường hợp hết ram thì sẽ đứng máy13:06
qwebirc12883thế cái đó là để hỗ trợ ram ha13:08
* qwebirc12883 mù IT13:08
CoconutCrabừm, hết ram nó sẽ đẩy bớt ra đĩa cứng, dọn chỗ ram13:08
qwebirc12883hmm, cài ubuntu lên máy 1 người nhưng họ để dung lượng có 6g, đã tạo swap mất 1g, cài xong thấy chạy ổn13:11
CoconutCrabcũng được13:11
CoconutCrabubuntu chạy mất tầm 4 gb là được13:11
qwebirc12883nhưng cài xong òi lại nghĩ, nếu k tao thi nó thế nào, nên hỏi thui13:11
qwebirc12883:)13:11
CoconutCrabnếu không cài lăng nhăng thêm nhiêu13:11
vubuntor338<vubuntor338> em cài ubuntu 11.10 [19:50] <vubuntor338> xong update13:11
vubuntor338<vubuntor338> cài super boot manager [19:50] <vubuntor338> xong chỉnh theme [19:50] <vubuntor338> xong ubuntu của em hết boot [19:50] <vubuntor338> super boot manager vẫn hoạt động bình thường [19:51] <vubuntor338> nhưng lúc boot vào ubuntu, nó dừng lại ở chỗ Pulse Audio gì gì đó [19:51] <vubuntor338> xong cứ nhấp nháy nhấp nháy [19:51] <vubuntor338> và không vào được13:11
CoconutCrabwhat?13:12
CoconutCrabsuperboot manager là cái gì...13:12
* qwebirc12883 cài ubuntu hem thấy cái đó bao h :-/13:14
vubuntor338cái để tạo theme cho grub ấy13:15
vubuntor338nó dùng burg để thay cho grub13:15
vubuntor338http://www.google.com.vn/search?sourceid=chrome&ie=UTF-8&q=super+boot+manager13:16
vubuntor998cho mình hỏi cài đặt ibus unikey mà không có mạng thì cài đặt bằng tay ntn ?14:31
Stanley00https://help.ubuntu.com/community/InstallingSoftware14:32
bksupybot`Title: InstallingSoftware - Community Ubuntu Documentation (at help.ubuntu.com)14:32
Stanley00phần ofline install14:32
vubuntor998tải về hả bạn ?14:33
vubuntor998link nào vậy ?14:33
Stanley00vubuntor998: vào đọc sẽ rõ14:33
vubuntor998tks bạn14:33
n2i.g ibus-unikey google code14:37
bkphennyn2i: http://code.google.com/p/ibus-unikey/14:37
bksupybot`Title: ibus-unikey - Vietnamese IM Engine for ibus - Google Project Hosting (at code.google.com)14:37
vubuntor222co ai ko xin hoi 1 cai'15:24
vubuntor222alo15:25
ubuntu_fanboyhoi di ban15:25
vubuntor222minh cia 11.10 ve ma ko the keo or re may cai table dc15:26
vubuntor222ko co j lun15:26
vubuntor222la sao @_@15:26
n2ihuh?15:26
n2ivẽ mà không rê kéo gì được?15:27
n2ivẽ gì? ở đâu?15:27
vubuntor222chi co dung cai man` hinh thoi!15:27
ubuntu_fanboymấy cái bàn à?15:27
vubuntor222ko co ve!15:27
vubuntor222tab15:27
vubuntor222vao` cai j do la no ko cho tat15:27
ubuntu_fanboybạn mô tả mơ hồ quá15:27
vubuntor222nay nhe'15:28
vubuntor222de minh ke lai tu` dau`15:28
vubuntor222minh cai` ubuntu 11.1015:28
vubuntor222cai` xong thi danh' password dang` hoang`15:28
vubuntor222khi vao` thi` no hien hin`h nen`15:28
vubuntor222ko co cai j lun moi ghe15:29
vubuntor222vay la sao troi`15:29
vubuntor222minh` co vao` app de update15:29
vubuntor222update xong van vay15:29
ubuntu_fanboychắc ccsm vô hiệu unity rồi15:29
vubuntor222ko co'15:30
vubuntor222vay fai lam` sao ????15:30
ubuntu_fanboykhông có thanh ứng dụng bên tay trái luôn hả bạn15:30
ubuntu_fanboycó thanh panel ở phía trên ko?15:30
vubuntor222ko co j lun15:31
ubuntu_fanboybạn nói ko có cái gì luôn nghĩa là sao?15:31
vubuntor222co panel15:31
ubuntu_fanboychỉ có màn hình nền với panel phía trên thôi hả15:31
vubuntor222ben trai' ko co j!15:31
vubuntor222uh15:31
vubuntor222ma ko hien thi cho? shutdown!15:31
vubuntor222ko hien thi ket noi internet lun15:32
n2ivubuntor222: logout ra đi, chọn ubuntu classic15:32
ubuntu_fanboylàm như thế này15:32
ubuntu_fanboybạn chắc có cài ccsm rồi chứ15:32
vubuntor222minh` fai bam' Ctrl+Alt+Del moi out dc15:32
vubuntor222ccsm ???15:32
ubuntu_fanboycompiz setting manager đó15:32
vubuntor222compiz do ak15:32
vubuntor222co vao` dc cai j dau ma cai`15:32
vubuntor222bat cai' tab nao` la ko the close or keo' di dau dc15:33
ubuntu_fanboyvậy máy bạn ko đủ chạy unity 3D15:33
ubuntu_fanboybạn chuyển về unity 2d thử15:33
vubuntor222VGA 512 ma`15:33
ubuntu_fanboyuhm,15:33
vubuntor222minh` ko cap nhat dc cai Driver cua  cai VGA lun15:34
ubuntu_fanboybạn thử log out ra chọn unity 2d thử xem15:34
vubuntor222@_@15:34
vubuntor222ntn nhi!15:34
ubuntu_fanboyở màn hình đăng nhập có cái bánh răng15:34
ubuntu_fanboybạn nhấp vào đó chọn15:34
vubuntor222minh log out xong no chi cho minh` cai reset voi shutdown!15:34
ubuntu_fanboybạn để ý sẽ thấy cai bánh răng ở gần khung đăng nhập15:35
vubuntor222ok15:35
vubuntor222de minh test15:35
vubuntor222neu 2D vay minh` co' su dung dc cube ko nhu!15:35
ubuntu_fanboyunity không bật đc cube bạn à15:36
vubuntor222@_@15:36
vubuntor222zzz15:36
ubuntu_fanboybạn từ ubuntu nào chuyển lên vậy15:36
vubuntor222vay ban cai` ubuntu may ???15:36
vubuntor222ko co chuyen15:36
vubuntor222minh` cai` ma`15:36
ubuntu_fanboytừ ubuntu 11.04 là không xài dc cube rồi15:36
vubuntor222ak15:37
ubuntu_fanboymuốn xài cube thì bạn phải cài giai diện gnome classic15:37
vubuntor222chac xai` cai 10.10 wa15:37
ubuntu_fanboytùy bạn15:38
vubuntor970các bạn cho mình hỏi nên cài dns hay dhcp trước nhỉ15:38
vubuntor970có thể giúp mình dc ko15:40
Stanley00vubuntor970: cài làm dns server và dhcp server ấy hả bạn?15:41
vubuntor970uh15:42
Stanley00vubuntor970: thứ tự trước sau khác nhau có vấn đề gì à?15:43
vubuntor970mình phải cài dns,dhcp, samba, web server mà chưa biết bắt đầu từ đâu15:44
nobawk:315:45
Stanley00tưởng trước hay sau nó có lỗi gì chứ, theo /me thì thứ tự không quan trọng, cái nào trước cũng được15:45
nobawk.g dns server ubuntu15:45
bkphennynobawk: https://help.ubuntu.com/community/Servers15:45
bksupybot`Title: Servers - Community Ubuntu Documentation (at help.ubuntu.com)15:45
nobawkchắc samba, web server, dhcp dễ15:45
nobawkcòn dns thì hơi mệt :315:46
nobawknên dùng cái ldap luôn quản lý cho tiện15:46
vubuntor970tất cả cài trên một server được ko bạn15:48
tux|lionđược15:48
* tux|lion chẳng biết gì về sẹc vơ =)15:48
vubuntor970khi mình cài dhcp15:49
vubuntor970làm đúng như cách trên mạng15:49
vubuntor970vào các file cấu hình15:49
vubuntor970vậy mà ko có gì thay đổi15:50
nobawknếu muốn dùng cho production system thì nên đọc hiểu 1 chút15:50
nobawkvubuntor970: ko có gì thay đổi là như lào?15:50
vubuntor970là ko cấp phát được địa chỉ15:51
nobawkhmm15:51
nobawkthế chắc có cái gì đó chưa chuẩn :315:51
vubuntor970phiên bản của mình là 10.415:52
nobawkbạn nên học cách debug15:52
nobawkkhi 1 cái service nào đó ko có work15:52
nobawk.g dhcp server ubuntu15:52
bkphennynobawk: https://help.ubuntu.com/community/dhcp3-server15:52
bksupybot`Title: dhcp3-server - Community Ubuntu Documentation (at help.ubuntu.com)15:52
vubuntor970tài liệu đó mình đã xem15:54
tux|lionvubuntor970: có hiểu được nhiêu phần15:54
tux|lionvubuntor970: làm đi làm lại bao nhiêu lần rồi ?15:54
vubuntor970nhưng trong etc của mình nó ko có file dhcp3/dhcpd.config15:55
tux|lionvubuntor970: ...15:55
vubuntor970mà thay vào đó là dhcp/dhcpd.config15:55
vubuntor970vậy có phải phiên bản của mình chưa update dhcp315:56
tux|lionvubuntor970: cố gắng đọc hiểu đi15:57
n2imáy móc quá :315:57
vubuntor970bạn có thể dành thời gian chỉ cho mình với được không15:58
vubuntor970xung quanh mình chẳng có ai để hỏi15:58
tux|lionvubuntor970: bạn có thể dành thời gian đọc tài liệu để hiểu vấn đề không ?15:58
vubuntor970bạn có thể share cho mình một chút tài liệu chuẩn được ko16:00
nobawkvubuntor970: dùng cái dhcp/dhcpd.config đó16:00
nobawktài liệu chuẩn thì chắc qua trang của dhcp16:00
n2itux|lion: ;) ném!16:00
nobawkvubuntor970: cấu hình client như thế nào và sao biết là ko được?16:01
vubuntor970mình thấy ở server ko thay đổi địa chỉ theo dải đã cấu hình16:04
vubuntor970nên ko kiểm tra client16:05
vubuntor738Mình cài đặt CHM viewer qua software center thì báo lỗi This error could be caused by required additional software packages which are missing or not installable. Futhermore there could be a conflict between software packages which are not allowed to be installed at the same time.16:09
vubuntor738các bạn có biết cách nào fix ko vậy16:09
n2ivubuntor738: ngoài software center còn chạy chương trình cài đặt nào khác không?16:11
vubuntor738ko có16:11
vubuntor738mình cài thử = apt-get cugn ko dc16:12
vubuntor901cho mình hỏi chút16:13
vubuntor901mình cài ubuntu bằng cái wubi16:14
vubuntor901nhưng sao mình cài những plugin hay phần mềm thì chạy gần xog lại báo lỗi là sao bạn16:15
vubuntor165em mới tìm hiểu ubuntu16:16
vubuntor833hok ai giúp được sao16:16
n2isao lắm vubuntor vậy :316:16
tux|lionlulz16:17
* n2i đang may áo :3 mọi người chắc đang bận, chờ chút đi @@16:17
vubuntor165các anh chị có thể chỉ cho em cách học cách đọc tài liệu như thế nào được không ạ16:17
nobawkvubuntor165: server thay đổi là sao?16:19
nobawknhầm16:19
nobawkcái bạn kia cấu hình dhcp server mà cái server mà cũng đặt dhcp thì :-s16:20
tux|lionvubuntor165: try, failed -> try -> failed -> try -> ...16:20
nobawkđúng là nhiều chuyện hài16:20
vubuntor165ôi có chị nào hiểu dc em bây giờ ko ạ16:25
n2ivubuntor165: hiểu được em? :-/16:25
vubuntor165em thấy ubuntu khó thế, nản quá16:27
vubuntor273bực vãi cái ubuntu này16:27
vubuntor273nhận card VGA rồi mà đéo nhận đc ram share16:27
vubuntor273đc share ram chứ !16:28
n2i:-/16:30
n2ivubuntor165: tại sao xài ubuntu?16:30
n2ivubuntor273: cậu nữa16:30
vubuntor273vì dùng quen16:31
nobawkvubuntor165: ở đây toàn gay làm ếu gì có chị mà gọi16:31
n2iuhuh16:31
vubuntor165ở lớp em học môn này16:31
nobawkhò hò16:31
n2ivubuntor165: không đọc nổi tài liệu à?16:31
n2ikhông đọc nổi forum à?16:31
vubuntor165toàn con trai hết ạ16:31
n2ivubuntor165: uhuh16:32
nobawkchắc phải cài phê đô ra16:32
vubuntor273mà bực cái VGA share ram16:32
nobawkthì?16:32
vubuntor273mới mua về quên chưa xem có phải thuộc dòng đc hỗ trợ hay ko16:32
nobawkdùng mấy ứng dụng bình thường htì cần gì ram to cho VGA?16:32
nobawkthấy có bạn bảo fedora được cấu hình sẵn16:33
nobawkcòn ubuntu muốn có chắc tự làm :))16:33
vubuntor273thì điều đó thì dĩ nhiên16:33
vubuntor273nhưng điều cần nhất là làm sao cho nó nhận hết16:33
vubuntor273hết share ram !16:33
nobawkđể làm gì?16:33
nobawkcard gì?16:33
vubuntor273nếu sử dụng modul 8xx16:34
vubuntor273h6116:34
nobawkh61?16:34
vubuntor273intel h61 ấy mà16:34
nobawkintel h61?16:35
vubuntor273tên chip main onboard của asus ấy mà16:35
vubuntor273tải điều đơn giản là có dùng cpu có tích hợp sẵn GPU rồi16:36
vubuntor273cho nên mới dùng share ram16:36
vubuntor165em chào các anh16:37
vubuntor273theo mình thì hình như phải cấu hình trong file gì ta16:38
nobawklolz16:38
vubuntor273tự nhiên quên ngang !16:38
nobawkthế thì liên quan gì đến share ram ở đây?16:38
vubuntor273quan trọng là phải cho nó hiểu mình mình đang dùng VGA share ram16:40
vubuntor273của intel16:40
nobawkmình ko hiểu cái ý nghĩa share ram ở đây là gì16:40
nobawkcòn về hybrid graphic16:40
nobawkthì mình chưa thấy hybrid graphic cho 2 card intel bao h16:41
nobawknếu là 1 card ati và 1 card intel16:41
nobawkhay 1 nvidia 1 card intel16:41
nobawkthì vào đây mà xem16:41
nobawkhttp://linux-hybrid-graphics.blogspot.com/16:41
bksupybot`Title: Linux Hybrid Graphics (at linux-hybrid-graphics.blogspot.com)16:41
kid__a16:41
kid__bksupybot`: ping\16:41
kid__bksupybot`: ping16:41
nobawkthôi đi ngủ16:43
* nobawk lăn ra chết16:43
nobawkà quên, linux hình như ko thể reallocate bộ nhớ cho card graphic như windows :316:44
vubuntor273share ram thay vì dùng ram ngay trên card VGA để những lưu trữ dữ liệu đc xuất ra màn hình thì mình để vào ram để lưu trữ thôi mà16:47
nobawkờ, thế thì hình như trong linux bạn ko thay đổi được16:48
nobawknếu máy bạn có hỗ trợ tính năng đó thì vào bios mà chỉnh lại16:48
nobawklàm như thế cũng chẳng tốt đẹp gì16:48
nobawkvì video ram cần tốc độ nhanh hơn hiều ram thường -> cũng chỉ là giải pháp cho con nhà nghèo16:48
nobawkmuốn xịn thì nên mua card video có nhiều video ram16:49
nobawkmình thì mình tắt béng cái share ram đi16:49
nobawkdùng đến ram là chậm vl16:49
vubuntor273ừm cái đó thì chỉnh trong bios16:49
vubuntor273nhưng mình chỉnh rồi16:50
nobawkvậy thôi sao phải kêu la?16:50
nobawkthôi kệ bố nó, chỉnh rồi mà nó ko dùng thì là tốt chứ sao :))16:50
vubuntor273mà ubuntu nó vẫn không nhận đc 1G4 ram  của mình share cho CGA16:50
vubuntor273VGA16:50
nobawknhư mình là mình ếu bao h mua card mà share ram làm gì16:50
nobawkmuốn ngon thì mua card có video ram xịn16:50
nobawkđừng dùng ram thường làm share ram làm gì16:51
nobawkvì nó cũng chẳng hiệu quả là mấy16:51
nobawkram to thì để cache chạy chương trình nặng còn hơn lolz16:51
vubuntor273giờ ddram3 với GPU trên 1500 GH thì ok rồi16:51
nobawkok ở đây là ý gì?16:51
nobawkRAM cho GPU là loại đặc biệt đó16:51
vubuntor273cpu giờ chứ phải cpu hồi lần ko6 kết hợp GPU đâu mà lo nó chậm16:51
nobawkbạn ko so với ram cho cpu được đâu16:52
nobawkđó chỉ là giải pháp chữa cháy thôi16:52
nobawkcũng chẳng có gì hay đâu16:52
nobawknên tốt nhất là bạn nên tắt béng cái share ram đi :))16:52
vubuntor273đến một lúc ram của máy tính sẽ nhanh như vậy thôi16:52
nobawkchẳng có 1 lúc nào cả16:53
vubuntor273mình bật share ram lên OC lên chạy game nào cũng bườn tất16:53
nobawkchỗ nào cần nhanh thì người ta làm nhanh16:53
nobawkchỗ nào nhanh quá mà ko làm gì thì người ta chẳng làm nhanh làm gì16:53
nobawktắt share ram đi chạy ko mượt?16:53
vubuntor273chỉ là onboard thôi chứ chưa dùng tới của nvidia hay là ati gi hết16:54
vubuntor273ừm16:54
vubuntor273tắt share ram đi chạy ko6 mượt16:54
nobawkchẳng qua là do thiếu graphic ram nên nó giật giật16:54
nobawkchứ nhét vào video ram nó sẽ khác :))16:55
vubuntor273thì dĩ nhiên16:55
nobawknói tóm lại share ram chỉ là chữa cháy16:55
nobawkthích dùng đồ ngon thì đừng bao h mua card share ram làm gì16:55
vubuntor273chữa cháy khi máy chậm16:55
nobawkdùng graphic on chip thì lúc nào cần tiết kiệm điện16:55
vubuntor273chứ máy nhanh thì nó ko còn đc xem là chữa cháy nữa16:55
nobawkcòn oc rồi dùng graphic on chip + share ram thì đúng là vô đối16:55
vubuntor273tương lai máy tính là dùng share ram đấy16:56
nobawkvì chẳng đạt được mục đích gì16:56
nobawkđồ hoạ cũng lởm16:56
nobawkmáy nóng16:56
nobawktốn điện16:56
nobawkmà mục tiêu của on-chip graphic là tiết  kiệm điện16:56
vubuntor273máy nóng thì nâng cấp tản nhiệt16:56
nobawkđỡ nóng máy lolz16:56
vubuntor273có GPU thì # so với thới trước16:56
nobawkmua cái card xịn = cái tản nhiệt?16:56
vubuntor273thời16:56
vubuntor273:/16:57
nobawkồ bạn ko biết là ở đâu mà dự đoán được cả tương lai máy tính16:57
vubuntor273mai mốt dùng ddram 516:57
nobawkmình học dốt, nhưng mình biết là video ram là 1 loại video đặc biệt mà muốn hiệu năng cao thì phải dùng loại đặc biệt16:57
vubuntor273xem thì biết liền16:57
nobawkcòn dùng mấy loại ba lăng nhăng thì cũng vẫn chậm thôi16:58
nobawkvà thiên hướng là người ta sẽ dùng những loại đặc biệt16:58
nobawkkể cả có ddram 10 đi nữa16:58
vubuntor273tần số càng cao thì tốc độ càng nhanh16:58
nobawkthì việc truy suất dữ liệu ở ram ngoài so với  on-chip ram cũng sẽ vẫn chậm hơn nhiều16:58
nobawkvà như vậy việc xử lý đồ hoạ chậm đi16:59
vubuntor273giống như thác nước trên cao chảy mạnh hơn thác nước dưới thấp16:59
nobawk-> cho những người thích share ram như bạn thì ok16:59
nobawkcho những người thích hiệu năng như mình thì mình nói luôn là nó như sh!t16:59
nobawkvubuntor273: tần số càng cao hoạt động càng nhanh, càng tốn nhiều điện càng toả nhiều nhiệt -> hệ thống càng có khả năng ko ổn định16:59
nobawkvà chóng vất đi hơn17:00
nobawksao intel ko sản xuất chip 4G đi17:00
nobawkmà từ 3G chuyển xuống 2G17:00
nobawkthậm chí là xuống còn 1GHz17:00
nobawksao ko làm mẹ nó con cpu 10GHz đi chạy cho sướng17:01
vubuntor273chưa chắc tần số càng cao là đã tốn điện17:01
nobawkcái tư tưởng tần số càng cao hoạt động càng nhanh đã lỗi thời17:01
nobawkvubuntor273: bạn nói thế chỉ càng chứng tỏ bạn ko hiểu gì về điện tử17:01
vubuntor273cũng như chưa chắc dùng nhiều ic tích hợp là tốn nhiều điện17:01
nobawk(mình nói câu này bao h ta)17:02
vubuntor273ở một mức cân sứng nào đó thì mới gọi là nhanh17:02
vubuntor273sứng = xứng17:03
nobawkờ thôi tùy theo bạn nghĩ17:03
nobawkmình ếu quan tâm :))17:03
vubuntor273đến một lúc bạn sẽ quan tâm thôi17:03
vubuntor273bb17:03
tux|lionLại tay thanghoaikg roài17:04
tux|lionhọc được tí điện tử ra oai17:04
tux|lion=)17:04
nobawknó là thằng thanghoaikg đó hả17:04
nobawkôi vãi17:04
tux|lionnobawk: =)17:05
nobawklại chọc vào tổ kiến lửa :317:05
=== C4NoC|away is now known as C4NoC
=== C4NoC is now known as C4NoC|away

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!