/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/12/06/#ubuntu-tr.txt

Hedeslm16:45
Hedearkadaşlar c++'da uygulama geliştirmek üzere hangi ide'yi tavsiye edersiniz ?16:45
HedeGui tasarlaması da olacak16:46
subay^^ip sabitlemişim daha önce, nereden yapmışım ben bunu?16:56
varadero/etc/network/interfaces16:57
subay^^orada yok16:57
varaderonetwork manager kullanıyorsan gui17:00
varaderoyoktur17:00
subay^^network manager içinde sabitlemişim o zaman öyle mi?17:02
subay^^network manager içerisinde sabitlenmiş gibi gözükmüyor17:02
subay^^ancak bu bilgisayara bir ip verilirken hep aynı ip veriliyor 192.168.1.3417:03
=== boran is now known as nick

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!