/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/01/01/#ubuntu-cat.txt

josepgallartbona nit i bon any20:41
rafael_carrerasbon any, josepgallart20:41
josepgallartbon any presi20:41
josepgallart;-)20:41
giorgiograppabona nit i bon any... o era a l'inrevés?20:57
rafael_carrerasbon any, giorgiograppa20:57
giorgiograppahola, rafael_carreras20:57
wagafobones tothom20:58
giorgiograppabones, wagafo20:58
rafael_carrerasbon vespre a tothom21:00
josepgallartbon vespre21:00
rafael_carreras####################################21:00
rafael_carrerasdoncs això, bon vespre :-)21:00
rafael_carrerasavui tenim només un punt a l'ordre del dia21:00
alexmbon de tot per a tothom21:00
rafael_carrerasPrecandidatures a la festa pangolina del maig21:01
tsdgeosboon any21:01
rafael_carrerasTenim ofertes de les Borges Blanques, el centre cultural de la Mina (BCN), l'institut Copèrnic de Terrassa  i la UPC de Terrassa21:02
rafael_carrerasel dia 15 hem de rebre les documentacions dels lloc interessats21:03
rafael_carreras i el 16 decidirem a la reunió on la fem21:03
rafael_carrerasamb els de la UPC de Terrassa he quedat que ens veuríem algun dia de gener21:03
rafael_carrerasperquè no tenen massa clar el que hi volem fer, em sembla21:04
alexmcaram caram, la cosa està molt sol·licitada, eh?21:04
rafael_carrerasja us avisaré per si es pot apuntar algú més a l'entrevista21:04
rafael_carrerasalexm: sí, sembla mentida, eh?21:04
giorgiograppaper curiositat, el centre cultural de la mina és aquest? http://www.ccgitanolamina.es/21:06
giorgiograppaés el primer que m'ha donat el google21:06
rafael_carrerasbé, jo ja he deixat anar el rotllo. alguna pregunta o comentari?21:06
rafael_carrerasgiorgiograppa: ara ho miro, em sembla que no21:06
carlesoriolHola xatos21:06
giorgiograppano sembla ni que sigui a barna21:06
giorgiograppahola, carlesoriol21:07
giorgiograppaah, dons, mira, sí que és a barna...21:07
alexmhola carlesoriol21:08
carlesoriolquina reunió més animada21:09
alexmrafael_carreras: qui és el teu contacte de la upc a manresa?21:10
rafael_carrerasalexm: no, upc a terrassa21:10
alexmperdó, volia dir a terrassa21:10
rafael_carrerasun moment, que ja us haig de respondre a dos :)21:11
SiscoGarciabona nit i bon any a tothom21:11
carlesoriolbones21:11
giorgiograppabon any, SiscoGarcia21:11
rafael_carrerasah, i m'he equivocat, en comptes de les Borges Blanques era Sant Fruitós de Bages21:12
rafael_carrerasgiorgiograppa: els de laMina són aquests: http://desdelamina.net/drupal/21:13
giorgiograppaok21:13
rafael_carrerasalexm: el contacte és l'Albert Masip-Alvarez21:14
alexmcrec que no el conec21:15
rafael_carrerasmillor, gent nova :)21:15
alexmalgú vol explicar un acudit per animar la reunió?21:18
giorgiograppacom que esteu tan xarradors, us comento una altra cosa:21:18
giorgiograppaels amics que tinc per Meliana (al costat de València) que havien intentat moure una mini-install party i que l'ajuntament els va deixar penjats, estan animats a tornar-ho a intentar;21:18
giorgiograppaara, miraran d'aconseguir que ens deixin un institut un dissabte de matí amb la idea de fer una xerrada introductòria al PL i a Ubuntu. total, una cosa molt més modesta encara.21:18
giorgiograppacom que seria una cosa tan reduïda, crec que no caldria moure tota la parafernàlia habitual,21:19
giorgiograppasi el Cubells s'hi anima (i ja havia dit que sí per a l'anterior intent)21:19
SiscoGarciaparafernàlia? quan? on?21:19
giorgiograppacrec que entre ell i jo ho teníem apanyat21:19
rafael_carrerasem sembla molt assenyat21:20
giorgiograppaSiscoGarcia: va ser un intent de mini-festa que no va prosperar, per a abans de Nadal21:20
SiscoGarciaja ho recordo.21:20
giorgiograppaen principi, miraran d'aconseguir un institut per al mes de febrer, un dissabte,21:20
giorgiograppai els interessats són gent del moviment 15M21:21
giorgiograppade Meliana i dels pobles dels voltants,21:21
giorgiograppacom a molt, calcule unes 15 persones, màxim 2021:21
giorgiograppade públic, vull dir421:21
giorgiograppaperò d'aquí podria sortir alguna cosa més grossa per a més endavant21:21
SiscoGarciaal mes de febrer ho tinc complicat :(21:22
giorgiograppaSiscoGarcia: no patisques, home21:22
wagafoEl Cubells deia que podia aconseguir lloc per fer allò de Meliana21:22
SiscoGarciano pensava començar l'any patint :P21:22
giorgiograppawagafo: tens raó; els ho comentaré, per si de cas21:23
AndIrc__nanit i bon any21:23
giorgiograppabon any, AndIrc__21:23
=== AndIrc__ is now known as papapep
giorgiograppapapapep: ostres, tu, un aparegut!21:23
wagafoM'havies despistat amb alló d'Andirc__21:24
SiscoGarciabon any AndIrc ;)21:24
papapeptic al mobil,  o sigui que puc desaparèixer sense previ avís21:24
SiscoGarciaestàs connectat des del mòbil21:24
wagafoAndirc__ = Android  IRC?21:26
SiscoGarciawagafo, sí però no sé quina app, n'hi ha unes quantes21:27
AndIrc___es de paganini21:27
AndIrc___però és la millor de llarg21:27
SiscoGarciajo en tinc una de gratuïta21:28
giorgiograppacom es nota on hi ha diners...21:28
SiscoGarciaperò no l'he feta anar... encara21:28
wagafoJo he demanat un mòbil nou a tots els sants i reis, i res de res, no m'han portat res (bé. per als reis encara hi estic a temps)21:28
AndIrc___cof, cof...21:28
rafael_carrerasbé nois, si no hi ha res més, tanquem la paradeta21:29
giorgiograppacom es nota que estem ressacosos21:29
SiscoGarciarafael_carreras, com hem quedat?21:29
AndIrc___ja?  xD21:29
rafael_carrerasSiscoGarcia: com amics, de moment :)21:29
wagafoSiscoGarcia, hem quedat com amics...21:29
SiscoGarciaXD21:29
AndIrc___esteu acabats...21:29
AndIrc___xD21:29
giorgiograppaAndIrc___: és la decadència de l'imperi romà...21:30
wagafoOstres rafael_carreres, transmissió de pensament...21:30
=== AndIrc___ is now known as papapep
rafael_carrerasvinga va, bona nit21:30
wagafoLa marxa està a mint-cat21:30
rafael_carreras####################################21:30
SiscoGarciapapapep, sembla que tens desdoblament de personalitat :P21:30
papapepseh21:30
SiscoGarciananit rafael_carreras21:30
giorgiograppabona nit, nois!21:30
wagafoBona nit i que sigui lleu el 201221:31
josepgallartbona nit a tots21:31
SiscoGarciaara que ja hem plegat pots dir-me quina app tens?21:31
papapepvaja,  apa,  que us recupereu,  dinossaures xD21:31
papapepnanit a tothom21:31
SiscoGarciananit a tothom21:32

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!