/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/12/06/#ubuntu-se-mote.txt

christofferHakanS, hej19:01
christofferVar det nu vi skulle starta?19:01
HakanSHej, Christoffer. Ja, det var väl kl 20?19:02
christofferjo19:02
christofferkanske hade behövts ett påmminelsemail/kallelse19:02
HakanSJa, det hade nog inte varit dumt.19:03
christofferEnkelt att vara klok i efterhand =)19:03
christofferHur blev det imorgon, hade du tid då? ...jag har flyttfirman här på kvällen och flyttar och vet inte riktigt än när de är klara19:04
christofferde skulle komma hit allt emellena 16:00 till 20:0019:04
christofferså lite oklart när de börjar och kan sluta19:04
HakanSEgentligen har jag inte tid i morgon. Men lite sent att flytta mötet nu.19:04
christofferjo, det är sant19:05
christofferHur är det med dig annars då HakanS?19:07
HakanSEfter omständigheterna bra.19:08
christofferHänt något jobbigt?19:08
HakanSVäldigt rörigt med jobbet. Ingen vet något om vad som händer.19:09
christofferaha19:09
christofferOvisshet är alltid jobbigt.19:09
HakanSVi vet inte mer än vad som står i tidningarna.19:09
christofferSvårt att mentalt träna bort helt och hållet.19:09
christofferVart var det du jobbade?19:10
HakanSSaab19:10
christofferok19:10
HakanSAutomobile19:10
christofferHur ska vi göra med ledningsgruppsmötet...19:11
christoffernytt försök innan jul?19:11
christofferjag är ganska fri julveckan men vet inte hur det är för andra19:12
HakanS20/12 går bra för mig.19:13
christofferJo, det fungerar för mig med19:13
christofferHar du sett de nya sidorna för ledningsgruppen på wikin?19:14
HakanSJa. Det ser bra ut.19:14
christofferGött19:15
HakanSJag har sett att du godkänt en del nya medlemmar i vårt launchpad-team. När jag gjort det så har jag skrivit en liten hälsning.19:16
christofferjaha19:16
christofferok19:16
christofferdet är har jag faktiskt inte tänkt på äns19:16
christofferdet är bra att ha med faktiskt19:16
christofferförresten hur slutade diskussionen med "expire date" ...vi sätter inte det på nya men alla som redan har...ska jag ta bort det?19:16
HakanSJag skulle vilja ha det. Det är lättare att se vilka som verkligen är medlemmar.19:19
christofferJo, precis19:19
christofferså känner jag med det är vettigt att ha en bekräftelse varje år19:19
HakanSMen vi tar bort det i avvaktan på beslut på ett medlemsmöte.19:19
christoffermen jag känner inte i dagsläget att det finns något mandat att införa det19:19
christofferjag skulle vilja ha lite mer fart i gemenskapen innan en sådan punkt diskuteras på medlemsmötena.19:20
christofferdet är lätt att det känns som administrativt tjafs annars19:20
HakanSPrecis.19:20
HakanSSå här har jag skrivit i välkomsttexten: Hej, och välkommen till den svenska ubuntu-gemenskapen. Det är kul att19:21
HakanSdu vill vara med och hjälpa till. Om du inte redan gjort det, så19:21
HakanSföreslår jag att du kollar på https://wiki.ubuntu.com/SwedishTeam/vad vi19:21
HakanSsysslar med, samt var du skulle kunna hjälpa till.19:21
christofferSka jag eller du skicka kallelse till nästa ledningsgruppsmöte?19:23
HakanSJag kan skicka ut det.19:23
christofferok19:23
christofferMen då hoppas jag att vi hörs imorgon en sväng19:25
HakanSJa.19:25
christofferjag håller tummarna för att flyttgubbarna hinner klart i tid19:25
christofferinnan mötet19:25
christofferDu får ha det så bra19:25
HakanSDu med.19:25
HakanSVi ses19:25
christofferses19:26

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!