/srv/irclogs.ubuntu.com/2012/01/11/#ubuntu-dk.txt

=== Ubuntubruger2 is now known as pixiarvai
lars_t_h?spørgsmål jeg har lige brug at andre tester noget for mig: Får du en webisde eller 403 forbidden når du besøger: http://www.wired.com/wiredscience/rocketshop ?18:11
lars_t_h*webside18:11
jarlen40318:18
jarlenlars_t_h:18:18
lars_t_hjarlen, tak, så Wired tage sig af den Twitter besked jeg har lagt til dem18:19
lars_t_hDe kan self også have gang i at pille i backenden og har så valgt at lægge webserveren ned, hvilket dog er højst uprofessionelt18:20
jarlenDet gør vi jo allesammen engang imellem18:30

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!