/srv/irclogs.ubuntu.com/2011/12/10/#ubuntu-no.txt

KageeHar noen her spotify free eller lignende, og kan teste om linux-versjonen av spotify fungerer for dem ?00:58
geirhaHm? har de fikset reklame i spotifyklienten for linux nå?01:18
Kageedet er det jeg lurer på01:24
Kageefant en kommentar på at det funket for en som hadde gått fra premium til free01:24
MalinKagee: jeg kan teste ut jeg02:32
Malinbare forflytte meg litt02:33
MalinKagee: det fungerer det... :)02:57
KageeO_O03:02
KageeMalin: hvilken spotifytype?03:03
[ZyteX]Malin: du får faktisk logget inn og spilt av musikk med Spotify free konto?11:23
MalinKagee: og [ZyteX]  ja :)12:48
Malinpå free account12:48
[ZyteX]hmm..13:08
[ZyteX]interesting..13:08
Kageeindeed13:19
Malinja.., men er det ikke slik at men freekonto så kan jeg uansett bare høre en sang 5 ganger totalt?13:29
Malinvirket som linux-versjonen var treg..., men fikk koblet meg til facebook blant annet uten de store problemene13:29
Malinhm.. frister å betale canal digital 62kroner mer og få 70/10 i stedet for 12/5 som jeg har nå. Eneste er at jeg ikke er glad i at det er bare 10 opp, når en har hele 70 ned13:30
[ZyteX]Malin: first world problems ey?13:44
Malinja :p13:49
Malinett av de store verdensproblemene :p13:51
krillhei alfsimen14:02
alfsimenhei krill14:05
Malinåj, onlinere her inne jo :D14:17
Malinalfsimen og krill her har jeg hengt siden august 2009 ca14:18
Malintida flyr14:18
krilldet er vel ikke så lurt at ingen har op har14:18
krillher*14:18
Malinkrill: jo, det er noen, Berge har veit jeg, men de gir seg selv op :)14:19
* Malin syntes det er en mye mer demokratisk løsning også :)14:20
krillser at berge er founder ja14:20
Malinforesten, noen som har hørt fra Ruben Romeo? Har ikke sett han her inne på lenge, og hvem er i såfall kontaktperson nå?14:53
hjdMalin: tror ikke jeg har sett noe fra han hverken her inne eller på mailinglisten på en stund.15:26
Malinnei, men veit at han var veldig opptatt med andre ting, og at Ubuntu kom langt bak i prioriterengene i alle fall15:33
Simira /names17:03
SimiraMalin: vi er noen oper her, ihvertfall 2-317:04
Simiramen sjelden behov, heldigvis17:04
SimiraMalin: Ruben er vel fortsatt kontaktperson, svjv17:05
MalinSimira: ja, regner med han er det17:06
MalinSimira: jau, det er fint man har lite behov for å sparke ut folk, men har jo sett det noen ganger :S17:07
dagerikhttp://folk.ntnu.no/dageriv/s.png21:38
dagerikgnome, sjekk den hæslige graphics bugen21:38

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!