/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/12/10/#ubuntu-nl-mwanzo.txt

tiempjuuh;help07:47
=== timo_ is now known as Guest25461
=== timo_ is now known as Guest69007
Ronniehe sense, lang geleden...17:39
Ronniede verkiezing website staat inmiddels (na een hoop wijzigingen) ook online op de community server: http://communityserver.ubuntu-nl.org/verkiezing/17:40
sensehey Ronnie18:35
sensemooi om dat te zien18:35
senseziet er goed uit!18:35
Ronniesense is het mogelijk om de oude database om te zetten denk je (er moeten dan wel veel migraties gedaan worden)18:36
StefandeVriesHoezee! Lezen bestaat nog steeds!20:49
leoquant20:55

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!