/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/11/23/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

leoquantah MrChrisDruif15:17
MrChrisDruifAloha leoquant15:18
leoquanthoi15:18
StefandeVrieshoihoi15:18
leoquantStefandeVries, goedemiddag15:18
MrChrisDruifAlles lekker leoquant ?15:20
leoquantniet alles, maar ik mag niet klagen he ツ15:20
MrChrisDruifNee, ik denk het niet15:20
StefandeVrieswaag het eens ;)15:21
MrChrisDruifHaha15:22
leoquantcommandoline, geen reactie van onze intern.blogger helaas18:35
leoquantdan moet het maar via een "blog" van mij, dat ik voor dit doel op zet18:37
commandolineleoquant: ok, misschien is wordpress.com dan een goede (simpel om op te zetten)19:37
commandoline(ik bedoel de website, niet het pakket)19:38
leoquantja ik regel het19:38
commandolineok :)19:38
* commandoline zal dit weekend proberen het stukje te schrijven in het Nederlands.19:38
leoquantmooi ツ19:39
leoquantcommandoline, ik kan mohi ook nog vragen, maar dat hoor je nog....19:47
commandolineok, prima.19:47

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!